Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων του OneDrive

Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων του OneDrive

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Microsoft OneDrive για να μοιράζεστε φωτογραφίες, έγγραφα του Microsoft Office, άλλα αρχεία και ολόκληρους φακέλους με άλλους χρήστες. Τα αρχεία και οι φάκελοι που αποθηκεύετε στο OneDrive είναι ιδιωτικά μέχρι να αποφασίσετε να τα διαθέσετε σε κοινή χρήση· επίσης, μπορείτε να δείτε για ποιους χρήστες είναι κοινόχρηστος ένας φάκελος OneDrive, ενώ παράλληλα μπορείτε να διακόψετε την κοινή χρήση ανά πάσα στιγμή.

Σημείωση: Η κοινή χρήση περιορίζεται σε βασική ή "χώρος αποθήκευσης μόνο" OneDrive. Γίνεται επαναφορά των ορίων μετά από 24 ώρες, αλλά μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση σε συνδρομή Premium για να αποκτήσετε αυξημένα όρια κοινής χρήσης και περισσότερες δυνατότητες κοινής χρήσης.

Ασκήστε μεγάλη επίδραση με τις Ανακοινώσεις

Σημείωση: Οι επιλογές που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν λίγο μεταξύ του OneDrive και του OneDrive για την εργασία ή το σχολείο, ειδικά εάν ο οργανισμός σας έχει περιορίσει ορισμένες ρυθμίσεις.

Πώς θέλετε να κάνετε κοινή χρήση;

Διαλέξτε αυτή την επιλογή για να κάνετε κοινή χρήση στοιχείων με πολλά άτομα τα οποία ενδέχεται να μη γνωρίζετε καν προσωπικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις για να δημοσιεύσετε στο Facebook, το Twitter ή το LinkedIn, ή για να κάνετε κοινή χρήση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω άμεσου μηνύματος. Κάθε άτομο που θα λάβει τη σύνδεση μπορεί να προβάλει ή να επεξεργαστεί το στοιχείο, ανάλογα με τα δικαιώματα που ορίζετε. Οι χρήστες με τη σύνδεση δεν μπορούν να αποστείλουν νέα στοιχεία. Έχετε υπόψη ότι η σύνδεση μπορεί επίσης να προωθηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι δεν απαιτείται είσοδος.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία web του OneDrive και εισέλθετε με τον προσωπικό σας λογαριασμό Microsoft ή με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

  Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε το OneDrive για την εργασία ή το σχολείο αλλά όχι το Microsoft 365, δοκιμάστε την Κοινή χρήση εγγράφων ή φακέλων στον SharePoint Server.

 2. Διαλέξτε το αρχείο ή τον φάκελο που θέλετε να διαθέσετε για κοινή χρήση, επιλέγοντας τον κύκλο στην επάνω γωνία του στοιχείου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πολλά στοιχεία για κοινή χρήση μαζί (η κοινή χρήση πολλών στοιχείων ταυτόχρονα δεν είναι διαθέσιμη για λογαριασμούς OneDrive για την εργασία ή το σχολείο).

 3. Επιλέξτε Κοινή χρήση στο επάνω μέρος της σελίδας.

  Στιγμιότυπο οθόνης με την επιλογή ενός αρχείου και το πάτημα στην εντολή "Κοινή χρήση"

 4. Επιλέξτε Οποιοσδήποτε διαθέτει τη σύνδεση έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας για να προσαρμόσετε τις επιλογές της σύνδεσης.

 5. Ορίστε τις επιλογές που θέλετε στη σύνδεσή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εφαρμογή όταν είστε έτοιμοι.

  • Δυνατότητα επεξεργασίας - Όταν κάνετε κοινή χρήση στοιχείων με αυτόν τον τύπο σύνδεσης, οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν τα αρχεία και να προσθέσουν αρχεία σε έναν κοινόχρηστο φάκελο, εάν έχουν εισέλθει με έναν λογαριασμό Microsoft. Οι παραλήπτες μπορούν να προωθήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη σύνδεση, να αλλάξουν τη λίστα των χρηστών με τους οποίους επιτρέπεται η κοινή χρήση των αρχείων ή φακέλων, καθώς και να αλλάξουν τα δικαιώματα για τους παραλήπτες. Εάν κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου, οι χρήστες με δικαιώματα επεξεργασίας μπορούν να αντιγράψουν, να μετακινήσουν, να επεξεργαστούν, να μετονομάσουν, να διαθέσουν για κοινή χρήση και να διαγράψουν οποιοδήποτε στοιχείο υπάρχει στον φάκελο.

   Εάν καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου, οι χρήστες μπορούν να προβάλουν, να αντιγράψουν ή να κάνουν λήψη των στοιχείων σας χωρίς να πραγματοποιήσουν είσοδο. Μπορούν επίσης να προωθήσουν τη σύνδεση σε άλλα άτομα. Ωστόσο, δεν μπορούν να αλλάξουν την έκδοση του OneDrive σας.

  • Ορισμός ημερομηνίας λήξης - Η σύνδεση θα ισχύει μόνο μέχρι την ημερομηνία που ορίσατε. Μετά από αυτή την ημερομηνία, η σύνδεση δεν θα είναι έγκυρη και θα πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα σύνδεση για τους χρήστες που απαιτούν πρόσβαση στο αρχείο ή τον φάκελο.

  • Ορισμός κωδικού πρόσβασης - Όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στη σύνδεση, θα του ζητηθεί να εισαγάγει έναν κωδικό πρόσβασης για να μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στο αρχείο. Θα πρέπει να δώσετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης ξεχωριστά στους χρήστες.

  Επιλογές ρυθμίσεων σύνδεσης για την κοινή χρήση ενός αρχείου στο OneDrive

  Πρόσθετες επιλογές του OneDrive για την εργασία ή το σχολείο

  Οι χρήστες του OneDrive για την εργασία ή το σχολείο έχουν επίσης την επιλογή να περιορίζουν το επίπεδο πρόσβασης (οποιοσδήποτε έχει τη σύνδεση, μόνο άτομα εντός του οργανισμού σας, μόνο άτομα με υπάρχουσα πρόσβαση στο αρχείο ή μόνο άτομα που καθορίζετε). Επίσης, εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε την επεξεργασία, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εμποδίσετε τους χρήστες να κάνουν λήψη του αρχείου.

  • Η επιλογή Οποιοσδήποτε παρέχει πρόσβαση σε κάθε χρήστη που λαμβάνει τη σύνδεση, είτε τη λάβει απευθείας από εσάς είτε του προωθηθεί από κάποιον άλλον. Σε αυτά τα άτομα ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και χρήστες εκτός του οργανισμού σας.

  • Η επιλογή Τα άτομα της εταιρείας <το όνομα της εταιρείας σας> παρέχει σε όλα τα άτομα της εταιρείας σας πρόσβαση στη σύνδεση, είτε τη λαμβάνουν απευθείας από εσάς είτε τους προωθηθεί από κάποιον άλλον.

  • Η επιλογή Χρήστες με υπάρχουσα πρόσβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες που έχουν ήδη πρόσβαση στο έγγραφο ή τον φάκελο. Αυτό δεν αλλάζει τα δικαιώματα για το στοιχείο. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να στείλετε μια σύνδεση σε κάποιον χρήστη που έχει ήδη πρόσβαση. 

  • Η επιλογή Συγκεκριμένα άτομα παρέχει πρόσβαση μόνο στους χρήστες που καθορίζετε, αν και άλλα άτομα ίσως να έχουν ήδη πρόσβαση. Εάν οι χρήστες προωθήσουν την πρόσκληση κοινής χρήσης, μόνο όσοι έχουν ήδη πρόσβαση στο στοιχείο θα μπορέσουν να τη χρησιμοποιήσουν τη σύνδεση.

  • Δυνατότητα επεξεργασίας - Όταν κάνετε κοινή χρήση στοιχείων με αυτόν τον τύπο σύνδεσης, οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν αρχεία, να προσθέσουν και να διαγράψουν αρχεία σε έναν κοινόχρηστο φάκελο, εάν έχουν συνδεθεί. Οι παραλήπτες μπορούν να προωθήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη σύνδεση, να αλλάξουν τη λίστα των χρηστών με τους οποίους επιτρέπεται η κοινή χρήση των αρχείων ή φακέλων, καθώς και να αλλάξουν τα δικαιώματα για τους παραλήπτες. Εάν κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου, οι χρήστες με δικαιώματα επεξεργασίας μπορούν να αντιγράψουν, να μετακινήσουν, να επεξεργαστούν, να μετονομάσουν, να διαθέσουν για κοινή χρήση και να διαγράψουν οποιοδήποτε στοιχείο υπάρχει στον φάκελο.

  Σημείωση: Εάν μια επιλογή κοινής χρήσης έχει απενεργοποιηθεί, οι διαχειριστές του οργανισμού σας μπορεί να έχουν περιορίσει τους χρήστες. Για παράδειγμα, μπορεί να επιλέξουν να απενεργοποιήσουν την επιλογή Οποιοσδήποτε για να μην μπορούν να προωθηθούν συνδέσεις διαθέσιμες για χρήση σε άλλα άτομα.

  Η επιλογή Να επιτρέπεται η επεξεργασία είναι ενεργή από προεπιλογή. Αν θέλετε οι χρήστες να μπορούν μόνο να προβάλλουν τα αρχεία σας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου. Υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω περιορισμού, επιλέγοντας Αποκλεισμός λήψης, που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η αποθήκευση ενός τοπικού αντιγράφου. Για τα αρχεία του Word, μπορείτε επίσης να επιλέξετε Άνοιγμα μόνο σε λειτουργία αναθεώρησης για να περιορίσετε τα άτομα στο να αφήνουν σχόλια και να κάνουν προτάσεις στο αρχείο. Σημειώστε ότι εάν κάποιος χρήστης έχει ήδη δικαιώματα επεξεργασίας για το στοιχείο, η ενεργοποίηση της επιλογής Άνοιγμα σε κατάσταση λειτουργίας αναθεώρησης μόνο δεν θα τον εμποδίσει από το να κάνει αλλαγές. Για αυτόν τον χρήστη, το έγγραφο θα ανοίξει σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας.

 6. Μόλις επιστρέψτε στο κύριο πλαίσιο Κοινή χρήση, επιλέξτε Αντιγραφή σύνδεσης για να αντιγράψετε τη σύνδεση στο Πρόχειρο.

  Επιβεβαίωση αντιγραφής σύνδεσης κατά την κοινή χρήση αρχείων μέσω σύνδεσης στο OneDrive

  Σημείωση: Το "https://1drv.ms” είναι η συντομευμένη διεύθυνση URL για το OneDrive. Οι συντομευμένες διευθύνσεις URL χρησιμεύουν για την κοινή χρήση μέσω Twitter.

 7. Επικολλήστε τη σύνδεση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οπουδήποτε αλλού κάνετε κοινή χρήση της σύνδεσης.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συνδέσεις κοινής χρήσης από την εφαρμογή υπολογιστή OneDrive για Windows 7, Windows 10 και Mac. Απλώς κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή τον φάκελο στον φάκελο του OneDrive στον υπολογιστή σας και επιλέξτε Κοινή χρήση σύνδεσης OneDrive. Θα αντιγραφεί μια σύνδεση στο πρόχειρο την οποία μπορείτε να επικολλήσετε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τοποθεσία Web, καταχώρηση ιστολογίου και ούτω καθεξής.

Ωστόσο, αυτές οι συνδέσεις διαθέτουν από προεπιλογή δικαιώματα επεξεργασίας. Εάν θέλετε κάποιος χρήστης να έχει δικαίωμα προβολής, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία web του OneDrive για να δημιουργήσετε τη σύνδεση (ή να τροποποιήσετε αυτή που μόλις δημιουργήσατε).

Διαλέξτε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να στείλετε μια πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άτομα ή ομάδες και να παρακολουθείτε ποιους έχετε προσκαλέσει. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει επίσης να καταργήσετε τα δικαιώματα για συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες αργότερα, αν χρειάζεται.

 1. Στο πεδίο Εισαγάγετε ένα όνομα ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρχίστε να πληκτρολογείτε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα ονόματα των επαφών των ατόμων με τα οποία θέλετε να κάνετε κοινή χρήση. Όταν αρχίσετε να συμπληρώνετε τα στοιχεία στο πλαίσιο, μπορείτε επίσης να διαλέξετε μια επαφή από τη λίστα που εμφανίζεται.

  Παράθυρο διαλόγου "Κοινή χρήση αρχείων" στο OneDrive με προσθήκη διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 2. Προσθέστε μια σημείωση για τους παραλήπτες, εάν θέλετε.

 3. Για να αλλάξετε το επίπεδο δικαιωμάτων, επιλέξτε Οποιοσδήποτε διαθέτει τη σύνδεση έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας.

 4. Ορίστε τις επιλογές που θέλετε στη σύνδεσή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εφαρμογή όταν είστε έτοιμοι.

  • Δυνατότητα επεξεργασίας - Όταν κάνετε κοινή χρήση στοιχείων με αυτόν τον τύπο σύνδεσης, οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν τα αρχεία και να προσθέσουν αρχεία σε έναν κοινόχρηστο φάκελο, εάν έχουν εισέλθει με έναν λογαριασμό Microsoft. Οι παραλήπτες μπορούν να προωθήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη σύνδεση, να αλλάξουν τη λίστα των χρηστών με τους οποίους επιτρέπεται η κοινή χρήση των αρχείων ή φακέλων, καθώς και να αλλάξουν τα δικαιώματα για τους παραλήπτες. Εάν κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου, οι χρήστες με δικαιώματα επεξεργασίας μπορούν να αντιγράψουν, να μετακινήσουν, να επεξεργαστούν, να μετονομάσουν, να διαθέσουν για κοινή χρήση και να διαγράψουν οποιοδήποτε στοιχείο υπάρχει στον φάκελο.

   Εάν καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου, οι χρήστες μπορούν να προβάλουν, να αντιγράψουν ή να κάνουν λήψη των στοιχείων σας χωρίς να πραγματοποιήσουν είσοδο. Μπορούν επίσης να προωθήσουν τη σύνδεση σε άλλα άτομα. Ωστόσο, δεν μπορούν να αλλάξουν την έκδοση του OneDrive σας.

  • Ορισμός ημερομηνίας λήξης - Η σύνδεση θα ισχύει μόνο μέχρι την ημερομηνία που ορίσατε. Μετά από αυτή την ημερομηνία, η σύνδεση δεν θα είναι έγκυρη και θα πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα σύνδεση για τους χρήστες που απαιτούν πρόσβαση στο αρχείο ή τον φάκελο.

  • Ορισμός κωδικού πρόσβασης - Όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στη σύνδεση, θα του ζητηθεί να εισαγάγει έναν κωδικό πρόσβασης για να μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στο αρχείο. Θα πρέπει να δώσετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης ξεχωριστά στους χρήστες.

  Επιλογές ρυθμίσεων σύνδεσης για την κοινή χρήση ενός αρχείου στο OneDrive

  Πρόσθετες επιλογές του OneDrive για την εργασία ή το σχολείο

  Οι χρήστες του OneDrive για την εργασία ή το σχολείο έχουν επίσης την επιλογή να περιορίζουν το επίπεδο πρόσβασης (οποιοσδήποτε έχει τη σύνδεση, μόνο άτομα εντός του οργανισμού σας, μόνο άτομα με υπάρχουσα πρόσβαση στο αρχείο ή μόνο άτομα που καθορίζετε). Επίσης, εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε την επεξεργασία, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εμποδίσετε τους χρήστες να κάνουν λήψη του αρχείου.

  • Η επιλογή Οποιοσδήποτε παρέχει πρόσβαση σε κάθε χρήστη που λαμβάνει τη σύνδεση, είτε τη λάβει απευθείας από εσάς είτε του προωθηθεί από κάποιον άλλον. Σε αυτά τα άτομα ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και χρήστες εκτός του οργανισμού σας.

  • Η επιλογή Τα άτομα της εταιρείας <το όνομα της εταιρείας σας> παρέχει σε όλα τα άτομα της εταιρείας σας πρόσβαση στη σύνδεση, είτε τη λαμβάνουν απευθείας από εσάς είτε τους προωθηθεί από κάποιον άλλον.

  • Η επιλογή Χρήστες με υπάρχουσα πρόσβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες που έχουν ήδη πρόσβαση στο έγγραφο ή τον φάκελο. Αυτό δεν αλλάζει τα δικαιώματα για το στοιχείο. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να στείλετε μια σύνδεση σε κάποιον χρήστη που έχει ήδη πρόσβαση. 

  • Η επιλογή Συγκεκριμένα άτομα παρέχει πρόσβαση μόνο στους χρήστες που καθορίζετε, αν και άλλα άτομα ίσως να έχουν ήδη πρόσβαση. Εάν οι χρήστες προωθήσουν την πρόσκληση κοινής χρήσης, μόνο όσοι έχουν ήδη πρόσβαση στο στοιχείο θα μπορέσουν να τη χρησιμοποιήσουν τη σύνδεση.

  • Δυνατότητα επεξεργασίας - Όταν κάνετε κοινή χρήση στοιχείων με αυτόν τον τύπο σύνδεσης, οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν αρχεία, να προσθέσουν και να διαγράψουν αρχεία σε έναν κοινόχρηστο φάκελο, εάν έχουν συνδεθεί. Οι παραλήπτες μπορούν να προωθήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη σύνδεση, να αλλάξουν τη λίστα των χρηστών με τους οποίους επιτρέπεται η κοινή χρήση των αρχείων ή φακέλων, καθώς και να αλλάξουν τα δικαιώματα για τους παραλήπτες. Εάν κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου, οι χρήστες με δικαιώματα επεξεργασίας μπορούν να αντιγράψουν, να μετακινήσουν, να επεξεργαστούν, να μετονομάσουν, να διαθέσουν για κοινή χρήση και να διαγράψουν οποιοδήποτε στοιχείο υπάρχει στον φάκελο.

  Σημείωση: Εάν μια επιλογή κοινής χρήσης έχει απενεργοποιηθεί, οι διαχειριστές του οργανισμού σας μπορεί να έχουν περιορίσει τους χρήστες. Για παράδειγμα, μπορεί να επιλέξουν να απενεργοποιήσουν την επιλογή Οποιοσδήποτε για να μην μπορούν να προωθηθούν συνδέσεις διαθέσιμες για χρήση σε άλλα άτομα.

  Η επιλογή Να επιτρέπεται η επεξεργασία είναι ενεργή από προεπιλογή. Αν θέλετε οι χρήστες να μπορούν μόνο να προβάλλουν τα αρχεία σας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου. Υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω περιορισμού, επιλέγοντας Αποκλεισμός λήψης, που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η αποθήκευση ενός τοπικού αντιγράφου. Για τα αρχεία του Word, μπορείτε επίσης να επιλέξετε Άνοιγμα μόνο σε λειτουργία αναθεώρησης για να περιορίσετε τα άτομα στο να αφήνουν σχόλια και να κάνουν προτάσεις στο αρχείο. Σημειώστε ότι εάν κάποιος χρήστης έχει ήδη δικαιώματα επεξεργασίας για το στοιχείο, η ενεργοποίηση της επιλογής Άνοιγμα σε κατάσταση λειτουργίας αναθεώρησης μόνο δεν θα τον εμποδίσει από το να κάνει αλλαγές. Για αυτόν τον χρήστη, το έγγραφο θα ανοίξει σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας.

 5. Επιλέξτε Εφαρμογή για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή.

Σημειώσεις: 

 • Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την κοινή χρήση στο Outlook.com, ανατρέξτε στο θέμα Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση αρχείων του OneDrive από το Outlook.com.

 • Εάν στο λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε έχει οριστεί η ρύθμιση "Οικογενειακή ασφάλεια" και οι γονείς σας έχουν απενεργοποιήσει τη διαχείριση επαφών, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση στοιχείων μόνο με τα άτομα που βρίσκονται ήδη στη λίστα των επαφών σας.

 • Σεβαστείτε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να είστε προσεκτικοί με τα στοιχεία που μοιράζεστε στο Internet. Η αντιγραφή ή η κοινή χρήση μη εξουσιοδοτημένων υλικών παραβιάζουν τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft.

Κοινή χρήση φακέλων

Όταν κάνετε κοινή χρήση φακέλων με δικαιώματα επεξεργασίας, οι χρήστες με τους οποίους κάνετε κοινή χρήση μπορούν να προσθέσουν τους κοινόχρηστους φακέλους στο δικό τους OneDrive. Αυτό τους επιτρέπει να διατηρούν το φάκελο μαζί με τους δικούς τους φακέλους και στοιχεία, να μετακινούν εύκολα στοιχεία μεταξύ των φακέλων και να εργάζονται πιο εύκολα σε αυτόν χωρίς σύνδεση. Οι ενημερώσεις που κάνουν συγχρονίζονται με τον κοινόχρηστο φάκελο, έτσι ώστε όλοι οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στο φάκελο να παραμένουν ενημερωμένοι.

Συμβουλή: Ο παραλήπτης μπορεί να προσθέσει κοινόχρηστους φακέλους στο OneDrive του και όχι μεμονωμένα αρχεία. Αν θέλετε ο παραλήπτης να μπορεί να προσθέσει αρχεία στο OneDrive του, τοποθετήστε πρώτα τα αρχεία σε ένα φάκελο και, στη συνέχεια, θέστε το φάκελο σε κοινή χρήση.

Κοινή χρήση με τις εφαρμογές του OneDrive για κινητές συσκευές

Για πληροφορίες και βοήθεια, ανατρέξτε στα θέματα:

Μάθετε περισσότερα

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Online

Λήψη ηλεκτρονικής βοήθειας
Δείτε περισσότερα στις σελίδες υποστήριξης για το OneDrive και στη βοήθεια του OneDrive για την εργασία ή το σχολείο.
Για την εφαρμογή OneDriveγια κινητές συσκευές, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων της εφαρμογής OneDrive για κινητές συσκευές.

Εικονίδιο "Υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"

Υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, ανακινήστε την κινητή σας συσκευή ενώ βρίσκεστε στην εφαρμογήOneDrive ή στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα υποστήριξης του OneDrive. Για να επικοινωνήσετε με την υποστήριξηOneDrive από PC ή Mac, επιλέξτε το εικονίδιο OneDrive στην περιοχή ειδοποιήσεων ή στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περισσότερα > Αποστολή σχολίων > Δεν μου αρέσει κάτι.

OneDrive Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να προβάλουν την Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του OneDrive, τη Βοήθεια για διαχειριστές του OneDrive ή να επικοινωνήσουν με την υποστήριξη του Microsoft 365 για επιχειρήσεις.

Φόρουμ της κοινότητας του Office 365

Έχετε σχόλια;
OneDrive Το UserVoice είναι το σημείο όπου μπορείτε να προτείνετε δυνατότητες που θα θέλατε να προσθέσουμε στο OneDrive. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την υλοποίηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων ή χρονοδιαγραμμάτων, ωστόσο θα ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε πρόταση λάβει περισσότερες από 500 ψήφους.

Μετάβαση στο OneDrive UserVoice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×