Ιδιότητα Tag

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο Image

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο SubForm

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο Label

Αντικείμενο Page

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο Line

Αντικείμενο PageBreak

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο Rectangle

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο ObjectFrame

Αντικείμενο Report

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο Section

Αποθηκεύει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μια φόρμα, αναφορά, σελίδα πρόσβασης δεδομένων, ενότητα ή στοιχείο ελέγχου που απαιτείται από μια εφαρμογή της Microsoft Office Access 2007. Ανάγνωσης/εγγραφής, Συμβολοσειρά.

παράσταση.Tag

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Μπορείτε να εισαγάγετε μια παράσταση συμβολοσειράς έως 2048 χαρακτήρες. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους (" ").

Μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του αντικειμένου, μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Σε αντίθεση με τις άλλες ιδιότητες, η ρύθμιση της ιδιότητας Tag δεν επηρεάζει κανένα χαρακτηριστικό του αντικειμένου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιδιότητα για να εκχωρήσετε μια συμβολοσειρά αναγνώρισης σε ένα αντικείμενο, χωρίς να επηρεαστεί οποιαδήποτε από τις άλλες ρυθμίσεις ιδιοτήτων ή να προκληθούν άλλα ζητήματα. Η ιδιότητα Tag είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ελέγξετε την ταυτότητα μιας φόρμας, αναφοράς, σελίδας πρόσβασης δεδομένων, ενότητας ή στοιχείου ελέγχου που μεταβιβάζεται ως μεταβλητή σε μια διαδικασία.

Παράδειγμα

Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί την ιδιότητα Tag για να εμφανίσει προσαρμοσμένα μηνύματα για τα στοιχεία ελέγχου μιας φόρμας. Όταν η εστίαση βρίσκεται σε ένα στοιχείο ελέγχου, εμφανίζεται περιγραφικό κείμενο σε ένα στοιχείο ελέγχου ετικέτας που ονομάζεται lblMessage. Μπορείτε να καθορίσετε το κείμενο του μηνύματος, ορίζοντας την ιδιότητα Tah για κάθε στοιχείο ελέγχου σε μια σύντομή συμβολοσειρά κειμένου. Όταν ένα στοιχείο ελέγχου λαμβάνει την εστίαση, η ιδιότητα Tag εκχωρείται στην ιδιότητα Caption του στοιχείου ελέγχου ετικέτας. Αυτό το παράδειγμα εμφανίζει το περιγραφικό κείμενο για ένα πλαίσιο κειμένου με όνομα txtDescription και ένα κουμπί εντολής με όνομα cmdButton σε μια φόρμα.

Sub Form_Load()
Dim frmMessageForm As Form
Set frmMessageForm = Forms!Form1
frmMessageForm!lblMessage.Caption = "" ' Clear text.
frmMessageForm!txtDescription.Tag = _
"Help text for the text box."
frmMessageForm!cmdButton.Tag = _
"Help text for the command button."
End Sub
Sub txtDescription_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!txtDescription.Tag
End Sub
Sub txtDescription_LostFocus()
Me!lblMessage.Caption = ""
End Sub
Sub cmdButton_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!cmdButton.Tag
End Sub
Sub cmdButton_LostFocus()
Me.lblMessage.Caption = " "
End Sub
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×