Ιδιότητα TopValues

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα TopValues για να επιστρέψετε έναν καθορισμένο αριθμό εγγραφών ή ένα ποσοστό των εγγραφών που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζετε. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να επιστρέψετε τις 10 κορυφαίες τιμές ή το 25% όλων των τιμών ενός πεδίου.

Σημείωση: Η ιδιότητα TopValues ισχύει μόνο για ερωτήματα προσάρτησης, δημιουργίας πίνακα και επιλογής.

Ρύθμιση

Η ιδιότητα TopValues είναι ένας ακέραιος αριθμός που αντιπροσωπεύει τον ακριβή αριθμό των τιμών που θα επιστραφούν ή ένας αριθμός ακολουθούμενος από το σύμβολο ποσοστού (%) που αντιπροσωπεύει το ποσοστό των εγγραφών που θα επιστραφούν. Για παράδειγμα, για να επιστρέψετε τις 10 κορυφαίες τιμές, ορίστε την ιδιότητα TopValues σε 10, ενώ για να επιστρέψετε το κορυφαίο 10% των τιμών, ορίστε την ιδιότητα TopValues σε 10%.

Δεν μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα απευθείας στον κώδικα. Ορίζεται στην προβολή SQL στο παράθυρο "Ερώτημα" χρησιμοποιώντας έναν όρο TOP n ή TOP n PERCENT στην πρόταση SQL.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε την ιδιότητα TopValues χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του ερωτήματος ή το πλαίσιο Κορυφαίες τιμές στην περιοχή Εργαλεία της καρτέλας Σχεδίαση.

Σημείωση: Η ιδιότητα TopValues στο φύλλο ιδιοτήτων του ερωτήματος και στην καρτέλα Σχεδίαση είναι ένα σύνθετο πλαίσιο που περιέχει μια λίστα τιμών και τιμών ποσοστού. Μπορείτε να επιλέξετε μία από αυτές τις τιμές ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιαδήποτε έγκυρη ρύθμιση στο πλαίσιο.

Παρατηρήσεις

Συνήθως, χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση της ιδιότητας TopValues με ταξινομημένα πεδία. Το πεδίο που θέλετε να εμφανίσει τις κορυφαίες τιμές πρέπει να είναι το πιο αριστερό πεδίο που έχει επιλεγμένο το πλαίσιο Ταξινόμηση στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος. Η αύξουσα ταξινόμηση επιστρέφει τις εγγραφές με τις μικρότερες τιμές και η φθίνουσα ταξινόμηση επιστρέφει τις εγγραφές με τις μεγαλύτερες τιμές. Εάν καθορίσετε ότι θα επιστρέφεται ένας συγκεκριμένος αριθμός εγγραφών, επιστρέφονται επίσης όλες οι εγγραφές με τιμές που ταιριάζουν με την τιμή της τελευταίας εγγραφής.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένα σύνολο υπαλλήλων έχει τα παρακάτω σύνολα πωλήσεων.

Πωλήσεις

Πωλητής

90.000

Κωστίδου

80.000

Φλωράς

70.000

Γιώργη

70.000

Κάσιος

60.000

Ανδρέου

50.000

Συρίγος


Εάν ορίσετε την ιδιότητα TopValues σε 3 με φθίνουσα ταξινόμηση στο πεδίο "Πωλήσεις", η Microsoft Office Access 2007 επιστρέφει τις ακόλουθες τέσσερις εγγραφές.

Πωλήσεις

Πωλητής

90.000

Κωστίδου

80.000

Φλωράς

70.000

Γιώργη

70.000

Κάσιος


Σημείωση: Για να επιστρέψετε τις ανώτερες ή τις κατώτερες τιμές χωρίς να εμφανίζονται διπλότυπες τιμές, ορίστε την ιδιότητα TopValues στο φύλλο ιδιοτήτων του ερωτήματος σε "Ναι".

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα εκχωρεί μια συμβολοσειρά SQL που επιστρέφει τα πρώτα 10 πιο ακριβά προϊόντα στην ιδιότητα RecordSource για μια φόρμα που θα εμφανίζει τα δέκα πιο ακριβά προϊόντα.

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×