Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στην εφαρμογή "Άτομα", χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Η εφαρμογή "Άτομα" στο Microsoft 365 περιλαμβάνει δυνατότητες προσβασιμότητας που διευκολύνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή. Για παράδειγμα, οι χρήστες με προβλήματα όρασης μπορούν να χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, για να ακούν πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI).

Πολλές δυνατότητες προσβασιμότητας είναι ενσωματωμένες στη συσκευή ή τον υπολογιστή. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις δυνατότητες προσβασιμότητας, ανατρέξτε στο θέμα ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365.

Σε αυτό το θέμα

Εξοικείωση με τη διάταξη της εφαρμογής "Άτομα"

Η εφαρμογή "Άτομα" σάς βοηθά να διαχειρίζεστε τις πληροφορίες επαφής σας. Όπως και άλλες εφαρμογές του Microsoft 365, η εφαρμογή "Άτομα" είναι μια εφαρμογή που παρέχεται μέσω web, την οποία χρησιμοποιείτε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web. Ανοίγετε την εφαρμογή άτομα επιλέγοντας το πλακίδιο στην εκκίνηση εφαρμογών του Microsoft 365. Για να μετακινηθείτε στα στοιχεία της εφαρμογής, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Tab και Shift+Tab.

 • Το παράθυρο περιήγησης

  Όταν ανοίγετε την εφαρμογή "Άτομα", η εστίαση είναι στην επιλογή Επιλεγμένα άτομα, μια ομάδα στο παράθυρο περιήγησης στα αριστερά. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να μεταβείτε στο πλαίσιο αναζήτησης για να αναζητήσετε κάποιο άτομο. Πατήστε το πλήκτρο TAB για να περιηγηθείτε στις ομάδες του παραθύρου, όπως οι επαφές, ο Κατάλογοςκαι οι ομάδες στις οποίες ανήκετε, εάν υπάρχουν. Όταν επιλέξετε ένα από τα στοιχεία στη λίστα περιήγησης, τα περιεχόμενα στο κύριο παράθυρο αλλάζουν, για να απεικονίσουν αυτή την επιλογή.

  Στο κάτω μέρος του παραθύρου περιήγησης, θα βρείτε κουμπιά για το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το Ημερολόγιο (Outlook στο web), την εφαρμογή Άτομα που χρησιμοποιείτε, καθώς και την εφαρμογή Εργασίες.

  Πατήστε το πλήκτρο Tab ξανά και η εστίαση θα μετακινηθεί στο μπάνερ στο επάνω μέρος του κύριου παραθύρου επαφών.

 • Κύριο παράθυρο

  Τα περιεχόμενα στο κύριο παράθυρο αλλάζουν σύμφωνα με το στοιχείο που έχει επιλεγεί στο παράθυρο περιήγησης.

  Η επάνω γραμμή του κύριου παραθύρου περιέχει κουμπιά για τη Δημιουργία (επαφής, λίστας επαφών ή ομάδας) και τη Διαχείριση (εισαγωγή και εξαγωγή). Ίσως βρείτε και άλλες επιλογές, όπως Επεξεργασία αγαπημένων, που εμφανίζεται όταν έχετε επιλέξει επιλεγμένα άτομα στο παράθυρο περιήγησης και σας επιτρέπει να προσθέσετε το όνομα ενός ατόμου στα Αγαπημένα σας.

Περιήγηση με συντομεύσεις πληκτρολογίου στην εφαρμογή Άτομα

Επειδή η εφαρμογή Άτομα λειτουργεί με το πρόγραμμα περιήγησης Web που χρησιμοποιείτε, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που λειτουργούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας λειτουργούν και στην εφαρμογή Άτομα. Ωστόσο, εάν το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει συντομεύσεις πληκτρολογίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός και το συνδυασμό πλήκτρων Shift + Tab για να μετακινηθείτε προς τα πίσω.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να περιηγηθείτε στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για την εφαρμογή Άτομα— αυτές που περιλαμβάνονται στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης, καθώς και εκείνες που αφορούν συγκεκριμένα την εφαρμογή Άτομα.

Σημειώσεις

 • Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Άτομα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer ως πρόγραμμα περιήγησης Web. Έτσι θα έχετε πρόσβαση στις συντομεύσεις πληκτρολογίου που είναι διαθέσιμες στον Internet Explorer.

 • Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου σε αυτόν τον πίνακα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

 • Εάν για μια συντόμευση απαιτείται να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, αυτός ο πίνακας διαχωρίζει τα πλήκτρα με ένα σύμβολο συν (+).

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Μετακίνηση προς τα εμπρός στην επόμενη περιοχή, κουμπί, σύνδεση ή επιλογή σε ένα παράθυρο διαλόγου ή κλείσιμο ενός μενού

Για παράδειγμα, μετάβαση από μία σύνδεση ή ένα κουμπί περιήγησης στο επόμενο και μετάβαση στην επόμενη περιοχή πληροφοριών κατά την προβολή, προσθήκη ή επεξεργασία μιας επαφής. Ή, για παράδειγμα, κλείσιμο του μενού Ομάδες. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις, μετακίνηση στην επόμενη επιλογή.

Πλήκτρο Tab

Μετακίνηση προς τα πίσω στην προηγούμενη περιοχή, κουμπί ή σύνδεση

Shift+Tab

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

 • Μετακίνηση από μία επαφή στην επόμενη σε μια λίστα επαφών ή μετακίνηση στην προηγούμενη επαφή

 • Όταν μία επαφή είναι ήδη επιλεγμένη, επιλογή περισσότερων επαφών

 • Μετακίνηση μεταξύ επιλογών και ορισμός επιλογών σε ένα μενού

Πλήκτρα βέλους

Επιλογή ή κατάργηση επιλογής του πλαισίου ελέγχου για μια επαφή σε μια λίστα επαφών ή για μια επιλογή σε ένα παράθυρο διαλόγου

Πλήκτρο διαστήματος

Κατάργηση όλων των επιλογών σε μια σελίδα και ανανέωση της συγκεκριμένης σελίδας στο πρόγραμμα περιήγησης Web

F5

Ενεργοποίηση ενός κουμπιού ή σύνδεσης ή άνοιγμα ενός μενού

Για παράδειγμα, κατά την προσθήκη ή επεξεργασία στοιχείων επαφής, για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο κουμπί Αποθήκευση και να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ή, κατά την προσθήκη μιας επαφή σε ομάδα, στο μενού Ομάδες, πατήστε το πλήκτρο Τab για να μεταβείτε στο κουμπί Εφαρμογή και να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Enter

Προσθήκη νέας επαφής

Ctrl+N

Επεξεργασία μιας επιλεγμένης επαφής

Ctrl+E

Αποθήκευση αλλαγών σε στοιχεία επαφής

Ctrl+S ή Ctrl+Enter

Όταν είναι επιλεγμένη μια επαφή, άνοιγμα του μενού Ομάδες

Συμβουλή: Για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών και να ορίσετε επιλογές στο μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους.

g

Όταν είναι επιλεγμένη μια επαφή, άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Συνδέσεις

Συμβουλή: Για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών και να ορίσετε επιλογές στο παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Tab.

l

Όταν είναι επιλεγμένη μια επαφή, άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Διαγραφή

Συμβουλή: Για να διαγράψετε την επιλεγμένη επαφή, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο κουμπί Διαγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Delete

Κλείσιμο ενός παραθύρου διαλόγου

Esc

Μετάβαση στο πλαίσιο αναζήτησης

/

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×