Μετακίνηση ή κύλιση σε ένα φύλλο εργασίας

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μετακινηθείτε σε μια φύλλο εργασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους, τις γραμμές κύλισης ή το ποντίκι για να μετακινηθείτε μεταξύ των κελιών και να μετακινηθείτε γρήγορα σε διαφορετικές περιοχές του φύλλου εργασίας.

Στο Excel, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις αυξημένες ταχύτητες κύλισης, την εύκολη κύλιση στο άκρο των περιοχών και τις συμβουλές οθόνης που σας ενημερώνουν σχετικά με το πού βρίσκεστε στο φύλλο εργασίας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για να κάνετε κύλιση σε παράθυρα διαλόγου που έχουν αναπτυσσόμενες λίστες με γραμμές κύλισης.

Χρήση των πλήκτρων βέλους για μετακίνηση μέσα σε ένα φύλλο εργασίας

Για να μετακινηθείτε μεταξύ των κελιών σε ένα φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Όταν μετακινείστε σε ένα κελί, γίνεται το ενεργό κελί.

Για κύλιση

Κάντε το εξής

Στην αρχή και στο τέρμα των περιοχών

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε στην αρχή και στο άκρο κάθε περιοχής μιας στήλης ή γραμμής πριν από τη διακοπή στο άκρο του φύλλου εργασίας.

Για να κάνετε κύλιση στην αρχή και στο τέρμα κάθε περιοχής κατά την επιλογή των περιοχών πριν από τη διακοπή στο άκρο του φύλλου εργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + πλήκτρο βέλους.

Μία γραμμή προς τα επάνω ή προς τα κάτω

Πατήστε το πλήκτρο SCROLL LOCK και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ΒΈΛΟΥς ή το πλήκτρο κάτω ΒΈΛΟΥς για να κάνετε κύλιση κατά μία γραμμή προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Μία στήλη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά

Πατήστε το πλήκτρο SCROLL LOCK και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡού ΒΈΛΟΥς ή το πλήκτρο ΔΕΞΙού ΒΈΛΟΥς για να κάνετε κύλιση κατά μία στήλη προς τα αριστερά ή δεξιά.

Ένα παράθυρο προς τα επάνω ή προς τα κάτω

Πατήστε το πλήκτρο PAGE UP ή PAGE DOWN.

Ένα παράθυρο αριστερά ή δεξιά

Πατήστε το πλήκτρο SCROLL LOCK και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ πατάτε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡού ή ΔΕΞΙού ΒΈΛΟΥς.

Μια μεγάλη απόσταση

Πατήστε το πλήκτρο SCROLL LOCK και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και ένα πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε γρήγορα σε μεγάλες περιοχές του φύλλου εργασίας σας.

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το SCROLL LOCK, το Scroll Lock εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης του Excel. Με το πάτημα ενός πλήκτρου βέλους ενώ είναι ενεργοποιημένη η επιλογή SCROLL LOCK, θα γίνει κύλιση κατά μία γραμμή προς τα επάνω ή προς τα κάτω ή μία στήλη αριστερά ή δεξιά. Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των κελιών, πρέπει να απενεργοποιήσετε το SCROLL LOCK. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το πλήκτρο Scroll Lock (με την ετικέτα ως ScrLk) στο πληκτρολόγιό σας. Εάν το πληκτρολόγιό σας δεν περιλαμβάνει αυτό το κλειδί, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το SCROLL LOCK χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη στην επιφάνεια εργασίας των Windows και πληκτρολογήστε το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να απενεργοποιήσετε το SCROLL LOCK, κάντε κλικ στο πλήκτρο ScrLk και, στη συνέχεια, κλείστε το πληκτρολόγιο οθόνης.

Χρήση των γραμμών κύλισης για μετακίνηση σε ένα φύλλο εργασίας

Εάν δεν βλέπετε τις γραμμές κύλισης, κάντε τα εξής για να τις εμφανίσετε:

  1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές.

    Στο Excel 2007, κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή επιλογές του Excel.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένουςκαι, στη συνέχεια, στην περιοχή Εμφάνιση επιλογών για αυτό το βιβλίο εργασίας, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση οριζόντιας γραμμής κύλισης και της επιλογής Εμφάνιση κατακόρυφης γραμμής κύλισης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει διάφορους τρόπους για τη χρήση των γραμμών κύλισης για τη μετακίνηση σε ένα φύλλο εργασίας.

Για κύλιση

Κάντε το εξής

Μία γραμμή προς τα επάνω ή προς τα κάτω

Κάντε κλικ στα βέλη κύλισης εικόνα κουμπιού ή εικόνα κουμπιού στην κατακόρυφη γραμμή κύλισης για να μετακινήσετε το φύλλο κατά μία γραμμή προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Μία στήλη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά

Κάντε κλικ στα βέλη κύλισης εικόνα κουμπιού ή εικόνα κουμπιού στην οριζόντια γραμμή κύλισης για να μετακινήσετε το φύλλο κατά μία στήλη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Κύλιση σε ένα φύλλο εργασίας με αυξημένη ταχύτητα κύλισης

Κατά την κύλιση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού στο πιο απομακρυσμένο άκρο της οθόνης για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα για να αυξήσετε την ταχύτητα κύλισης.

Η μετακίνηση του ποντικιού προς την αντίθετη κατεύθυνση καθυστερεί την ταχύτητα κύλισης.

Ένα παράθυρο προς τα επάνω ή προς τα κάτω

Κάντε κλικ επάνω ή κάτω από το πλαίσιο κύλισης εικόνα κουμπιού στην κατακόρυφη γραμμή κύλισης.

Ένα παράθυρο αριστερά ή δεξιά

Κάντε κλικ στα αριστερά ή στα δεξιά του πλαισίου κύλισης εικόνα κουμπιού στην οριζόντια γραμμή κύλισης.

Μια μεγάλη απόσταση

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε το πλαίσιο κύλισης εικόνα κουμπιού .

Σημειώσεις: 

  • Όταν χρησιμοποιείτε τα πλαίσια κύλισης για να μετακινηθείτε σε ένα φύλλο εργασίας, το Excel εμφανίζει μια συμβουλή οθόνης για να υποδείξει τους αριθμούς γραμμών ή τα γράμματα στήλης (ή τους αριθμούς, εάν έχει καθοριστεί το στυλ αναφοράς R1C1 για το βιβλίο εργασίας), ώστε να γνωρίζετε πού βρίσκεστε στο φύλλο εργασίας.

  • Το μέγεθος ενός πλαισίου κύλισης υποδηλώνει την αναλογική ποσότητα της χρησιμοποιούμενης περιοχής του φύλλου που είναι ορατή στο παράθυρο. Η θέση ενός πλαισίου κύλισης υποδηλώνει τη σχετική θέση της ορατής περιοχής μέσα στο φύλλο εργασίας.

  • Μπορείτε να διαιρέσετε γρήγορα το παράθυρο, ώστε να μπορείτε να κάνετε κύλιση σε δύο ή τέσσερα τμήματα ταυτόχρονα. Τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στο πλαίσιο διαίρεσης TBD είτε στην κατακόρυφη είτε στην οριζόντια γραμμή κύλισης. Όταν ο δείκτης μετατραπεί σε βέλος με δύο κεφαλές Οριζόντιο βέλος δύο κεφαλών , σύρετε τη γραμμή διαίρεσης στο φύλλο εργασίας όπου θέλετε να διαιρέσετε το παράθυρο. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή διαίρεσης για να την καταργήσετε.

Κύλιση και ζουμ με χρήση του ποντικιού

Ορισμένες συσκευές ποντικιού και άλλες συσκευές κατάδειξης, όπως η συσκευή κατάδειξης του Microsoft IntelliMouse, έχουν ενσωματωμένες δυνατότητες κύλισης και ζουμ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετακινηθείτε και να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το φύλλο εργασίας ή το φύλλο γραφήματος. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για να κάνετε κύλιση σε παράθυρα διαλόγου που έχουν αναπτυσσόμενες λίστες με γραμμές κύλισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες για τη συσκευή κατάδειξης.

Για να

Κάντε το εξής

Κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε λίγες γραμμές κάθε φορά

Περιστροφή του τροχού προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Κύλιση σε ένα φύλλο εργασίας με αυξημένη ταχύτητα κύλισης

Κατά την κύλιση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού στο πιο απομακρυσμένο άκρο της οθόνης για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα για να αυξήσετε την ταχύτητα κύλισης.

Η μετακίνηση του ποντικιού προς την αντίθετη κατεύθυνση καθυστερεί την ταχύτητα κύλισης.

Μετατόπιση μέσα σε ένα φύλλο εργασίας

Κρατήστε πατημένο το κουμπί τροχό και σύρετε το δείκτη του ποντικιού μακριά από το σημάδι προέλευσης Σημάδι προέλευσης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση θέλετε να κάνετε κύλιση. Για να επιταχύνετε την κύλιση, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού μακριά από το σημάδι προέλευσης. Για να επιβραδύνετε την κύλιση, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πιο κοντά στο σημάδι προέλευσης.

Αυτόματη μετατόπιση μέσω φύλλου εργασίας

Κάντε κλικ στο κουμπί τροχό και, στη συνέχεια, μετακινήστε το ποντίκι προς την κατεύθυνση προς την οποία θέλετε να κάνετε κύλιση. Για να επιταχύνετε την κύλιση, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού μακριά από το σημάδι προέλευσης. Για να επιβραδύνετε την κύλιση, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πιο κοντά στο σημάδι προέλευσης. Για να διακόψετε την αυτόματη κύλιση, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί του ποντικιού.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ περιστρέφετε τον τροχό του IntelliMouse προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Το ποσοστό του φύλλου εργασίας που μεγεθύνεται εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης.

Εμφάνιση λεπτομερειών σε περιγράμματα

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα κελί που συνοψίζει τα δεδομένα στη διάρθρωση και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ περιστρέφετε τον τροχό προς τα εμπρός.

Απόκρυψη λεπτομερειών σε περιγράμματα

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε οποιοδήποτε κελί περιέχει δεδομένα λεπτομερειών και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ περιστρέφετε τον τροχό προς τα πίσω.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Μια συνδρομή για να αξιοποιήσετε πλήρως τον χρόνο σας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×