Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Ένα αριθμητικό σύστημα είναι ένας συστηματικός τρόπος αναπαράστασης των αριθμών με συμβολικούς χαρακτήρες και χρήσης μιας τιμής βάσης για εύκολη ομαδοποίηση των αριθμών σε συμπυκνωμένη μορφή. Το πιο κοινό αριθμητικό σύστημα είναι το δεκαδικό, που έχει ως τιμή βάσης το 10 και ως σύνολο συμβολικών χαρακτήρων τα 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα αριθμητικά συστήματα, που μπορεί να είναι καταλληλότερα για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Για παράδειγμα, επειδή οι υπολογιστές χρησιμοποιούν τη δυαδική λογική για την πραγματοποίηση υπολογισμών και λειτουργιών, χρησιμοποιούν το δυαδικό αριθμητικό σύστημα, το οποίο έχει ως τιμή βάσης το 2.

Το Microsoft Office Excel διαθέτει πολλές συναρτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετατρέψετε αριθμούς από και προς τα παρακάτω αριθμητικά συστήματα:

Αριθμητικό σύστημα

Τιμή βάσης

Σύνολο συμβολικών αριθμών

Δυαδικό

2

0,1

Οκταδικό

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Δεκαδικό

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9

Δεκαεξαδικό

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Για να κάνετε αυτή την εργασία χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση BIN2DEC.

1

2

3

A

B

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=BIN2DEC(1100100)

Μετατρέπει το δυαδικό αριθμό 1100100 σε δεκαδικό (100)

=BIN2DEC(1111111111)

Μετατρέπει τον δυαδικό αριθμό 1111111111 σε δεκαδικό (-1)

Για να κάνετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση BIN2HEX.

1

2

3

4

A

B

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=BIN2HEX(11111011;4)

Μετατρέπει το δυαδικό αριθμό 11111011 σε δεκαεξαδικό με 4 ψηφία (00FB)

=BIN2HEX(1110)

Μετατρέπει το δυαδικό αριθμό 1110 σε δεκαεξαδικό (E)

=BIN2HEX(1111111111)

Μετατρέπει τον δυαδικό αριθμό 1111111111 σε δεκαεξαδικό (FFFFFFFFFF)

Για να κάνετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση BIN2OCT.

1

2

3

4

A

B

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=BIN2OCT(1001;3)

Μετατρέπει το δυαδικό αριθμό 1001 σε οκταδικό με 3 ψηφία (011)

=BIN2OCT(1100100)

Μετατρέπει το δυαδικό αριθμό 1100100 σε οκταδικό (144)

=BIN2OCT(1111111111)

Μετατρέπει τον δυαδικό αριθμό 1111111111 σε οκταδικό (7777777777)

Για να κάνετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DEC2BIN.

1

2

3

A

B

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=DEC2BIN(9; 4)

Μετατρέπει τον δεκαδικό αριθμό 9 σε δυαδικό αριθμό με 4 ψηφία (1001)

=DEC2BIN(-100)

Μετατρέπει τον δεκαδικό αριθμό -100 σε δυαδικό αριθμό (1110011100)

Για να κάνετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DEC2HEX.

1

2

3

A

B

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=DEC2HEX(100; 4)

Μετατρέπει τον δεκαδικό αριθμό 100 σε δεκαεξαδικό αριθμό με 4 ψηφία (0064)

=DEC2HEX(-54)

Μετατρέπει τον δεκαδικό αριθμό -54 σε δεκαεξαδικό αριθμό (FFFFFFFFCA)

Για να κάνετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DEC2OCT.

1

2

3

A

B

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=DEC2OCT(58; 3)

Μετατρέπει τον δεκαδικό αριθμό 58 σε οκταδικό (072)

=DEC2OCT(-100)

Μετατρέπει τον δεκαδικό αριθμό σε οκταδικό (7777777634)

Για να κάνετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση HEX2BIN.

1

2

3

4

A

B

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=HEX2BIN("F"; 8)

Μετατρέπει τον δεξαεξαδικό αριθμό F σε δυαδικό, με 8 ψηφία (00001111)

=HEX2BIN("B7")

Μετατρέπει τον δεκαεξαδικό αριθμό B7 σε δυαδικό (10110111)

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Μετατρέπει τον δεκαεξαδικό αριθμό FFFFFFFFFF σε δυαδικό (1111111111)

Για να κάνετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση HEX2DEC.

1

2

3

4

A

B

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=HEX2DEC("A5")

Μετατρέπει τον δεξαεξαδικό αριθμό A5 σε δεκαδικό (165)

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

Μετατρέπει τον δεξαεξαδικό αριθμό FFFFFFFF5B σε δεκαδικό (-165)

=HEX2DEC("3DA408B9")

Μετατρέπει τον δεκαεξαδικό αριθμό 3DA408B9 σε δεκαδικό (1034160313)

Για να κάνετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση HEX2OCT.

1

2

3

4

A

B

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=HEX2OCT("F"; 3)

Μετατρέπει τον δεκαεξαδικό αριθμό F σε οκταδικό, με 3 ψηφία (017)

=HEX2OCT("3B4E")

Μετατρέπει τον δεκαεξαδικό αριθμό 3B4E σε οκταδικό (35516)

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Μετατρέπει τον δεκαεξαδικό αριθμό FFFFFFFF00 σε οκταδικό (7777777400)

Για να κάνετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση OCT2BIN.

1

2

3

A

B

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=OCT2BIN(3; 3)

Μετατρέπει τον οκταδικό αριθμό 3 σε δυαδικό αριθμό με 3 ψηφία (011)

=OCT2BIN(7777777000)

Μετατρέπει τον οκταδικό αριθμό 7777777000 σε δυαδικό αριθμό (1000000000)

Για να κάνετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση OCT2DEC.

1

2

3

A

B

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=OCT2DEC(54)

Μετατρέπει τον οκταδικό αριθμό 54 σε δεκαδικό αριθμό (44)

=OCT2DEC(7777777533)

Μετατρέπει τον οκταδικό αριθμό 7777777533 σε δεκαδικό αριθμό (-165)

Για να κάνετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση OCT2HEX.

1

2

3

A

B

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=OCT2HEX(100; 4)

Μετατρέπει τον οκταδικό αριθμό 100 σε δεκαεξαδικό αριθμό, με 4 ψηφία (0040)

=OCT2HEX(7777777533)

Μετατρέπει τον οκταδικό αριθμό 7777777533 σε δεκαεξαδικό αριθμό (FFFFFFFF5B)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×