Ιδιότητα UniqueValues

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα UniqueValues όταν θέλετε να παραλείψετε εγγραφές που περιέχουν διπλότυπα δεδομένα στα πεδία που εμφανίζονται σε προβολή φύλλου δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν το αποτέλεσμα ενός ερωτήματος περιλαμβάνει περισσότερα από ένα πεδία, ο συνδυασμός των τιμών από όλα τα πεδία πρέπει να είναι μοναδικός για να συμπεριληφθεί μια δεδομένη εγγραφή στα αποτελέσματα.

Σημείωση: Η ιδιότητα UniqueValues ισχύει μόνο για τα ερωτήματα προσάρτησης και τα ερωτήματα ενέργειας δημιουργίας πίνακα και τα ερωτήματα επιλογής.

Ρύθμιση

Η ιδιότητα UniqueValues χρησιμοποιεί τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Ναι

Εμφανίζει μόνο τις εγγραφές στις οποίες οι τιμές όλων των πεδίων που εμφανίζονται στην προβολή φύλλου δεδομένων είναι μοναδικές.

Όχι

(Προεπιλογή) Εμφανίζει όλες τις εγγραφές.


Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα UniqueValues στο φύλλο ιδιοτήτων του ερωτήματος ή στην προβολή SQL από το παράθυρο "Ερώτημα".

Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα όταν δημιουργείτε ένα νέο ερώτημα χρησιμοποιώντας μια πρόταση SQL. Το κατηγόρημα DISTINCT αντιστοιχεί στη ρύθμιση της ιδιότητας UniqueValues. Το κατηγόρημα DISTINCTROW αντιστοιχεί στη ρύθμιση της ιδιότητας UniqueRecords.

Παρατηρήσεις

Όταν ορίζετε την ιδιότητα UniqueValues σε "Ναι", τα αποτελέσματα του ερωτήματος δεν έχουν δυνατότητα ενημέρωσης και δεν θα ενημερώνονται με μεταγενέστερες αλλαγές που έγιναν από άλλους χρήστες.

Οι ιδιότητες UniqueValues και UniqueRecords συνδέονται από το γεγονός ότι μόνο μία από αυτές μπορεί να οριστεί σε "Ναι" κάθε φορά. Για παράδειγμα, όταν ορίζετε την ιδιότητα UniqueValues σε "Ναι", η Microsoft Office Access 2007 αυτόματα ορίζει την ιδιότητα UniqueRecords σε "Όχι". Μπορείτε, ωστόσο, να ορίσετε και τις δύο σε "Όχι". Όταν και οι δύο ιδιότητες ορίζονται σε "Όχι", επιστρέφονται όλες οι εγγραφές.

συμβουλή

Εάν θέλετε να μετρήσετε τον αριθμό των εμφανίσεων μιας τιμής σε ένα πεδίο, δημιουργήστε ένα ερώτημα συνόλων.

Παράδειγμα

Η πρόταση SELECT σε αυτό το παράδειγμα επιστρέφει μια λίστα με τις χώρες/περιοχές στις οποίες υπάρχουν πελάτες. Επειδή μπορεί να υπάρχουν πολλοί πελάτες σε κάθε χώρα/περιοχή, πολλές εγγραφές μπορούν να έχουν την ίδια χώρα/περιοχή στον πίνακα "Πελάτες". Ωστόσο, κάθε χώρα/περιοχή εμφανίζεται μόνο μια φορά στα αποτελέσματα του ερωτήματος.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τον πίνακα "Πελάτες", ο οποίος περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα.

Χώρα/Περιοχή

Επωνυμία εταιρείας

Βραζιλία

Familia Arquibaldo

Βραζιλία

Gourmet Lanchonetes

Βραζιλία

Hanari Carnes

Γαλλία

Du monde entier

Γαλλία

Folies gourmandes

Γερμανία

Frankenversand

Ιρλανδία

Hungry Owl All-Night Grocers


Αυτή η πρόταση SQL επιστρέφει τις χώρες/περιοχές στον ακόλουθο πίνακα:

SELECT DISTINCT Customers.CountryRegion
FROM Customers;

Χώρες/Περιοχές που επιστράφηκαν

Βραζιλία

Γαλλία

Γερμανία

Ιρλανδία


Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×