Ιδιότητα Name

Ισχύει για

Αντικείμενο AccessObject

Αντικείμενο CodeProject

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο ObjectFrame

Αντικείμενο Reference

Αντικείμενο SubForm

Το αντικείμενο AccessObjectProperty

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο Image

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο Report

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο AdditionalData

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο Label

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο Section

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο Application

Αντικείμενο CurrentProject

Αντικείμενο Line

Αντικείμενο Page

Αντικείμενο SmartTag

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο PageBreak

Το αντικείμενο SmartTagAction

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο DataAccessPage

Αντικείμενο Module

Αντικείμενο Rectangle

Αντικείμενο SmartTagProperty

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Name για να καθορίσετε ή να προσδιορίσετε την παράσταση συμβολοσειράς που προσδιορίζει το όνομα ενός αντικειμένου. Ανάγνωσης/εγγραφής, Συμβολοσειρά για τα ακόλουθα αντικείμενα: AdditionalData, BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, CustomControl, Form, Image, Label, Line, ListBox, Module, ObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, Page, PageBreak, Rectangle, Report, Section, SmartTagProperty, SubForm, TabControl, TextBox και ToggleButton. Μόνο για ανάγνωση, Συμβολοσειρά για τα ακόλουθα αντικείμενα: AccessObject, AccessObjectProperty, Application, CodeProject, CurrentProject, DataAccessPage, Reference, SmartTag και SmartTagAction.

παράσταση.Name

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα παραπάνω αντικείμενα.

Παρατηρήσεις

Ένα έγκυρο όνομα πρέπει να συμφωνεί με τις τυπικές συμβάσεις ονοματοθεσίας για τη Microsoft Office Access 2007. Για τα αντικείμενα της Microsoft Access, το όνομα μπορεί να έχει μήκος έως και 64 χαρακτήρες. Για τα στοιχεία ελέγχου, το όνομα μπορεί να έχει μήκος έως και 255 χαρακτήρες.

Για τα νέα αντικείμενα, ορίστε την ιδιότητα Name κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποθήκευση στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης και εισαγάγοντας ένα έγκυρο όνομα. Για να αλλάξετε το όνομα ενός υπάρχοντος αντικειμένου στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στο όνομα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία. Για να αλλάξετε το όνομα ενός υπάρχοντος αντικειμένου όταν το αντικείμενο είναι ανοιχτό, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Για μια ενότητα ή ένα στοιχείο ελέγχου, μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων, μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Name σε παραστάσεις για αντικείμενα.

Το προεπιλεγμένο όνομα για τα νέα αντικείμενα είναι το όνομα του αντικειμένου συν έναν μοναδικό ακέραιο αριθμό. Για παράδειγμα, η πρώτη νέα φόρμα ονομάζεται Φόρμα1, η δεύτερη νέα φόρμα ονομάζεται Φόρμα2 και ούτω καθεξής. Μια φόρμα δεν μπορεί να έχει το ίδιο όνομα με ένα άλλο αντικείμενο συστήματος, όπως το αντικείμενο Screen.

Για ένα μη δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου, το προεπιλεγμένο όνομα είναι ο τύπος του στοιχείου ελέγχου συν έναν μοναδικό ακέραιο αριθμό. Για παράδειγμα, εάν το πρώτο στοιχείο ελέγχου που προσθέτετε σε μια φόρμα είναι ένα πλαίσιο κειμένου, η ρύθμιση της ιδιότητας Name είναι Κείμενο1.

Για ένα δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου, το προεπιλεγμένο όνομα είναι το όνομα του πεδίου στην υποκείμενη προέλευση δεδομένων. Εάν δημιουργήσετε ένα στοιχείο ελέγχου σύροντας ένα πεδίο από τη λίστα πεδίων, η ρύθμιση της ιδιότητας FieldName του πεδίου αντιγράφεται στο πλαίσιο της ιδιότητας Name.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους όρους "Φόρμα" ή "Αναφορά" για να ονομάσετε ένα στοιχείο ελέγχου.

Τα στοιχεία ελέγχου στην ίδια φόρμα, αναφορά ή λίστα δεν μπορεί να έχουν το ίδιο όνομα, αλλά τα στοιχεία ελέγχου σε διαφορετικές φόρμες, αναφορές ή σελίδες πρόσβασης δεδομένων επιτρέπεται να έχουν το ίδιο όνομα. Ένα στοιχείο ελέγχου και μια ενότητα στην ίδια φόρμα δεν επιτρέπεται να έχουν το ίδιο όνομα.

Παράδειγμα

Το παρακάτω παράδειγμα επιστρέφει την ιδιότητα Name για την πρώτη φόρμα στη συλλογή Forms.

Dim strFormName As String

strFormName = Forms(0).Name

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×