Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται στο PowerPoint

PowerPoint υποστηρίζει πολλές διαφορετικές μορφές αρχείων παρουσίασης, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Χρησιμοποιήστε το αρχείο > Αποθήκευση ως για να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας ως έναν από τους τύπους αρχείων που παρατίθενται παρακάτω.  

Η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου στην PowerPoint έκδοση 2007 ή νεότερη είναι . pptx.

Τύπος αρχείου

Επέκταση

Χρήση για αποθήκευση

Παρουσίαση του PowerPoint

.pptx

Μια παρουσίαση που μπορείτε να ανοίξετε σε έναν υπολογιστή σε PowerPoint 2007 και νεότερες εκδόσεις ή που μπορείτε να ανοίξετε σε Mac στο PowerPoint 2008 και σε νεότερες εκδόσεις. 

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την παρουσίαση σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή που έχει PowerPoint εγκατεστημένη.

Παρουσίαση με δυνατότητα μακροεντολών του PowerPoint

.pptm

Μια παρουσίαση που περιέχει κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Παρουσίαση του PowerPoint 97-2003

.ppt

Μια παρουσίαση που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 στο Office PowerPoint 2003.

Μορφή εγγράφου PDF

.pdf

Μια ηλεκτρονική μορφή αρχείου που βασίζεται σε PostScript και αναπτύχθηκε από την Adobe Systems, η οποία διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων.

Μορφή εγγράφου XPS

.xps

Μια νέα μορφή ηλεκτρονικού χαρτιού για την ανταλλαγή εγγράφων στην τελική τους μορφή.

Πρότυπα σχεδίασης του PowerPoint

.potx

Ένα PowerPoint πρότυπο παρουσίασης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη μορφοποίηση μελλοντικών παρουσιάσεων.

Πρότυπο σχεδίασης με δυνατότητα μακροεντολών του PowerPoint

.potm

Ένα πρότυπο που περιλαμβάνει προ-εγκεκριμένες μακροεντολές τις οποίες μπορείτε να προσθέσετε σε ένα πρότυπο που θα χρησιμοποιηθεί σε μια παρουσίαση.

Πρότυπο σχεδίασης του PowerPoint 97-2003

.pot

Ένα πρότυπο που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 στο Office PowerPoint 2003.

Θέμα του Office

.thmx

Ένα φύλλο στυλ που περιλαμβάνει ορισμούς για ένα θέμα χρώματος, θέμα γραμματοσειράς και θέμα εφέ.

Παρουσίαση του PowerPoint

.ppsx

Μια παρουσίαση που ανοίγει πάντα σε προβολή παρουσίασης και όχι σε κανονική προβολή.

Εμφάνιση με δυνατότητα μακροεντολών του PowerPoint

.ppsm

Μια προβολή παρουσίασης που περιλαμβάνει προ-εγκεκριμένες μακροεντολές τις οποίες μπορείτε να εκτελέσετε μέσα από μια προβολή παρουσίασης.

Παρουσίαση του PowerPoint 97-2003

.pps

Μια προβολή παρουσίασης που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 στο Office PowerPoint 2003.

Πρόσθετο του PowerPoint

.ppam

Ένα πρόσθετο που αποθηκεύει προσαρμοσμένες εντολές, κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA) και εξειδικευμένες δυνατότητες, όπως ένα πρόσθετο.

Πρόσθετο του PowerPoint 97-2003

. ΟΛΠ

Ένα πρόσθετο που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 στο Office PowerPoint 2003.

Παρουσίαση του PowerPoint XML

.xml

Μια παρουσίαση σε μια τυπική μορφή αρχείου με δυνατότητα XML.

Βίντεο MPEG-4

.mp4

Μια παρουσίαση που έχει αποθηκευτεί ως βίντεο.

Η μορφή αρχείου MP4 αναπαράγεται σε πολλά προγράμματα αναπαραγωγής πολυμέσων, όπως το Windows Media Player.

Βίντεο Windows Media

.wmv

Μια παρουσίαση που έχει αποθηκευτεί ως βίντεο.

Η μορφή αρχείου WMV αναπαράγεται σε πολλά προγράμματα αναπαραγωγής πολυμέσων.

Σημείωση: Αυτή η μορφή είναι διαθέσιμη μόνο σε PowerPoint 2010 και νεότερες εκδόσεις.

GIF (Graphics Interchange Format)

.gif

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή αρχείου GIF περιορίζεται στη στήριξη των χρωμάτων του 256. Επομένως, είναι πιο αποτελεσματικό για σαρωμένες εικόνες, όπως απεικονίσεις. Το GIF μπορεί επίσης να είναι καλό για τα σχέδια της σειράς, τις ασπρόμαυρες εικόνες και το μικρό κείμενο που έχει ύψος μόνο πολλών pixel. Το GIF υποστηρίζει επίσης την κίνηση.

JPEG (κοινή ομάδα φωτογραφικών ειδικών) αρχείου

.jpg

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή αρχείου JPEG υποστηρίζει χρώματα 16.000.000 και είναι η καταλληλότερη για φωτογραφίες και σύνθετα γραφικά.

Μορφή PNG (φορητά γραφικά δικτύου)

.png

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Το PNG εγκρίθηκε ως πρότυπο από το World Wide Web Consortium (W3C) για την αντικατάσταση του GIF. Η PNG δεν υποστηρίζει την κίνηση όπως κάνει το GIF και ορισμένα παλαιότερα προγράμματα περιήγησης δεν υποστηρίζουν αυτήν τη μορφή αρχείου. Το PNG υποστηρίζει διαφανές φόντο.

TIFF (μορφή ετικέτας αρχείου εικόνας)

.tif

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Το TIFF είναι η καλύτερη μορφή αρχείου για την αποθήκευση εικόνων με αντιστοίχιση bit σε προσωπικούς υπολογιστές. Τα γραφικά TIFF μπορεί να είναι οποιαδήποτε ανάλυση και μπορούν να είναι ασπρόμαυρα, γκρι κλίμακας ή έγχρωμα.

Ανεξάρτητο bitmap συσκευής

.bmp

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Το bitmap είναι μια αναπαράσταση που αποτελείται από γραμμές και στήλες κουκκίδων, μιας εικόνας γραφικών στη μνήμη του υπολογιστή. Η τιμή κάθε τελείας (εάν είναι συμπληρωμένη ή όχι) είναι αποθηκευμένη σε ένα ή περισσότερα bit δεδομένων.

Μετα-αρχείο των Windows

.wmf

Μια διαφάνεια ως γραφικό 16 bit (για χρήση με τα Microsoft Windows 3. x και νεότερες εκδόσεις).

Εμπλουτισμένο μετα-αρχείο των Windows

.emf

Μια διαφάνεια ως γραφικό 32 bit (για χρήση με τα Microsoft Windows 95 και νεότερες εκδόσεις).

Διάρθρωση/RTF

.rtf

Μια διάρθρωση παρουσίασης ως έγγραφο μόνο για κείμενο, το οποίο παρέχει μικρότερα μεγέθη αρχείων και τη δυνατότητα κοινής χρήσης αρχείων χωρίς μακροεντολή με άλλους χρήστες που ενδέχεται να μην έχουν την ίδια έκδοση του PowerPoint ή το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε. Οποιοδήποτε κείμενο στο παράθυρο σημειώσεων δεν αποθηκεύεται με αυτήν τη μορφή αρχείου.

Παρουσίαση εικόνας του PowerPoint

.pptx

Μια PowerPoint παρουσίαση όπου κάθε διαφάνεια έχει μετατραπεί σε εικόνα. Η αποθήκευση ενός αρχείου ως παρουσίασης εικόνας του PowerPoint θα μειώσει το μέγεθος του αρχείου. Ωστόσο, ορισμένες πληροφορίες θα χαθούν.

Αυστηρή παρουσίαση ανοιχτής XML

.pptx

Μια παρουσίαση στην αυστηρή έκδοση ISO της μορφής αρχείου παρουσίασης του PowerPoint.

Παρουσίαση OpenDocument

. ODP

Μπορείτε να αποθηκεύσετε PowerPoint αρχεία, ώστε να είναι δυνατό το άνοιγμά τους σε εφαρμογές παρουσίασης που χρησιμοποιούν τη μορφή παρουσίασης του OpenDocument, όπως το Google Docs και το OpenOffice.org για να εντυπωσιάσουν. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε παρουσιάσεις στη μορφή. ODP στο PowerPoint. Ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να χαθούν κατά την αποθήκευση και το άνοιγμα αρχείων. ODP.

Ιστοσελίδα ενός αρχείου

. mht;. MHTML

Μια ιστοσελίδα ως ενιαίο αρχείο με ένα αρχείο. htm και όλα τα αρχεία υποστήριξης, όπως εικόνες, αρχεία ήχου, επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ, δέσμες ενεργειών και πολλά άλλα. Καλό για την αποστολή μιας παρουσίασης σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σημείωση: Αυτή η μορφή είναι διαθέσιμη μόνο σε PowerPoint 2007.

Ιστοσελίδα

. htm;. HTML

Μια ιστοσελίδα ως φάκελο με ένα αρχείο. htm και όλα τα αρχεία υποστήριξης, όπως εικόνες, αρχεία ήχου, επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ, δέσμες ενεργειών και πολλά άλλα. Καλό για την καταχώρηση σε μια τοποθεσία ή για επεξεργασία με το Microsoft Office FrontPage ή κάποιο άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας HTML.

Σημείωση: Αυτή η μορφή είναι διαθέσιμη μόνο σε PowerPoint 2007.

Σημαντικό: τοPowerPoint δεν υποστηρίζει τα εξής:

 • Αποθήκευση σε μορφές αρχείων του PowerPoint 95 (ή παλαιότερη έκδοση).

 • Αρχεία οδηγού συσκευασίας και διανομής (. ppz).

Αρχή της σελίδας

Χρησιμοποιήστε το αρχείο > Αποθήκευση ως για να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας ως έναν από τους τύπους αρχείων που παρατίθενται παρακάτω.  

Η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου στην PowerPoint για macOS έκδοση 2008 ή νεότερη είναι . pptx.

Τύπος αρχείου

Επέκταση

Χρήση για αποθήκευση

Παρουσίαση του PowerPoint

.pptx

Μια παρουσίαση που μπορείτε να ανοίξετε σε Mac στο PowerPoint 2008 και σε νεότερες εκδόσεις ή που μπορείτε να ανοίξετε σε έναν υπολογιστή σε PowerPoint 2007 και νεότερες εκδόσεις. 

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την παρουσίαση σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή που έχει PowerPoint εγκατεστημένη.

Παρουσίαση με δυνατότητα μακροεντολών του PowerPoint

.pptm

Μια παρουσίαση που περιέχει κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Παρουσίαση του PowerPoint 97-2003

.ppt

Μια παρουσίαση που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 στο Office PowerPoint 2003.

Μορφή εγγράφου PDF

.pdf

Μια ηλεκτρονική μορφή αρχείου που βασίζεται σε PostScript και αναπτύχθηκε από την Adobe Systems, η οποία διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων.

Πρότυπα σχεδίασης του PowerPoint

.potx

Ένα PowerPoint πρότυπο παρουσίασης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη μορφοποίηση μελλοντικών παρουσιάσεων.

Πρότυπο σχεδίασης με δυνατότητα μακροεντολών του PowerPoint

.potm

Ένα πρότυπο που περιλαμβάνει προ-εγκεκριμένες μακροεντολές τις οποίες μπορείτε να προσθέσετε σε ένα πρότυπο που θα χρησιμοποιηθεί σε μια παρουσίαση.

Πρότυπο σχεδίασης του PowerPoint 97-2003

.pot

Ένα πρότυπο που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 στο Office PowerPoint 2003.

Παρουσίαση του PowerPoint

.ppsx

Μια παρουσίαση που ανοίγει πάντα σε προβολή παρουσίασης και όχι σε κανονική προβολή.

Εμφάνιση με δυνατότητα μακροεντολών του PowerPoint

.ppsm

Μια προβολή παρουσίασης που περιλαμβάνει προ-εγκεκριμένες μακροεντολές τις οποίες μπορείτε να εκτελέσετε μέσα από μια προβολή παρουσίασης.

Παρουσίαση του PowerPoint 97-2003

.pps

Μια προβολή παρουσίασης που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 στο Office PowerPoint 2003.

Πρόσθετο του PowerPoint

.ppam

Ένα πρόσθετο που αποθηκεύει προσαρμοσμένες εντολές, κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA) και εξειδικευμένες δυνατότητες, όπως ένα πρόσθετο.

Αυτή η επιλογή βρίσκεται στο αρχείο > εξαγωγή.

Πρόσθετο του PowerPoint 97-2003

. ΟΛΠ

Ένα πρόσθετο που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 στο Office PowerPoint 2003.

Αυτή η επιλογή βρίσκεται στο αρχείο > εξαγωγή.

Παρουσίαση του PowerPoint XML

.xml

Μια παρουσίαση σε μια τυπική μορφή αρχείου με δυνατότητα XML.

Βίντεο MPEG-4

.mp4

Μια παρουσίαση που έχει αποθηκευτεί ως βίντεο.

Η μορφή αρχείου MP4 αναπαράγεται σε πολλά προγράμματα αναπαραγωγής πολυμέσων, όπως το Windows Media Player.

Σημείωση: Αυτή η μορφή είναι διαθέσιμη μόνο σε PowerPoint για το Microsoft 365 για Mac. Μπορείτε να το βρείτε επιλέγοντας αρχείο > εξαγωγή.

MOV

. mov

Μια παρουσίαση που έχει αποθηκευτεί ως βίντεο.

Τα αρχεία MOV μπορούν να αναπαραχθούν σε οποιαδήποτε εφαρμογή υποστηρίζει ταινίες QuickTime.

Σημείωση: Αυτή η μορφή είναι διαθέσιμη μόνο σε PowerPoint για το Microsoft 365 για Mac. Μπορείτε να το βρείτε επιλέγοντας αρχείο > εξαγωγή.

GIF (Graphics Interchange Format)

.gif

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή αρχείου GIF περιορίζεται στη στήριξη των χρωμάτων του 256. Επομένως, είναι πιο αποτελεσματικό για σαρωμένες εικόνες, όπως απεικονίσεις. Το GIF μπορεί επίσης να είναι καλό για τα σχέδια της σειράς, τις ασπρόμαυρες εικόνες και το μικρό κείμενο που έχει ύψος μόνο πολλών pixel. Το GIF υποστηρίζει κίνηση και διαφανές φόντο.

Αυτή η επιλογή βρίσκεται στο αρχείο > εξαγωγή.

JPEG (κοινή ομάδα φωτογραφικών ειδικών) αρχείου

.jpg

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή αρχείου JPEG υποστηρίζει χρώματα 16.000.000 και είναι η καταλληλότερη για φωτογραφίες και σύνθετα γραφικά.

Αυτή η επιλογή βρίσκεται στο αρχείο > εξαγωγή.

Μορφή PNG (φορητά γραφικά δικτύου)

.png

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Το PNG εγκρίθηκε ως πρότυπο από το World Wide Web Consortium (W3C) για την αντικατάσταση του GIF. Η PNG δεν υποστηρίζει την κίνηση όπως κάνει το GIF και ορισμένα παλαιότερα προγράμματα περιήγησης δεν υποστηρίζουν αυτήν τη μορφή αρχείου.

Αυτή η επιλογή βρίσκεται στο αρχείο > εξαγωγή.

TIFF (μορφή ετικέτας αρχείου εικόνας)

.tif

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Το TIFF είναι η καλύτερη μορφή αρχείου για την αποθήκευση εικόνων με αντιστοίχιση bit σε προσωπικούς υπολογιστές. Τα γραφικά TIFF μπορεί να είναι οποιαδήποτε ανάλυση και μπορούν να είναι ασπρόμαυρα, γκρι κλίμακας ή έγχρωμα.

Αυτή η επιλογή βρίσκεται στο αρχείο > εξαγωγή.

Ανεξάρτητο bitmap συσκευής

.bmp

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Το bitmap είναι μια αναπαράσταση που αποτελείται από γραμμές και στήλες κουκκίδων, μιας εικόνας γραφικών στη μνήμη του υπολογιστή. Η τιμή κάθε τελείας (εάν είναι συμπληρωμένη ή όχι) είναι αποθηκευμένη σε ένα ή περισσότερα bit δεδομένων.

Αυτή η επιλογή βρίσκεται στο αρχείο > εξαγωγή.

Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου

.rtf

Μια διάρθρωση παρουσίασης ως έγγραφο μόνο για κείμενο, το οποίο παρέχει μικρότερα μεγέθη αρχείων και τη δυνατότητα κοινής χρήσης αρχείων χωρίς μακροεντολή με άλλους χρήστες που ενδέχεται να μην έχουν την ίδια έκδοση του PowerPoint ή του λειτουργικού συστήματος που διαθέτετε. Οποιοδήποτε κείμενο στο παράθυρο σημειώσεων δεν αποθηκεύεται με αυτήν τη μορφή αρχείου.

Αυτή η επιλογή βρίσκεται στο αρχείο > εξαγωγή.

Παρουσίαση OpenDocument

. ODP

Μπορείτε να αποθηκεύσετε PowerPoint αρχεία, ώστε να είναι δυνατό το άνοιγμά τους σε εφαρμογές παρουσίασης που χρησιμοποιούν τη μορφή παρουσίασης του OpenDocument, όπως το Google Docs και το OpenOffice.org για να εντυπωσιάσουν. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε παρουσιάσεις στη μορφή. ODP στο PowerPoint. Ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να χαθούν κατά την αποθήκευση και το άνοιγμα αρχείων. ODP.

Αποθήκευση ως JPEG ή άλλου τύπου εικόνας

Όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση ως αρχείο JPEG ή άλλο τύπο αρχείου εικόνας, κάθε διαφάνεια μετατρέπεται σε εικόνα και αποθηκεύεται ως ξεχωριστό αρχείο σε έναν νέο φάκελο.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Εξαγωγή.

 2. Επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Μορφή αρχείου, κάντε κλικ σε μια επιλογή: JPEG, TIFF, PNG, GIF ή BMP.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Στο PowerPoint για το Web, μπορείτε να ανοίξετε αυτούς τους τύπους αρχείων για επεξεργασία:

 • .pptx

 • .ppsx

 • . ODP

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε αυτούς τους παλαιότερους τύπους αρχείων, αλλά μόνο για να διαβάσετε το αρχείο και όχι να το επεξεργαστείτε. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε ένα αρχείο αυτού του τύπου, ανοίξτε το και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το αρχείο > Αποθηκεύστε ένα αντίγραφο για να αποθηκεύσετε το αρχείο ως. pptx που μπορείτε να επεξεργαστείτε:

 • .ppt

 • .pps

Δεν μπορείτε να ανοίξετε τις παρακάτω μορφές αρχείων στο PowerPoint για το Web, αλλά μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο. pptx,. PPSX ή. ODP και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε το αρχείοPowerPoint για το Webλήψη ως για να αποθηκεύσετε μια παρουσίαση σε αυτές τις μορφές:

 • .pdf

 • . jpg (όταν επιλέγετε αυτήν τη μορφή, κάθε διαφάνεια της παρουσίασης αποθηκεύεται ως μεμονωμένο αρχείο εικόνας. jpg.)

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Δείτε επίσης

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο και ήχου στο PowerPoint

Πακέτο παρουσίασης για CD ή μονάδα flash USB

Αποκλεισμός ή κατάργηση αποκλεισμού εξωτερικού περιεχομένου σε έγγραφα του Office

Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά με το Microsoft 365

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×