Μετακίνηση δεδομένων της Access σε μια βάση δεδομένων SQL Server με χρήση του Οδηγού αναβάθμισης

Η υποστήριξη για το Office 2010 έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Με την πάροδο του χρόνου, οι περισσότερες εφαρμογές βάσεων δεδομένων αυξάνονται, γίνονται πιο σύνθετες και χρειάζονται υποστήριξη για περισσότερους χρήστες. Σε κάποιο σημείο της ζωής της εφαρμογής microsoft Office Access, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο αναβάθμισης σε μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server για βελτιστοποίηση των επιδόσεων, της κλιμάκωσης, της διαθεσιμότητας, της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της δυνατότητας ανάκτησης.

Σε αυτό το άρθρο

Πληροφορίες για την αναβάθμιση μιας βάσης δεδομένων της Microsoft Office Access

Η αναβάθμιση είναι η διαδικασία μετεγκατάστασης ορισμένων ή όλων αντικείμενα βάσης δεδομένων από μια βάση δεδομένων της Access σε μια νέα ή υπάρχουσα βάση δεδομένων SQL Server ή σε ένα νέο έργο της Access (.adp).

Πλεονεκτήματα της αναβάθμισης μιας βάσης δεδομένων σε SQL Server

 • Υψηλές επιδόσεις και κλιμάκωση    Σε πολλές περιπτώσεις, ο SQL Server προσφέρει καλύτερες επιδόσεις από μια βάση δεδομένων της Access. Ο SQL Server παρέχει επίσης υποστήριξη για πολύ μεγάλες βάσεις δεδομένων μεγέθους terabyte, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από το τρέχον όριο για μια βάση δεδομένων της Access δύο gigabyte. Τέλος, ο SQL Server λειτουργεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα, με την επεξεργασία ερωτημάτων παράλληλα (με χρήση πολλών εγγενών νημάτων μέσα σε μία μόνο διαδικασία για το χειρισμό αιτημάτων χρηστών) και ελαχιστοποιώντας τις απαιτήσεις πρόσθετης μνήμης όταν προστίθενται περισσότεροι χρήστες.

 • Αυξημένη διαθεσιμότητα    Ο SQL Server σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα δυναμικό αντίγραφο ασφαλείας, είτε τμηματικό είτε πλήρες, της βάσης δεδομένων ενώ χρησιμοποιείται. Κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται να αναγκάζετε τους χρήστες να πραγματοποιήσουν έξοδο από τη βάση δεδομένων για να δημιουργηθεί το αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων.

 • Βελτιωμένη ασφάλεια    Χρησιμοποιώντας μια αξιόπιστη σύνδεση, ο SQL Server μπορεί να ενοποιείται με την ασφάλεια συστήματος των Windows για να παρέχει μια ενιαία ενοποιημένη πρόσβαση στο δίκτυο και τη βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα καλύτερα και από τα δύο συστήματα ασφαλείας. Αυτό διευκολύνει πολύ τη διαχείριση σύνθετων συνδυασμών ασφαλείας.

 • Άμεση δυνατότητα ανάκτησης    Σε περίπτωση αποτυχίας του συστήματος (όπως σφάλμα του λειτουργικού συστήματος ή διακοπή ρεύματος), ο SQL Server διαθέτει ένα μηχανισμό αυτόματης ανάκτησης που ανακτά μια βάση δεδομένων στην τελευταία κατάσταση συνέπειας μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς παρέμβαση του διαχειριστή της βάσης δεδομένων.

 • Επεξεργασία βάσει διακομιστή    Η χρήση του SQL Server σε διαμόρφωση υπολογιστή-πελάτη/διακομιστή μειώνει την κίνηση του δικτύου με την επεξεργασία ερωτημάτων βάσης δεδομένων στο διακομιστή πριν από την αποστολή αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα-πελάτη. Συνήθως, η επεξεργασία από το διακομιστή είναι πολύ πιο αποτελεσματική, ειδικά κατά την εργασία με μεγάλα σύνολα δεδομένων.

  Η εφαρμογή σας μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει συναρτήσεις που ορίζονται από τον χρήστη, αποθηκευμένες διαδικασίες και εναύσματα για τη συγκέντρωση και κοινή χρήση της λογικής εφαρμογής, επιχειρηματικών κανόνων και πολιτικών, σύνθετων ερωτημάτων, επικύρωσης δεδομένων και κώδικα ακεραιότητας αναφορών στο διακομιστή και όχι στο πρόγραμμα-πελάτη.

Τρόποι αναβάθμισης

Ο Οδηγός αναβάθμισης μετακινεί αντικείμενα βάσης δεδομένων και τα δεδομένα που περιέχουν από μια βάση δεδομένων της Access σε μια νέα ή υπάρχουσα βάση δεδομένων SQL Server.

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό αναβάθμισης":

 • Αναβαθμίστε όλα τα αντικείμενα βάσης δεδομένων από μια βάση δεδομένων της Access σε ένα έργο της Access, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε μια εφαρμογή προγράμματος-πελάτη/διακομιστή. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί ορισμένες πρόσθετες αλλαγές εφαρμογής και τροποποίηση σε κώδικα και σύνθετα ερωτήματα.

 • Αναβαθμίστε μόνο δεδομένα ή ορισμούς δεδομένων από μια βάση δεδομένων της Access σε μια βάση δεδομένων SQL Server.

 • Δημιουργήστε ένα προσφώνο βάσης δεδομένων της Access σε μια βάση δεδομένων SQL Server, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εφαρμογή προσκηνίου/παρασκηνίου. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί πολύ μικρή τροποποίηση της εφαρμογής, δεδομένου ότι ο κώδικας εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον μηχανισμό βάσεων δεδομένων της Access (ACE).

Πριν από την αναβάθμιση μιας βάσης δεδομένων της Access

Πριν από την αναβάθμιση της βάσης δεδομένων της Access σε μια βάση δεδομένων SQL Server ή σε ένα έργο της Access, εξετάστε το ενδεχόμενο να κάνετε τα εξής:

 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων     Παρόλο που ο Οδηγός αναβάθμισης δεν καταργεί δεδομένα ή αντικείμενα βάσης δεδομένων από τη βάση δεδομένων της Access, είναι καλή ιδέα να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων της Access πριν από την αναβάθμιση.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο στο δίσκο     Πρέπει να έχετε επαρκή χώρο στη συσκευή που θα περιέχει τη βάση δεδομένων με την αναβάθμιση. Ο Οδηγός αναβάθμισης λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος στο δίσκο.

 • Δημιουργία μοναδικών ευρεμάτων     Ένας συνδεδεμένος πίνακας πρέπει να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο για να είναι δυνατό να ενημερωθεί στην Access. Ο Οδηγός αναβάθμισης μπορεί να κάνει αναβάθμιση ενός υπάρχοντος μοναδικού ευρετηρίου, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα, όταν δεν υπάρχει. Εάν θέλετε να μπορείτε να ενημερώσετε τους πίνακές σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει ένα μοναδικό ευρετήριο σε κάθε πίνακα της Access πριν από την αναβάθμιση.

 • Εκχωρήστε στον εαυτό σας τα κατάλληλα δικαιώματα στη βάση δεδομένων του SQL Server

  • Για να κάνετε αναβάθμιση σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων, χρειάζεστε τα δικαιώματα CREATE TABLE και CREATE DEFAULT.

  • Για να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων, χρειάζεστε δικαιώματα CREATE DATABASE και δικαιώματα SELECT στους πίνακες συστήματος στην κύρια βάση δεδομένων.

Ο Οδηγός αναβάθμισης της Access 2007 έχει βελτιστοποιηθεί για λειτουργία με τον Microsoft SQL Server 2000 και τον SQL Server 2005.

Αρχή της σελίδας

Χρήση του "Οδηγού αναβάθμισης"

 • Στην καρτέλα "Εργαλεία βάσης δεδομένων", στην ομάδα "Μετακίνηση δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή SQL Server.

  Ξεκινά ο "Οδηγός αναβάθμισης".

Βήμα 1: Επιλέξτε την αναβάθμιση σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων ή μια νέα βάση δεδομένων

Στην πρώτη σελίδα του οδηγού, καθορίζετε εάν θέλετε να αναβαθμίσετε τη βάση δεδομένων της Access σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων SQL Server ή να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων SQL Server.

 • Χρήση υπάρχουσας βάσης δεδομένων    Εάν κάνετε αυτή την επιλογή και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο κουμπί "Επόμενο", η Access εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων", ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση ODBC με την υπάρχουσα βάση δεδομένων του SQL Server.

  Σχετικά με τις προελεύσεις δεδομένων ODBC

  Μια προέλευση δεδομένων είναι μια προέλευση δεδομένων σε συνδυασμό με τις πληροφορίες σύνδεσης που απαιτούνται για την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Παραδείγματα αρχείων προέλευσης δεδομένων είναι η Access, ο SQL Server, το Oracle RDBMS, ένα υπολογιστικό φύλλο και ένα αρχείο κειμένου. Στα παραδείγματα πληροφοριών σύνδεσης περιλαμβάνονται η θέση του διακομιστή, το όνομα βάσης δεδομένων, το αναγνωριστικό σύνδεσης, ο κωδικός πρόσβασης και οι διάφορες επιλογές προγραμμάτων οδήγησης ODBC που περιγράφουν τον τρόπο σύνδεσης με την προέλευση δεδομένων.

  Στην αρχιτεκτονική ODBC, μια εφαρμογή (όπως η Access ή ένα πρόγραμμα της Microsoft Visual Basic) συνδέεται με τη Διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης ODBC, η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης ODBC (για παράδειγμα, πρόγραμμα οδήγησης ODBC του Microsoft SQL) για να συνδεθεί με μια προέλευση δεδομένων (σε αυτή την περίπτωση, μια βάση δεδομένων SQL Server). Στην Access, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προελεύσεις δεδομένων ODBC για να συνδεθείτε σε προελεύσεις δεδομένων εκτός της Access που δεν έχουν ενσωματωμένα προγράμματα οδήγησης.

  Για να συνδεθείτε σε αυτές τις προελεύσεις δεδομένων, πρέπει να κάνετε τα εξής:

  • Εγκαταστήστε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης ODBC στον υπολογιστή που περιέχει την προέλευση δεδομένων.

  • Ορίστε ένα όνομα προέλευσης δεδομένων (DSN) χρησιμοποιώντας είτε το εργαλείο Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης στο μητρώο των Microsoft Windows ή σε ένα αρχείο DSN ή σε μια συμβολοσειρά σύνδεσης σε κώδικα της Visual Basic για να μεταβιβάσει τις πληροφορίες σύνδεσης απευθείας στη Διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης ODBC.

   Αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή

   Τα αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή αποθηκεύουν πληροφορίες σύνδεσης στο μητρώο των Windows σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή με καθορισμένο από το χρήστη όνομα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή μόνο στον υπολογιστή στον οποίο έχουν καθοριστεί. Υπάρχουν δύο τύποι αρχείων προέλευσης δεδομένων υπολογιστή — χρήστη και συστήματος. Τα αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον τρέχοντα χρήστη και είναι ορατά μόνο από αυτόν το χρήστη. Τα αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή συστήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους χρήστες σε έναν υπολογιστή και είναι ορατά από όλους τους χρήστες του υπολογιστή και από τις υπηρεσίες ολόκληρου του συστήματος. Ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων υπολογιστή είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν θέλετε να παρέχετε πρόσθετη ασφάλεια, επειδή μόνο οι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι μπορούν να προβάλουν ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων υπολογιστή και δεν μπορεί να αντιγραφεί από έναν απομακρυσμένο χρήστη σε έναν άλλο υπολογιστή.

   Αρχεία προέλευσης δεδομένων

   Τα αρχεία προέλευσης δεδομένων (ονομάζονται επίσης αρχεία DSN) αποθηκεύουν πληροφορίες σύνδεσης σε ένα αρχείο κειμένου, όχι στο μητρώο των Windows και είναι γενικά πιο ευέλικτα στη χρήση από τα αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιγράψετε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων σε οποιονδήποτε υπολογιστή με το σωστό πρόγραμμα οδήγησης ODBC, ώστε η εφαρμογή σας να μπορεί να βασιστεί σε συνεπείς και ακριβείς πληροφορίες σύνδεσης σε όλους τους υπολογιστές που χρησιμοποιεί. Ή μπορείτε να τοποθετήσετε το αρχείο προέλευσης δεδομένων σε έναν μόνο διακομιστή, να τον χρησιμοποιείτε από κοινού με πολλούς υπολογιστές του δικτύου και να διατηρείτε εύκολα τις πληροφορίες σύνδεσης σε μία θέση.

   Επίσης, από ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων μπορεί να αφαιρεθεί η δυνατότητα κοινής χρήσης. Ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων χωρίς δυνατότητα κοινής χρήσης βρίσκεται σε έναν μόνο υπολογιστή και δείχνει σε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων υπολογιστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρχεία προέλευσης δεδομένων χωρίς δυνατότητα κοινής χρήσης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπάρχοντα αρχεία προέλευσης δεδομένων υπολογιστή από αρχεία προέλευσης δεδομένων.

   Συμβολοσειρές σύνδεσης

   Σε μια λειτουργική μονάδα, μπορείτε να ορίσετε μια μορφοποιημένη συμβολοσειρά σύνδεσης που καθορίζει πληροφορίες σύνδεσης. Μια συμβολοσειρά σύνδεσης μεταβιβάει τις πληροφορίες σύνδεσης απευθείας στη Διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης ODBC και σας βοηθά να απλοποιήσετε την εφαρμογή σας, καταργώντας την απαίτηση ότι ένας διαχειριστής ή χρήστης του συστήματος πρέπει πρώτα να δημιουργήσει ένα DSN πριν να χρησιμοποιήσει τη βάση δεδομένων.

 • Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων    Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο κουμπί "Επόμενο", η Access εμφανίζει μια σελίδα όπου μπορείτε να εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με τη νέα βάση δεδομένων του SQL Server.

  • Τι SQL Server θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτή τη βάση δεδομένων;     Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  • Χρήση αξιόπιστης σύνδεσης     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αξιόπιστη σύνδεση, δηλαδή, ο SQL Server μπορεί να ενοποιείται με την ασφάλεια του λειτουργικού συστήματος των Windows για την παροχή ενός μόνο αρχείου καταγραφής στο δίκτυο και τη βάση δεδομένων.

  • Αναγνωριστικό σύνδεσης και κωδικός πρόσβασης     Εάν δεν χρησιμοποιείτε αξιόπιστη σύνδεση, πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης ενός λογαριασμού με δικαιώματα CREATE DATABASE στο διακομιστή.

  • Πώς θέλετε να ονομάσετε τη νέα βάση δεδομένων SQL Server;     Πληκτρολογήστε το όνομα της νέας βάσης δεδομένων SQL Server. Η Access αναθεωρεί το όνομα εάν έρχεται σε διένεξη με ένα υπάρχον όνομα βάσης δεδομένων και προσθέτει ένα αριθμισμένο επίθημα (για παράδειγμα, mydatabase 1).

Αρχή της ενότητας

Βήμα 2: Επιλογή των πινάκων που θέλετε να αναβαθμίσετε

Σε αυτό το βήμα, επιλέγετε τους πίνακες της Access που θέλετε να αναβαθμίσετε στη βάση δεδομένων του SQL Server. Επιλέξτε τους πίνακες που θέλετε να αναβαθμίσετε και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους για να τους μετακινήσετε στη λίστα "Εξαγωγή σε SQL Server". Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε έναν πίνακα για να τον μετακινήσετε από τη μία λίστα στην άλλη.

Η λίστα "Διαθέσιμοι πίνακες" περιλαμβάνει όλους τους συνδεδεμένους πίνακες εκτός από τους πίνακες του SQL Server που υπάρχουν ήδη σε μια βάση δεδομένων SQL Server. Οι συνδεδεμένοι πίνακες που αναφέρονται σε μια βάση δεδομένων SQL Server που έχει επιλεγεί για αναβάθμιση εμφανίζονται αυτόματα στο πλαίσιο λίστας "Εξαγωγή σε SQL Server" και δεν είναι δυνατό να καταργηθούν. Οι πίνακες που δεν είναι ορατοί επί του παρόντος στο Παράθυρο περιήγησης εξαιρούνται επίσης, συμπεριλαμβανομένων των κρυφών πινάκων και των πινάκων συστήματος.

Συμβουλή: Κάθε πίνακας με όνομα που τελειώνει σε "_local" εξαιρείται από τη λίστα των διαθέσιμων πινάκων για να αποτρέψει την αναβάθμιση πινάκων που έχουν ήδη αναβαθμίσει. Εάν θέλετε να αναβαθμίσετε αυτούς τους πίνακες ξανά, μετονομάστε τους πριν εκτελέσετε τον "Οδηγό αναβάθμισης", καταργώντας το επίθημα "_local".

Αρχή της ενότητας

Βήμα 3: Καθορίστε τα χαρακτηριστικά και τις επιλογές που θα αναβαθμίσετε

Σε αυτό το βήμα, επιλέγετε ποια χαρακτηριστικά πίνακα θα αναβαθμίσετε στη βάση δεδομένων του SQL Server. Από προεπιλογή, όλα τα χαρακτηριστικά είναι επιλεγμένα για αναβάθμιση από προεπιλογή.

Σημείωση: Από προεπιλογή, ο "Οδηγός αναβάθμισης" μετατρέπει τα ονόματα πεδίων της Access σε νόμιμα ονόματα πεδίων του SQL Server και μετατρέπει τους τύπους δεδομένων της Access στους αντίστοιχους τύπους δεδομένων του SQL Server.

Ποια χαρακτηριστικά πίνακα θέλετε να αναβαθμίσετε;

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα χαρακτηριστικά που μπορείτε να αναβαθμίσετε και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο "Οδηγός αναβάθμισης" χειρίζεται κάθε ένα από αυτά:

Χαρακτηριστικό

Ενέργεια εάν είναι επιλεγμένη

Ευρετήρια

Ο "Οδηγός αναβάθμισης" κάνει αναβάθμιση όλων των ευρεμάτων.

Ο Οδηγός αναβάθμισης μετατρέπει πρωτεύοντα κλειδιά της Access σε ευρετήρια του SQL Server και τα επισημαίνει ως πρωτεύοντα κλειδιά του SQL Server. Εάν επιλέξετε να συνδέσετε τον πίνακα του SQL Server με τη βάση δεδομένων της Access, ο "Οδηγός αναβάθμισης" προσθέτει επίσης το πρόθεμα "aaaaa" στο όνομα του ευρετηρίου. Αυτό συμβαίνει επειδή η Access επιλέγει το ευρετήριο που βρίσκεται πρώτα αλφαβητικά στη λίστα των διαθέσιμων ευρεμάτων ως πρωτεύον κλειδί και το πρόθεμα "aaaaa" εξασφαλίζει ότι επιλέγεται το σωστό ευρετήριο.

Όλα τα άλλα ευρετήρια διατηρούν τα ονόματά τους, εκτός εάν έχουν αντικατασταθεί μη έγκυροι χαρακτήρες με το χαρακτήρα "_". Τα μοναδικά και μη μοναδικά ευρετήρια της Access γίνονται μοναδικά και μη μοναδικά ευρετήρια του SQL Server.

Ένας συνδεδεμένος πίνακας πρέπει να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο για να είναι δυνατό να ενημερωθεί στην Access. Ο Οδηγός αναβάθμισης μπορεί να κάνει αναβάθμιση ενός υπάρχοντος μοναδικού ευρετηρίου, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα, όταν δεν υπάρχει. Εάν θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να ενημερώσετε τα δεδομένα των πινάκων σας μετά την αναβάθμιση, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει ένα μοναδικό ευρετήριο σε κάθε πίνακα της Access πριν από την αναβάθμιση.

Κανόνες επικύρωσης

Ο "Οδηγός αναβάθμισης" αναβαθμίσει τα ακόλουθα ως εναύσματα ενημέρωσης και εισαγωγής:

 • Όλες οι ιδιότητες που απαιτούνται για το πεδίο

 • Κανόνες επικύρωσης πίνακα

 • Κανόνες επικύρωσης εγγραφής

 • Κανόνες επικύρωσης πεδίου

Το έναυσμα είναι μια σειρά από προτάσεις Transact-SQL που σχετίζονται με έναν πίνακα του SQL Server. Ένας πίνακας μπορεί να έχει τρία εναύσματα, ένα για κάθε μία από τις εντολές που μπορούν να τροποποιήσουν δεδομένα σε έναν πίνακα: τις εντολές UPDATE, INSERT και DELETE. Το έναυσμα εκτελείται αυτόματα κατά την εκτέλεση της εντολής. Ο Οδηγός αναβάθμισης χρησιμοποιεί εναύσματα αντί για κανόνες του SQL Server για την επιβολή επικύρωσης επιπέδου πεδίου, επειδή οι κανόνες του SQL Server δεν σας επιτρέπουν να εμφανίζετε προσαρμοσμένα μηνύματα σφάλματος.

Κάθε κανόνας επικύρωσης δεν έχει απαραίτητα αντιστοιχία ένα-προς-ένα με ένα έναυσμα. Κάθε κανόνας επικύρωσης μπορεί να γίνει μέρος πολλών εναυσμάτων και κάθε έναυσμα μπορεί να περιέχει κώδικα για την μίμηση της λειτουργικότητας πολλών κανόνων επικύρωσης.

Όταν ορίζετε την ιδιότητα "Απαιτείται" ενός πεδίου της Access σε true, ο χρήστης δεν μπορεί να εισαγάγει μια εγγραφή και να αφήσει το απαιτούμενο πεδίο null (εάν δεν υπάρχει προεπιλεγμένο δεσμευμένο με το πεδίο) ή να κάνει το πεδίο null κατά την ενημέρωση μιας εγγραφής. Τα απαιτούμενα πεδία αναβαθμίστε σε πεδία που δεν επιτρέπουν τιμές Null στον SQL Server.

Κείμενο επικύρωσης

Η ιδιότητα "Κείμενο επικύρωσης βάσης δεδομένων" της Access μετατρέπεται στην ιδιότητα "Κείμενο επικύρωσης" του έργου της Access. Αυτό επιτρέπει την εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος που είναι φιλικά στην Access σε περίπτωση παραβίασης περιορισμού κατά το χρόνο εκτέλεσης.

Προεπιλογές

Ο Οδηγός αναβάθμισης αναβαθμίσει όλες τις προεπιλεγμένες ιδιότητες τιμής σε προεπιλεγμένα αντικείμενα american National Standards Institute (ANSI).

Σχέσεις πινάκων

Ο "Οδηγός αναβάθμισης" αναβαθμίσει όλες τις σχέσεις πινάκων.

Μπορείτε να αποφασίσετε πώς να αναβαθμίσετε τις σχέσεις πινάκων και την ακεραιότητα αναφορών, χρησιμοποιώντας εναύσματα ενημέρωσης, εισαγωγής ή διαγραφής, ή χρησιμοποιώντας τη Δηλωμένη ακεραιότητα αναφορών (DRI). Η δυνατότητα DRI λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως η ακεραιότητα αναφορών της Access καθορίζοντας περιορισμούς πρωτεύοντος κλειδιού για πίνακες βάσης (την πλευρά "ένα" μιας σχέσης ένα-προς-πολλά) και περιορισμούς εξωτερικού κλειδιού για εξωτερικούς πίνακες (συνήθως την πλευρά "πολλά" μιας σχέσης ένα-προς-πολλά).

 • Χρήση της dri     Επιλέξτε "Σχέσεις πίνακα" και χρησιμοποιήστε τη λειτουργία DRI για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DRI για να επιβάλετε ακεραιότητα αναφορών. Η επικύρωση στήλης βάσης δεδομένων της Access μετατρέπεται σε περιορισμό ελέγχου DRI του SQL Server με ένα μήνυμα επικύρωσης, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Σχέση βάσης δεδομένων της Access

Εξωτερικό κλειδί SQL Server

Validatio n Text

Διαδοχική ενημέρωση

ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΉ "ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΚΑΜΊΑς ΕΝΈΡΓΕΙΑς" ΣΤΗΝ "ΔΙΑΔΟΧΙΚΉ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ"

"Η εγγραφή δεν μπορεί να διαγραφεί, επειδή ο πίνακας <εξωτερικός> περιλαμβάνει σχετιζόμενες εγγραφές".

Διαδοχική διαγραφή

ΚΑΤΆ ΤΗΝ "ΔΙΑΔΟΧΙΚΉ ΔΙΑΓΡΑΦΉ" ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΕΝΈΡΓΕΙΑ

"Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια εγγραφή, επειδή μια σχετική εγγραφή είναι απαραίτητη στον πίνακα <πρωτεύοντα πίνακα>".

Διαδοχική ενημέρωση
και διαδοχική διαγραφή

ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΉ ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΉ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ

Δεν έχει οριστεί τιμή.

Δεν υπάρχει η ΞΗ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΉ "ΔΙΑΓΡΑΦΉ" ΚΑΜΊΑ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΚΑΜΊΑς ΕΝΈΡΓΕΙΑς

Δεν μπορείτε να προσθέσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε αυτή την εγγραφή, εξαιτίας του περιορισμού σχέσεων μεταξύ των πινάκων <πρωτεύοντα> και <εξωτερικού>.

 • Χρήση εναυσμάτων     Εάν έχετε ορίσει διαδοχικές ενημερώσεις ή διαγραφές στις σχέσεις πινάκων της Access και θέλετε να διατηρήσετε αυτήν τη συμπεριφορά στους πίνακες με δυνατότητα αύξησης, επιλέξτε τις σχέσεις πίνακα και χρησιμοποιήστε εναύσματα. Αυτή η ενέργεια εκτελεί διαδοχικές ενημερώσεις ή διαγράφεται ως εναύσματα για την ενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών.

  Μια σχέση πινάκων δεν έχει απαραίτητα αντιστοιχία ένα-προς-ένα με ένα έναυσμα. Κάθε σχέση μπορεί να γίνει μέρος πολλών εναυσμάτων ή κάθε έναυσμα μπορεί να περιέχει κώδικα για την μίμηση της λειτουργικότητας πολλών κανόνων ακεραιότητας αναφορών. Τα εναύσματα εισαγωγής χρησιμοποιούνται σε εξαρτημένους πίνακες και τα εναύσματα διαγραφής χρησιμοποιούνται σε γονικές πίνακες.

  Σημείωση: Η Access απαιτεί από τη συνάρτηση DRI να διαβάσει διάγραμμα βάσης δεδομένων της βάσης δεδομένων SQL Server. Για να επιτρέπεται στην Access η ανάγνωση του διαγράμματος βάσης δεδομένων κατά την επιβολή ακεραιότητας αναφορών μέσω εναυσμάτων, ο "Οδηγός αναβάθμισης" τοποθετεί τη δυνατότητα DRI στις σχέσεις, αλλά απενεργοποιεί τον έλεγχο των περιορισμών εξωτερικού κλειδιού.

Ποιες επιλογές δεδομένων θέλετε να συμπεριλάβετε;

 • Προσθήκη πεδίων χρονικής σήμανσης σε πίνακες    Ο SQL Server χρησιμοποιεί ένα πεδίο χρονικής σήμανσης για να υποδείξει ότι μια εγγραφή άλλαξε (αλλά όχι όταν άλλαξε) δημιουργώντας ένα πεδίο μοναδικών τιμών και, στη συνέχεια, ενημερώνοντας αυτό το πεδίο κάθε φορά που ενημερώνεται μια εγγραφή. Για ένα συνδεδεμένο πίνακα, η Access χρησιμοποιεί την τιμή σε πεδία χρονικής σήμανσης για να καθορίσει εάν μια εγγραφή έχει τροποποιηθεί πριν από την ενημέρωσή της. Γενικά, ένα πεδίο χρονικής σήμανσης παρέχει την καλύτερη απόδοση και αξιοπιστία. Χωρίς πεδίο χρονικής σήμανσης, ο SQL Server πρέπει να ελέγξει όλα τα πεδία στην εγγραφή για να προσδιορίσει εάν η εγγραφή έχει αλλάξει, γεγονός που επιβραδύνει τις επιδόσεις.

  Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες σε αυτή τη λίστα:

Ρύθμιση

Περιγραφή

Ναι, να αποφασίσει ο οδηγός

Εάν οι αρχικόι πίνακες της Access περιέχουν πεδία κινητής υποδιαστολής (μονού ή διπλού), υπομνήματος ή αντικείμενο OLE, ο "Οδηγός αναβάθμισης" δημιουργεί νέα πεδία χρονικής σήμανσης στους πίνακες του SQL Server που προκύπτουν για αυτά τα πεδία.

Ναι, πάντα

Ο "Οδηγός αναβάθμισης" δημιουργεί ένα πεδίο χρονικής σήμανσης για όλους τους πίνακες με αναβάθμιση, ανεξάρτητα από τους τύπους πεδίων που περιέχουν. Αυτό βελτιώνει τις επιδόσεις των αναβαθμίσεων πινάκων της Access που μπορεί να μην περιέχουν πεδία υπομνήματος, αντικειμένου OLE ή κινητής υποδιαστολής, αλλά που έχουν πεδία άλλων τύπων.

Όχι, ποτέ

Ο Οδηγός αναβάθμισης δεν προσθέτει πεδία χρονικής σήμανσης σε πίνακες.

Σημαντικό: Στους συνδεδεμένους πίνακες του SQL Server, η Access δεν ελέγχει εάν τα πεδία αντικειμένου "Υπόμνημα" ή "Αντικείμενο OLE" έχουν αλλάξει, επειδή το μέγεθος αυτών των πεδίων μπορεί να είναι πολλά megabyte και η σύγκριση μπορεί να είναι πολύ εντατική για το δίκτυο και χρονοβόρα. Επομένως, εάν έχει αλλάξει μόνο ένα πεδίο κειμένου ή εικόνας και δεν υπάρχει πεδίο χρονικής σήμανσης, η Access αντικαθιστά την αλλαγή. Επίσης, η τιμή ενός πεδίου κινητής υποδιαστολής ενδέχεται να φαίνεται ότι έχει αλλάξει όταν δεν έχει αλλάξει, επομένως, εάν δεν υπάρχει πεδίο χρονικής σήμανσης, η Access μπορεί να καθορίσει ότι η εγγραφή έχει αλλάξει ενώ δεν έχει αλλάξει.

 • Δημιουργήστε μόνο τη δομή του πίνακα, μην αναβαθμίσετε τα δεδομένα    Ο "Οδηγός αναβάθμισης" κάνει αναβάθμιση όλων των δεδομένων στον SQL Server από προεπιλογή. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Δημιουργία δομής πίνακα μόνο", μην κάνετε αναβάθμιση δεδομένων, θα είναι δυνατή μόνο η αναβάθμιση της δομής δεδομένων.

Αρχή της ενότητας

Βήμα 4: Επιλέξτε τον τρόπο αναβάθμισης της εφαρμογής σας

Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους τρεις διαφορετικούς τρόπους αναβάθμισης της εφαρμογής βάσης δεδομένων της Access. Στην περιοχή "Ποιες αλλαγές εφαρμογής θέλετε να κάνετε;",κάντε μία από τις παρακάτω επιλογές:

 • Δημιουργία νέας εφαρμογής προγράμματος-πελάτη/διακομιστή της Access    Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, ο Οδηγός αναβάθμισης δημιουργεί ένα νέο έργο της Access. Ο "Οδηγός αναβάθμισης" σάς ζητά ένα όνομα, το οποίο από προεπιλογή είναι το όνομα της τρέχουσας βάσης δεδομένων της Access, προσθέτει ένα επίθημα "CS" και, στη συνέχεια, αποθηκεύει το έργο στην ίδια θέση με την υπάρχουσα βάση δεδομένων της Access.

  Ο "Οδηγός αναβάθμισης" δημιουργεί το αρχείο έργου της Access και, στη συνέχεια, κάνει αναβάθμιση όλων των αντικειμένων της βάσης δεδομένων από τη βάση δεδομένων της Access στο έργο της Access. Εάν δεν αποθηκεύσετε τον κωδικό πρόσβασης και το αναγνωριστικό χρήστη, την πρώτη φορά που ανοίγετε το έργο της Access, η Access εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες σύνδεσης δεδομένων" ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε με μια βάση δεδομένων SQL Server.

 • Σύνδεση πινάκων του SQL Server με υπάρχουσα εφαρμογή    Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, ο "Οδηγός αναβάθμισης" τροποποιεί τη βάση δεδομένων της Access, έτσι ώστε τα ερωτήματα, οι φόρμες, οι αναφορές και οι σελίδες πρόσβασης δεδομένων να χρησιμοποιούν τα δεδομένα στη νέα βάση δεδομένων του SQL Server αντί για τα δεδομένα στη βάση δεδομένων της Access. Ο Οδηγός αναβάθμισης μετονομάζει τους πίνακες της Access που κάνετε αναβάθμιση με το επίθημα "_local". Για παράδειγμα, εάν αναβαθμίσετε έναν πίνακα με το όνομα "Υπάλληλοι", ο πίνακας μετονομάζεται Employees_local βάση δεδομένων της Access. Στη συνέχεια, ο Οδηγός αναβάθμισης δημιουργεί έναν συνδεδεμένο πίνακα του SQL Server με το όνομα Employees.

  Σημείωση: Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας αναβάθμισης, οι πίνακες που έχουν μετονομαστεί με το επίθημα "_local" δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον. Ωστόσο, είναι καλή ιδέα να διατηρήσετε τους τοπικούς πίνακες μέχρι να επαληθεύσετε ότι η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αργότερα, μπορείτε να διαγράψετε τους τοπικούς πίνακες για να μειώσετε το μέγεθος της βάσης δεδομένων της Access. Φροντίστε να έχετε αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων σας πριν από τη διαγραφή των πινάκων.

  Τα ερωτήματα, οι φόρμες, οι αναφορές και οι σελίδες πρόσβασης δεδομένων που βασίζονται στους αρχικούς πίνακες Employees θα χρησιμοποιούν τώρα τον συνδεδεμένο πίνακα SQL Server Employees. Πολλές από τις ιδιότητες των πεδίων στον αρχικό τοπικό πίνακα μεταβιβάζονται στον νέο τοπικό πίνακα, όπως Περιγραφή,Λεζάντα,Μορφή,Μάσκα εισαγωγής και Δεκαδικές θέσεις.

 • Καμία αλλαγή εφαρμογής    Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε μόνο να αντιγράψετε τα δεδομένα σας στη βάση δεδομένων του SQL Server και να μην κάνετε άλλες αλλαγές στην υπάρχουσα εφαρμογή βάσης δεδομένων της Access.

Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης και αναγνωριστικού χρήστη    Από προεπιλογή, ο Οδηγός αναβάθμισης δημιουργεί συνδεδεμένους πίνακες στην υπάρχουσα εφαρμογή ή δημιουργεί ένα έργο της Access χωρίς να αποθηκεύσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Αυτό σημαίνει ότι στους χρήστες ζητείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης κάθε φορά που συνδέονται σε μια βάση δεδομένων SQL Server.

Εάν επιλέξετε "Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης και αναγνωριστικού χρήστη",οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν σε μια βάση δεδομένων SQL Server χωρίς να συνδεθούν. Εάν επιλέξετε "Δημιουργία νέας εφαρμογής προγράμματος-πελάτη/διακομιστή της Access",το έργο της Access αποθηκεύει τον κωδικό πρόσβασης ονόματος χρήστη στη συμβολοσειρά σύνδεσης OLE DB.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη για την επιλογή "Καμία αλλαγή εφαρμογής" εάν ένας συνδεδεμένος πίνακας SQL Server έχει ρυθμιστεί με έναν πίνακα MSysConf ώστε να μην επιτρέπεται η αποθήκευση κωδικών πρόσβασης.

Η αναφορά "Οδηγός αναβάθμισης"

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Τέλος",ο "Οδηγός αναβάθμισης" δημιουργεί μια έκθεση που παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή όλων των αντικειμένων που δημιουργήθηκαν και αναφέρει τυχόν σφάλματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο "Οδηγός αναβάθμισης" εμφανίζει την έκθεση σε προεπισκόπηση εκτύπωσης και, στη συνέχεια, μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε την έκθεση, για παράδειγμα, ως αρχείο XPS ή PDF. Η έκθεση δεν αποθηκεύεται ως αντικείμενο της Access όταν κλείνετε το παράθυρο "Προεπισκόπηση εκτύπωσης".

Η αναφορά του Οδηγού αναβάθμισης περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

 • Αναβάθμιση παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών πίνακα που επιλέξατε για την αναβάθμιση και τον τρόπο αναβάθμισης.

 • Πληροφορίες πίνακα, συμπεριλαμβανομένης μιας σύγκρισης των τιμών της Access και του SQL Server για ονόματα, τύπους δεδομένων, ευρετήρια, κανόνες επικύρωσης, προεπιλογές, εναύσματα και αν έχουν προστεθεί ή όχι χρονικές σημάνεις.

 • Παρουσιάστηκαν σφάλματα, όπως πλήρης βάση δεδομένων ή αρχείο καταγραφής συναλλαγών, ανεπαρκή δικαιώματα, συσκευή ή βάση δεδομένων που δεν δημιουργήθηκε, πίνακας, προεπιλεγμένος ή κανόνας επικύρωσης που παραλείφθηκε, η σχέση δεν επιβάλλεται, το ερώτημα παραλείφθηκε (επειδή δεν μπορεί να μεταφραστεί σε σύνταξη του SQL Server) και σφάλματα μετατροπής στοιχείο ελέγχου και προέλευση εγγραφών σε φόρμες και αναφορές.

Αρχή της ενότητας

Αρχή της σελίδας

Τρόπος αναβάθμισης των αντικειμένων βάσης δεδομένων

Τα παρακάτω δεδομένα και αντικείμενα βάσης δεδομένων αναβαθμίστε:

 • Τύποι δεδομένων και δεδομένων    Όλοι οι τύποι δεδομένων βάσης δεδομένων της Access μετατρέπονται στο ισοδύναμο στον SQL Server. Ο οδηγός μετατρέπει το κείμενο της βάσης δεδομένων της Access σε Unicode προσθέτοντας το αναγνωριστικό συμβολοσειράς Unicode σε όλες τις τιμές συμβολοσειράς και προσθέτοντας το πρόθεμα Unicode n σε όλους τους τύπους δεδομένων.

 • Ερωτήματα    

  • Τα ερωτήματα επιλογής που δεν έχουν όρο ORDER BY ή παραμέτρους μετατρέπονται σε προβολές.

  • Τα ερωτήματα ενέργειας μετατρέπονται σε αποθηκευμένα ερωτήματα ενέργειας διαδικασίας. Η Access προσθέτει τη συνάρτηση SET NOCOUNT ON μετά τον κωδικό δήλωσης παραμέτρου, για να βεβαιωθεί ότι εκτελείται η αποθηκευμένη διαδικασία.

  • Τα ερωτήματα επιλογής που αναφέρονται μόνο σε πίνακες (ονομάζονται επίσης ερωτήματα βάσης) που χρησιμοποιούν είτε παραμέτρους είτε έναν όρο ORDER BY μετατρέπονται σε συναρτήσεις που ορίζονται από το χρήστη. Εάν είναι απαραίτητο, ο όρος TOP 100 PERCENT προστίθεται σε ένα ερώτημα που περιέχει έναν όρο ORDER BY.

  • Τα ερωτήματα παραμέτρων που χρησιμοποιούν καθορισμένες παραμέτρους διατηρούν το αρχικό όνομα κειμένου που χρησιμοποιείται στη βάση δεδομένων της Access και μετατρέπονται είτε σε αποθηκευμένες διαδικασίες είτε σε ενσωματωμένες συναρτήσεις που ορίζονται από το χρήστη.

   Σημείωση: Ίσως χρειαστεί να μετατρέψετε με μη αυτόματο τρόπο ερωτήματα που δεν αναβαθμίσαμε, όπως ερωτήματα πρόσβασης SQL, ερωτήματα ορισμού δεδομένων και ερωτήματα διασταύρωσης. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να αναβαθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο τα ερωτήματα που ήταν πολύ ένθετα.

 • Φόρμες, αναφορές και στοιχεία ελέγχου    Οι προτάσεις SQL στις ιδιότητες RecordSource,ControlsSource και RowSource για φόρμες, αναφορές ή στοιχεία ελέγχου διατηρούνται στη θέση τους και δεν μετατρέπονται σε αποθηκευμένες διαδικασίες ή συναρτήσεις που ορίζονται από το χρήστη.

 • Ιδιότητες εκκίνησης    Ο "Οδηγός αναβάθμισης" αναβαθμίσει τις ακόλουθες ιδιότητες εκκίνησης:

  StartUpShowDBWindow
  StartUpShowStatusBar
  AllowShortcutMenus
  AllowFullMenus
  AllowBuiltInToolbars
  AllowToolbarChanges
  AllowSpecialKeys
  UseAppIconForFrmRpt
  AppIcon
  AppTitle
  StartUpForm
  StartUpMenuBar
  StartupShortcutMenuBar

 • Λειτουργικές μονάδες και μακροεντολές    Ο Οδηγός αναβάθμισης δεν κάνει αλλαγές σε λειτουργικές μονάδες ή μακροεντολές. Ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε την εφαρμογή σας για να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες του SQL Server. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο του MSDN που βελτιστοποιεί τις εφαρμογές της Microsoft Office Access που συνδέονται με τον SQL Server.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×