Ορισμός γενικών επιλογών

Στο παράθυρο "Γενικές επιλογές", μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφοποίηση για τα άμεσα μηνύματα και να επιλέξετε άλλες γενικές ρυθμίσεις του Lync.

Σημείωση: Εάν φτάσατε σε αυτήν τη σελίδα αναζητώντας γενικές πληροφορίες σχετικά με το Lync, κάντε κλικ στις αντίστοιχες συνδέσεις που θα βρείτε σε αυτό το θέμα.

Ορισμός προτιμήσεων παραθύρου συνομιλίας

Οι Γενικές επιλογές σάς δίνουν τη δυνατότητα να καθορίσετε πώς θα εμφανίζεται το κείμενο και τα εικονίδια emoticon στα άμεσα μηνύματά σας, αν οι συνομιλίες σας θα εμφανίζονται ως μεμονωμένο παράθυρο και αν το Lync θα διατηρεί την εμφάνιση των συνομιλιών σας σε όλες τις περιόδους λειτουργίας.

 • Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ορθογραφικό έλεγχο, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση.

 • Για να εμφανίζονται εικονίδια emoticon στα άμεσα μηνύματα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση εικονιδίων emoticon σε μηνύματα. Για να εμφανίζετε τα τυπογραφικά ισοδύναμα αντί εικονιδίων emoticon, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου.

 • Για να χρησιμοποιήσετε τις συνομιλίες σε καρτέλες, επιλέξτε Ενεργοποίηση συνομιλιών με καρτέλες. (Η επιλογή εμφάνισης συνομιλιών σε καρτέλες του Lync σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε διάφορες ανταλλαγές άμεσων μηνυμάτων, συζητήσεις καναλιών συνομιλίας και τροφοδοσίες θέματος ταυτόχρονα, με αποτελεσματικό τρόπο. Όταν διεξάγονται ταυτόχρονα περισσότερες από μία συνομιλίες, θα δείτε μια καρτέλα για την καθεμία στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου συνομιλίας. Απλώς κάντε κλικ στις καρτέλες για να μετακινηθείτε μεταξύ των συνομιλιών).

 • Για να διατηρήσετε την εμφάνιση κάθε συνομιλίας σε καρτέλα σε μία γραμμή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση καρτελών σε μία γραμμή.

 • Για να θυμάται το Lync ποιες συνομιλίες εμφανίζονται σε καρτέλες οποτεδήποτε εξέρχεστε και για να εγκαθιστά εκ νέου τη συγκεκριμένη εμφάνιση την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσετε είσοδο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου με την ετικέτα Επανάληψη ανοίγματος των συνομιλιών μου κατά την είσοδό μου στο Lync.

 • Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος, στυλ και χρώμα γραμματοσειράς των άμεσων μηνυμάτων που στέλνετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή γραμματοσειράς και κάντε τις επιλογές σας στο παράθυρο διαλόγου. Για να εφαρμόσετε αυτές τις προτιμήσεις γραμματοσειράς στα άμεσα μηνύματα που λαμβάνετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή ρυθμίσεων σε εισερχόμενα μηνύματα.

Επιλογές για τη βελτίωση του Lync

Εάν η εταιρεία σας έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα, μπορείτε να επιλέξετε να συμμετάσχετε στο "Πρόγραμμα βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών της Microsoft" (CEIP). Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε, ο υπολογιστής ή η συσκευή σας θα αποστέλλει αυτόματα πληροφορίες στη Microsoft σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα προϊόντα. Οι πληροφορίες από τον υπολογιστή σας συνδυάζονται με άλλα δεδομένα του CEIP, για να βοηθήσουν τη Microsoft στην επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση των προϊόντων και των δυνατοτήτων που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι πελάτες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το CEIP, ανατρέξτε στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών της Microsoft.

 • Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα CEIP, ανοίξτε τις Γενικές επιλογές και επιλέξτε Εγγραφή στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την αυτόματη αποστολή πληροφοριών σφαλμάτων στη Microsoft ειδικά για τα θέματα εισόδου στο Lync και σύνδεσης σε σύσκεψη Lync. Αυτές οι πληροφορίες συμβάλλουν στον εντοπισμό της βασικής αιτίας του προβλήματος.

 • Για να δώσετε πληροφορίες σχετικά με σφάλματα εισόδου και σύνδεσης σε σύσκεψη Lync, στο παράθυρο "Γενικές επιλογές", επιλέξτε Αυτόματη αποστολή πληροφοριών για το Πρόγραμμα βελτίωσης του Lync στη Microsoft.

Ορισμός των επιλογών καταγραφής για να βοηθήσετε την ομάδα υποστήριξης στην επίλυση προβλημάτων

Τα αρχεία καταγραφής συστήματος χρησιμοποιούνται ορισμένες φορές για την ανάλυση προβλημάτων του συστήματος. Η ομάδα υποστήριξης ενδέχεται περιστασιακά να σας ζητά να συλλέγετε αρχεία καταγραφής ώστε να είσαι σε θέση να αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα πιο εύκολα. Εάν δεν σας ζητηθεί, συνήθως δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με αυτές τις επιλογές. Εάν σας ζητηθεί να αλλάξετε ή να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις καταγραφής, κάντε τα εξής:

 • Ανοίξτε τις Γενικές επιλογές, επιλέξτε ένα επίπεδο καταγραφής (Πλήρης, Απλή ή Απενεργοποίηση) από το αναπτυσσόμενο μενού Καταγραφή στο Lync, σύμφωνα με τις οδηγίες της ομάδας υποστήριξης.

 • Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Καταγραφή συμβάντων Windows για συλλογή πληροφοριών προβλημάτων από το Lync και πάλι σύμφωνα με τις οδηγίες της ομάδας υποστήριξης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της καταγραφής του Lync, ανατρέξτε στο θέμα Πληροφορίες για την καταγραφή στο Lync.

Ορισμός επιλογής παραθύρου εφαρμογής

Στο Lync, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (X) στην επάνω δεξιά γωνία του κύριου παραθύρου, το Lync συνεχίζει να εκτελείται, ώστε να συνεχίσετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα. Από προεπιλογή, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο, το Lync ελαχιστοποιείται στη γραμμή εργασιών. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε την ελαχιστοποίηση του παραθύρου του Lync στην περιοχή ειδοποιήσεων (που βρίσκεται στη δεξιά άκρη της γραμμής εργασιών) αντί για τη γραμμή εργασιών, εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου στην περιοχή Παράθυρο εφαρμογής.

 • Ανοίξτε τις Γενικές επιλογές και, στην περιοχή Παράθυρο εφαρμογής, επιλέξτε Ελαχιστοποίηση στις ειδοποιήσεις, όχι στη γραμμή εργασιών.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο (από το μενού ή από το αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στο κουμπί Επιλογές), κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος και συνδεθείτε πάλι στο Lync για να τεθεί σε εφαρμογή αυτή η δυνατότητα. Τώρα μπορείτε να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες με αυτά τα αποτελέσματα:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Ελαχιστοποίηση στην επάνω δεξιά γωνία για να ελαχιστοποιήσετε το Lync στη γραμμή εργασιών.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (X) στην επάνω δεξιά γωνία για να ελαχιστοποιήσετε το Lync στην περιοχή ειδοποιήσεων.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×