Μορφοποίηση πεδίου ημερομηνίας και ώρας

Οι τύποι δεδομένων "ημερομηνία και ώρα" έχουν μια μεγάλη ποικιλία μορφών για να σας βοηθήσουν να ικανοποιήσετε τις μοναδικές περιστάσεις σας. Κατά τη μορφοποίηση έχετε τρεις επιλογές: Διατηρήστε τις προεπιλεγμένες μορφές, εφαρμόστε μια προκαθορισμένη μορφή ή δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη μορφή.  Όταν εφαρμόζετε μια μορφοποίηση σε ένα πεδίο πίνακα, η ίδια μορφή εφαρμόζεται αυτόματα σε οποιοδήποτε στοιχείο ελέγχου φόρμας ή αναφοράς που συνδέετε στη συνέχεια με αυτό το πεδίο πίνακα.  Η μορφοποίηση αλλάζει μόνο τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων και δεν επηρεάζει τον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων ή τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να εισαγάγουν δεδομένα.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των μορφών ημερομηνίας και ώρας

Εφαρμογή προκαθορισμένης μορφής

Παραδείγματα προκαθορισμένων μορφών

Εφαρμογή προσαρμοσμένης μορφής

Παραδείγματα προσαρμοσμένων μορφών

Προσαρμοσμένοι χαρακτήρες μορφοποίησης

Ορίστε μια μορφή ημερομηνίας/ώρας σε μια εφαρμογή Web της Access

Επισκόπηση των μορφών ημερομηνίας και ώρας

Η Access εμφανίζει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα στις μορφές "Γενική ημερομηνία" και "μεγάλη ώρα". Οι ημερομηνίες εμφανίζονται ως, ηη/μμ/εεεε στις ΗΠΑ και as, ηη/μμ/εεεε εκτός των ΗΠΑ όπου mm είναι ο μήνας, ηη είναι η ημέρα, και ΕΕΕΕ είναι το έτος. Η ώρα εμφανίζεται ως, Ωω: λλ: ΔΔ πμ/μμ, όπου HH είναι η ώρα, η mm είναι λεπτά και τα SS είναι δευτερόλεπτα.

Αυτές οι αυτόματες μορφές για ημερομηνίες και ώρες ποικίλλουν ανάλογα με τη γεωγραφική θέση που καθορίζεται στη Ρύθμιση τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας των Microsoft Windows στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη και σε πολλά τμήματα της Ασίας, ανάλογα με την τοποθεσία σας, μπορεί να δείτε την ημερομηνία και την ώρα ως 28.11.2018 12:07:12 μμ ή 28/11/2018 12:07:12 PM. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα δείτε το 11/28/2018 12:07:12 PM.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις προκαθορισμένες μορφές χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες μορφές εμφάνισης. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε μια ημερομηνία σε Ευρωπαϊκή μορφή, όπως 28.11.2018, και να έχετε τον πίνακα, τη φόρμα ή την έκθεση να εμφανίζει την τιμή ως 11/28/2018. Η προσαρμοσμένη μορφή που επιλέγετε δεν θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εισάγονται τα δεδομένα ή τον τρόπο με τον οποίο η Access αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα.

Η Access παρέχει αυτόματα ένα συγκεκριμένο επίπεδο επικύρωσης δεδομένων που σχετίζεται με τη μορφοποίηση ημερομηνίας και ώρας. Για παράδειγμα, εάν εισαγάγετε μια μη έγκυρη ημερομηνία, όπως το 32.11.2018, εμφανίζεται ένα μήνυμα και θα έχετε την επιλογή να εισαγάγετε μια νέα τιμή ή να μετατρέψετε το πεδίο από τον τύπο δεδομένων "ημερομηνία/ώρα" στον τύπο δεδομένων "κείμενο". Οι έγκυρες τιμές ημερομηνίας κυμαίνονται από-657.434 (1 Ιανουαρίου 100 Μ.Χ.) έως 2.958.465 (31 Δεκεμβρίου 9999 Μ.Χ.). Οι έγκυρες τιμές ώρας κυμαίνονται από .0 έως. 9999 ή 23:59:59.

Όταν θέλετε να περιορίσετε την καταχώρηση ημερομηνίας και ώρας σε μια συγκεκριμένη μορφή, χρησιμοποιήστε μια μάσκα εισαγωγής. Για παράδειγμα, εάν έχετε εφαρμόσει μια μάσκα εισαγωγής για να εισαγάγετε ημερομηνίες σε Ευρωπαϊκή μορφή, κάποιος που εισάγει δεδομένα στη βάση δεδομένων σας δεν θα έχει τη δυνατότητα να εισαγάγει ημερομηνίες σε άλλες μορφές. Οι μάσκες εισαγωγής μπορούν να εφαρμοστούν σε πεδία σε πίνακες, σύνολα αποτελεσμάτων ερωτήματος και στα στοιχεία ελέγχου σε φόρμες και εκθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος μορφών καταχώρησης δεδομένων με μάσκες εισαγωγής.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή προκαθορισμένης μορφής

Η Access παρέχει πολλές προκαθορισμένες μορφές για τα δεδομένα ημερομηνίας και ώρας.

Σε πίνακα

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Στο επάνω τμήμα του πλέγματος σχεδίασης, επιλέξτε το πεδίο ημερομηνίας/ώρας που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 3. Στην ενότητα Ιδιότητες πεδίου , κάντε κλικ στο βέλος στο πλαίσιο ιδιότητας μορφοποίηση και επιλέξτε μια μορφή από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  Εικόνα του φύλλου ιδιοτήτων, με εμφανισμένη την αναπτυσσόμενη λίστα "Μορφή".

 4. Αφού επιλέξετε μια μορφή, εμφανίζεται το κουμπί Επιλογές ενημέρωσης ιδιότητας και σας επιτρέπει να εφαρμόσετε τη νέα μορφή σας σε οποιαδήποτε άλλα πεδία πίνακα και στοιχεία ελέγχου φόρμας τα οποία λογικά θα κληρονομούν. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων, κάντε κλικ στην έξυπνη ετικέτα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση μορφής παντού <όνομα πεδίου> χρησιμοποιείται. Σε αυτήν την περίπτωση, το όνομα πεδίου είναι το όνομα του πεδίου "ημερομηνία/ώρα".

 5. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων, όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου " Ιδιότητες ενημέρωσης " και εμφανίσει τις φόρμες και άλλα αντικείμενα που θα κληρονομήσουν τη νέα μορφή. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα μετάδοση μιας ιδιότητας πεδίου.

 6. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας και μεταβείτε σε προβολή φύλλου δεδομένων για να δείτε εάν η μορφή ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Σημείωση    Οι νέες φόρμες, αναφορές ή προβολές που δημιουργείτε με βάση αυτόν τον πίνακα έχουν τη μορφοποίηση του πίνακα, αλλά μπορείτε να το παρακάμψετε στη φόρμα, την έκθεση ή την προβολή χωρίς να αλλάξετε τη μορφοποίηση του πίνακα.

Σε μια φόρμα ή έκθεση

 1. Ανοίξτε την Προβολή διάταξης φόρμας ή έκθεσης ή την Προβολή σχεδίασης.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο πλαίσιο κειμένου με την ημερομηνία και την ώρα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο F4 για να εμφανιστεί το φύλλο ιδιοτήτων.

 4. Ορίστε την ιδιότητα Format σε μία από τις προκαθορισμένες μορφές ημερομηνίας.

Σε ένα ερώτημα

 1. Ανοίξτε το ερώτημα σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο πεδίο ημερομηνίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 3. Στο φύλλο ιδιοτήτων, επιλέξτε τη μορφή που θέλετε από τη λίστα ιδιοτήτων μορφοποίηση .

Σε μια παράσταση

 • Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση FormatDateTime για να μορφοποιήσετε μια τιμή ημερομηνίας σε μία από τις πολλές προκαθορισμένες μορφές.

  Αυτό μπορεί να σας φανεί χρήσιμο εάν εργάζεστε σε μια περιοχή που απαιτεί μια παράσταση, όπως μια μακροεντολή ή ένα ερώτημα.

Αρχή της σελίδας

Παραδείγματα προκαθορισμένων μορφών

Μορφή

Περιγραφή

Παράδειγμα

Γενική ημερομηνία

Προεπιλεγμένη Εμφανίζει τις τιμές ημερομηνίας ως αριθμούς και τιμές ώρας ως τιμές ωρών, λεπτών και δευτερολέπτων ακολουθούμενη από πμ ή μμ. Και για τους δύο τύπους τιμών, η Access χρησιμοποιεί τα διαχωριστικά ημερομηνίας και ώρας που καθορίζονται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Εάν η τιμή δεν διαθέτει στοιχείο χρόνου, η Access εμφανίζει μόνο την ημερομηνία. Εάν η τιμή δεν έχει στοιχείο ημερομηνίας, η Access εμφανίζει μόνο την ώρα.

06/30/2018 10:10:42 AM

Πλήρης ημερομηνία

Εμφανίζει μόνο τις τιμές ημερομηνίας, όπως καθορίζεται από τη μορφή "Πλήρης ημερομηνία" στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018

Ενδιάμεση ημερομηνία

Εμφανίζει την ημερομηνία ως ηη/μμμ/ΕΕ, αλλά χρησιμοποιεί το διαχωριστικό ημερομηνίας που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

27/Αυγ/18
27-Αυγ-18

Σύντομη ημερομηνία

Εμφανίζει τις τιμές ημερομηνίας, όπως καθορίζεται από τη μορφή "σύντομη ημερομηνία" στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

8/27/2018
8-27-2018

Πλήρης ώρα

Εμφανίζει ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα ακολουθούμενο από πμ ή μμ. Η Access χρησιμοποιεί το διαχωριστικό που καθορίζεται στη ρύθμιση ώρας στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

10:10:42 AM

Ενδιάμεση ώρα

Εμφανίζει τις ώρες και τα λεπτά που ακολουθούνται από πμ ή μμ. Η Access χρησιμοποιεί το διαχωριστικό που καθορίζεται στη ρύθμιση ώρας στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

10:10 AM

Σύντομη ώρα

Εμφανίζει μόνο τις ώρες και τα λεπτά. Η Access χρησιμοποιεί το διαχωριστικό που καθορίζεται στη ρύθμιση ώρας στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

10:10

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή προσαρμοσμένης μορφής

Ορισμένες φορές, η αναπτυσσόμενη λίστα ιδιοτήτων " μορφή " στο φύλλο ιδιοτήτων δεν περιέχει την ακριβή μορφή ημερομηνίας που θέλετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας προσαρμοσμένη μορφή χρησιμοποιώντας έναν τύπο κώδικα που αναγνωρίζεται από την Access για τη μορφοποίηση ημερομηνίας.

Όταν εφαρμόζετε μια προσαρμοσμένη μορφή στο πεδίο "ημερομηνία/ώρα", μπορείτε να συνδυάσετε διαφορετικές μορφές, έχοντας δύο ενότητες, μία για την ημερομηνία και μια άλλη για την ώρα. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσατε να διαχωρίσετε τις ενότητες με ένα κενό διάστημα. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδυάσετε τις μορφές "Γενική ημερομηνία" και "μεγάλη ώρα" ως εξής: m/ηη/εεεε ω: λλ: SS.

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Στο επάνω τμήμα του πλέγματος σχεδίασης, επιλέξτε το πεδίο "ημερομηνία/ώρα" ή "επέκταση ημερομηνίας/ώρας" που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 3. Στην ενότητα Ιδιότητες πεδίου , επιλέξτε την καρτέλα Γενικά , κάντε κλικ στο κελί δίπλα στο πλαίσιο μορφοποίηση και πληκτρολογήστε τους συγκεκριμένους χαρακτήρες με βάση τις ανάγκες μορφοποίησης που έχετε.

 4. Αφού εισαγάγετε μια μορφή, εμφανίζεται το κουμπί Επιλογές ενημέρωσης ιδιότητας και σας επιτρέπει να εφαρμόσετε τη μορφή σε οποιαδήποτε άλλα πεδία πίνακα και στοιχεία ελέγχου φόρμας που λογικά θα το κληρονομούν. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων, κάντε κλικ στην έξυπνη ετικέτα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση μορφής παντού το όνομα πεδίου χρησιμοποιείται. Σε αυτήν την περίπτωση, το όνομα πεδίου είναι το όνομα του πεδίου "ημερομηνία/ώρα".

 5. Εάν επιλέξετε να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου " Ιδιότητες ενημέρωσης " και εμφανίζει τις φόρμες και άλλα αντικείμενα που θα κληρονομήσουν τη νέα μορφή. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να εφαρμόσετε τη μορφή.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα μετάδοση μιας ιδιότητας πεδίου.

 6. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, μεταβείτε σε προβολή φύλλου δεδομένων για να δείτε εάν η μορφή ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Αρχή της σελίδας

Παραδείγματα προσαρμοσμένων μορφών

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα διαφορετικών τρόπων για τη μορφοποίηση της 13ης Ιανουαρίου 2012:

Για να μορφοποιήσετε την ημερομηνία όπως...

Πληκτρολογήστε αυτόν τον κώδικα στο πλαίσιο ιδιότητας μορφή :

2012-01-13

εεεε-μμ-ηη

2012

εεεε

13 Jan 2012

ηη μμμ εεεε

13.01.2012

dd\.mm\.yyyy (η Access προσθέτει αυτόματα τις ανάστροφες καθέτους)

Παρ 1/13

DDD m/d

2/6

WW/w

13 Ιανουαρίου 2012

Μμμ d "," ΕΕΕΕ

Αρχή της σελίδας

Προσαρμοσμένοι χαρακτήρες μορφοποίησης

Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή, χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους χαρακτήρες ως σύμβολα κράτησης θέσης και διαχωριστικά.  Οι προσαρμοσμένες μορφές που δεν συμφωνούν με τις ρυθμίσεις ημερομηνίας/ώρας, οι οποίες καθορίζονται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows, παραβλέπονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων των Windows για την τροποποίηση της εμφάνισης ορισμένων τύπων δεδομένων.

Σημείωση   Δεν υπάρχει προσαρμοσμένος χαρακτήρας μορφοποίησης για το μεγαλύτερο μέρος ενός εκτεταμένου τύπου δεδομένων Date/Time.

Χαρακτήρας

Περιγραφή

Διαχωριστικό ημερομηνίας

Ελέγχει το σημείο όπου η Access τοποθετεί το διαχωριστικό για τις ημέρες, τους μήνες και τα έτη. Χρησιμοποιήστε το διαχωριστικό που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Για παράδειγμα, στα Αγγλικά (Η.Π.Α.), χρησιμοποιήστε μια κάθετο (/).

Διαχωριστικό ώρας

Ελέγχει το σημείο όπου η Access τοποθετεί διαχωριστικά για ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήστε το διαχωριστικό που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Για παράδειγμα, στα Αγγλικά (Η.Π.Α.), χρησιμοποιήστε μια άνω και κάτω τελεία (:).

c

Εμφανίζει τη μορφή "Γενική ημερομηνία".

d ή ηη

Εμφανίζει την ημέρα του μήνα ως ένα ή δύο ψηφία. Για ένα ψηφίο, χρησιμοποιήστε ένα μόνο σύμβολο κράτησης θέσης. για δύο ψηφία, χρησιμοποιήστε δύο σύμβολα κράτησης θέσης.

ηηη

Συντομογραφία της ημέρας της εβδομάδας σε τρία γράμματα.

ηηηη

Περιγράφει όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

ddddd

Εμφανίζει τη σύντομη μορφή ημερομηνίας.

ηηηηηη

Εμφανίζει τη μορφή "Πλήρης ημερομηνία".

β

Εμφανίζει έναν αριθμό που αντιστοιχεί στην ημέρα της εβδομάδας. (1 έως 7)

ββ

Εμφανίζει έναν αριθμό που αντιστοιχεί στην εβδομάδα του έτους (1 έως 53).

m ή mm

Εμφανίζει τον μήνα ως μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό.

μμμ

Συντομογραφία του ονόματος του μήνα σε τρία γράμματα. Για παράδειγμα, ο Ιανουάριος εμφανίζεται ως Jan.

μμμμ

Περιγράφει όλα τα ονόματα των μηνών.

τ

Εμφανίζει τον αριθμό του τρέχοντος ημερολογιακού τριμήνου (1-4). Για παράδειγμα, εάν προσλάβετε έναν εργαζόμενο τον Μάιο, η Access θα εμφανίσει την τιμή 2 ως τιμή τριμήνου.

y

Εμφανίζει την ημέρα του έτους, 1-366.

εε

Εμφανίζει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους.

Σημείωση: Συνιστούμε να εισαγάγετε και να εμφανίσετε και τα τέσσερα ψηφία ενός συγκεκριμένου έτους.

εεεε

Εμφανίζει όλα τα ψηφία σε ένα έτος για το 0001-9999, ανάλογα με την περιοχή που υποστηρίζεται ο τύπος δεδομένων ημερομηνίας και ώρας.

h ή hh

Εμφανίζει την ώρα ως ένα ή δύο ψηφία.

n ή NN

Εμφανίζει λεπτά ως ένα ή δύο ψηφία.

s ή SS

Εμφανίζει τα δευτερόλεπτα ως ένα ή δύο ψηφία.

tttt

Εμφανίζει τη μορφή "μεγάλη ώρα".

ΠΜ/ΜΜ

Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με τα κεφαλαία γράμματα "ΠΜ" ή "ΜΜ", ανάλογα με την περίπτωση.

πμ/μμ

Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με τα πεζά γράμματα "πμ" ή "μμ", ανάλογα με την περίπτωση.

Π/Μ

Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με τα κεφαλαία γράμματα "Π" ή "Μ", ανάλογα με την περίπτωση.

π/μ

Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με τα πεζά γράμματα "π" ή "μ", ανάλογα με την περίπτωση.

ΠΜΜΜ

Η ώρα σε δωδεκάωρη βάση με το κατάλληλο προσδιοριστικό πρωί/απόγευμα όπως καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

Κενός χώρος, +-$ ()

Χρησιμοποιήστε κενά διαστήματα, μερικούς μαθηματικούς χαρακτήρες (+-) και οικονομικά σύμβολα ($ ¥ £) όπως απαιτείται οπουδήποτε στις συμβολοσειρές μορφοποίησης. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλα συνηθισμένα σύμβολα μαθηματικών, όπως η κάθετο (\ ή/) και ο αστερίσκος (*), πρέπει να τα περιβάλετε σε διπλά εισαγωγικά.

"Κείμενο γραμματικής"

Περικλείστε το κείμενο που θέλετε να βλέπουν οι χρήστες σε διπλά εισαγωγικά.

\

Επιβάλλει στην Access να εμφανίσει το χαρακτήρα που ακολουθεί αμέσως μετά. Αυτό είναι το ίδιο με το περιβάλλων ενός χαρακτήρα σε διπλά εισαγωγικά.

*

Όταν χρησιμοποιείται, ο χαρακτήρας αμέσως μετά τον αστερίσκο μετατρέπεται σε χαρακτήρα γεμίσματος — ένας χαρακτήρας που χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση κενών διαστημάτων. Η Access εμφανίζει κανονικά το κείμενο ως αριστερή στοίχιση και γεμίζει οποιαδήποτε περιοχή στα δεξιά της τιμής με κενά διαστήματα. Μπορείτε να προσθέσετε χαρακτήρες γεμίσματος οπουδήποτε σε μια συμβολοσειρά μορφοποίησης και η Access θα συμπληρώσει τυχόν κενά διαστήματα με τον καθορισμένο χαρακτήρα.

[χρώμα]

Εφαρμόζει ένα χρώμα σε όλες τις τιμές σε μια ενότητα της μορφής σας. Πρέπει να επισυνάψετε το όνομα σε αγκύλες και να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα ονόματα: μαύρο, μπλε, κυανό, πράσινο, ματζέντα, κόκκινο, 

Αρχή της σελίδας

Ορίστε μια μορφή ημερομηνίας/ώρας σε μια εφαρμογή Web της Access

Οι εφαρμογές Web της Access εμφανίζουν δεδομένα σε "Προβολές", τα οποία έχουν πλαίσια κειμένου που μοιάζουν πολύ με φόρμες σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή. Ωστόσο, αντί για ένα φύλλο ιδιοτήτων, ορίζετε επιλογές μορφοποίησης επιλέγοντας το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί μορφοποίηση που εμφανίζεται. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη μορφή που θέλετε από τη λίστα μορφοποίηση .

Οι εφαρμογές της Access δεν έχουν προσαρμοσμένες μορφές ημερομηνίας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ερωτήματα σε εφαρμογές της Access, αλλά δεν υπάρχουν επιλογές για τη μορφοποίηση στηλών ημερομηνίας μέσα στο ερώτημα. Όλη η μορφοποίηση ημερομηνίας ελέγχεται σε επίπεδο προβολής. Τέλος, η συνάρτηση FormatDateTime δεν είναι διαθέσιμη στις εφαρμογές της Access.

Εικόνα του μενού "Μορφή" σε εφαρμογή της Access.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Μια συνδρομή για να αξιοποιήσετε πλήρως τον χρόνο σας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×