Μείωση του μεγέθους εικόνων και συνημμένων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook

Μείωση του μεγέθους εικόνων και συνημμένων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook

Οι φωτογραφίες και οι άλλοι τύποι συνημμένων αρχείων ενδέχεται να έχουν διάφορα μεγέθη. Πολλά συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το Gmail, το Yahoo και το Exchange περιορίζουν το μέγεθος των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορείτε να στείλετε. Εάν σας απασχολεί το μέγεθος των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εάν έχετε λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι πολύ μεγάλο για αποστολή, υπάρχουν μερικά βήματα που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε το μέγεθος των συνημμένων εικόνων και άλλων εγγράφων. 

Εκτός από τον περιορισμό του μεγέθους μεμονωμένων μηνυμάτων, ορισμένα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θέτουν ένα όριο για το συνολικό μέγεθος του γραμματοκιβωτίου σας. Δεδομένου ότι κάθε μήνυμα που στέλνετε αποθηκεύεται στο φάκελο "Απεσταλμένα", η μείωση του μεγέθους των συνημμένων μπορεί επίσης να βοηθήσει να διατηρείτε μικρό το μέγεθος του γραμματοκιβωτίου σας. 

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Εισαγωγή εικόνας

Για να εισαγάγετε μια εικόνα στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τοποθετήστε το δρομέα στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το μενού Εισαγωγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εικόνες από την ομάδα Απεικονίσεις στην κορδέλα. 

Εάν η εικόνα φαίνεται πολύ μεγάλη (ή πολύ μικρή), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους της εικόνας για να αλλάξετε το μέγεθός της. 

Αλλαγή μεγέθους εικόνας

Μπορείτε να αλλάξετε το ορατό μέγεθος της εικόνας, όπως για παράδειγμα τον χώρο που καταλαμβάνει στην οθόνη, χωρίς να αλλάξετε το μέγεθος του αρχείου ή την ανάλυση της εικόνας. Αυτό, ωστόσο, δεν θα συρρικνώσει το συνολικό μέγεθος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνετε. 

 1. Κάντε κλικ ή πατήστε την εικόνα για να εμφανιστεί μια μικρή κυκλική λαβή αλλαγής μεγέθους σε κάθε γωνία της εικόνας.

  Η εικόνα βρίσκεται τώρα στο μήνυμά σας.
 2. Κάντε κλικ (ή πατήστε παρατεταμένα) μία από τις λαβές και, στη συνέχεια, σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους προς το κέντρο για να μειώσετε το μέγεθος της εικόνας ή μακριά από το κέντρο για να αυξήσετε το μέγεθος της εικόνας.

Συμβουλή: Υπάρχουν πρόσθετες λαβές αλλαγής μεγέθους στο κέντρο κάθε πλευράς της εικόνας. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αναλογίες της εικόνας, χρησιμοποιήστε μόνο τις λαβές αλλαγής μεγέθους στις γωνίες. Η χρήση των λαβών στο κέντρο κάθε πλευράς θα παραμορφώσει την εικόνα.

Αλλαγή μεγέθους εικόνας σε ακριβείς διαστάσεις

 1. Επιλέξτε την εικόνα της οποίας το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Μέγεθος, πληκτρολογήστε το ύψος που απαιτείται. Το πλάτος αλλάζει αυτόματα για να παραμείνει η αναλογία με το ύψος.

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει τις ρυθμίσεις ύψους και πλάτους

Εάν θέλετε να αλλάξετε το ύψος και το πλάτος ξεχωριστά, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Κλείδωμα αναλογιών πριν από την αλλαγή του απαιτούμενου ύψους ή πλάτους στο βήμα 2.

Συμπίεση εικόνων για μείωση του μεγέθους του αρχείου

Η συμπίεση μιας εικόνας διατηρεί το ύψος και το πλάτος της εικόνας, αλλά μειώνει την ανάλυση. Οι εικόνες με πιο χαμηλή ανάλυση έχουν μικρότερο μέγεθος αρχείου.

 1. Επιλέξτε την εικόνα ή τις εικόνες που θέλετε να μειώσετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση, επιλέξτε Συμπίεση εικόνων Συμπίεση εικόνων από την ομάδα Προσαρμογή. Ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης σας, ενδέχεται να εμφανίζεται μόνο το εικονίδιο "Συμπίεση εικόνων".

 3. Ορίστε τις επιλογές συμπίεσης και ανάλυσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK. Για εικόνες που δεν θα εκτυπωθούν, η ανάλυση Web (150 ppi) είναι η πιο συνηθισμένη ανάλυση.

Σημαντικό: Η συμπίεση μιας εικόνας για να μειωθεί το μέγεθος του αρχείου αλλάζει την ποσότητα των λεπτομερειών που διατηρούνται στην εικόνα προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι μετά τη συμπίεση, η εικόνα μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση από πριν.

Όταν επισυνάπτετε μια εικόνα ως αρχείο, η εικόνα δεν θα εμφανιστεί απευθείας στο κύριο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αντί για αυτό, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο της εικόνας κάτω από το θέμα του μηνύματος. Για τα αρχεία εικόνας, θα δείτε επίσης μια μικρή προεπισκόπηση της εικόνας καθώς και το όνομα και το μέγεθος του αρχείου. 

Δείτε μια μικρογραφία της εικόνας σας

Εάν η συνημμένη εικόνα είναι πολύ μεγάλη, μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook ώστε να αλλάζει αυτόματα το μέγεθος της εικόνας κατά την αποστολή του μηνύματος. 

 1. Επιλέξτε Αρχείο.

 2. Εάν η εικόνα είναι μεγάλη, θα εμφανιστεί αυτό το μήνυμα: Ορισμένοι παραλήπτες μπορεί να μην λάβουν αυτό το μήνυμα, λόγω συνημμένων εικόνων. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των μεγάλων εικόνων για να βοηθήσετε στην παράδοση του μηνύματος. Μετά από την αλλαγή μεγέθους, οι εικόνες πρέπει να έχουν μέγεθος το πολύ 1024x768 pixel. 

 3. Επιλέξτε Αλλαγή μεγέθους μεγάλων εικόνων όταν στέλνω αυτό το μήνυμα.

 4. Επιλέξτε το αριστερό βέλος στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης για να επιστρέψετε στο μήνυμά σας. Συντάξτε το μήνυμά σας και όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Αποστολή, το μέγεθος όλων των συνημμένων εικόνων θα αλλάξει αυτόματα. 

Σημείωση: Εάν ενσωματώσετε την εικόνα στο σώμα του μηνύματος — η εικόνα εμφανίζεται στο μήνυμα — χρησιμοποιώντας την εντολή Εικόνα στην ομάδα Απεικονίσεις, η δυνατότητα αλλαγής μεγέθους για τις συνημμένες εικόνες δεν είναι διαθέσιμη.

Τα έγγραφα, τα υπολογιστικά φύλλα, τα αρχεία PDF και άλλοι τύποι αρχείων μπορεί να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά το μέγεθος. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διατηρήσετε μικρό το μέγεθος των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των συνημμένων κατά την αποστολή αυτών των αρχείων.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του μεγέθους αρχείων εικόνας, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή και αλλαγή μεγέθους εικόνων στο σώμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αποστολή σύνδεσης προς ένα αρχείο

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε Επισύναψη αρχείου από την κορδέλα.

 2. Επιλέξτε το αρχείο σας.

 3. Εάν το αρχείο είναι ήδη αποθηκευμένο στο OneDrive, το OneDrive για επιχειρήσεις ή σε μια τοποθεσία του SharePoint, μπορείτε να επιλέξετε Αποστολή σύνδεσης. Η ενέργεια αυτή προσθέτει μια συντόμευση προς το αρχείο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όχι το ίδιο το αρχείο. Οι παραλήπτες μπορούν να ανοίξουν τη συντόμευση και να κάνουν λήψη ή να ανοίξουν το αρχείο.

Αντιγραφή μιας σύνδεσης κοινής χρήσης από μια άλλη υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud

Οι περισσότερες λύσεις αποθήκευσης στο cloud, όπως το Dropbox ή το Google Drive, σας επιτρέπουν να λάβετε μια σύνδεση με δυνατότητα κοινής χρήσης προς το αρχείο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να λάβετε μια σύνδεση κοινής χρήσης, ανατρέξτε στα αρχεία Βοήθειας αυτών των λύσεων. Αφού λάβετε μια σύνδεση κοινής χρήσης, επικολλήστε την στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συμπίεση των αρχείων σας πριν από την αποστολή

Τα περισσότερα αρχεία μπορούν να συμπιεστούν σε αρχείο zip για να μειωθεί το μέγεθός τους. Τα Windows σάς επιτρέπουν να δημιουργείτε και να ανοίγετε αρχεία .zip χωρίς πρόσθετο λογισμικό. 

 1. Μεταβείτε στον φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να στείλετε.

 2. Επιλέξτε ένα αρχείο. Για να επιλέξετε πολλά αρχεία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ σε κάθε αρχείο.

 3. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή, επιλέξτε Αποστολή προς >Συμπιεσμένος φάκελος (μορφή zip).

 4. Η ενέργεια αυτή δημιουργεί ένα νέο αρχείο zip που περιέχει το αρχείο ή τα αρχεία που επιλέξατε στο βήμα 2. Το όνομα του αρχείου zip επιλέγεται αυτόματα από το όνομα του αρχικού αρχείου. 

 5. Επιστρέψτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέξτε Επισύναψη αρχείου από την κορδέλα ή κάντε δεξί κλικ στο νέο αρχείο zip, επιλέξτε Αποστολή προς > Παραλήπτης αλληλογραφίας για να ανοίξετε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχει ήδη συνημμένο το αρχείο. 

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Εισαγωγή εικόνας

Για να εισαγάγετε μια εικόνα στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τοποθετήστε το δρομέα στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το μενού Εισαγωγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εικόνες από την ομάδα Απεικονίσεις στην κορδέλα. 

Εάν η εικόνα φαίνεται πολύ μεγάλη (ή πολύ μικρή), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους της εικόνας για να αλλάξετε το μέγεθός της. 

Αλλαγή μεγέθους εικόνας

Μπορείτε να αλλάξετε το ορατό μέγεθος της εικόνας, π.χ. τον χώρο που καταλαμβάνει στην οθόνη, χωρίς να αλλάξετε το μέγεθος του αρχείου ή την ανάλυση της εικόνας. Αυτό, ωστόσο, δεν θα συρρικνώσει το συνολικό μέγεθος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνετε. 

 1. Κάντε κλικ ή πατήστε την εικόνα για να εμφανιστεί μια μικρή κυκλική λαβή αλλαγής μεγέθους σε κάθε γωνία της εικόνας.

  Η εικόνα βρίσκεται τώρα στο μήνυμά σας.
 2. Κάντε κλικ (ή πατήστε παρατεταμένα) μία από τις λαβές και, στη συνέχεια, σύρετε τη λαβή αλλαγής μεγέθους προς το κέντρο για να μειώσετε το μέγεθος της εικόνας ή μακριά από το κέντρο για να αυξήσετε το μέγεθος της εικόνας.

Συμβουλή: Υπάρχουν πρόσθετες λαβές αλλαγής μεγέθους στο κέντρο κάθε πλευράς της εικόνας. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αναλογίες της εικόνας, χρησιμοποιήστε μόνο τις λαβές αλλαγής μεγέθους στις γωνίες. Η χρήση των λαβών στο κέντρο κάθε πλευράς θα παραμορφώσει την εικόνα.

Αλλαγή μεγέθους εικόνας σε ακριβείς διαστάσεις

 1. Επιλέξτε την εικόνα της οποίας το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Μέγεθος, πληκτρολογήστε το ύψος που απαιτείται. Το πλάτος αλλάζει αυτόματα για να παραμείνει η αναλογία με το ύψος.

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει τις ρυθμίσεις ύψους και πλάτους

Εάν θέλετε να αλλάξετε το ύψος και το πλάτος ξεχωριστά, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Κλείδωμα αναλογιών πριν από την αλλαγή του απαιτούμενου ύψους ή πλάτους στο βήμα 2.

Συμπίεση εικόνων για μείωση του μεγέθους του αρχείου

Η συμπίεση μιας εικόνας διατηρεί το ύψος και το πλάτος της εικόνας, αλλά μειώνει την ανάλυση. Οι εικόνες με πιο χαμηλή ανάλυση έχουν μικρότερο μέγεθος αρχείου.

 1. Επιλέξτε την εικόνα ή τις εικόνες που θέλετε να μειώσετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση, επιλέξτε Συμπίεση εικόνων από την ομάδα Προσαρμογή. Ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης σας, ενδέχεται να εμφανίζεται μόνο το εικονίδιο "Συμπίεση εικόνων".

 3. Ορίστε τις επιλογές συμπίεσης και ανάλυσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK. Για εικόνες που δεν θα εκτυπωθούν, η ανάλυση Web (150 ppi) είναι η πιο συνηθισμένη ανάλυση.

Σημαντικό: Η συμπίεση μιας εικόνας για να μειωθεί το μέγεθος του αρχείου αλλάζει την ποσότητα των λεπτομερειών που διατηρούνται στην εικόνα προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι μετά τη συμπίεση, η εικόνα μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση από πριν.

Όταν επισυνάπτετε μια εικόνα ως αρχείο, η εικόνα δεν θα εμφανιστεί απευθείας στο κύριο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αντί για αυτό, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο της εικόνας κάτω από το θέμα του μηνύματος.

Εάν η συνημμένη εικόνα είναι πολύ μεγάλη, μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook ώστε να αλλάζει αυτόματα το μέγεθος της εικόνας κατά την αποστολή του μηνύματος. 

 1. Επιλέξτε Αρχείο.

 2. Εάν η εικόνα είναι μεγάλη, θα εμφανιστεί αυτό το μήνυμα: Ορισμένοι παραλήπτες μπορεί να μην λάβουν αυτό το μήνυμα, λόγω συνημμένων εικόνων. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των μεγάλων εικόνων για να βοηθήσετε στην παράδοση του μηνύματος. Μετά από την αλλαγή μεγέθους, οι εικόνες πρέπει να έχουν μέγεθος το πολύ 1024x768 pixel. 

 3. Επιλέξτε Αλλαγή μεγέθους μεγάλων εικόνων όταν στέλνω αυτό το μήνυμα.

 4. Επιλέξτε το αριστερό βέλος στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης για να επιστρέψετε στο μήνυμά σας. Συντάξτε το μήνυμά σας και όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Αποστολή, το μέγεθος όλων των συνημμένων εικόνων θα αλλάξει αυτόματα. 

Σημείωση: Εάν ενσωματώσετε την εικόνα στο σώμα του μηνύματος — η εικόνα εμφανίζεται στο μήνυμα — χρησιμοποιώντας την εντολή Εικόνα στην ομάδα Απεικονίσεις, η δυνατότητα αλλαγής μεγέθους για τις συνημμένες εικόνες δεν είναι διαθέσιμη.

Τα έγγραφα, τα υπολογιστικά φύλλα, τα αρχεία PDF και άλλοι τύποι αρχείων μπορεί να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά το μέγεθος. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διατηρήσετε μικρό το μέγεθος των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των συνημμένων κατά την αποστολή αυτών των αρχείων.

Αντιγραφή μιας σύνδεσης κοινής χρήσης από μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud

Οι περισσότερες λύσεις αποθήκευσης στο cloud, όπως το OneDrive, το OneDrive για επιχειρήσεις, το Dropbox ή το Google Drive, σας επιτρέπουν να λάβετε μια σύνδεση με δυνατότητα κοινής χρήσης προς το αρχείο.

Για το OneDrive ή το OneDrive για επιχειρήσεις, Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων του OneDrive. Για άλλες λύσεις αποθήκευσης στο cloud, ανατρέξτε στα αρχεία Βοήθειας της υπηρεσίας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να λάβετε μια σύνδεση κοινής χρήσης. Αφού λάβετε μια σύνδεση κοινής χρήσης, επικολλήστε την στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συμπίεση των αρχείων σας πριν από την αποστολή

Τα περισσότερα αρχεία μπορούν να συμπιεστούν σε αρχείο zip για να μειωθεί το μέγεθός τους. Τα Windows σάς επιτρέπουν να δημιουργείτε και να ανοίγετε αρχεία .zip χωρίς πρόσθετο λογισμικό. 

 1. Μεταβείτε στον φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να στείλετε.

 2. Επιλέξτε ένα αρχείο. Για να επιλέξετε πολλά αρχεία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ σε κάθε αρχείο.

 3. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή, επιλέξτε Αποστολή προς >Συμπιεσμένος φάκελος (μορφή zip).

 4. Η ενέργεια αυτή δημιουργεί ένα νέο αρχείο zip που περιέχει το αρχείο ή τα αρχεία που επιλέξατε στο βήμα 2. Το όνομα του αρχείου zip επιλέγεται αυτόματα από το όνομα του αρχικού αρχείου. 

 5. Επιστρέψτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέξτε Επισύναψη αρχείου από την κορδέλα ή κάντε δεξί κλικ στο νέο αρχείο zip, επιλέξτε Αποστολή προς > Παραλήπτης αλληλογραφίας για να ανοίξετε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχει ήδη συνημμένο το αρχείο. 

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Υπάρχουν δύο τρόποι για να επιλέξετε την αυτόματη μείωση του μεγέθους των εικόνων και τη συμπερίληψή τους ως συνημμένων σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: στο Microsoft Office Outlook ή από την Εξερεύνηση των Windows.

Σημείωση: Η αρχική εικόνα δεν θα τροποποιηθεί. Μόνο το αντίγραφο της εικόνας που αποστέλλεται θα μειωθεί σε μέγεθος.

 1. Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Συμπερίληψη, κάντε κλικ στην επιλογή Επισύναψη αρχείου.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να σύρετε και να αποθέσετε μια εικόνα από την Εξερεύνηση των Windows. Το αρχείο εικόνας θα επισυναφθεί στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Συμπερίληψη Εικόνα κουμπιού .

 4. Στο παράθυρο Επιλογές συνημμένου, στην περιοχή Επιλογές εικόνας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή μεγέθους εικόνας, κάντε κλικ στο μέγεθος της εικόνας που θέλετε να συμπεριλάβετε.

  Παράθυρο "Επιλογές συνημμένου"

  Σημείωση: Εάν ενσωματώσετε την εικόνα στο σώμα του μηνύματος χρησιμοποιώντας την εντολή Εικόνα στην ομάδα Απεικονίσεις, η δυνατότητα αυτόματης αλλαγής μεγέθους για τις εικόνες δεν είναι διαθέσιμη.

 5. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή.

 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows κάνοντας κλικ στην επιλογή Έναρξη και, στη συνέχεια, κάνοντας διπλό κλικ στην επιλογή Υπολογιστής.

  Συντόμευση πληκτρολογίου Για να ανοίξετε την Εξερεύνηση των Windows, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows κλειδιού + E.

 2. Μεταβείτε στον φάκελο που περιέχει τις εικόνες που θέλετε να στείλετε.

 3. Επιλέξτε μια εικόνα. Για να επιλέξετε πολλά αρχεία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ σε κάθε αρχείο.

 4. Κάντε δεξί κλικ σε ένα επιλεγμένο αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αποστολή προς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Παραλήπτης αλληλογραφίας.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Αποστολή εικόνων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Να μικρύνουν όλες οι εικόνες μου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Παράθυρο διαλόγου "Αποστολή εικόνων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"

  Σημείωση: Για να καθορίσετε το ακριβές μέγεθος της εικόνας, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση περισσότερων επιλογών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μέγεθος που θέλετε.

  Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο μηνύματος του Outlook με την εικόνα συνημμένη.

 6. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία του παραλήπτη στα πλαίσια "Προς", "Κοιν." και "Ιδιαίτ. κοιν.".

 7. Εάν θέλετε, αλλάξετε τις πληροφορίες θέματος στο πλαίσιο Θέμα.

 8. Εάν θέλετε, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε στο σώμα του μηνύματος.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

Ακολουθεί μια λίστα με τις βέλτιστες πρακτικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την αποστολή εικόνων και συνημμένων:

 • Καταχωρήστε ή δημοσιεύστε μεγάλα συνημμένα    - Εάν στέλνετε συνημμένα αρχεία ή εικόνες σε κάποιο άτομο με το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε από κοινού μια θέση αποθήκευσης στο cloud ή στο δίκτυο του οργανισμού σας, μπορείτε να συμπεριλάβετε μια σύνδεση προς αυτήν τη θέση στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Περιορίστε το μέγεθος των συνημμένων    -Αυτή είναι μια γενική οδηγία: στις πιο αργές συνδέσεις (όπως σε μια κινητή συσκευή), θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πολύ μικρότερο μέγεθος, όπως 250 kilobyte (KB). Εάν πρέπει να στείλετε μεγαλύτερα συνημμένα, επαληθεύστε το μέγιστο μέγεθος μηνύματος που μπορείτε να στείλετε. Ο διαχειριστής του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή ο οργανισμός που σας παρέχει την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να σας πει ποιο είναι αυτό. Παρομοίως, ρωτήστε τον παραλήπτη ποιο είναι το δικό του μέγιστο όριο. Τέλος, λάβετε υπόψη την ταχύτητα σύνδεσης στο Internet του παραλήπτη. Η λήψη ενός μεγάλου συνημμένου σε μια σύνδεση Internet κινητής συσκευής μπορεί να διαρκέσει πολλή ώρα.

 • Στείλτε πολλά συνημμένα χρησιμοποιώντας πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου    -Τα πολλά μικρότερα μηνύματα έχουν περισσότερες πιθανότητες να παραδοθούν σε σχέση με ένα μεγάλο μήνυμα. Η τεχνική αυτή μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε τα όρια ανά μήνυμα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα υπέρβασης του ορίου του γραμματοκιβωτίου του παραλήπτη. Τα μηνύματα που λαμβάνονται όταν έχει προσεγγιστεί το όριο αποθήκευσης του γραμματοκιβωτίου ενός χρήστη ενδέχεται να απορριφθούν ορισμένες φορές.

 • Χρησιμοποιήστε μορφές συμπιεσμένων αρχείων γραφικών    - Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές αρχείων γραφικών που θα μπορούσαμε να παραθέσουμε εδώ, αλλά από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες, οι βέλτιστες μορφές αρχείων εικόνας για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι οι .jpg, .png και .gif. Οι μορφές αρχείων γραφικών με το μεγαλύτερο μέγεθος είναι εκείνες που δεν αποθηκεύονται σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου, όπως τα αρχεία .tif και .bmp (η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου της Ζωγραφικής των Windows).

 • Χρησιμοποιήστε μικρότερα αρχικά αρχεία    -Το μέγεθος της φωτογραφίας που λαμβάνεται με ένα κινητό τηλέφωνο ή μια ψηφιακή κάμερα είναι συνήθως μεγάλο, ακόμη και αν έχει αποθηκευτεί σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου όπως .jpg. Δεν είναι ασυνήθιστο το μέγεθος μίας μόνο εικόνας να είναι αρκετά megabyte. Να θυμάστε ότι το μέγεθος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αυξηθεί κατά ένα τρίτο περίπου κατά τη μεταφορά μέσω Internet. Χρησιμοποιήστε μια χαμηλότερη ρύθμιση ανάλυσης στην κάμερά σας κατά τη λήψη μιας ψηφιακής φωτογραφίας. Χρησιμοποιήστε μορφές συμπιεσμένων αρχείων όπως .jpg. Σε ένα πρόγραμμα γραφικών, περικόψτε τις φωτογραφίες ώστε να περιλαμβάνουν μόνο το απαραίτητο περιεχόμενο.

 • Χρησιμοποιήστε ένα βοηθητικό πρόγραμμα συμπίεσης αρχείων    - Εκτός από τα βοηθητικά προγράμματα τρίτων κατασκευαστών, τα Windows περιλαμβάνουν ένα βοηθητικό πρόγραμμα συμπίεσης αρχείων που χρησιμοποιεί τη μορφή συμπιεσμένου αρχείου .zip. Πολλές μορφές αρχείων συνημμένων μπορούν να μικρύνουν με τη χρήση ενός βοηθητικού προγράμματος συμπίεσης. Το ποσοστό της μείωσης θα είναι ελάχιστο σε ορισμένες μορφές αρχείων που έχουν ήδη αποθηκευτεί σε συμπιεσμένη μορφή. Για παράδειγμα, ένα αρχείο κειμένου .txt από το Σημειωματάριο μειώνεται σημαντικά, ενώ μια εικόνα .jpg όχι. Η μορφή αρχείου .jpg είναι ήδη μια συμπιεσμένη μορφή αρχείου.

 • Εξετάστε τον φάκελο Απεσταλμένα    - Από προεπιλογή, ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος που στέλνετε αποθηκεύεται στον φάκελο Απεσταλμένα. Αυτό αυξάνει το μέγεθος του αρχείου δεδομένων του Outlook (.pst), γεγονός που μπορεί, σε ορισμένους λογαριασμούς, να έχει αρνητική επίπτωση στο όριο μεγέθους του γραμματοκιβωτίου σας, επειδή τα απεσταλμένα στοιχεία αποθηκεύονται στον διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σημαντικό: Η συμπίεση μιας εικόνας για να μειωθεί το μέγεθος του αρχείου αλλάζει την ποσότητα των λεπτομερειών που διατηρούνται στην εικόνα προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι μετά τη συμπίεση, η εικόνα μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση από πριν. Εξαιτίας αυτού, θα πρέπει να συμπιέζετε την εικόνα πριν από την εφαρμογή ενός καλλιτεχνικού εφέ.

Δείτε επίσης

Αποστολή μεγάλων αρχείων με το Outlook

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×