Ορισμός γενικών επιλογών

Χρησιμοποιήστε επιλογές για να καθορίσετε κλήσεις, συσκέψεις, επιλογές επικοινωνίας και προσβασιμότητας, καθώς και γενικές ρυθμίσεις, όπως η Βοήθεια. Ανάλογα με τη ρύθμιση της εταιρείας σας, ορισμένες επιλογές ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κλήσεις και συσκέψεις

Αριθμός τηλεφώνου

Απαιτείται Wi-Fi για VoIP, φωνή, περιεχόμενο σύσκεψης

Τα διαπιστευτήριά μου

Επαφές

Φωτογραφίες

Προσβασιμότητα

TTY

Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Lync

Άλλο

Καταγραφή

Αποστολή αρχείου καταγραφής

Βοήθεια

Πληροφορίες

Κλήσεις και συσκέψεις

Αριθμός τηλεφώνου

Εισαγάγετε τον αριθμό του κινητού σας με κωδικούς χώρας και περιοχής. Όταν το Wi-Fi ή το δίκτυο δεδομένων (εάν έχετε κάρτα SIM για το iPad) δεν είναι διαθέσιμα για να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη, το Lync σάς καλεί σε αυτόν τον αριθμό για να σας συνδέσει με το ηχητικό τμήμα της κλήσης Lync.

  1. Από τα αριστερά, πατήστε το πρώτο εικονίδιο για να μεταβείτε στην οθόνη Κατάσταση. Από την οθόνη Κατάσταση, πατήστε το στοιχείο Επιλογές.

  2. Στην οθόνη Επιλογές, στην περιοχή Κλήσεις και συσκέψεις, πατήστε Αριθμός τηλεφώνου και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας/περιοχής, καθώς και τον υπεραστικό κωδικό.

Απαιτείται Wi-Fi για VoIP, φωνή, περιεχόμενο σύσκεψης

Εάν το iPad σας διαθέτει σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε να ελέγξετε εάν θέλετε να κάνετε κλήσεις ήχου και βίντεο Lync και κοινή χρήση του περιεχομένου της συνάντησης, χρησιμοποιώντας μόνο το Wi-Fi ή με χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, όταν δεν είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi. Για πληροφορίες σχετικά με τις προεπιλεγμένες και εναλλακτικές ρυθμίσεις, μεταβείτε στην επιλογή Προσαρμογή των ρυθμίσεων χρήσης δεδομένων.

Τα διαπιστευτήριά μου

Από προεπιλογή, το στοιχείο Τα διαπιστευτήριά μου είναι ενεργοποιημένο, ώστε να εμφανίζει όλες τις πληροφορίες συσκέψεων και φωνητικού ταχυδρομείου στο Lync.

Η ρύθμιση Exchange σάς επιτρέπει να εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια εάν τα διαπιστευτήρια του Exchange είναι ξεχωριστά από τις ρυθμίσεις του Lync. Αν είναι τα ίδια, διατηρήστε το διακόπτη Χρήση διαπιστευτηρίων Lync στη ρύθμιση ΕΝΕΡΓΟ. Χρειάζεστε τα διαπιστευτήρια του Exchange για την εμφάνιση των συσκέψεων και του φωνητικού ταχυδρομείου.

Οι ρυθμίσεις Διακομιστής μεσολάβησης HTTP είναι απαραίτητες, εάν το εταιρικό σας δίκτυο διαθέτει διακομιστή μεσολάβησης που απαιτεί ρύθμιση διαπιστευτηρίων. Θα χρειαστεί να εισαγάγετε αυτές τις πληροφορίες για να εισέλθετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή στο εταιρικό σας Wi-Fi.

Επαφές

Φωτογραφίες

  • Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε εικόνες των επαφών σας, πατήστε ΕΝΕΡΓΟ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ.

Προσβασιμότητα

TTY

Η λειτουργία τηλεφώνου κειμένου (TTY) χρησιμοποιείται για την αποστολή κειμένου μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Πρέπει να έχει συνδεθεί μια συσκευή TTY στο iPad για την απόδοση του τροποποιημένου ήχου. Διαφορετικά, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να είναι κακή. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία TTY σε μια κλήση διάσκεψης ενδέχεται, επίσης, να προκύψουν θέματα ποιότητας ήχου.

Από προεπιλογή, η λειτουργία TTY είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε ΕΝΕΡΓΟ, για να την ενεργοποιήσετε.

Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Lync

Εάν η εταιρεία σας έχει ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να αποφασίσετε να λάβετε μέρος στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών (CEIP) της Microsoft. Όταν συμμετέχετε, το iPad θα αποστείλει αυτόματα βασικές, ανώνυμες πληροφορίες στη Microsoft σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τα προγράμματα και τις συσκευές σας, τους τύπους και τον αριθμό των σφαλμάτων που αντιμετωπίζετε και την ταχύτητα των υπηρεσιών. Οι πληροφορίες αυτές συνδυάζονται με άλλα δεδομένα του CEIP, για να βοηθήσουν τη Microsoft στην επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση των προϊόντων και των δυνατοτήτων που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι πελάτες. Η Microsoft δεν συλλέγει πληροφορίες για το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα CEIP είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν θέλετε να λάβετε μέρος, στην περιοχή Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών, πατήστε Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Lync και μετακινήστε το διακόπτη στη θέση Ενεργό.

Άλλο

Καταγραφή

Τα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές συστήματος για τη συλλογή, την ανάλυση και την αποθήκευση δεδομένων. Ένας διαχειριστής συστήματος μπορεί να σας ζητήσει να ενεργοποιήσετε τις επιλογές καταγραφής για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Εάν δεν σας ζητηθεί, δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με αυτήν την επιλογή.

Για την ενεργοποίηση της καταγραφής, κάντε τα εξής:

  1. Από τα αριστερά, πατήστε το πρώτο εικονίδιο για να μεταβείτε στην οθόνη Κατάσταση. Από την οθόνη Κατάσταση, πατήστε το στοιχείο Επιλογές.

  2. Στην οθόνη Επιλογές, στην περιοχή Άλλο, πατήστε Καταγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε το ρυθμιστικό στη θέση ΕΝΕΡΓΟ.

Αποστολή σφαλμάτων εισόδου

Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος εισόδου, μπορείτε να στείλετε τα αρχεία καταγραφής εισόδου στη Microsoft, κάνοντας μία από αυτές τις επιλογές.

Πάντα: Αποστέλλεται πάντα αρχείο καταγραφής εισόδου με την εμφάνιση σφάλματος.

Ποτέ: Δεν αποστέλλονται ποτέ αρχεία καταγραφής εισόδου.

Να ερωτηθώ: Γίνεται ερώτηση στο χρήστη για την αποστολή αρχείων καταγραφής, όταν υπάρχει σφάλμα εισόδου.

Αποστολή αρχείου καταγραφής

Για την αποστολή αρχείων καταγραφής σφαλμάτων στην ομάδα υποστήριξής σας, πατήστε Αποστολή αρχείων καταγραφής και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ομάδας υποστήριξης.

Βοήθεια

Πατήστε Βοήθεια, για να προβάλετε θέματα και βίντεο της Βοήθειας.

Πληροφορίες

  1. Πατήστε Κατάσταση και, στη συνέχεια, πατήστε Επιλογές.

  2. Στην οθόνη Επιλογές, στην περιοχή Άλλο, πατήστε Πληροφορίες, για να προβάλετε τις πληροφορίες έκδοσης, τους όρους χρήσης και τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×