Ορισμός επιλογών ειδοποιήσεων

Αρκετά από τα παράθυρα διαλόγου Lync - Επιλογές σας επιτρέπουν να προσαρμόζετε τις ειδοποιήσεις του Lync.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ρύθμιση περισσότερο ή λιγότερο εμφανών ειδοποιήσεων

Ορισμός των επιλογών "Μην ενοχλείτε"

Ορισμός ειδοποίησης όταν σας προσθέτουν ως επαφή

Ρύθμιση περισσότερο ή λιγότερο εμφανών ειδοποιήσεων

Εάν παραλείπετε εν αγνοία σας τις ειδοποιήσεις ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων όταν σας αποστέλλονται και θέλετε να τις ρυθμίσετε ώστε να είναι πιο εμφανείς, δοκιμάστε τα εξής:

 • Ρυθμίστε την οθόνη σας ώστε το Lync να βρίσκεται πάντα σε πρώτο πλάνο. Για το σκοπό αυτό, κάντε κλικ στο βέλος του αναπτυσσόμενου μενού δίπλα από το κουμπί "Επιλογές", κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πάντα σε πρώτο πλάνο.

 • Επιβεβαιώστε ότι το Lync είναι ρυθμισμένο ώστε να στέλνει ειδοποιήσεις με ηχητικό σήμα. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Ήχοι κουδουνίσματος και ήχοι, επιλέξτε το στοιχείο Αναπαραγωγή ήχων στο Lync (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κουδουνίσματος για εισερχόμενες κλήσεις και των ειδοποιήσεων ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων) και επιβεβαιώστε ότι δεν έχουν επιλεγεί τα υπόλοιπα πλαίσια ελέγχου στον πίνακα.

 • Βεβαιωθείτε ότι η ένταση των ηχείων του υπολογιστή σας και των άλλων συσκευών ήχου είναι αρκετά υψηλή.

 • Αν χρησιμοποιείτε πολλές οθόνες, καλό είναι να μεταφέρετε το κύριο παράθυρο του Lync στην οθόνη στην οποία εργάζεστε.

 • Μπορείτε να επιλέξετε έναν πιο χαρακτηριστικό ή έντονο ήχο ειδοποίησης αντί για τον προεπιλεγμένο ήχο.

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, κάντε κλικ στο στοιχείο Ήχοι κουδουνίσματος και ήχοι, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις ήχων και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Ήχοι.

 • Σύρετε το ρυθμιστικό στον πίνακα εμφάνισης "Συμβάντα προγραμμάτων" στις λίστες του Microsoft Lync 2010.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισερχόμενο άμεσο μήνυμα. Οι Ήχοι που εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου πρέπει να έχουν την ένδειξη COMMUNICATOR_iminvite.wav.

 2. Τώρα, κάντε κλικ στο βέλος του αναπτυσσόμενου μενού δίπλα από αυτό το στοιχείο και ακούστε τα δείγματα ορισμένων από τους άλλους ήχους στη λίστα.

 3. Όταν βρείτε τον ήχο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις ειδοποιήσεις των εισερχομένων άμεσων μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή. (Ο πίνακας εμφάνισης "Συμβάντα προγραμμάτων" πρέπει τώρα να έχει την ένδειξη "Εισερχόμενο άμεσο μήνυμα" και ο πίνακας "Ήχοι" πρέπει να εμφανίζει το όνομα του αρχείου .wav που έχετε επιλέξει). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. (Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε εγγραφή ενός προσωπικού σας αρχείου .wav για το σκοπό αυτό και, στη συνέχεια, να αναζητήσετε αυτό το αρχείο για να το επιλέξετε ως ειδοποίηση ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.)

Για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις με ηχητικό σήμα για τις εισερχόμενες κλήσεις και τα αιτήματα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, κάντε τα εξής:

 • Κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές", κάντε κλικ στην επιλογή Ήχοι κουδουνίσματος και ήχοι και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αναπαραγωγή ήχων στο Lync (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κουδουνίσματος για εισερχόμενες κλήσεις και των ειδοποιήσεων ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων).

Αρχή της σελίδας

Ορισμός των επιλογών "Μην ενοχλείτε"

Αν είστε πραγματικά απασχολημένοι, η ρύθμιση της κατάστασής σας σε Μην ενοχλείτε είναι χρήσιμη για τη μείωση τυχόν διακοπών από την εργασία σας. Ωστόσο, μπορείτε να παραμείνετε σε επαφή με σημαντικές επαφές. Επιλέξτε την εφαρμογή εξαιρέσεων για επαφές στις οποίες έχετε αντιστοιχίσει τη σχέση Ομάδα εργασίας (συνήθως πρόκειται για τους πιο στενούς συνεργάτες σας).

Ανοίξτε το παράθυρο επιλογών "Ειδοποιήσεις" και κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να αποκρύψετε όλες τις ειδοποιήσεις του Lync, ώστε να μην μπορούν να σας διακόπτουν όταν η κατάστασή σας οριστεί σε Μην ενοχλείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Να μην εμφανίζονται ειδοποιήσεις.

 • Για να βλέπετε μόνο προσκλήσεις συνομιλίας από μέλη της ομάδας εργασίας σας και να αποκρύψετε όλες τις άλλες ειδοποιήσεις όταν η κατάστασή σας οριστεί σε Μην ενοχλείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Να εμφανίζονται μόνο ειδοποιήσεις συνομιλίας από άτομα που ανήκουν στη σχέση εμπιστευτικότητας "Ομάδα εργασίας".

 • Για να βλέπετε όλες τις ειδοποιήσεις, αλλά να περιορίσετε τις προσκλήσεις συνομιλίας σε εκείνες που στέλνονται από μέλη της ομάδας εργασίας σας όταν η κατάστασή σας οριστεί σε Μην ενοχλείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Να εμφανίζονται όλες οι ειδοποιήσεις, αλλά μόνο ειδοποιήσεις συνομιλίας από άτομα που ανήκουν στη σχέση εμπιστευτικότητας "Ομάδα εργασίας".

Σημείωση:  Αν έχετε ορίσει την κατάστασή σας σε Μην ενοχλείτε και καλέσετε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης (π.χ. 100), η κατάστασή σας θα αλλάξει αυτόματα σε Διαθέσιμος. Μπορείτε να επαναφέρετε την προηγούμενη κατάστασή σας οποιαδήποτε στιγμή.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός ειδοποίησης όταν σας προσθέτουν ως επαφή

Από προεπιλογή, όταν κάποιος σας προσθέσει ως επαφή, θα λάβετε μια ειδοποίηση που ζητά την έγκρισή σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε την επαφή στη λίστα Επαφές σας και να αντιστοιχίσετε μια σχέση εμπιστευτικότητας. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη έγκριση ανάλογων ειδοποιήσεων πρόσκλησης. Με αυτή τη ρύθμιση, αντιστοιχίζεται αυτόματα στην επαφή η σχέση Συνάδελφοι.

 • Ανοίξτε τις επιλογές "Ειδοποιήσεις" και, εάν θέλετε να μη λαμβάνετε πλέον ειδοποίηση όταν κάποιος σας προσθέτει ως επαφή, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Να ειδοποιούμαι όταν κάποιος χρήστης με προσθέτει στη λίστα επαφών του.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×