Ιδιότητα SourceItem

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο ObjectFrame

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα SourceItem για να καθορίσετε τα δεδομένα σε ένα αρχείο που θα συνδεθούν όταν δημιουργείτε ένα συνδεδεμένο αντικείμενο OLE. Ανάγνωσης/εγγραφής, Συμβολοσειρά.

παράσταση.SourceItem

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα SourceItem καθορίζοντας δεδομένα σε μονάδες που αναγνωρίζονται από την εφαρμογή που παρέχει το αντικείμενο. Για παράδειγμα, όταν συνδέεστε με το Microsoft Office Excel 2007, μπορείτε να καθορίσετε τη ρύθμιση της ιδιότητας SourceItem χρησιμοποιώντας μια αναφορά κελιού ή περιοχής κελιών, όπως R1C1 ή R3C4:R9C22 ή μια καθορισμένη περιοχή, όπως Revenues.

Σημείωση: Για να προσδιορίσετε τη σύνταξη που θα περιγράφει μια μονάδα δεδομένων για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για την εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του αντικειμένου.

Μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του στοιχείου ελέγχου, μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Στη Visual Basic, ορίζετε αυτή την ιδιότητα χρησιμοποιώντας μια παράσταση συμβολοσειράς.

Η ιδιότητα OLETypeAllowed του στοιχείου ελέγχου πρέπει να οριστεί σε Linked ή Either όταν χρησιμοποιείτε αυτή την ιδιότητα. Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα SourceDoc του στοιχείου ελέγχου για να καθορίσετε το αρχείο για σύνδεση.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα δημιουργεί ένα συνδεδεμένο αντικείμενο OLE χρησιμοποιώντας ένα μη δεσμευμένο πλαίσιο αντικειμένου με όνομα OLE1 και αλλάζει το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου έτσι ώστε να εμφανίζει όλα τα περιεχόμενα του αντικειμένου όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα κουμπί εντολής.

Sub Command1_Click
OLE1.Class = "Excel.Sheet" ' Set class name.
' Specify type of object.
OLE1.OLETypeAllowed = acOLELinked
' Specify source file.
OLE1.SourceDoc = "C:\Excel\Oletext.xls"
' Specify data to create link to.
OLE1.SourceItem = "R1C1:R5C5"
' Create linked object.
OLE1.Action = acOLECreateLink
' Adjust control size.
OLE1.SizeMode = acOLESizeZoom
End Sub
Μια συνδρομή για να αξιοποιήσετε πλήρως τον χρόνο σας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×