Μεταφορά επαφών μεταξύ του Outlook και του Google Gmail

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ίδιες επαφές στο Google Gmail και το Outlook χωρίς να τις προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο στις δύο θέσεις.

Εισαγωγή των επαφών σας από το Google Gmail στο Outlook

 1. Συνδεθείτε στις Επαφές Google.

 2. Στην αριστερή στήλη, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα.

 3. Στην επάνω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή.

 5. Στην περιοχή Ποιες επαφές θέλετε να εξαγάγετε, κάντε κλικ σε μια ομάδα επαφών ή στην επιλογή Όλες οι επαφές.

 6. Στην περιοχή Ποια μορφή εξαγωγής, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφή CSV του Outlook (για εισαγωγή στο Outlook ή σε κάποια άλλη εφαρμογή).

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή.

 8. Όταν σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε λήψη του αρχείου εξαγωγής, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 9. Επιλέξτε μια θέση στον υπολογιστή σας για να αποθηκεύσετε προσωρινά το αρχείο. Το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου είναι contacts.csv.

  Σημείωση: Μπορείτε να διαγράψετε αυτό το αρχείο μετά την εισαγωγή των επαφών σας στο Outlook.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 11. Μεταβείτε στο Outlook.

 12. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 13. Επιλέξτε Άνοιγμα.

 14. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 15. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή από άλλο πρόγραμμα ή αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 16. Κάντε κλικ στην επιλογή Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (DOS) και, στη συνέχεια, στο κουμπί Επόμενο.

 17. Στο πλαίσιο Εισαγωγή αρχείου, κάντε αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο του οποίου κάνατε λήψη στο βήμα 9 και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο.

 18. Κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  • Αντικατάσταση διπλοτύπων από εισαγόμενα στοιχεία

  • Δυνατότητα δημιουργίας διπλοτύπων

  • Να μην εισάγονται διπλότυπα

 19. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 20. Στη λίστα φακέλων, κάντε κλικ στον φάκελο επαφών όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες επαφών που έχουν εισαχθεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 21. Για να προσθέσετε ή να καταργήσετε πεδία ώστε να καθορίσετε πώς αποθηκεύονται οι πληροφορίες των επαφών στο νέο αρχείο που έχει εισαχθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Αντιστοίχιση προσαρμοσμένων πεδίων.

  Σημείωση:  Το κουμπί Αντιστοίχιση προσαρμοσμένων πεδίων στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αρχείου μπορεί να μην είναι διαθέσιμο όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε δεδομένα από άλλο πρόγραμμα ή αρχείο. Στο πλαίσιο Θα εκτελεστούν οι ακόλουθες ενέργειες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εισαγωγή για να γίνει διαθέσιμο το κουμπί Αντιστοίχιση προσαρμοσμένων πεδίων.

  Πρόσθετη βοήθεια για την αντιστοίχιση προσαρμοσμένων πεδίων

  1. Στο πλαίσιο Από, σύρετε το πεδίο που θέλετε να μετατρέψετε στο πεδίο του Outlook που παρατίθεται στο πλαίσιο Σε.

   Σημείωση:  Το πεδίο Όνομα δεν εμφανίζεται στο πλαίσιο Σε επειδή το Outlook δεσμεύει την πρώτη γραμμή μιας καθορισμένης περιοχής για τα ονόματα των πεδίων. Εάν η περιοχή που εισάγετε δεν περιέχει ονόματα πεδίων, η πρώτη γραμμή των δεδομένων θα θεωρηθεί ονόματα πεδίων και δεν θα εισαχθεί ως δεδομένα. Για να βεβαιωθείτε ότι θα εισαχθούν όλα τα δεδομένα στην καθορισμένη περιοχή, χρησιμοποιήστε την πρώτη γραμμή για τα ονόματα των πεδίων.

   • Για να δείτε πρόσθετες εγγραφές στο πλαίσιο Από, κάντε κλικ στο κουμπί Προηγούμενο ή Επόμενο.

   • Για να καταργήσετε όλες τις αντιστοιχίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή αντιστοίχισης.

   • Για να επαναφέρετε την αρχική αντιστοίχιση, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπιλεγμένη.

  2. Για να εμφανίσετε πρόσθετα πεδία στο πλαίσιο Σε, κάντε κλικ στο σύμβολο του συν (+) δίπλα στο πεδίο. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε τα πεδία Οδός εργασίας και Πόλη εργασίας, κάντε κλικ στο σύμβολο του συν (+) δίπλα στο πεδίο Διεύθυνση εργασίας.

 22. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Εξαγωγή των επαφών σας από το Outlook στο Google Gmail

Πριν εξαγάγετε επαφές από το Outlook, είναι χρήσιμο να κατανοήσετε τη διαφορά μεταξύ του βιβλίου διευθύνσεων του Outlook και των επαφών του Outlook. Και τα δύο είναι μέρος του Outlook. Ωστόσο, το βιβλίο διευθύνσεων είναι μια συλλογή με τις διάφορες λίστες διευθύνσεων που μπορεί να έχετε αποθηκεύσει στο Outlook, όπως κατάλογοι Internet LDAP, η καθολική λίστα διευθύνσεων (GAL) ή άλλα βιβλία διευθύνσεων άλλων κατασκευαστών. Οι επαφές είναι μόνο μία από τις λίστες διευθύνσεων που περιλαμβάνονται σε ένα βιβλίο διευθύνσεων. Μόνο οι επαφές μπορούν να εξαχθούν απευθείας από το Outlook στο Google Gmail.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Πατήστε Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  Επιλογές του Outlook με επιλεγμένο το στοιχείο "Για προχωρημένους"

 4. Στην περιοχή Εξαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή.

  Εντολή "Εξαγωγή" στην προβολή Backstage

 5. Στον Οδηγό εισαγωγής/εξαγωγής, επιλέξτε Εξαγωγή σε αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (DOS) και, στη συνέχεια, στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στη λίστα φακέλων, κάντε κλικ στον φάκελο επαφών που θέλετε να εξαγάγετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Επιλέξτε μια θέση στον υπολογιστή σας για να αποθηκεύσετε προσωρινά το αρχείο.

  Σημείωση: Μπορείτε να διαγράψετε αυτό το αρχείο μετά την εισαγωγή των επαφών σας στο Google Gmail.

 9. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το εξαγόμενο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Για να προσθέσετε ή να καταργήσετε πεδία ώστε να καθορίσετε πώς αποθηκεύονται οι πληροφορίες των επαφών στο νέο αρχείο που έχει εισαχθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Αντιστοίχιση προσαρμοσμένων πεδίων.

  Σημείωση:  Το κουμπί Αντιστοίχιση προσαρμοσμένων πεδίων στο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή σε αρχείο μπορεί να μην είναι διαθέσιμο όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε δεδομένα από άλλο πρόγραμμα ή αρχείο. Στο πλαίσιο Θα εκτελεστούν οι ακόλουθες ενέργειες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εξαγωγή για να γίνει διαθέσιμο το κουμπί Αντιστοίχιση προσαρμοσμένων πεδίων.

  Πρόσθετη βοήθεια για την αντιστοίχιση προσαρμοσμένων πεδίων

  1. Στο πλαίσιο Από, σύρετε το πεδίο που θέλετε να μετατρέψετε στο πεδίο του Outlook που παρατίθεται στο πλαίσιο Σε.

   • Για να δείτε πρόσθετες εγγραφές στο πλαίσιο Από, κάντε κλικ στο κουμπί Προηγούμενο ή Επόμενο.

   • Για να καταργήσετε όλες τις αντιστοιχίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή αντιστοίχισης.

   • Για να επαναφέρετε την αρχική αντιστοίχιση, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπιλεγμένη.

  2. Για να εμφανίσετε πρόσθετα πεδία στο πλαίσιο Σε, κάντε κλικ στο σύμβολο του συν (+) δίπλα στο πεδίο. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε τα πεδία Οδός εργασίας και Πόλη εργασίας, κάντε κλικ στο σύμβολο του συν (+) δίπλα στο πεδίο Διεύθυνση εργασίας.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 12. Συνδεθείτε στις Επαφές Google.

 13. Στην επάνω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα.

 14. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 15. Στην περιοχή Εισαγωγή επαφών, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.

 16. Επιλέξτε το αρχείο που εξαγάγατε στο βήμα 9 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 17. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×