Ιδιότητα NewRecord

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα NewRecord για να προσδιορίσετε εάν η τρέχουσα εγγραφή είναι μια νέα εγγραφή. Μόνο για ανάγνωση, Ακέραιος.

παράσταση.NewRecord

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Η ιδιότητα NewRecord χρησιμοποιεί τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Αληθές

Η τρέχουσα εγγραφή είναι νέα.

Ψευδές

Η τρέχουσα εγγραφή δεν είναι νέα.


Σημείωση: Η ιδιότητα NewRecord είναι μόνο για ανάγνωση σε προβολή φόρμας και προβολή φύλλου δεδομένων. Δεν είναι διαθέσιμη σε προβολή σχεδίασης. Αυτή η ιδιότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείται μια μακροεντολή ή κώδικας της Visual Basic for Applications (VBA).

Όταν ένας χρήστης έχει μετακινηθεί σε μια νέα εγγραφή, η ρύθμιση της ιδιότητας NewRecord θα είναι Αληθές είτε ο χρήστης έχει ξεκινήσει να επεξεργάζεται την εγγραφή είτε όχι.

Παράδειγμα

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα NewRecord για να προσδιορίσετε εάν η τρέχουσα εγγραφή είναι μια νέα εγγραφή. Η διαδικασία NewRecordMark ορίζει την τρέχουσα εγγραφή στη μεταβλητή intnewrec. Εάν η εγγραφή είναι νέα, εμφανίζεται ένα μήνυμα που ειδοποιεί τον χρήστη σχετικά με αυτό. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία όταν παρουσιάζεται το συμβάν Current για μια φόρμα.

Sub NewRecordMark(frm As Form)
Dim intnewrec As Integer
intnewrec = frm.NewRecord
If intnewrec = True Then
MsgBox "You're in a new record." _
& "@Do you want to add new data?" _
& "@If not, move to an existing record."
End If
End Sub
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×