Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κοινή χρήση της συνδρομής σας στο Microsoft 365 για Οικογένειες

Εάν έχετε αγοράσει το Microsoft 365 για Οικογένειες, μπορείτε να μοιραστείτε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής σας με έως και πέντε μέλη της οικογένειάς σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο θέμα Κοινή χρήση της συνδρομής του Microsoft 365 για Οικογένειες.

Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την κοινή χρήση

Με ποιον μπορώ να κάνω κοινή χρήση της συνδρομής μου στο Microsoft 365 για Οικογένειες;

Μπορείτε να μοιραστείτε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής σας με έως και πέντε ακόμη μέλη της οικογένειάς σας (έως 6 άτομα συνολικά μπορούν να χρησιμοποιούν τη συνδρομή σας). Αυτά τα άτομα μπορούν να ανήκουν ή να μην ανήκουν στην Οικογένεια Microsoft που έχετε και κάθε άτομο στη συνδρομή μπορεί να εγκαταστήσει το Office σε όλες τις συσκευές του και να συνδεθεί σε πέντε την ίδια στιγμή.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός μέλους της Οικογένειας Microsoft και κάποιου εκτός της Οικογένειας Microsoft;

Η δυνατότητα της Οικογένειας Microsoft είναι ιδανική για ενήλικες που θέλουν να δημιουργήσουν ένα πιο ασφαλές περιβάλλον online για τα παιδιά. Εάν, ωστόσο, δεν χρειάζεστε αυτές τις δυνατότητες, μπορείτε εύκολα να κάνετε κοινή χρήση με μέλη της οικογένειάς σας χωρίς να τα συμπεριλάβετε στην Οικογένεια Microsoft που έχετε.

Ως ενήλικας σε μια οικογένεια Microsoft, μπορείτε να:

  • Να δημιουργήσετε ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο οικογένειας

  • Να διατηρήσετε τα παιδιά ασφαλή στο web

  • Να επιτρέψετε σε ενήλικες να ελέγξουν την εύρυθμη λειτουργία μιας συσκευής άλλων χρηστών στην οικογένεια

  • Να ορίσετε χρονικά όρια οθόνης

  • Να βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά βλέπουν μόνο περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους στο Microsoft store online

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη της δημιουργίας μιας οικογένειας Microsoft ανατρέξτε στο θέμα Συνήθεις ερωτήσεις για την οικογένεια Microsoft.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της οικογένειά σας Microsoft, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη μελών στην οικογένειά Microsoft.

Γιατί έγινε αυτόματα κοινή χρήση του Office με την οικογένειά μου;

Στις 2 Οκτωβρίου 2018, κάναμε πιο εύκολο να χρησιμοποιήσετε από κοινού τα οφέλη του Microsoft 365 για Οικογένειες με την οικογένειά σας, με την αυτόματη κοινή χρήση σε αυτούς. Αντί να στέλνετε μια πρόσκληση και να περιμένετε τα άτομα την αποδεχτούν, θα γίνουν όλα για εσάς. Εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν η συνδρομή σας τεθεί σε κοινή χρήση. Μπορείτε πάντα να διαχειριστείτε την κοινή χρήση αργότερα από το Λογαριασμός Microsoft, Σελίδα κοινής χρήσης.

Εάν κάνω κοινή χρήση με άτομα εκτός της Οικογένειας Microsoft που έχω, το Office θα τεθεί σε κοινή χρήση και με την Οικογένεια Microsoft που έχω;

Εάν έχετε κάνει κοινή χρήση με άτομα εκτός της Οικογένειας Microsoft που έχετε και εξακολουθείτε να έχετε διαθέσιμες κοινές χρήσεις, το Office θα τεθεί επίσης σε κοινή χρήση με την Οικογένεια Microsoft που έχετε, ξεκινώντας από τα παλιότερα μέλη της Οικογένειας Microsoft που έχετε.

Μπορείτε να έχετε έως είκοσι άτομα στη δική σας Οικογένεια Microsoft, αλλά η συνδρομή σας στο Microsoft 365 για Οικογένειες μπορεί να τεθεί σε κοινή χρήση μόνο με έως και πέντε άτομα στο σύνολο.

Πώς μπορώ να ξεκινήσω να κάνω κοινή χρήση του Microsoft 365;

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας Microsoft, Σελίδα κοινής χρήσης και επιλέξτε Έναρξη κοινής χρήσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο θέμα Κοινή χρήση της συνδρομής του Microsoft 365 για Οικογένειες.

Μπορούν τα άτομα με τα οποία κάνω κοινή χρήση να δουν τα αρχεία μου; Μπορώ να δω τα αρχεία τους;

Όχι. Τα αρχεία σας παραμένουν πάντα ιδιωτικά καθώς και τα δικά τους. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τα παιδιά της οικογένειας Microsoft.

Αγόρασα το Microsoft 365. Γιατί δεν τέθηκε αυτόματα σε κοινή χρήση με την οικογένειά μου Microsoft;

Εάν ένα άλλο άτομο στο Microsoft για οικογένειες έχει μια συνδρομή στο Microsoft 365 για Οικογένειες, δεν θα καταστεί κοινόχρηστη με άλλα μέλη της οικογένειάς σας. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους κατόχους συνδρομής να επιλέξουν με ποιον θα κάνουν κοινή χρήση της συνδρομής τους και ποιος θα την διαχειρίζεται.

Γιατί μόνο ορισμένα μέλη της οικογένειάς μου Microsoft έχουν πρόσβαση στο Microsoft 365;

Η συνδρομή σας στο Microsoft 365 για Οικογένειες επιτρέπει να κάνετε κοινή χρήση με έως και πέντε άλλα μέλη της οικογένειάς σας. Εάν η Οικογένεια Microsoft που έχετε περιλαμβάνει περισσότερα από πέντε άτομα, θα πρέπει να επιλέξετε με ποιους πέντε θέλετε να κάνετε κοινή χρήση. Επίσης, δεν θα μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση με κάποιον που έχει δική του συνδρομή στο Microsoft 365 για Οικογένειες.

Πώς μπορώ να σταματήσω να κάνω κοινή χρήση του Microsoft 365 με κάποιον;

Είτε επιθυμείτε να διακόψετε την κοινή χρήση με κάποιον από τα μέλη της οικογένειάς σας Microsoft είτε με κάποιον εκτός της οικογένειάς σας, η διαδικασία είναι η ίδια.

Πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε, σελίδα κοινής χρήσης και επιλέξτε Διακοπή κοινής χρήσης.

Είμαι ο κάτοχος συνδρομής στο Microsoft 365 για Οικογένειες, τι πρέπει να γνωρίζω;

Ποιοι μπορούν να διαχειριστούν τη συνδρομή;

Μόνο το άτομο που είναι ο κάτοχος της συνδρομής μπορεί να τη διαχειριστεί. Η διαχείριση περιλαμβάνει την έκδοση προσκλήσεων, την κοινή χρήση συνδρομών και την ανάκληση κοινής χρήσης συνδρομής. Μεταβείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft, Σελίδα κοινής χρήσης για τη διαχείριση της κοινής χρήσης.

Τι θα γίνει εάν διακόψω την κοινή χρήση της συνδρομής μου στο Microsoft 365 για Οικογένειες με κάποιον άλλο;

Εάν διακόψετε την κοινή χρήση της συνδρομής σας με κάποιον, θα χάσει όλα τα πλεονεκτήματα της συνδρομής του στο Microsoft 365 για Οικογένειες, συμπεριλαμβανομένου του επιπλέον χώρου αποθήκευσης στο OneDrive και της δυνατότητας χρήσης του Office. Θα εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα προβολής και εκτύπωσης των αρχείων του Office, αλλά δεν θα μπορεί να τα επεξεργαστεί ή να δημιουργήσει νέα. Και έχει πάντα την επιλογή να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το Microsoft 365 για Οικογένειες αγοράζοντας μια δική του συνδρομή.

Τι θα γίνει εάν αφήσω την οικογένειά μου στη Microsoft;

Εάν είστε συνδρομητής του Microsoft 365 και αφήσετε την οικογένειά σας στη Microsoft, όλοι οι χρήστες στην οικογένεια με τους οποίους έχετε θέσει σε κοινή χρήση τοMicrosoft 365 για Οικογένειες θα χάσουν το δικαίωμα πρόσβασης. Μπορείτε πάντα να τους προσκαλέσετε σε κοινή χρήση ως άτομα εκτός της οικογένειας.

Εάν τοMicrosoft 365 έχει τεθεί σε κοινή χρήση με εσάς και αφήσετε την οικογένειά σας στη Microsoft, τότε, θα χάσετε το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτήν τη συνδρομή. Μπορείτε πάντα να προσκληθείτε εκ νέου για κοινή χρήση από τον αρχικό συνδρομητή, εάν έχει διαθέσιμες άδειες χρήσης.

Κάποιος έχει θέσει σε κοινή χρήση τοMicrosoft 365 για Οικογένειες με εμένα, τι πρέπει να γνωρίζω;

Μπορεί το άτομο που κάνει κοινή χρήση με εμένα να δει τα αρχεία μου; Μπορώ να δω τα αρχεία τους;

Όχι. Τα αρχεία σας παραμένουν πάντα ιδιωτικά καθώς και τα δικά τους. Αυτό περιλαμβάνει και τα παιδιά της οικογένειας Microsoft επίσης.

Γιατί δεν είναι πλέον δυνατό να αποκτήσω πρόσβαση στο Microsoft 365;

Είναι πιθανόν το άτομο που είχε θέσει σε κοινή χρήση τη συνδρομή του στο Microsoft 365 για Οικογένειες να διέκοψε την κοινή χρήση του με εσάς. Ρωτήστε το για να βεβαιωθείτε.

Τι θα γίνει εάν κάποιος χρήστης διακόψει την κοινή χρήση της συνδρομής του στο Microsoft 365 για Οικογένειες με εμένα;

Όταν κάποιος χρήστης διακόψει την κοινή χρήση της συνδρομής του με εσάς, θα χάσετε όλα τα πλεονεκτήματα της συνδρομής σας στο Microsoft 365 για Οικογένειες, συμπεριλαμβανομένου του επιπλέον χώρου αποθήκευσης στο OneDrive και της δυνατότητας χρήσης του Office. Εξακολουθείτε να μπορείτε να προβάλετε και να εκτυπώσετε αρχεία του Office, αλλά δεν μπορείτε να τα επεξεργαστείτε ή να δημιουργήσετε νέα. Έχετε πάντα την επιλογή να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Microsoft 365 για Οικογένειες με την αγορά μιας δικής σας συνδρομής.

Δείτε επίσης

Κοινοποιήστε τη συνδρομή σας στο Microsoft 365 για Οικογένειες

Χρειάζεστε το Microsoft 365 για Επιχειρήσεις;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×