Οδηγίες πρόσθετου Σημειωματάριο τάξης του OneNote

Εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή με το Microsoft 365

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να το χρησιμοποιείτε οπουδήποτε με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και ενημερώσεις.

Αναβάθμιση τώρα

Αυτό το πρόσθετο για σημειωματάριο τάξης του OneNote, που είναι ανοιγμένο σε OneNote 2013 ή 2016, επιτρέπει στους καθηγητές να εξοικονομούν χρόνο και να εργάζονται ακόμα πιο αποτελεσματικά με τα σημειωματάρια τάξης.

Για να κάνετε λήψη του πρόσθετου, μεταβείτε στο http://www.OneNote.com/classnotebook.

Για βοήθεια και υποστήριξη, επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης του πρόσθετου σημειωματαρίου τάξηςή αρχειοθετήστε ένα δελτίο υποστήριξης στο https://aka.MS/EDUSupport.

Οι δυνατότητες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:

 • Εύκολη και γρήγορη διανομή νέων σελίδων, ενοτήτων ή ομάδων ενοτήτων στους μαθητές μίας ή περισσότερων τάξεων

 • Εύκολη διανομή ενός τμήματος κειμένου, μιας εικόνας ή μιας επιλογής γραφής σε όλους τους μαθητές μέσω ενός σημειωματάριου τάξης

 • Ορισμός εξατομικευμένης εκμάθησης μέσω διανομής νέου υλικού σε συγκεκριμένους μαθητές ή ομάδες μαθητών

 • Εύκολη και γρήγορη αντιγραφή μιας βιβλιοθήκης περιεχομένου σε πολλά σημειωματάρια τάξης

 • Εύκολος διαδοχικός έλεγχος των εργασιών των μαθητών (εργασίες, ασκήσεις κ.λπ.) σε μία ή περισσότερες τάξεις

 • Εύκολη εκκίνηση των λειτουργιών της εφαρμογής Σημειωματάριο τάξης

 • Σύνδεση Σημειωματάριων τάξης του OneNote με το σύστημα διαχείρισης εκμάθησης (LMS) ή το σύστημα πληροφοριών μαθητών (SIS) που διαθέτετε

 • Ενοποίηση εργασιών και βαθμολογιών από το Σημειωματάριο τάξης στο LMS ή σε σχετικό σύστημα

 • Παροχή χρήσιμων πόρων επαγγελματικής ανάπτυξης και κοινότητας

 • Οδηγίες εγκατάστασης διαχειριστή IT

Σημειωματάριο τάξης

Όταν είναι εγκατεστημένο το πρόσθετο "Σημειωματάριο τάξης", θα βρίσκετε την καρτέλα "Σημειωματάριο τάξης" στο OneNote 2013 ή το 2016.

Καρτέλα "Σημειωματάριο τάξης".

Εγκατάσταση σημειωματάριου τάξης για το OneNote 2013 ή το 2016

Με το πρόσθετο σημειωματάριο τάξης μπορείτε εύκολα να κάνετε τα εξής:

Διανομή σελίδων και περιεχομένου

Αναθεώρηση της εργασίας του φοιτητή

Σύνδεση του OneNote με ένα σύστημα διαχείρισης εκμάθησης

Δημιουργία εργασιών

Δημοσίευση βαθμολογίας για την εργασία του φοιτητή

Διαχείριση

Κάθε ένα από αυτά τα κουμπιά εκκινεί ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή σημειωματάριο τάξης στο Microsoft 365. Στη συνέχεια μπορείτε να διαχειριστείτε κάθε λειτουργία στο σημειωματάριο τάξης με σύνδεση.

Καρτέλα "Διαχείριση ομάδας" του Σημειωματάριου τάξης.

Πόροι

Καρτέλα "Ομάδα πόρων" του Σημειωματάριου τάξης.

Επαγγελματική ανάπτυξη

Αυτό το κουμπί εμφανίζει συγκεντρωτικά χρήσιμους πόρους καθώς επίσης και πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές.

Πόροι σημειωματάριου τάξης.

Αποστολή σχολίων

Με το κουμπί "Αποστολή σχολίων" στην κορδέλα μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας απευθείας στην ομάδα ανάπτυξης. Κάντε κλικ στο κουμπί και θα ανοίξει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα-πελάτης αλληλογραφίας από όπου μπορείτε αμέσως να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ανάπτυξη του πρόσθετου Σημειωματάριο τάξης

Οι διαχειριστές IT μπορούν να αναπτύξουν το πρόσθετο Σημειωματάριο τάξης ευρέως σε ένα σχολείο ή μια περιοχή. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να το κάνετε αυτό στο Κέντρο λήψης αρχείων στη διεύθυνση https://www.microsoft.com/el-gr/download/details.aspx?id=51934.

Για να αναπτύξετε το πρόσθετο "Σημειωματάριο τάξης" με συγκεκριμένες πληροφορίες για την έκδοση του SIS ή του SIS που έχουν προρυθμιστεί για εκπαιδευτικούς, επισκεφθείτε τη σελίδα "πολιτική ομάδας" στο https://aka.MS/classnotebookaddingrouppolicy.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας προσφέρουμε τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία με αυτή την έκδοση για προσωπική χρήση. Ωστόσο, ίσως εμφανιστούν κάποια μικρά προβλήματα. Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποια από αυτά και τον τρόπο επίλυσής τους.

Λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να συναντήσετε

Σημειώσεις έκδοσης

Έκδοση 0.3.14.0 (Αρχική έκδοση)

» Προβολή δημοσίευσης ιστολογίου σχετικά με αυτή την έκδοση

Δυνατότητες:

 • Διανομή σελίδων

 • Διανομή περιεχομένου

 • Μεμονωμένη και ομαδική διανομή

 • Διανομή νέων ενοτήτων

 • Διανομή βιβλιοθήκης περιεχομένου

 • Έλεγχος εργασίας σπουδαστή

 • Ταξινόμηση σπουδαστών κατ' επώνυμο

 • Γρήγορη εκκίνηση για την εφαρμογή Σημειωματάριο τάξης (Δημιουργία σημειωματάριων τάξης, Προσθήκη/κατάργηση σπουδαστών, Προσθήκη/κατάργηση εκπαιδευτικών, Λήψη λίστας σημειωματάριων)

 • Συνδέσεις επαγγελματικής ανάπτυξης προς την εκπαίδευση του OneNote Education

Έκδοση 0.3.18.0 (Μάρτιος 2016)

» Προβολή δημοσίευσης ιστολογίου σχετικά με αυτή την έκδοση

Δυνατότητες:

 • Υποστήριξη για σημειωματάρια διδακτικού προσωπικού

 • Υποστήριξη για εκτυπώσεις στη διανομή σελίδων

Έκδοση 0.4.0.0 (Απρίλιος 2016)

» Προβολή δημοσίευσης ιστολογίου σχετικά με αυτή την έκδοση

Δυνατότητες:

 • Μεταπτυχιακή εργασία και ενοποίηση του SIS και ενοποίηση ταξινόμησης (https://www.OneNote.com/edupartners)

 • Δυνατότητα αναίρεσης (ή "ανάκλησης") μιας διανεμημένης σελίδας που εστάλη στους σπουδαστές σας από σφάλμα

 • Δυνατότητα διανομής νέων ομάδων ενοτήτων στους σπουδαστές σας για σενάρια όπως νέες ενότητες στην τάξη

 • Δυνατότητα διανομής νέων ενοτήτων στις νέες ομάδες ενοτήτων των σπουδαστών σας για ένα νέο έργο ή μάθημα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης νέας ενότητας

 • Δυνατότητα των διαχειριστών IT να αναπτύσσουν μια εγκατάσταση MSI του πρόσθετου σε ένα σχολείο ή μια περιοχή, αντί να έχουν οι μεμονωμένοι δάσκαλοι την ανάγκη να εγκαταστήσουν το πρόσθετο

 • Ταχύτερες επιδόσεις με τη διανομή νέων ενοτήτων

 • Περισσότερα εικονίδια (μικρά εικονίδια ενοτήτων, σημειωματάριων και ατόμων)

 • Διάφορες διορθώσεις σφαλμάτων, βελτιώσεις σταθερότητας και εγκατάστασης

Έκδοση 0.4.5.0 (Μάιος 2016)

Δυνατότητες:

 • Ενοποίηση ανάθεσης και βαθμολογιών μέσω School Bytes

 • Ενοποίηση ανάθεσης και βαθμολογιών μέσω WinjiGo

 • Υποστήριξη βαθμολογιών με δεκαδικούς σε όλα τα LMS

 • Υποστήριξη φιλοξενούμενων από το χρήστη LMS

 • Υποστήριξη της αντιστοίχισης φοιτητών για τη διαχείριση περιπτώσεων όπου οι σπουδαστές έχουν διαφορετικά ονόματα στο Microsoft 365 και το δικό τους

 • Υποστήριξη εγκατάστασης με δεξί κλικ για διαχειριστές IT

 • [Σφάλμα] Το αναγνωριστικό σημειωματαρίου δεν ήταν οριστικό, το οποίο προκαλεί την τυχαία εξαφάνιση των υπαρχουσών αντιστοιχίσεων του σημειωματαρίου. Αυτό έχει διορθωθεί, αλλά θα προκαλέσει μια εφάπαξ επαναφορά όλων των υπαρχουσών αντιστοιχίσεων του σημειωματαρίου.

 • [Σφάλμα] Το παράθυρο διαλόγου "Αντιστοίχιση σημειωματαρίου τάξης" δεν εμφανίζεται σωστά στην κλιμάκωση του παραθύρου κατά 125%. Αυτό έχει διορθωθεί.

Έκδοση 0.5.0.0 (Ιούνιος 2016)

 • Ενσωμάτωση ανάθεσης/βαθμολόγησης μέσω Aeries

 • Ενσωμάτωση ανάθεσης/βαθμολόγησης μέσω Firefly Learning

 • Ενσωμάτωση ανάθεσης/βαθμολόγησης μέσω PowerSchool

 • Ενσωμάτωση ανάθεσης/βαθμολόγησης μέσω Rediker

 • Ενσωμάτωση ανάθεσης/βαθμολόγησης μέσω Skyward

 • Ενσωμάτωση ανάθεσης/βαθμολόγησης μέσω SunGard

 • Ενσωμάτωση ανάθεσης/βαθμολόγησης μέσω WinjiGo

Έκδοση 0.5.1.0 (Ιούλιος 2016)

 • Ενσωμάτωση ανάθεσης/βαθμολόγησης μέσω Google Classroom

Έκδοση 1.0.0.0 (Αύγουστος 2016)

Έκδοση 1.2.0.0 (Σεπτέμβριος 2016)

 • Ενσωμάτωση ανάθεσης/βαθμολόγησης μέσω SEQTA

 • Αυτόματη αντιστοίχιση σημειωματαρίων τάξης

 • Αυτόματη αντιστοίχιση μαθητών κατά επώνυμο, όνομα

 • Ανανέωση διακριτικών ώστε οι καθηγητές να χρειάζεται να εισέλθουν μόνο μία φορά στο LMS/SIS

 • Εμφάνιση προειδοποίησης κατά τη διανομή σελίδων που περιέχουν συνημμένα

 • [Σφάλμα] Οι απόστροφοι στα ονόματα ενοτήτων δεν διατηρήθηκαν σωστά κατά τη διανομή των σελίδων

Έκδοση 1.3.0.0 (Σεπτέμβριος 2016)

 • Διορθώνει ένα ζήτημα με τις βαθμολογίες στα μαθήματα MS Classroom με μεγάλο αριθμό αναθέσεων

Έκδοση 1.3.1.0 (Οκτώβριος 2016)

 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που επηρέαζε τις συνδέσεις του Schoology

Έκδοση 1.3.2.0 (Οκτώβριος 2016)

 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που εμπόδιζε τη λήψη αποθηκευμένων αντιστοιχίσεων φοιτητών

Έκδοση 1.4.0.0 (2016 Νοεμβρίου)

 • Προστέθηκε υποστήριξη για το SEQTA

 • Διορθώθηκαν ορισμένα σφάλματα που συνέβησαν με συγκεκριμένους τύπους περιεχομένου για τη διανομή σελίδας

Έκδοση 1.4.5.0 (Δεκέμβριος 2016)

 • Επισήμανση μη αναγνωσμένων σελίδων στην εργασία αναθεώρησης σπουδαστών

 • Βελτιώσεις απόδοσης διανομής σελίδας

 • Αυτόματη αντιστοίχιση του σημειωματαρίου τάξης της Microsoft στην τάξη
   

Έκδοση 1.5.0 (2017 Φεβρουαρίου)

 • Υποστήριξη αυτοκόλλητων, συμπεριλαμβανομένων προσαρμόσιμων αυτοκόλλητων

 • Υποστήριξη κλίμακας βαθμού για καμβά και Skooler-π.χ. βαθμοί γραμμάτων, προσαρμοσμένα σημεία, ποσοστό,

 • Διορθώσεις για διαφορετικές LMS-Firefly και Rediker κ. λπ.

 • Διορθώσεις σφαλμάτων

Έκδοση 1.5.5 (Μάρτιος 2017)

 • Firefly: η αντιστοίχιση πεδίου περιγραφής ανάθεσης σε εργασίες στο Firefly είναι πλέον διαθέσιμη

 • Ενημερωμένες ετικέτες στοιχείων μενού στην περιοχή κουμπί "βοήθεια και σχόλια"

 • Αναθεώρηση εργασίας σπουδαστή: βελτιωμένη χρηστικότητα για την αντιστοίχιση σημειωματαρίων και ταξινόμησης σπουδαστών

 • Διόρθωση σφαλμάτων

Έκδοση 1.5.6 (Μάρτιος 2017)

 • Βελτιώσεις σταθερότητας

Έκδοση 1.5.7 (Απρίλιος 2017)

Επιδιορθώσεις για τη βελτίωση της ανάθεσης Schoology και της ενοποίησης βαθμού

Βελτιώσεις σταθερότητας

Έκδοση 1.5.8 (May 2017)

Επιδιορθώσεις για τη βελτίωση της ανάθεσης Skooler και της ενοποίησης βαθμού

Βελτιώσεις σταθερότητας

Verision 1.5.9 (May 2017)

Διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις σταθερότητας

Βελτιώσεις ενοποίησης του ουρανό  

Έκδοση 1.6.0 (May 2017)

Νέα ανάθεση και ενοποίηση βαθμού για το Blackbaud onCampus

Νέα ανάθεση και ενοποίηση βαθμού για το eSchoolData

Ενημέρωση ανάθεσης και ενοποίησης βαθμού ώστε να ταιριάζουν με τις πρόσφατες αλλαγές στην τάξη Google

Βελτιώσεις σταθερότητας

Έκδοση 1.6.1 (2017 Ιουνίου)

Skooler ανάθεση και διόρθωση βαθμού

Επιδιόρθωση αναβάθμισης χρονικού ορίου για την ανάθεση Blackbaud και την ενοποίηση βαθμού


Έκδοση 1.7.0 (Ιούλιος 2017)

 • Δύο νέα πακέτα αυτοκόλλητων ("ανόητες προμήθειες" και "φίλοι με κάκτους")

 • Υποστήριξη ανάθεσης και βαθμού για το Edsby

 • Βελτιώσεις ολοκλήρωσης ανάθεσης Schoology και βαθμού

 • Βελτιώσεις ολοκλήρωσης ανάθεσης Skooler και βαθμού

 • Διόρθωση σφαλμάτων

Έκδοση 1.8.0 (Αύγουστος 2017)

 • Ολοκλήρωση ανάθεσης και βαθμού με άπειρες πανεπιστημιουπόλεις

 • Ενοποίηση ανάθεσης και βαθμού με το LiveGrades

 • Ολοκλήρωση ανάθεσης και βαθμού με EduPoint Synergy

Έκδοση 1.8.2.0 (Αύγουστος 2017)

 • Βελτιώσεις ολοκλήρωσης ανάθεσης και βαθμού για καμβά

 • Βελτιώσεις ολοκλήρωσης ανάθεσης και βαθμού για το Edmodo

 • Βελτιώσεις ολοκλήρωσης ανάθεσης και βαθμού για το Skooler

 • Βελτιώσεις ολοκλήρωσης ανάθεσης και βαθμού για το SunGard

 • Βελτιώσεις ολοκλήρωσης ανάθεσης και βαθμού για το Rediker

 • Βελτιώσεις ολοκλήρωσης ανάθεσης και βαθμού για το WinjoGo
   

Έκδοση 1.8.3.0 (Σεπτέμβριος)

 • Βελτιώσεις ολοκλήρωσης ανάθεσης και βαθμού για το Skooler

 • Επιδιόρθωση αντιστοίχισης φοιτητών που επιτρέπει μεγαλύτερες κλάσεις

 • Διάφορες διορθώσεις σφαλμάτων

Έκδοση 1.8.4.0 (Οκτώβριος)

 • Ενσωμάτωση του Microsoft Education Resources στο μενού "Εισαγωγή" της επιφάνειας εργασίας του OneNote

 • Βελτιώσεις ολοκλήρωσης ανάθεσης και βαθμού για το ουρανό

 • Βελτιώσεις για την ανάθεση Skooler και την ενοποίηση βαθμού

 • Διάφορες διορθώσεις σφαλμάτων

Έκδοση 2.0.0.0 (Νοέμβριος)

 • Υποστήριξη για αναθέσεις και βαθμούς στο Microsoft teams για εκπαιδευτικά σημειωματάρια τάξης

 • Διορθώσεις Schoology και Blackbaud για την αναθεώρηση της εργασίας των σπουδαστών

 • Επιδιόρθωση σφαλμάτων ανάθεσης Skooler και βαθμών

 • Το μέγεθος του πλαισίου περιγραφής δημιουργίας ανάθεσης αυξήθηκε για την υποστήριξη περισσότερων χαρακτήρων (1000)

 • Επιδιόρθωση διάταξης αυτοκόλλητων

 • Διάφορες διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις επιδόσεων

Έκδοση 2.1.0.0 (Ιανουάριος)

 • Υποστήριξη για την ανάθεση και τους βαθμούς στο PowerSchool-PowerTeacher Pro

 • 4 νέα πακέτα αυτοκόλλητων

 • Διάφορες διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις επιδόσεων
   

Έκδοση 2.2.0.0 (Μάρτιος)

 • Βαθμολόγηση δεκαδικών και προσαρμοσμένων σημείων του Microsoft teams

 • Schoology προσαρμοσμένων σημείων και κατηγοριών ανάθεσης

 • Συνέργεια πολλών τύπων βαθμού

Έκδοση 2.3.0.0 (Απρίλιος)

 • Υποστήριξη για την ανάθεση και τους βαθμούς στο λογισμικό σχολικής εστίασης

 • Υποστήριξη για την ανάθεση και τους βαθμούς στο IST

 • Διάφορες διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις επιδόσεων

Έκδοση 2.4.0.0 (Μάιος)

 • Ενημερωμένη διεύθυνση URL υποστήριξης για το Helpshift

Έκδοση 2.5.0.0 (Ιούνιος)

 • Υποστήριξη κλειδώματος σελίδων για να επιτρέψετε στους εκπαιδευτικούς να κάνουν μια σελίδα ή ένα τμήμα των σελίδων σπουδαστών μόνο για ανάγνωση

 • Επιδιορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις επιδόσεων

Έκδοση 2.6.0.0 (Ιούνιος)

 • Ολοκλήρωση ανάθεσης και βαθμού με το κατά κεφαλήν SIMS

 • Δυνατότητα του προσθέτου να εντοπίζει αυτόματα τα νέα διαθέσιμα και Σίσες που προστίθενται

 • Επιδιορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις επιδόσεων

Έκδοση 2.7.0.0 (Αύγουστος)

 • Διορθώσεις σφαλμάτων για το Moodle και το Edmodo

 • Διορθώσεις σφαλμάτων για κουμπιά διαχείρισης

 • Άλλες γενικές διορθώσεις σφαλμάτων

Έκδοση 2.8.0.0 (Σεπτέμβριος)

 • Διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις στους εκπαιδευτικούς πόρους

Έκδοση 2.9.0.0 (Δεκέμβριος 2018)

 • Διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις στους εκπαιδευτικούς πόρους
   

Έκδοση 3.0.0.0 (Μάρτιος 2019)

 • Διορθώσεις σφαλμάτων και αποχώρηση εκπαιδευτικών πόρων

Έκδοση 3.1.0.0 (Σεπτέμβριος 2019)

 • Μια επιδιόρθωση για τον έλεγχο ταυτότητας καμβά για την ολοκλήρωση ανάθεσης και βαθμού

Πιο πρόσφατη έκδοση

Έκδοση 3.2.0.0 (Απρίλιος 2020)

 • Έχουμε βελτιωμένες επιδόσεις, αξιοπιστία και τη συνολική εμπειρία διανομής σελίδων.  Έχουμε επίσης κάνει ορισμένες μεγάλες διορθώσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×