Μορφές αρχείων που λειτουργούν με τη Visual Basic

Η υποστήριξη για το Office 2016 για Mac έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Excel

Word

Μπορείτε να δημιουργήσετε μακροεντολές και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε το αρχείο σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους αρχείων.

Μορφή αρχείου

Περιγραφή

Πρότυπο Word 97-2004 (.dot)

Αποθηκεύει το έγγραφο ως πρότυπο, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε νέα έγγραφα. Αποθηκεύει το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις του εγγράφου, όπως στυλ, διάταξη σελίδας, καταχωρήσεις Αυτόματου κειμένου, αντιστοιχίσεις προσαρμοσμένων συντομεύσεων πληκτρολογίου και μενού. Συμβατό με το Word 97 μέσω του Word 2003 για Windows και με το Word 98 μέσω του Word 2004 για Mac.

Έγγραφο του Word με δυνατότητα μακροεντολών (.docm)

Η μορφή εγγράφου που βασίζεται σε XML, η οποία διατηρεί τον κώδικα μακροεντολών VBA. Οι μακροεντολές VBA εκτελούνται στο Word 2011 αλλά δεν εκτελούνται στο Word 2008.

Πρότυπο του Word με δυνατότητα μακροεντολών (.dotm)

Αποθηκεύει το έγγραφο ως πρότυπο που βασίζεται σε XML, το οποίο διατηρεί τον κώδικα μακροεντολών VBA. Οι μακροεντολές VBA εκτελούνται στο Word 2011 αλλά δεν εκτελούνται στο Word 2008.

PowerPoint

Μπορείτε να δημιουργήσετε μακροεντολές και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε το αρχείο σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους αρχείων.

Τύπος

Τι είναι

Παρουσίαση του PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολών (.pptm)

Η μορφή παρουσίασης που βασίζεται σε XML, η οποία διατηρεί τον κώδικα μακροεντολών της Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Οι μακροεντολές της VBA λειτουργούν στο PowerPoint 2011, αλλά δεν λειτουργούν στο PowerPoint 2008.

Πρότυπο του PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολών (.potm)

Αποθηκεύει την παρουσίαση περιεχομένου και τη μορφοποίηση ως ένα πρότυπο που βασίζεται σε XML, το οποίο διατηρεί τον κώδικα μακροεντολών VBA.  Οι μακροεντολές της VBA λειτουργούν στο PowerPoint 2011, αλλά δεν λειτουργούν στο PowerPoint 2008.

Παρουσίαση του PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολών (.ppsm)

Η μορφή παρουσίασης που βασίζεται σε XML, η οποία ανοίγει αυτόματα σε προβολή παρουσίασης και διατηρεί τον κώδικα μακροεντολών VBA. Οι μακροεντολές της VBA λειτουργούν στο PowerPoint 2011, αλλά δεν λειτουργούν στο PowerPoint 2008.

Πρόσθετο του PowerPoint (.ppam)

Η μορφή προσθέτου που βασίζεται σε XML, η οποία διατηρεί τον κώδικα μακροεντολών VBA. Οι μακροεντολές της VBA λειτουργούν στο PowerPoint 2011, αλλά δεν λειτουργούν στο PowerPoint 2008.

Πρόσθετο του PowerPoint 98 - 2004 (.ppa)

Αποθηκεύει το πρόσθετο σε μια μορφή η οποία διατηρεί τον κώδικα μακροεντολών VBA. Συμβατό με το PowerPoint 98 μέσω του PowerPoint 2004 για Mac και με το PowerPoint 97 μέσω του PowerPoint 2003 για Windows.

Δείτε επίσης

Δημιουργία, εκτέλεση, επεξεργασία ή διαγραφή μιας μακροεντολής

Excel

Μπορείτε να δημιουργήσετε μακροεντολές και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε το αρχείο σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους αρχείων.

Μορφή αρχείου

Περιγραφή

Βιβλίο εργασίας του Excel 97-2004 (.xls)

Συμβατό με το Excel 98 μέσω του Excel 2004 για Mac και με το Excel 97 μέσω του Excel 2003 για Windows. Διατηρεί τον κώδικα μακροεντολών VBA και τα φύλλα μακροεντολών του Excel 4.0. Οι μακροεντολές VBA δεν λειτουργούν στο Excel 2008.

Πρότυπο του Excel 97-2004 (.xlt)

Αποθηκεύει το βιβλίο εργασίας, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε νέα βιβλία εργασίας. Συμβατό με το Excel 98 μέσω του Excel 2004 για Mac και με το Excel 97 μέσω του Excel 2003 για Windows. Αποθηκεύει ρυθμίσεις όπως η μορφοποίηση, οι επικεφαλίδες, οι τύποι, οι μακροεντολές VBA και οι προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων. Οι μακροεντολές VBA δεν λειτουργούν στο Excel 2008.

Βιβλίο εργασίας δυαδικών δεδομένων του Excel (.xlsb)

Αποθηκεύει δεδομένα σε δυαδική μορφή. Απαιτεί λιγότερο χρόνο για την αποθήκευση και διατηρεί τα ευαίσθητα δεδομένα πιο ασφαλή. Διατηρεί τον κώδικα μακροεντολών VBA και τα φύλλα μακροεντολών του Excel 4.0. Οι μακροεντολές VBA δεν λειτουργούν στο Excel 2008.

Βιβλίο εργασίας του Excel με δυνατότητα μακροεντολών (.xlsm)

Η μορφή βιβλίου εργασίας που βασίζεται σε XML για το Microsoft Excel 2008 για Mac, το Microsoft Excel για Mac 2011 και το Excel 2007 και Excel 2010 για Windows, η οποία διατηρεί τον κώδικα μακροεντολών VBA και τα φύλλα μακροεντολών του Excel 4.0. Οι μακροεντολές VBA δεν λειτουργούν στο Excel 2008.

Πρότυπο του Excel με δυνατότητα μακροεντολών (.xltm)

Αποθηκεύει το βιβλίο εργασίας ως πρότυπο που βασίζεται σε XML, το οποίο διατηρεί τον κώδικα μακροεντολών VBA και τα φύλλα μακροεντολών του Excel 4.0. Οι μακροεντολές VBA δεν λειτουργούν στο Excel 2008.

Πρόσθετο του Excel (.xlam)

Αποθηκεύει το ενεργό φύλλο ως πρόσθετο που βασίζεται σε XML, ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα που εκτελεί επιπλέον κώδικα. Διατηρεί τον κώδικα μακροεντολών VBA και τα φύλλα μακροεντολών του Excel 4.0. Οι μακροεντολές VBA δεν λειτουργούν στο Excel 2008.

Δείτε επίσης

Δημιουργία, εκτέλεση, επεξεργασία ή διαγραφή μιας μακροεντολής

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×