Μορφοποίηση πίνακα

Όταν δημιουργήσετε έναν πίνακα, το Microsoft Office Word 2007 σάς προσφέρει πολλούς τρόπους να τον μορφοποιήσετε. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε Στυλ πίνακα, μπορείτε να μορφοποιήσετε αμέσως ολόκληρο τον πίνακα, ακόμη και να δείτε μια προεπισκόπηση του πίνακά σας μορφοποιημένου με ένα συγκεκριμένο στυλ, προτού εφαρμόσετε το στυλ.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη μορφή των πινάκων διαιρώντας και συγχωνεύοντας κελιά, προσθέτοντας ή διαγράφοντας στήλες ή σειρές ή προσθέτοντας περιγράμματα. Εάν εργάζεστε με ένα μακρύ πίνακα, μπορείτε να επαναλαμβάνετε τις επικεφαλίδες του πίνακα σε κάθε σελίδα στην οποία εμφανίζεται ο πίνακας. Για να αποφύγετε τις άκομψες αλλαγές σελίδας που διακόπτουν τη ροή του πίνακα, μπορείτε επίσης να καθορίσετε πώς και που θα κόβεται ο πίνακας ανάμεσα στις σελίδες.

Τι θέλετε να κάνετε;

Χρήση των "Στυλ πίνακα" για τη μορφοποίηση ολόκληρου του πίνακα

Προσθήκη ή αφαίρεση περιγραμμάτων

Εμφάνιση ή απόκρυψη των γραμμών πλέγματος

Προσθήκη κελιού, γραμμής ή στήλης

Διαγραφή κελιού, γραμμής ή στήλης

Συγχώνευση ή διαίρεση κελιών

Επανάληψη επικεφαλίδας πίνακα στις επόμενες σελίδες

Έλεγχος των σημείων διαίρεσης πίνακα

Χρήση των Στυλ πίνακα για μορφοποίηση ολόκληρου του πίνακα

Μόλις δημιουργήσετε έναν πίνακα, μπορείτε να μορφοποιήσετε ολόκληρο τον πίνακα χρησιμοποιώντας τα "Στυλ πίνακα". Τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού επάνω σε κάθε προμορφοποιημένο στυλ πίνακα, μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση του πίνακά σας.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση.

 3. Στην ομάδα Στυλ πίνακα, τοποθετήστε το δείκτη πάνω σε κάθε στυλ πίνακα, έως ότου βρείτε ένα στυλ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Σημείωση: Για να δείτε περισσότερα στυλ, κάντε κλικ στο βέλος Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

 4. Κάντε κλικ στο στυλ για να το χρησιμοποιήσετε στον πίνακα.

 5. Στην ομάδα Επιλογές γρήγορων πινάκων, επιλέξτε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε στοιχείο πίνακα που θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε από το επιλεγμένο στυλ.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αφαίρεση περιγραμμάτων

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε περιγράμματα για να μορφοποιήσετε έναν πίνακα έτσι όπως θέλετε.

Προσθήκη περιγραμμάτων πίνακα

 1. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη.

 2. Στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογή πίνακα.

 3. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση.

 4. Στην ομάδα Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί Περιγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ σε ένα από τα προκαθορισμένα σύνολα περιγραμμάτων.

  • Κάντε κλικ στην εντολή Περιγράμματα και σκίαση, κάντε κλικ στην καρτέλα Περιγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

Αφαίρεση των περιγραμμάτων πίνακα από όλο τον πίνακα

 1. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη.

 2. Στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογή πίνακα.

 3. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση.

 4. Στην ομάδα Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί Περιγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

Προσθήκη περιγράμματος πίνακα σε συγκεκριμένα κελιά μόνο

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση/Απόκρυψη.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 2. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε, μαζί με τους δείκτες τέλους κελιού.

  Επιλογή κελιού

 3. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση.

 4. Στην ομάδα Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί Περιγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο περίγραμμα που θέλετε να προσθέσετε.

Αφαίρεση περιγράμματος πίνακα από συγκεκριμένα κελιά μόνο

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση/Απόκρυψη.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 2. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε, μαζί με τους δείκτες τέλους κελιού.

  Επιλογή κελιού

 3. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση.

 4. Στην ομάδα Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί Περιγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ή απόκρυψη των γραμμών πλέγματος

Οι γραμμές πλέγματος δείχνουν τα όρια των κελιών ενός πίνακα στην οθόνη, όταν δεν υπάρχουν περιγράμματα στον πίνακα. Εάν κρύψετε τις γραμμές πλέγματος σε έναν πίνακα που διαθέτει περιγράμματα, δεν θα παρατηρήσετε κάποια αλλαγή, καθώς οι γραμμές πλέγματος βρίσκονται πίσω από τα περιγράμματα. Για να δείτε τις γραμμές πλέγματος, αφαιρέστε τα περιγράμματα.

Αντίθετα από τα περιγράμματα, οι γραμμές πλέγματος εμφανίζονται μόνο στην οθόνη. Δεν εκτυπώνονται ποτέ. Εάν απενεργοποιήσετε τις γραμμές πλέγματος, ο πίνακας προβάλλεται όπως ακριβώς θα εκτυπώνονταν.

Σημείωση: Οι γραμμές πλέγματος δεν είναι ορατές όταν προβάλλετε ένα έγγραφο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web ή στην Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Εμφάνιση ή απόκρυψη των γραμμών πλέγματος πίνακα σε ένα έγγραφο

 • Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή γραμμών πλέγματος.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη κελιού, γραμμής ή στήλης

Προσθήκη κελιού

 1. Κάντε κλικ στο κελί που βρίσκεται ακριβώς δεξιά ή πάνω από το σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα κελί.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Διάταξη, κάντε κλικ στο στοιχείο εκκίνησης του παραθύρου διαλόγου Γραμμές και στήλες.

 3. Κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Κάντε κλικ εδώ

Για

Μετακίνηση κελιών προς τα δεξιά

Εισαγωγή ενός κελιού και μετακίνηση όλων των άλλων κελιών προς τα δεξιά.

Σημείωση: Με την επιλογή αυτή μπορεί να έχετε μια γραμμή που περιέχει περισσότερα κελιά από τις υπόλοιπες γραμμές.

Μετακίνηση κελιών προς τα κάτω

Εισαγωγή ενός κελιού και μετακίνηση των υπόλοιπων κελιών σε αυτή τη στήλη προς τα κάτω κατά μία γραμμή. Μια νέα γραμμή προστίθεται στο κάτω μέρος του πίνακα, ώστε να περιέχει το τελευταίο κελί.

Εισαγωγή ολόκληρης γραμμής

Εισαγωγή μιας γραμμής πάνω από το κελί που έχετε επιλέξει.

Εισαγωγή ολόκληρης στήλης

Εισαγωγή μιας στήλης στα δεξιά του κελιού που έχετε επιλέξει.

Προσθήκη γραμμής

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί που βρίσκεται επάνω ή κάτω από το σημείο που θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή πάνω από το κελί που επιλέξατε, στην ομάδα Γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή από επάνω.

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή ακριβώς κάτω από το κελί στο οποίο κάνατε κλικ, στην ομάδα Γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή κάτω.

Προσθήκη στήλης

 1. Κάντε κλικ στο κελί που βρίσκεται στα δεξιά ή στα αριστερά του σημείου που θέλετε να εισάγετε μια στήλη.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή στα αριστερά του κελιού που επιλέξατε, στην ομάδα Γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή στα αριστερά.

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή στα δεξιά του κελιού που επιλέξατε, στην ομάδα Γραμμές και στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή στα δεξιά.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή κελιού, γραμμής ή στήλης

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να επιλέξετε

  Κάντε το εξής

  Ένα κελί

  Κάντε κλικ στην αριστερή πλευρά του κελιού. Επιλογή κελιού

  Μια γραμμή

  Κάντε κλικ στα αριστερά της γραμμής. Επιλογή γραμμής

  Μια στήλη

  Κάντε κλικ στην επάνω γραμμή πλέγματος ή στο επάνω περίγραμμα της στήλης. Επιλογή στήλης

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη.

 3. Στην ομάδα Γραμμές & στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή κελιών, Διαγραφή γραμμών ή Διαγραφή στηλών, ανάλογα με την περίπτωση.

Αρχή της σελίδας

Συγχώνευση ή διαίρεση κελιών

Συγχώνευση κελιών

Μπορείτε να συνδυάσετε ένα ή περισσότερα κελιά, τα οποία βρίσκονται στην ίδια γραμμή ή στήλη, σε ένα και μόνο κελί. Μπορείτε, για παράδειγμα, να συγχωνεύσετε διάφορα κελιά οριζοντίως και να δημιουργήσετε ένα πίνακα επικεφαλίδας, ο οποίος θα καλύπτει διάφορες στήλες.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να συγχωνεύσετε, κάνοντας κλικ στην αριστερή πλευρά ενός κελιού και σύροντας, στη συνέχεια, κατά μήκος στα άλλα κελιά που θέλετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Συγχώνευση, κάντε κλικ στην επιλογή Συγχώνευση κελιών.

Διαίρεση κελιών

 1. Κάντε κλικ μέσα σε ένα κελί ή επιλέξτε πολλά κελιά, τα οποία θέλετε να διαιρέσετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Συγχώνευση, κάντε κλικ στην επιλογή Διαίρεση κελιών.

 3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό των στηλών ή των γραμμών στις οποίες θέλετε να διαιρέσετε τα επιλεγμένα κελιά.

Αρχή της σελίδας

Επανάληψη επικεφαλίδας πίνακα στις επόμενες σελίδες

Όταν εργάζεστε με έναν πολύ μεγάλο πίνακα, ο πίνακας διαιρείται σε κάθε αλλαγή σελίδας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον πίνακα, ώστε οι επικεφαλίδες του πίνακα να επαναλαμβάνονται σε κάθε σελίδα.

Οι επαναλαμβανόμενες επικεφαλίδες πίνακα είναι ορατές μόνο στην Προβολή διάταξης εκτύπωσης και όταν εκτυπώνετε το έγγραφο.

 1. Επιλέξτε τη γραμμή ή τις γραμμές επικεφαλίδας. Η επιλογή πρέπει να περιλαμβάνει την πρώτη γραμμή του πίνακα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη γραμμών κεφαλίδων.

Σημείωση: Το Word επαναλαμβάνει αυτομάτως τις επικεφαλίδες του πίνακα σε κάθε νέα σελίδα, που προκύπτει από την αυτόματη αλλαγή σελίδας. Εάν μέσα σε ένα πίνακα έχουν εισαχθεί μη αυτόματες αλλαγές σελίδων, το Word δεν επαναλαμβάνει την επικεφαλίδα πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος των σημείων διαίρεσης ενός πίνακα

Όταν εργάζεστε με έναν πολύ μεγάλο πίνακα, ο πίνακας διαιρείται υποχρεωτικά σε κάθε αλλαγή σελίδας. Από προεπιλογή, εάν μια αλλαγή σελίδας συμπέσει σε μια μεγάλη γραμμή, το Microsoft Word επιτρέπει στην αλλαγή σελίδας να διαιρέσει τη γραμμή μεταξύ των δύο σελίδων.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον πίνακα για να εξασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες εμφανίζονται με τον τρόπο που θέλετε όταν ο πίνακας εκτείνεται σε πολλές σελίδες.

Αποφυγή της επέκτασης μιας γραμμής πίνακα σε διαφορετικές σελίδες

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη.

 3. Στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμμή.

 4. Απενεργοποιείστε το πλαίσιο ελέγχου Επέκτασης γραμμής σε δύο σελίδες.

Επιβολή διαίρεσης του πίνακα σε συγκεκριμένη γραμμή για την αλλαγή σελίδας

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να εμφανιστεί στην επόμενη σελίδα.

 2. Πιέστε τα πλήκτρα CTRL+ENTER.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×