Ιδιότητα RecordSource

Ισχύει για

Αντικείμενο φόρμας

Αντικείμενο Report

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα RecordSource για να καθορίσετε την προέλευση των δεδομένων για μια φόρμα ή αναφορά. Ανάγνωσης/εγγραφής, Συμβολοσειρά.

παράσταση.RecordSource

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Η ρύθμιση της ιδιότητας RecordSource μπορεί να είναι ένα όνομα πίνακα, ένα όνομα ερωτήματος ή μια πρόταση SQL. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Δείγμα ρύθμισης

Περιγραφή

Employees

Ένα όνομα πίνακα που καθορίζει τον πίνακα Employees ως την προέλευση δεδομένων.

SELECT Orders!OrderDate FROM Orders;

Μια πρόταση SQL που καθορίζει το πεδίο OrderDate στον πίνακα Orders ως την προέλευση δεδομένων. Μπορείτε να συνδέσετε ένα στοιχείο ελέγχου στη φόρμα ή την αναφορά με το πεδίο OrderDate στον πίνακα Orders, ορίζοντας την ιδιότητα ControlSource του στοιχείου ελέγχου σε OrderDate.


Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα RecordSource χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας ή της αναφοράς, μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Στη VBA, χρησιμοποιήστε μια παράσταση συμβολοσειράς για να ορίσετε αυτή την ιδιότητα.

Σημείωση: Η αλλαγή της προέλευσης εγγραφών από μια ανοιχτή φόρμα ή αναφορά έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη επανάληψη του ερωτήματος στα υποκείμενα δεδομένα. Εάν η ιδιότητα Recordset μιας φόρμας ορίζεται κατά τον χρόνο εκτέλεσης, χρησιμοποιείται η ιδιότητα RecordSource της φόρμας.

Αφού δημιουργήσετε μια φόρμα ή αναφορά, μπορείτε να αλλάξετε την προέλευση των δεδομένων της, αλλάζοντας την ιδιότητα RecordSource. Η ιδιότητα RecordSource είναι επίσης χρήσιμη εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια φόρμα ή αναφορά με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια φόρμα η οποία περιλαμβάνει μια βασική σχεδίαση και, στη συνέχεια, να αντιγράψετε τη φόρμα και να αλλάξετε την ιδιότητα RecordSource για να εμφανίσετε δεδομένα από έναν διαφορετικό πίνακα, ερώτημα ή πρόταση SQL.

Ο περιορισμός του αριθμού των εγγραφών που περιέχονται στην προέλευση εγγραφών μιας φόρμας μπορεί να βελτιώσει την απόδοση, ειδικά όταν η εφαρμογή σας εκτελείται σε δίκτυο. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα RecordSource μιας φόρμας σε μια πρόταση SQL που επιστρέφει μία μόνο εγγραφή και αλλάζει την προέλευση εγγραφών της φόρμας ανάλογα με τα κριτήρια που επιλέγονται από το χρήστη.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα ορίζει την ιδιότητα RecordSource μιας φόρμας στον πίνακα Customers:

Forms!frmCustomers.RecordSource = "Customers"

Το επόμενο παράδειγμα αλλάζει την προέλευση εγγραφών μιας φόρμας σε μία μόνο εγγραφή στον πίνακα Customers, ανάλογα με το όνομα της εταιρείας που επιλέξατε στο στοιχείο ελέγχου σύνθετου πλαισίου cmboCompanyName. Το σύνθετο πλαίσιο συμπληρώνεται με μια πρόταση SQL που επιστρέφει το αναγνωριστικό πελάτη (στη δεσμευμένη στήλη) και το όνομα της εταιρείας. Το CustomerID είναι τύπου δεδομένων "Κείμενο".

Sub cmboCompanyName_AfterUpdate()
Dim strNewRecord As String
strNewRecord = "SELECT * FROM Customers " _
& " WHERE CustomerID = '" _
& Me!cmboCompanyName.Value & "'"
Me.RecordSource = strNewRecord
End Sub

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×