Μάθετε πώς να περιορίζετε τα κριτήρια αναζήτησης για καλύτερες αναζητήσεις στο Outlook

Μάθετε πώς να περιορίζετε τα κριτήρια αναζήτησης για καλύτερες αναζητήσεις στο Outlook

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό φράσεων στο πλαίσιο "Αναζήτηση" στο επάνω μέρος της λίστας μηνυμάτων του Outlook. Εκτός από την αναζήτηση για διαφορετικές λέξεις και φράσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορους τελεστές, σημεία στίξης και λέξεις-κλειδιά για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Ο πιο απλός τρόπος για να κάνετε αναζήτηση είναι να απλώς να πληκτρολογήσετε μια λέξη ή φράση. Το Outlook χρησιμοποιεί μια δυνατότητα που ονομάζεται αντιστοίχιση προθέματος κατά την αναζήτηση. Επομένως, εάν πληκτρολογήσετε προ στο πλαίσιο "Αναζήτηση", το Outlook θα επιστρέψει τα μηνύματα που περιέχουν τις λέξεις προς, Προκόπης, Προμαχώνας και προληπτικά, αλλά όχι τις λέξεις αντιπροτείνω ή επαναπροσδιορισμός.

Βασικά στοιχεία για την αναζήτηση

  • Όταν πληκτρολογείτε λέξεις στο πλαίσιο "Αναζήτηση", το Outlook σαρώνει τόσο τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και πολλούς τύπους συνημμένων για αυτήν τη λέξη ή φράση. Για παράδειγμα, εάν κάνετε αναζήτηση για τη λέξη "αργό", με ή χωρίς εισαγωγικά, το Outlook θα επιστρέψει όλα τα μηνύματα με τη λέξη αργό, αργός, αργότερα, αργόμισθος, αργόσχολος κ.λπ. σε οποιοδήποτε σημείο του ονόματος αποστολέα, του θέματος, του κύριου σώματος του μηνύματος ή των συνημμένων.

  • Όταν πληκτρολογείτε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για παράδειγμα chery.parsons64@yahoo.com, το Outlook επιστρέφει όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε οποιοδήποτε σημείο του θέματος, του κύριου σώματος του μηνύματος ή πολλών τύπων συνημμένων, καθώς και τα μηνύματα από αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληκτρολογήστε από:cheryl.parsons64@yahoo.com στο πλαίσιο "Αναζήτηση".

Χρήση ενσωματωμένων φίλτρων αναζήτησης του Outlook

Το Outlook σάς παρέχει αρκετά ενσωματωμένα φίλτρα αναζήτησης. Για να χρησιμοποιήσετε τα ενσωματωμένα φίλτρα, κάντε κλικ στο πλαίσιο "Αναζήτηση". Η κορδέλα του Outlook θα αλλάξει για να εμφανίσει την καρτέλα "Αναζήτηση". Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις επιλογές της ομάδας "Περιορισμός" για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Μόλις επιλέξετε το πλαίσιο αναζήτησης, η κορδέλα αλλάζει.

Αναζήτηση σε πίνακες αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει ορισμένα παραδείγματα αναζητήσεων που μπορεί να σας φανούν χρήσιμα. Εκτός από αυτά τα παραδείγματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τελεστές AND, NOT, OR, <, >, = και άλλους για να περιορίσετε την αναζήτησή σας. Οι τελεστές πρέπει να πληκτρολογούνται με κεφαλαία γράμματα.

Πληκτρολογήστε

Για να βρείτε

στέλλα

Στοιχεία που περιέχουν τις λέξεις στέλλα, στέλλακστέλλακωστίδου, ΣΤΕΛΛΑ, ΣτέΛΛα ή οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων. Η Άμεση αναζήτηση δεν κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

στέλλα κωστίδου

Στοιχεία που περιέχουν τη λέξη στέλλα καθώς και όλες τις παραλλαγές που αναφέρονται στην προηγούμενη γραμμή ή τη λέξη κωστίδου καθώς και άλλες λέξεις που περιέχουν τη λέξη κωστίδου, αλλά όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά.

στέλλα AND κωστίδου

Στοιχεία που περιέχουν τις λέξεις στέλλα και κωστίδου, αλλά όχι απαραίτητα με αυτήν τη σειρά. Σημειώστε ότι οι λογικοί τελεστές όπως AND, NOT και OR πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα.

στέλλα NOT κωστίδου

Στοιχεία που περιέχουν τη λέξη στέλλα καθώς και όλες τις παραλλαγές που αναφέρονται στην πρώτη γραμμή του πίνακα, αλλά όχι τη λέξη κωστίδου.

στέλλα OR κωστίδου

Στοιχεία που περιέχουν τη λέξη στέλλα καθώς και όλες τις παραλλαγές που αναφέρονται στην πρώτη γραμμή του πίνακα, τη λέξη κωστίδου ή και τα δύο.

"στέλλα"

Στοιχεία που περιέχουν την ακριβή φράση στέλλα και όχι παραλλαγές όπως στέλλακωστίδου ή στέλλακ. Για να αναζητήσετε μια ακριβή συμβολοσειρά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε εισαγωγικά.

από:"στέλλα κωστίδου"

Στοιχεία που έχουν σταλεί από τη στέλλα κωστίδου. Παρατηρήστε τη χρήση των διπλών εισαγωγικών: τα αποτελέσματα αναζήτησης πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς με τη φράση μέσα στα εισαγωγικά.

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε από: και, στη συνέχεια, τα πρώτα γράμματα ενός ονόματος επαφής και το Outlook θα προτείνει μια λίστα επαφών για να επιλέξετε.

από:"στέλλα κωστίδου" σχετικά:"αναφορά κατάστασης"

Στοιχεία που έχουν σταλεί από τη στέλλα κωστίδου και στα οποία εμφανίζεται η φράση αναφορά κατάστασης στη γραμμή θέματος, στο σώμα κειμένου ή στα περιεχόμενα των συνημμένων. Παρατηρήστε τη χρήση των διπλών εισαγωγικών: τα αποτελέσματα αναζήτησης πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς με τη φράση μέσα στα εισαγωγικά.

έχεισυνημμένο:αληθές

Στοιχεία που έχουν συνημμένα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το "έχεισυνημμένο:αληθές" για να έχετε τα ίδια αποτελέσματα.

συνημμένα:παρουσίαση.pptx

Στοιχεία που έχουν συνημμένα με το όνομα παρουσίαση.pptx ή ένα συνημμένο που περιέχει το όνομα παρουσίαση.pptx μέσα στα περιεχόμενά του.

θέμα:"στέλλα κωστίδου"

Στοιχεία των οποίων το θέμα περιέχει τη φράση στέλλα κωστίδου.

κοιν.:"στέλλα κωστίδου"

Στοιχεία στα οποία το εμφανιζόμενο όνομα στέλλα κωστίδου υπάρχει στη γραμμή "Κοιν.".

κοιν.:stellakostidou@contoso.com

Στοιχεία στα οποία η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου stellakostidou@contoso.com υπάρχει στη γραμμή "Κοιν.".

ιδιαίτ.κοιν.:στέλλα

Στοιχεία στα οποία το όνομα στέλλα υπάρχει στη γραμμή "Ιδιαίτ. κοιν.".

κατηγορία:κατά

Τα στοιχεία που περιέχουν ένα όνομα κατηγορίας που περιλαμβάνει τη λέξη "κατά". Για παράδειγμα, "Κατάλογος" ή "Κατάστημα" ή "Κατάσταση".

μέγεθοςμηνύματος:<10 KB

Στοιχεία με μέγεθος μικρότερο από 10 kilobyte. Παρατηρήστε τη χρήση του τελεστή σύγκρισης "μικρότερο από" (<).

μέγεθοςμηνύματος:>5 MB

Στοιχεία με μέγεθος μεγαλύτερο από 5 megabyte. Παρατηρήστε τη χρήση του τελεστή σύγκρισης "μεγαλύτερο από" (>).

λήψη:=1/1/2016

Στοιχεία που έφτασαν την 1/1/2016. Παρατηρήστε τη χρήση του τελεστή σύγκρισης "ίσον" (=).

Σημείωση: Η υποστήριξη για τον προσδιορισμό προσαρμοσμένων ημερομηνιών μέσω της Εκτεταμένης αναζήτησης λείπει από ορισμένες δομές του Outlook για Windows. Οι χρήστες εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να εισαγάγουν ημερομηνίες στο κύριο πλαίσιο αναζήτησης με μη αυτόματο τρόπο. Αυτό το πρόβλημα διορθώθηκε στην έκδοση 16.0.12126.10000 και στις νεότερες.

λήψη:χθες

Στοιχεία που έφτασαν χθες. Η Άμεση αναζήτηση αναγνωρίζει επίσης τις ακόλουθες τιμές ημερομηνίας:

  • Σχετικές ημερομηνίες:    Για παράδειγμα, σήμερα, αύριο, χθες

  • Σχετικές ημερομηνίες με πολλές λέξεις:    Για παράδειγμα, αυτή την εβδομάδα, επόμενος μήνας, προηγούμενη εβδομάδα, προηγούμενος μήνας, επόμενο έτος

  • Ημέρες:     Κυριακή, Δευτέρα ... Σάββατο

  • Μήνες:     Ιανουάριος, Φεβρουάριος ... Δεκέμβριος

λήψη:προηγούμενη εβδομάδα

Στοιχεία που έφτασαν την προηγούμενη εβδομάδα. Σημειώστε ότι εάν εκτελέσετε αυτό το ερώτημα πάλι σε ένα μήνα από τώρα θα λάβετε διαφορετικά αποτελέσματα, επειδή είναι ένα ερώτημα σχετικού χρόνου.

προθεσμία:προηγούμενη εβδομάδα

Στοιχεία που έχουν σημαία υπενθύμισης για μια ημερομηνία παράδοσης.

μέγεθοςμηνύματος:πολύμικρό

Στοιχεία με μέγεθος μικρότερο από 10 kilobyte

μέγεθοςμηνύματος:μικρό

Στοιχεία με μέγεθος μεταξύ 10 και 25 kilobyte

μέγεθοςμηνύματος:μεσαίο

Στοιχεία με μέγεθος μεταξύ 25 και 100 kilobyte

μέγεθοςμηνύματος:μεγάλο

Στοιχεία με μέγεθος μεταξύ 100 και 500 kilobyte

μέγεθοςμηνύματος:πολύμεγάλο

Στοιχεία με μέγεθος μεταξύ 500 kilobyte και 1 megabyte

σημαίαυπενθύμισης:υπενθύμιση

Στοιχεία που επισημαίνονται με τη σημαία "Παρακολούθηση".

μέγεθοςμηνύματος:πάραπολύμεγάλο

Στοιχεία με μέγεθος μεγαλύτερο από 5 megabyte

έχεισημαία:αληθές

Στοιχεία που έχουν σημαία υπενθύμισης.

από:στέλλα (λήψη:7/1/17 OR λήψη:8/1/17)

Στοιχεία από τη στέλλα που έφτασαν είτε στις 7/1/17 είτε στις 8/1/17. Παρατηρήστε τη χρήση των παρενθέσεων για την ομαδοποίηση των ημερομηνιών.

λήψη>=1/10/16 AND λήψη<=5/10/16

Στοιχεία που έφτασαν μεταξύ 1/10/16 και 5/10/16. 
Σημείωση: Για εύρη λήψης, μην χρησιμοποιείτε άνω και κάτω τελεία. 

λήψη>1/10/16 AND λήψη<5/10/16

Στοιχεία που έφτασαν μετά την 1/10/16 αλλά πριν από τις 5/10/16.
Σημείωση: Για εύρη λήψης, μην χρησιμοποιείτε άνω και κάτω τελεία. 

αποστολή:χθες

Επιστρέφει όλα τα στοιχεία που στάλθηκαν χθες (από οποιονδήποτε). Αυτή η αναζήτηση θα επιστρέψει τα στοιχεία που στείλατε σε άλλα άτομα και τα στοιχεία που έστειλαν άλλα άτομα σε εσάς.

προς:στέλλα

Στοιχεία που στείλατε στη στέλλα όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση στο φάκελο Απεσταλμένα.

ανάγνωση:όχι

Μη αναγνωσμένα στοιχεία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το "ανάγνωση:ψευδές" για να έχετε τα ίδια αποτελέσματα.

θέμα:κατάσταση λήψη:Μάιος

Στοιχεία που ελήφθησαν από οποιονδήποτε κατά το μήνα Μάιο (οποιουδήποτε έτους), όπου το θέμα περιέχει τη λέξη κατάσταση.

Αναζητήσεις ημερολογίου

Οι ακόλουθες αναζητήσεις θα επιστρέψουν τα σωστά αποτελέσματα μόνο όταν εκτελεστούν από έναν φάκελο του Ημερολογίου.

Πληκτρολογήστε αυτό

Για να βρείτε αυτό

ημερομηνίαέναρξης:επόμενη εβδομάδα θέμα:κατάσταση

 Στοιχεία ημερολογίου της επόμενης εβδομάδας όπου το θέμα περιέχει τη λέξη "κατάσταση".

είναι:επαναλαμβανόμενο

Στοιχεία του ημερολογίου που είναι επαναλαμβανόμενα.

διοργανωτής:στέλλα

Στοιχεία ημερολογίου όπου διοργανωτής είναι η στέλλα.

Αναζητήσεις επαφών

Οι ακόλουθες αναζητήσεις θα επιστρέψουν τα σωστά αποτελέσματα μόνο όταν εκτελεστούν από έναν φάκελο των Επαφών.

Πληκτρολογήστε αυτό

Για να βρείτε αυτό

όνομα:στέλλα

Οι επαφές που περιέχουν τη λέξη στέλλα στο πεδίο "Όνομα".

επώνυμο:κωστίδου

Οι επαφές που περιέχουν τη λέξη κωστίδου στο πεδίο "Επώνυμο".

ψευδώνυμο:στέλλα

Οι επαφές που περιέχουν τη λέξη στέλλα στο πεδίο "Ψευδώνυμο".

τίτλοςεργασίας:ιατρός

Οι επαφές που περιέχουν τη λέξη ιατρός στο πεδίο "Τίτλος εργασίας".

τηλέφωνοεργασίας:555-0100

Οι επαφές που περιέχουν τον αριθμό 555-0100 στο πεδίο "Τηλέφωνο εργασίας".

τηλέφωνοοικίας:555-0100

Οι επαφές που περιέχουν τον αριθμό 555-0100 στο πεδίο "Τηλέφωνο οικίας".

κινητότηλέφωνο:555-0100

Οι επαφές που περιέχουν τον αριθμό 555-0100 στο πεδίο "Κινητό τηλέφωνο".

φαξεργασίας:555-0100

Οι επαφές που περιέχουν τον αριθμό 555-0100 στο πεδίο "Φαξ εργασίας".

διεύθυνσηεργασίας: (Κυψέλης 321, Αθήνα, Τ. Κ. 50494)

Οι επαφές που περιέχουν τη διεύθυνση Κυψέλης 321, Αθήνα, Τ. Κ. 50494 στο πεδίο "Διεύθυνση εργασίας". Παρατηρήστε τη χρήση των παρενθέσεων που περικλείουν τη διεύθυνση.

διεύθυνσηεργασίας: (Κυψέλης 321, Αθήνα, Τ. Κ. 50494)

Οι επαφές που περιέχουν τη διεύθυνση Κυψέλης 321, Αθήνα, Τ. Κ. 50494 στο πεδίο "Διεύθυνση οικίας". Παρατηρήστε τη χρήση των παρενθέσεων που περικλείουν τη διεύθυνση.

πόληεργασίας:αθήνα

Οι επαφές που περιέχουν τη λέξη αθήνα στο πεδίο "Πόλη εργασίας".

ταχυδρομικόςκώδικαςεργασίας:98052

Οι επαφές που περιέχουν τον αριθμό 98052 στο πεδίο "Ταχυδρομικός κώδικας εργασίας".

οδός: (Κυψέλης 321)

Οι επαφές που περιέχουν τη φράση "Κυψέλης 321" στο πεδίο "Οδός εργασίας". Παρατηρήστε τη χρήση των παρενθέσεων που περικλείουν τη διεύθυνση.

οδόςοικίας:(Κυψέλης 321)

Οι επαφές που περιέχουν τη φράση "Κυψέλης 321" στο πεδίο "Οδός οικίας". Παρατηρήστε τη χρήση των παρενθέσεων που περικλείουν τη διεύθυνση.

γενέθλια:4/6/1960

Οι επαφές που περιέχουν την ημερομηνία 4/6/1960 στο πεδίο "Γενέθλια".

ιστοσελίδα:www.contoso.com

Οι επαφές που περιέχουν τη διεύθυνση URL www.contoso.com στο πεδίο "Διεύθυνση ιστοσελίδας".

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×