Μορφοποιήστε μια ημερομηνίας, ώρας ή αριθμού

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Ορισμένες από τις επιλογές που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο ισχύουν μόνο όταν επιλέγετε Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) στη λίστα τοπικών ρυθμίσεων στο Μορφής ημερομηνίας, Μορφή ώρας ή παράθυρα διαλόγου μορφή ημερομηνίας και ώρας.

Στο Microsoft Office InfoPath, μπορείτε να προσθέσετε μορφοποίηση σε πλαίσιο κειμένου, πλαίσιο παράστασης και στοιχεία ελέγχου επιλογής ημερομηνίας στο πρότυπο φόρμας για να καθορίσετε τον τρόπο ημερομηνίες, ώρες και αριθμοί εμφανίζονται όταν οι χρήστες να εισαγάγουν τους σε φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση μορφοποίηση δεδομένων

Ζητήματα συμβατότητας

Καθορίστε μια μορφή ημερομηνίας ή ώρας

Καθορίστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων

Αλλαγή τρόπου εμφάνισης των αρνητικών αριθμών που εμφανίζονται

Προσθήκη ή κατάργηση μορφοποίησης σε ποσοστό για έναν αριθμό

Προσθήκη ή κατάργηση ένα σύμβολο ομαδοποίησης ψηφίων σε έναν αριθμό

Προσθήκη ή κατάργηση σύμβολο νομισματικής μονάδας

Επισκόπηση μορφοποίηση δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα και τη μορφοποίηση για να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων όταν οι χρήστες καταχωρούν δεδομένα στο πλαίσιο κειμένου, στο πλαίσιο παράστασης ή στοιχεία ελέγχου επιλογής ημερομηνίας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφοποίηση με άλλους τύπους στοιχείων ελέγχου δεδομένων. Για παράδειγμα, προσθέτοντας δεδομένα και τη μορφοποίηση σε ένα στοιχείο ελέγχου, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι:

 • Οι ημερομηνίες που πληκτρολογούν οι χρήστες σε ένα στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας έχουν μορφή της ηη/μμ/ΕΕ, όπως 14/03/07.

 • Ώρες που οι χρήστες σε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου έχουν μορφή 00:00:00, όπως 09:46:55.

Όταν εφαρμόζετε μορφοποίηση σε ένα στοιχείο ελέγχου δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε από μια λίστα με προκαθορισμένες μορφές, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με το αν εργάζεστε με το πλαίσιο κειμένου, πλαίσιο παράστασης ή στοιχεία ελέγχου επιλογής ημερομηνίας. Μορφοποίηση δεδομένων υποστηρίζεται μόνο για ορισμένους τύπους δεδομένων για αυτά τα στοιχεία ελέγχου.

Για παράδειγμα, εάν προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου στο πρότυπο φόρμας, μπορείτε να επιλέξετε από πολλούς διαφορετικούς τύπους δεδομένων για το στοιχείο ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των κείμενο, ακέραιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων, ημερομηνίας, ώρας, και ημερομηνία και ώρα. Ωστόσο, εάν θέλετε να καθορίσετε δεδομένα και τη μορφοποίηση για το συγκεκριμένο στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των μόνο το ακέραιο αριθμό, δεκαδικών ψηφίων, ημερομηνία, ώρα και ημερομηνία και ώρα μορφές, επειδή αυτές είναι οι τύποι μόνο τα δεδομένα για ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου που υποστηρίζουν μορφοποίηση δεδομένων.

Τύποι δεδομένων, μορφές σχετικών δεδομένων και τα στοιχεία ελέγχου που υποστηρίζουν τους

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους τύπους δεδομένων στο InfoPath ότι μορφοποίηση δεδομένων υποστήριξης, τη μορφή δεδομένων επιλογών για αυτούς τους τύπους δεδομένων και τα στοιχεία ελέγχου που υποστηρίζουν τους.

Τύποι δεδομένων

Διαθέσιμες μορφές δεδομένων

Υποστηρίζεται σε αυτά τα στοιχεία ελέγχου

Ακέραιος αριθμός

 • Τίποτα

 • Αριθμός

 • Νομισματική μονάδα

 • Πλαίσιο κειμένου

 • Πλαίσιο έκφρασης

Δεκαδικό

 • Τίποτα

 • Αριθμός

 • Ποσοστό

 • Νομισματική μονάδα

 • Πλαίσιο κειμένου

 • Πλαίσιο έκφρασης

Ημερομηνία

 • Τίποτα

 • 14/3/2007 *

 • Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2007 *

 • Μαρτίου 2007 *

 • Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2007

 • 14 Μαρτίου 2007

 • Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2007

 • 14 Μαρτίου 2007

 • 14/3/2007

 • 14/3/07

 • 14/03/07

 • 14/03/2007

 • 03/07/14

 • 2007-03-14

 • 14-Μαρ-07

 • Μαρτίου 2007

 • Πλαίσιο κειμένου

 • Πλαίσιο έκφρασης

 • Στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας

Χρόνος

 • Τίποτα

 • 9:46:55 ΠΜ *

 • 9:46 ΠΜ *

 • 9:46:55 Π.Μ.

 • 09:46:55 Π.Μ.

 • 9:46:55

 • 09:46:55

 • 9:46 Π.Μ.

 • 09:46 Π.Μ.

 • 9:46

 • 09:46

 • Πλαίσιο κειμένου

 • Πλαίσιο έκφρασης

 • Στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας

Ημερομηνία και ώρα

Όταν εφαρμόζετε τον τύπο δεδομένων ημερομηνίας και ώρας σε ένα στοιχείο ελέγχου, μπορείτε να ορίσετε την ίδια μορφή δεδομένων που θα πρέπει να ορίσετε για τη μορφή ημερομηνίας και ώρας μορφή ξεχωριστά. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μπορείτε να ορίσετε τη μορφή ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2007 και της μορφής ώρας ως 9:46.

 • Πλαίσιο κειμένου

 • Πλαίσιο έκφρασης

 • Στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας

Σημειώσεις: 

 • Μορφές δεδομένων που έχουν αστερίσκο θα ενημερώνεται ώστε να αντικατοπτρίζει στην τρέχουσα μορφή που καθορίζεται από τις ρυθμίσεις του συστήματος του χρήστη.

 • Εάν επιλέξετε τοπικές ρυθμίσεις εκτός από Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών), ορισμένες μορφές ημερομηνίας θα είναι διαθέσιμες όταν οι χρήστες που συμπληρώνουν φόρμες, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Για παράδειγμα, η μορφή ημερομηνίας 14-Μαρτίου-01 δεν υποστηρίζεται στο τις τοπικές ρυθμίσεις Γαλλικά (Βελγίου).

Αρχή της σελίδας

Ζητήματα συμβατότητας

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης, ορισμένες επιλογές μορφοποίησης δεδομένων δεν είναι διαθέσιμες.

Αρχή της σελίδας

Καθορίστε μια μορφή ημερομηνίας ή ώρας

Παρόλο που μπορείτε να καθορίσετε μορφοποίηση δεδομένων για πολλούς τύπους δεδομένων, μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης των ημερομηνιών και ωρών μόνο για στοιχεία ελέγχου επιλογής ημερομηνίας, στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου ή στοιχεία ελέγχου πλαίσιο παράσταση που έχουν μια ημερομηνία, ώρα ή τύπο δεδομένων ημερομηνίας και ώρας.

Σημείωση: Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας στο InfoPath, μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία συμβατότητας συγκεκριμένες για να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Όταν ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης είναι δημοσιευμένο σε διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services και, στη συνέχεια, δυνατότητα προγράμματος περιήγησης, φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας μπορούν να προβληθούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης δεν υποστηρίζουν την εμφάνιση της ημερομηνίας και ώρας στο ίδιο στοιχείο ελέγχου. Για να εμφανίσετε την ημερομηνία και την ώρα σε δύο ξεχωριστά στοιχεία ελέγχου, ανατρέξτε στη διαδικασία "Εμφάνιση της ημερομηνίας και ώρας σε ξεχωριστά στοιχεία ελέγχου" στο τέλος αυτής της διαδικασίας.

 1. Κάντε διπλό κλικ το στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας, πλαίσιο κειμένου ή στοιχείο ελέγχου πλαισίου έκφρασης του οποίου τα δεδομένα που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν εργάζεστε με ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου ή ένα στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας, κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα.

  • Εάν εργάζεστε με ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου έκφρασης, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου ή ένα στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας, βεβαιωθείτε ότι η λίστα τύπου δεδομένων εμφανίζει τον κατάλληλο τύπο δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση.

  • Για ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου έκφρασης, βεβαιωθείτε ότι η λίστα μορφοποιήσετε ως εμφανίζει τον κατάλληλο τύπο δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση τύπου δεδομένων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μορφοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου για να εμφανίσετε μόνο την ημερομηνία, επιλέξτε το στυλ εμφάνισης που θέλετε στη λίστα Εμφάνιση την ημερομηνία ως εξής.

  • Για να μορφοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου για να εμφανίσετε μόνο την ώρα, επιλέξτε το στυλ εμφάνισης που θέλετε στη λίστα Εμφάνιση την ώρα ως εξής.

  • Για να μορφοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου για να εμφανίσετε την ημερομηνία και ώρα, επιλέξτε το στυλ εμφάνισης που θέλετε για την ημερομηνία στη λίστα Εμφάνιση την ημερομηνία ως εξής και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ εμφάνισης που θέλετε για την ώρα στη λίστα Εμφάνιση την ώρα ως εξής.

   Σημείωση: Στυλ εμφάνισης που έχουν αστερίσκο θα ενημερώνεται ώστε να αντικατοπτρίζει στην τρέχουσα μορφή που καθορίζεται από τις ρυθμίσεις του συστήματος του χρήστη.

 5. Για να αλλάξετε την ημερομηνία τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις ώρας, επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή που θέλετε από τη λίστα Τοπικές ρυθμίσεις.

Πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης δεν υποστηρίζουν την εμφάνιση της ημερομηνίας και ώρας στο ίδιο στοιχείο ελέγχου. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εμφανίσετε την ημερομηνία και την ώρα σε ξεχωριστά στοιχεία ελέγχου:

Εμφάνιση της ημερομηνίας και ώρας σε ξεχωριστά στοιχεία ελέγχου

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το πρότυπο φόρμας περιέχει δύο στοιχεία ελέγχου και ότι και τα δύο στοιχεία ελέγχου είναι συνδεδεμένο με το ίδιο πεδίο στην προέλευση δεδομένων.

 1. Κάντε διπλό κλικ το στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας, πλαίσιο κειμένου ή στοιχείο ελέγχου πλαισίου έκφρασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να εμφανίσετε την ημερομηνία.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν εργάζεστε με ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου ή ένα στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας, κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα.

  • Εάν εργάζεστε με ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου έκφρασης, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 3. Βεβαιωθείτε ότι η λίστα τύπου δεδομένων εμφανίζει τον τύπο δεδομένων ημερομηνίας και ώρας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση.

 4. Στη λίστα Εμφάνιση της ημερομηνίας ως εξής στο παράθυρο διαλόγου μορφή ημερομηνίας και ώρας, κάντε κλικ στο στυλ εμφάνισης που θέλετε.

 5. Στη λίστα εμφανίζεται η ώρα ως εξής, κάντε κλικ στην επιλογή (χωρίς εμφάνιση ώρας).

 6. Κάντε δυο φορές κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε διπλό κλικ το στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας, πλαίσιο κειμένου ή στοιχείο ελέγχου πλαισίου έκφρασης στο πρότυπο φόρμας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να εμφανίσετε την ώρα.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν εργάζεστε με ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου ή ένα στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας, κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα.

  • Εάν εργάζεστε με ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου έκφρασης, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 9. Βεβαιωθείτε ότι η λίστα τύπου δεδομένων εμφανίζει τον τύπο δεδομένων ημερομηνίας και ώρας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση.

 10. Στη λίστα Εμφάνιση της ημερομηνίας ως εξής στο παράθυρο διαλόγου μορφή ημερομηνίας και ώρας, κάντε κλικ στην επιλογή (χωρίς εμφάνιση ημερομηνίας).

 11. Στη λίστα εμφανίζεται η ώρα ως εξής, κάντε κλικ στο στυλ εμφάνισης που θέλετε.

 12. Για να αλλάξετε την ημερομηνία τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις ώρας, επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή που θέλετε από τη λίστα Τοπικές ρυθμίσεις.

  Σημείωση: Εάν επιλέξετε τοπικές ρυθμίσεις εκτός από Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών), ορισμένες μορφές ημερομηνίας θα είναι διαθέσιμες όταν οι χρήστες που συμπληρώνουν φόρμες, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Για παράδειγμα, η μορφή ημερομηνίας 14-Μαρτίου-01 δεν υποστηρίζεται στο τις τοπικές ρυθμίσεις Γαλλικά (Βελγίου). Για να βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε μια μορφή ημερομηνίας που δεν υποστηρίζεται, εκτέλεση του ελέγχου συμβατότητας πριν από τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Καθορίστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων

Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται μόνο για στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου που έχουν τύπο δεδομένων δεκαδικός ή για στοιχεία ελέγχου πλαισίου παράσταση που έχουν μορφοποιηθεί ως δεκαδικό αριθμό. Αλλαγή του αριθμού των δεκαδικών ψηφίων επηρεάζει μόνο την εμφανιζόμενη τιμή και όχι την τιμή που είναι αποθηκευμένη στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 1. Κάντε διπλό κλικ το στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου ή στοιχείο ελέγχου πλαισίου έκφρασης του οποίου τα δεδομένα που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν χρησιμοποιείτε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου, κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα.

  • Εάν χρησιμοποιείτε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου έκφρασης, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για ένα πλαίσιο κειμένου, βεβαιωθείτε ότι η λίστα τύπου δεδομένων εμφανίζει τον κατάλληλο τύπο δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση.

  • Για ένα πλαίσιο έκφρασης, βεβαιωθείτε ότι η λίστα μορφοποιήσετε ως εμφανίζει τον κατάλληλο τύπο δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση.

 4. Στη λίστα δεκαδικά ψηφία, στην περιοχή άλλες επιλογές, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε έναν σταθερό αριθμό δεκαδικών ψηφίων, επιλέξτε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θέλετε.

  • Για να εμφανίσετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που πληκτρολογεί ο χρήστης στο στοιχείο ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή " Αυτόματη ".

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή τρόπου εμφάνισης των αρνητικών αριθμών που εμφανίζονται

Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης των αρνητικών αριθμών μόνο για στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου που έχουν τύπο δεδομένων δεκαδικός ή ολόκληρο αριθμού ή για το πλαίσιο παράστασης στοιχεία ελέγχου που έχουν μορφοποιηθεί για να εμφανίσετε μια δεκαδικός ή ακέραιος αριθμός.

 1. Κάντε διπλό κλικ το στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου ή στοιχείο ελέγχου πλαισίου έκφρασης του οποίου τα δεδομένα που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν εργάζεστε με ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου, κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα.

  • Εάν εργάζεστε με ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου έκφρασης, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για ένα πλαίσιο κειμένου, βεβαιωθείτε ότι η λίστα τύπου δεδομένων εμφανίζει τον κατάλληλο τύπο δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση.

  • Για ένα πλαίσιο έκφρασης, βεβαιωθείτε ότι η λίστα μορφοποιήσετε ως εμφανίζει τον κατάλληλο τύπο δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση.

 4. Στη λίστα Εμφάνιση αρνητικών αριθμών ως εξής, στην περιοχή άλλες επιλογές, επιλέξτε το στυλ εμφάνισης που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή κατάργηση μορφοποίησης σε ποσοστό για έναν αριθμό

Μπορείτε να μορφοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου ή στοιχείο ελέγχου πλαισίου έκφρασης, έτσι ώστε οι αριθμοί που πληκτρολογούν οι χρήστες στο πλαίσιο εμφανίζονται ως ποσοστά. Αυτή η μορφοποίηση επηρεάζει τόσο εμφάνισης των τιμών σε μια φόρμα και τον τρόπο αποθήκευσης των τιμών. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε τιμή που πληκτρολογείται σε ένα στοιχείο ελέγχου με μορφοποίηση ποσοστού θα αντιμετωπίζεται ως ποσοστιαία τιμή.

Σημειώσεις: 

 • Το InfoPath δεν προσθέτει σύμβολα σε αριθμούς που έχουν μορφοποιηθεί ως ποσοστά. Για να προσθέσετε ένα σύμβολο ποσοστού ετικέτα ενός στοιχείου ελέγχου, κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να εμφανίζεται το σύμβολο ποσοστού και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε %.

 • Μπορείτε να προσθέσετε μορφοποίησης σε ποσοστό μόνο για στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου που έχουν ένα δεκαδικός τύπος δεδομένων ή σε στοιχεία ελέγχου πλαισίου παράσταση που έχουν μορφοποιηθεί ως δεκαδικό αριθμό.

 1. Κάντε διπλό κλικ το στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου ή στοιχείο ελέγχου πλαισίου έκφρασης του οποίου τα δεδομένα που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν χρησιμοποιείτε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου, κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα.

  • Εάν χρησιμοποιείτε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου έκφρασης, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για ένα πλαίσιο κειμένου, βεβαιωθείτε ότι η λίστα τύπου δεδομένων εμφανίζει τον κατάλληλο τύπο δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση.

  • Για ένα πλαίσιο έκφρασης, βεβαιωθείτε ότι η λίστα μορφοποιήσετε ως εμφανίζει τον κατάλληλο τύπο δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Δεκαδική μορφή, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μορφοποιήσετε τον αριθμό ως ποσοστό, κάντε κλικ στην επιλογή ποσοστό.

  • Για να καταργήσετε μορφοποίηση ποσοστού, κάντε κλικ στον αριθμό.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή κατάργηση ένα σύμβολο ομαδοποίησης ψηφίων σε έναν αριθμό

Μπορείτε να προσθέσετε ένα σύμβολο ομαδοποίησης ψηφίων μόνο για στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου που έχουν τύπο δεδομένων δεκαδικός ή ολόκληρο αριθμού ή για στοιχεία ελέγχου πλαισίου παράσταση που έχουν μορφοποιηθεί ως δεκαδικός ή ακέραιος αριθμός. Ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις που επιλέγετε, το διαχωριστικό μπορεί να διαχωρίσετε περισσότερα ή λιγότερα από τρία ψηφία. Προσθήκη ή κατάργηση ένα σύμβολο ομαδοποίησης ψηφίων επηρεάζει μόνο την εμφανιζόμενη τιμή, όχι την τιμή που είναι αποθηκευμένη στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 1. Κάντε διπλό κλικ το στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου ή στοιχείο ελέγχου πλαισίου έκφρασης του οποίου τα δεδομένα που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν χρησιμοποιείτε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου, κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα.

  • Εάν χρησιμοποιείτε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου έκφρασης, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για ένα πλαίσιο κειμένου, βεβαιωθείτε ότι η λίστα τύπου δεδομένων εμφανίζει τον κατάλληλο τύπο δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση.

  • Για ένα πλαίσιο έκφρασης, βεβαιωθείτε ότι η λίστα μορφοποιήσετε ως εμφανίζει τον κατάλληλο τύπο δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση τύπου δεδομένων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε ένα σύμβολο ομαδοποίησης ψηφίων στον αριθμό, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να χρησιμοποιήσετε ένα σύμβολο ομαδοποίησης ψηφίων, στην περιοχή άλλες επιλογές.

  • Για να καταργήσετε ένα σύμβολο ομαδοποίησης ψηφίων από τον αριθμό, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου να χρησιμοποιήσετε ένα σύμβολο ομαδοποίησης ψηφίων, στην περιοχή άλλες επιλογές.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή κατάργηση σύμβολο νομισματικής μονάδας

Μπορείτε να προσθέσετε σύμβολα νομισματικών μονάδων μόνο για στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου που έχουν τύπο δεδομένων δεκαδικός ή ολόκληρο αριθμού ή για στοιχεία ελέγχου πλαισίου παράσταση που έχουν μορφοποιηθεί ως δεκαδικός ή ακέραιος αριθμός. Προσθήκη ή κατάργηση σύμβολο νομισματικής μονάδας επηρεάζει μόνο την εμφανιζόμενη τιμή, όχι την τιμή που είναι αποθηκευμένη στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 1. Κάντε διπλό κλικ το στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου ή στοιχείο ελέγχου πλαισίου έκφρασης του οποίου τα δεδομένα που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν χρησιμοποιείτε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου, κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα.

  • Εάν χρησιμοποιείτε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου έκφρασης, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για ένα πλαίσιο κειμένου, βεβαιωθείτε ότι η λίστα τύπου δεδομένων εμφανίζει τον κατάλληλο τύπο δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση.

  • Για ένα πλαίσιο έκφρασης, βεβαιωθείτε ότι η λίστα μορφοποιήσετε ως εμφανίζει τον κατάλληλο τύπο δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση τύπου δεδομένων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε ένα σύμβολο νομισματικής μονάδας, κάντε κλικ στην επιλογή "Νομισματική μονάδα" και, στη συνέχεια, στη λίστα νομισματικής μονάδας, επιλέξτε τον τύπο της νομισματικής μονάδας που θέλετε να εμφανίσετε.

  • Για να καταργήσετε ένα σύμβολο νομισματικής μονάδας, κάντε κλικ στον αριθμό.

Αρχή της σελίδας

Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά με το Microsoft 365

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×