Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές αναπαραγωγής στο PowerPoint για να ελέγξετε τον τρόπο και το χρόνο εμφάνισης ενός βίντεο στην παρουσίασή σας. Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα βίντεο σε λειτουργία πλήρους οθόνης ή να αλλάξετε το μέγεθός του σε διαστάσεις που καθορίζετε. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την ένταση ήχου, να αναπαραγάγετε το βίντεο επανειλημμένα (σε επανάληψη) και να εμφανίσετε τα στοιχεία ελέγχου πολυμέσων.

Αυτές οι επιλογές αναπαραγωγής δεν είναι διαθέσιμες για online βίντεο, όπως τα βίντεο του YouTube. Είναι διαθέσιμα μόνο για βίντεο που έχουν εισαχθεί από τον υπολογιστή, το δίκτυο ή το OneDrive.

Για να ελέγξετε τον τρόπο αναπαραγωγής του βίντεο, χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην καρτέλα "Αναπαραγωγή" της PowerPoint κορδέλας. Αυτή η καρτέλα εμφανίζεται στην κορδέλα όταν επιλέγετε ένα βίντεο σε μια διαφάνεια.

Η καρτέλα "Αναπαραγωγή εργαλείων βίντεο" στην PowerPoint 2016 κορδέλας

(Αυτές οι επιλογές για ένα βίντεο είναι διαθέσιμες μετά την ενσωμάτωση ή τη σύνδεση σε ένα αρχείο βίντεο από τον υπολογιστή σας.)

Αναπαραγωγή βίντεο στην ακολουθία κλικ, αυτόματα ή όταν κάνετε κλικ σε αυτό

Σημαντικό: Ρυθμίστε αυτή την επιλογή πριν προσθέσετε τυχόν κινούμενες εικόνες ή εναύσματα στο βίντεο. Εάν αλλάξετε αυτή την επιλογή, καταργούνται όσες κινούμενες εικόνες σχετίζονται με το βίντεο.

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στο πλαίσιο βίντεο επάνω στη διαφάνεια.

  Οι επιλογές αναπαραγωγής για ένα βίντεο από τον υπολογιστή σας είναι: Σε ακολουθία κλικ, Αυτόματα ή Με κλικ

  Εικόνα: Καθορίστε πώς θέλετε να ξεκινά το βίντεο κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας

 2. Στην περιοχή "Εργαλείαβίντεο", στην καρτέλα "Αναπαραγωγή", στην ομάδα "Επιλογές βίντεο", στη λίστα "Έναρξη", ενεργοποιήστε μια επιλογή:

  Οι επιλογές αναπαραγωγής για ένα βίντεο από τον υπολογιστή σας είναι: Σε ακολουθία κλικ, Αυτόματα ή Με κλικ

  Επιλογή

  Κατά την αναπαραγωγή του βίντεο κατά τη διάρκεια μιας προβολής παρουσίασης

  Αυτόματα

  Το βίντεο αναπαράγεται αυτόματα όταν εμφανίζεται η διαφάνεια.

  Με κλικ ή όταν κάνετε κλικ στην επιλογή "Επάνω"

  Το βίντεο αναπαράγεται μόνο όταν κάνετε κλικ μέσα στο πλαίσιο του βίντεο.

  Σε ακολουθία κλικ

  Το βίντεο αναπαράγεται διαδοχικά με άλλες ενέργειες που έχετε προγραμματιστεί στη διαφάνεια (όπως τα εφέ κίνησης). Αυτή η επιλογή δεν απαιτεί λεκτικό κλικ. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το βίντεο για να ξεκινήσετε με ένα κλικ ή οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό που ενεργοποιεί την επόμενη ενέργεια στη διαφάνεια (όπως το πάτημα του δεξιού βέλους).

  (Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη σε PowerPoint για Microsoft 365 καιPowerPoint 2019. Είναι επίσης διαθέσιμη στην έκδοση PowerPoint 2016 1709 ή νεότερη έκδοση.)

  Συμβουλή:   Για να διακόψετε προσωρινά ένα βίντεο κατά την αναπαραγωγή, κάντε κλικ σε αυτό. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του βίντεο, κάντε ξανά κλικ σε αυτό.

Αναπαραγωγή βίντεο σε πλήρη οθόνη

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα βίντεο, έτσι ώστε να καλύψει ολόκληρη τη διαφάνεια (οθόνη) όταν πραγματοποιείτε την παρουσίασή σας. Ανάλογα με την ανάλυση του αρχικού αρχείου βίντεο, ίσως εμφανίζεται παραμορφωμένο όταν το μεγεθύνετε. Κάνετε πάντα προεπισκόπηση του βίντεό σας προτού το συμπεριλάβετε στην παρουσίασή σας, ώστε αν εμφανίζεται παραμορφωμένο ή θολό, να μπορείτε να αναιρέσετε την επιλογή πλήρους οθόνης.

Εάν επιλέξετε την προβολή του βίντεο σε πλήρη οθόνη και έχετε επίσης ρυθμίσει την αυτόματη έναρξή του, τότε μπορείτε να σύρετε το πλαίσιο του βίντεο στη γκρίζα περιοχή έξω από τη διαφάνεια, ώστε να μην είναι ορατό στη διαφάνεια ή να μην αναβοσβήνει προτού καταλάβει ολόκληρη την οθόνη.

 1. Στην κανονική προβολή, κάντε κλικ στη διαφάνεια στο πλαίσιο του βίντεο του οποίου θέλετε να κάνετε αναπαραγωγή πλήρους οθόνης.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία βίντεο, στην καρτέλα Αναπαραγωγή, στην ομάδα Επιλογές βίντεο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη.

Αλλαγή μεγέθους βίντεο

Εάν δεν θέλετε να αναπαραγάγετε μια ταινία σε πλήρη οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός της στις διαστάσεις που θέλετε.

 1. Στην Κανονική προβολή, επιλέξτε το βίντεο στο οποίο θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να προσαρμόσετε τη μορφοποίηση:

  • Κάντε κλικ σε μια γωνιακή λαβή αλλαγής μεγέθους μέχρι να δείτε ένα βέλος με δύο κεφαλές και, στη συνέχεια, σύρετε για να μεγέθους του πλαισίου.

   Η λαβή αλλαγής μεγέθους είναι ένα βέλος δύο κεφαλών
   • Για να διατηρήσετε το κέντρο του βίντεο στο ίδιο σημείο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ σύρετε. Από προεπιλογή, αυτό διατηρεί τις αναλογίες (κλειδώνει τις αναλογίες εικόνας) του βίντεο καθώς σύρετε.

   • Συνήθως, τα περισσότερα βίντεο με ανάλυση 640 x 480 έχουν αναλογίες εικόνας 4:3, οι οποίες είναι επίσης οι προεπιλεγμένες αναλογίες εικόνας για PowerPoint 2010 παρουσιάσεις. Οι προεπιλεγμένες αναλογίες εικόνας για παρουσιάσεις PowerPoint 2013 νεότερες εκδόσεις είναι 16:9. Εάν οι αναλογίες εικόνας της παρουσίασης και του βίντεο διαφέρουν, το βίντεο θα φαίνεται παραμορφωμένο κατά την αναπαραγωγή.

  Για να καθορίσετε ακριβείς αναλογίες ύψους προς πλάτος ενός βίντεο:

  1. Στην περιοχή "Εργαλεία βίντεο", στην καρτέλα "Μορφοποίηση" (PowerPoint 2013 ή νεότερες εκδόσεις) ή στην καρτέλα "Επιλογές" (PowerPoint 2010 ), στην ομάδα "Μέγεθος", κάντε κλικ στην εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα εικονιδίου.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή"Μέγεθος" και, στη συνέχεια, στηνπεριοχή "Κλίμακα", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Κλείδωμα αναλογιών".

  3. Στην περιοχή Μέγεθος και περιστροφή, εισαγάγετε μεγέθη στα πλαίσια "Ύψος" και "Πλάτος" ή στην περιοχή "Κλίμακα", στα πλαίσια "Ύψος κλίμακας" και "Πλάτος κλίμακας", πληκτρολογήστε το ποσοστό μεγέθους που θέλετε, σε σχέση με το αρχικό μέγεθος του βίντεο.

Συμβουλή:   Για να αποτρέψετε την παράλειψη βίντεο κατά την αναπαραγωγή τους, στην περιοχή "Κλίμακα", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Καλύτερη κλίμακα για την προβολή παρουσίασης".

Προεπισκόπηση βίντεο

 • Στην κανονική προβολή, κάντε κλικ στο πλαίσιο του βίντεο.

 • Επιλέξτε Αναπαραγωγή.

  Υπάρχει επίσης μια επιλογή Αναπαραγωγή στην ομάδα Προεπισκόπηση, και στις δύο καρτέλες Μορφή και Αναπαραγωγή, στην περιοχή Εργαλεία βίντεο.

Ορισμός της έντασης ενός βίντεο

 • Στην περιοχή Εργαλεία βίντεο, στην καρτέλα Αναπαραγωγή και στην ομάδα Επιλογές βίντεο, επιλέξτε Ένταση και στη συνέχεια επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Χαμηλή

  • Μεσαία

  • Υψηλή

  • Σίγαση

Συμβουλή:   Μπορείτε επίσης να ορίσετε την ένταση χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό έντασης ήχου στη γραμμή ελέγχου αναπαραγωγής.

Απόκρυψη βίντεο κατά την αναπαραγωγή

Κατά την παρουσίαση, μπορείτε να αποκρύψετε το βίντεό σας έως ότου είστε έτοιμοι για την αναπαραγωγή του. Ωστόσο, πρέπει να δημιουργήσετε μια αυτόματη κίνηση ή κίνηση με έναυσμα για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, διαφορετικά δεν θα αναπαραχθεί το βίντεο κατά την προβολή παρουσίασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός αυτόματου ή εναύσματου εφέ κίνησης, ανατρέξτε στο θέμα Κίνηση κειμένου ή αντικειμένων.

 • Στην περιοχή Εργαλεία βίντεο, στην καρτέλα Αναπαραγωγή, στην ομάδα Επιλογές βίντεο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή.

Επανάληψη βίντεο

Για την αναπαραγωγή του βίντεο επανειλημμένα και συνεχώς κατά την παρουσίασή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα επανάληψης.

 • Στην περιοχή Εργαλεία βίντεο, στην καρτέλα Αναπαραγωγή, στην ομάδα Επιλογές βίντεο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επανάληψη μέχρι τη διακοπή.

Επαναφορά βίντεο μετά την αναπαραγωγή

Για να κάνετε επαναφορά του βίντεο μετά την αναπαραγωγή κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας, κάντε τα εξής:

 • Στην περιοχή Εργαλεία βίντεο, στην καρτέλα Αναπαραγωγή, στην ομάδα Επιλογές βίντεο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επαναφορά μετά την αναπαραγωγή.

Εμφάνιση των στοιχείων ελέγχου πολυμέσων

Για να εμφανίσετε τα στοιχεία ελέγχου πολυμέσων κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας, κάντε τα εξής:

 • Στην καρτέλα "Προβολή παρουσίασης", στην ομάδα "Ρύθμιση", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Εμφάνιση στοιχείων ελέγχου πολυμέσων".

Για να ελέγξετε τον τρόπο αναπαραγωγής του βίντεο, χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην καρτέλα "Αναπαραγωγή" της PowerPoint κορδέλας. Αυτή η καρτέλα εμφανίζεται στην κορδέλα όταν επιλέγετε ένα βίντεο σε μια διαφάνεια.

Στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής για ένα αρχείο βίντεο που έχει εισαχθεί από έναν υπολογιστή

(Αυτές οι επιλογές για ένα βίντεο είναι διαθέσιμες μετά την ενσωμάτωση ή τη σύνδεση σε ένα αρχείο βίντεο από τον υπολογιστή σας.)

Αναπαραγωγή βίντεο αυτόματα ή όταν κάνετε κλικ

Συμβουλή:   Ρυθμίστε αυτή την επιλογή πριν προσθέσετε τυχόν κινούμενες εικόνες ή εναύσματα στο βίντεο. Η αλλαγή αυτής της επιλογής καταργεί τυχόν κινήσεις που σχετίζονται με το βίντεό σας.

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στο πλαίσιο βίντεο επάνω στη διαφάνεια.

  Επιλογές βίντεο

  Εικόνα: Καθορίστε πώς θέλετε να ξεκινά το βίντεο κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας

 2. Στην περιοχή Εργαλεία βίντεο, στην καρτέλα Αναπαραγωγή, στην ομάδα Επιλογές βίντεο, στη λίστα Έναρξη, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αναπαραγάγετε το βίντεο όταν η διαφάνεια που περιέχει το βίντεο εμφανίζεται στην προβολή παρουσίασης, επιλέξτε "Αυτόματα".

  • Για να ελέγξετε πότε θέλετε να ξεκινήσετε το βίντεο κάνοντας κλικ με το ποντίκι, επιλέξτε "Με κλικ". (Στη συνέχεια, όταν κάνετε παρουσίαση σε προβολή παρουσίασης, θα κάνετε απλώς κλικ στο πλαίσιο βίντεο όταν είστε έτοιμοι να αναπαραγάγετε το βίντεο.)

   Συμβουλή:   Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά ένα βίντεο κατά την αναπαραγωγή, κάνοντας κλικ σε αυτό. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του βίντεο, κάντε ξανά κλικ σε αυτό.

Αναπαραγωγή βίντεο σε πλήρη οθόνη

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ένα βίντεο, έτσι ώστε να καλύψει ολόκληρη τη διαφάνεια (οθόνη) όταν πραγματοποιείτε την παρουσίασή σας. Ανάλογα με την ανάλυση του αρχικού αρχείου βίντεο, ίσως εμφανίζεται παραμορφωμένο όταν το μεγεθύνετε. Κάνετε πάντα προεπισκόπηση του βίντεό σας προτού το συμπεριλάβετε στην παρουσίασή σας, ώστε αν εμφανίζεται παραμορφωμένο ή θολό, να μπορείτε να αναιρέσετε την επιλογή πλήρους οθόνης.

Εάν επιλέξετε την προβολή του βίντεο σε πλήρη οθόνη και έχετε επίσης ρυθμίσει την αυτόματη έναρξή του, τότε μπορείτε να σύρετε το πλαίσιο του βίντεο στη γκρίζα περιοχή έξω από τη διαφάνεια, ώστε να μην είναι ορατό στη διαφάνεια ή να μην αναβοσβήνει προτού καταλάβει ολόκληρη την οθόνη.

 1. Στην κανονική προβολή, κάντε κλικ στη διαφάνεια στο πλαίσιο του βίντεο του οποίου θέλετε να κάνετε αναπαραγωγή πλήρους οθόνης.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία βίντεο, στην καρτέλα Αναπαραγωγή, στην ομάδα Επιλογές βίντεο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη.

Αλλαγή μεγέθους βίντεο

Εάν δεν θέλετε να αναπαραγάγετε μια ταινία σε πλήρη οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός της στις διαστάσεις που θέλετε.

 1. Στην Κανονική προβολή, επιλέξτε το βίντεο στο οποίο θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να προσαρμόσετε τη μορφοποίηση:

  • Κάντε κλικ σε μια γωνιακή λαβή αλλαγής μεγέθους μέχρι να δείτε ένα βέλος με δύο κεφαλές και, στη συνέχεια, σύρετε για να μεγέθους του πλαισίου.

   Η λαβή αλλαγής μεγέθους είναι ένα βέλος δύο κεφαλών
   • Για να διατηρήσετε το κέντρο του βίντεο στο ίδιο σημείο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ σύρετε. Από προεπιλογή, αυτό διατηρεί τις αναλογίες (κλειδώνει τις αναλογίες εικόνας) του βίντεο καθώς σύρετε.

   • Συνήθως, τα περισσότερα βίντεο με ανάλυση 640 x 480 έχουν αναλογίες εικόνας 4:3, οι οποίες είναι επίσης οι προεπιλεγμένες αναλογίες εικόνας για PowerPoint 2010 παρουσιάσεις. Οι προεπιλεγμένες αναλογίες εικόνας για παρουσιάσεις PowerPoint 2013 νεότερες εκδόσεις είναι 16:9. Εάν οι αναλογίες εικόνας της παρουσίασης και του βίντεο διαφέρουν, το βίντεο θα φαίνεται παραμορφωμένο κατά την αναπαραγωγή.

  Για να καθορίσετε ακριβείς αναλογίες ύψους προς πλάτος ενός βίντεο:

  1. Στην περιοχή "Εργαλεία βίντεο", στην καρτέλα "Μορφοποίηση" (PowerPoint 2013 ή νεότερες εκδόσεις) ή στην καρτέλα "Επιλογές" (PowerPoint 2010 ), στην ομάδα "Μέγεθος", κάντε κλικ στην εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα εικονιδίου.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή"Μέγεθος" και, στη συνέχεια, στηνπεριοχή "Κλίμακα", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Κλείδωμα αναλογιών".

  3. Στην περιοχή Μέγεθος και περιστροφή, εισαγάγετε μεγέθη στα πλαίσια "Ύψος" και "Πλάτος" ή στην περιοχή "Κλίμακα", στα πλαίσια "Ύψος κλίμακας" και "Πλάτος κλίμακας", πληκτρολογήστε το ποσοστό μεγέθους που θέλετε, σε σχέση με το αρχικό μέγεθος του βίντεο.

Συμβουλή:   Για να αποτρέψετε την παράλειψη βίντεο κατά την αναπαραγωγή τους, στην περιοχή "Κλίμακα", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Καλύτερη κλίμακα για την προβολή παρουσίασης".

Προεπισκόπηση βίντεο

 • Στην κανονική προβολή, κάντε κλικ στο πλαίσιο του βίντεο.

 • Επιλέξτε Αναπαραγωγή.

  Υπάρχει επίσης μια επιλογή Αναπαραγωγή στην ομάδα Προεπισκόπηση, και στις δύο καρτέλες Μορφή και Αναπαραγωγή, στην περιοχή Εργαλεία βίντεο.

Ορισμός της έντασης ενός βίντεο

 • Στην περιοχή Εργαλεία βίντεο, στην καρτέλα Αναπαραγωγή και στην ομάδα Επιλογές βίντεο, επιλέξτε Ένταση και στη συνέχεια επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Χαμηλή

  • Μεσαία

  • Υψηλή

  • Σίγαση

Συμβουλή:   Μπορείτε επίσης να ορίσετε την ένταση χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό έντασης ήχου στη γραμμή ελέγχου αναπαραγωγής.

Απόκρυψη βίντεο κατά την αναπαραγωγή

Κατά την παρουσίαση, μπορείτε να αποκρύψετε το βίντεό σας έως ότου είστε έτοιμοι για την αναπαραγωγή του. Ωστόσο, πρέπει να δημιουργήσετε μια αυτόματη κίνηση ή κίνηση με έναυσμα για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, διαφορετικά δεν θα αναπαραχθεί το βίντεο κατά την προβολή παρουσίασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός αυτόματου ή εναύσματου εφέ κίνησης, ανατρέξτε στο θέμα Κίνηση κειμένου ή αντικειμένων.

 • Στην περιοχή Εργαλεία βίντεο, στην καρτέλα Αναπαραγωγή, στην ομάδα Επιλογές βίντεο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή.

Επανάληψη βίντεο

Για την αναπαραγωγή του βίντεο επανειλημμένα και συνεχώς κατά την παρουσίασή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα επανάληψης.

 • Στην περιοχή Εργαλεία βίντεο, στην καρτέλα Αναπαραγωγή, στην ομάδα Επιλογές βίντεο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επανάληψη μέχρι τη διακοπή.

Επαναφορά βίντεο μετά την αναπαραγωγή

Για να κάνετε επαναφορά του βίντεο μετά την αναπαραγωγή κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας, κάντε τα εξής:

 • Στην περιοχή Εργαλεία βίντεο, στην καρτέλα Αναπαραγωγή, στην ομάδα Επιλογές βίντεο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επαναφορά μετά την αναπαραγωγή.

Εμφάνιση των στοιχείων ελέγχου πολυμέσων

Για να εμφανίσετε τα στοιχεία ελέγχου πολυμέσων κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας, κάντε τα εξής:

 • Στην καρτέλα "Προβολή παρουσίασης", στην ομάδα "Ρύθμιση", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Εμφάνιση στοιχείων ελέγχου πολυμέσων".

Σημαντικό: ΤοOffice 2007 δεν υποστηρίζεται πλέον. Κάντε αναβάθμιση σε Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και συνεχίστε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Αλλαγή μεγέθους ταινίας

Εάν δεν θέλετε να αναπαραγάγετε μια ταινία σε πλήρη οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός της στις διαστάσεις που θέλετε.

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στην ταινία στην οποία θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Στην περιοχή "Εργαλεία ταινίας",στην καρτέλα "Επιλογές", στην ομάδα "Μέγεθος", κάντε κλικ στην εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα εικονιδίου.

  Καρτέλα "Επιλογές" στα "Εργαλεία εικόνας"

 3. Για να διατηρήσετε τις αναλογίες ύψους προς πλάτος της ταινίας, κάντε κλικ στην καρτέλα "Μέγεθος" και, στη συνέχεια,στην περιοχή "Κλίμακα", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Κλείδωμα αναλογιών εικόνας".

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στην περιοχή Μέγεθος και περιστροφή,εισαγάγετε μεγέθη στα πλαίσια "Ύψος"και "Πλάτος".

  • Στην περιοχή "Κλίμακα",στα πλαίσια "Ύψος" και "Πλάτος", εισαγάγετε το ποσοστό μεγέθους που θέλετε, σε σχέση με το αρχικό μέγεθος της ταινίας.

Συμβουλές    

 • Για να αποτρέψετε την παράλειψη ταινιών κατά την αναπαραγωγή τους, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Καλύτερη κλίμακα για την προβολή παρουσίασης.

 • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος μιας ταινίας σύροντας τα περιγράμματά της. Για να διατηρήσετε το κέντρο της ταινίας στο ίδιο σημείο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ σύρετε. Από προεπιλογή, Office PowerPoint 2007 διατηρεί τις αναλογίες (κλειδώνει τις αναλογίες εικόνας) της ταινίας καθώς σύρετε. Συνήθως, οι περισσότερες ταινίες με ανάλυση 640 x 480 έχουν αναλογίες εικόνας 4:3, οι οποίες είναι επίσης οι αναλογίες εικόνας για τις περισσότερες PowerPoint παρουσιάσεις. Εάν οι αναλογίες εικόνας της παρουσίασης και της ταινίας διαφέρουν, η ταινία σας θα φαίνεται παραμορφωμένη κατά την αναπαραγωγή.

Απόκρυψη πλαισίου ταινίας

Μπορεί να θέλετε να κάνετε ένα πλαίσιο ταινίας αόρατο για να μην εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και να το κάνετε να εξαφανίζεται από τη διαφάνεια μετά την παρουσίαση. Εάν ορίσετε αυτή την επιλογή και την επιλογή "Αναπαραγωγή πλήρους οθόνης", η ταινία δεν θα φαίνεται καθόλου στη διαφάνεια (αν και μπορεί να τη δείτε να αναβοσβήνει στη διαφάνεια πριν από την αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη). Για να αποτρέψετε τη σύντομη λάμψη, σύρετε το πλαίσιο ταινίας εκτός της διαφάνειας.

Σημαντικό     Εάν σύρετε το πλαίσιο ταινίας εκτός της διαφάνειας ή αποκρύψετε το πλαίσιο της ταινίας, πρέπει να ορίσετε την αυτόματη αναπαραγωγή της ταινίας ή με κάποιο άλλο στοιχείο ελέγχου, όπως ένα έναυσμα. Το έναυσμα είναι κάτι στη διαφάνεια, όπως μια εικόνα, ένα σχήμα, ένα κουμπί, μια παράγραφος κειμένου ή ένα πλαίσιο κειμένου, που ξεκινά μια ενέργεια όταν κάνετε κλικ σε αυτό.

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στο πλαίσιο ταινίας επάνω στη διαφάνεια.

 2. Στην περιοχή "Εργαλείαταινίας", στην καρτέλα "Επιλογές", στην ομάδα "Επιλογές ταινίας", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Απόκρυψη κατά την προβολή".

  Καρτέλα "Επιλογές" στα "Εργαλεία εικόνας"

Παρόλο που το πλαίσιο ταινίας είναι πάντα ορατό στην Κανονική προβολή, μπορείτε να σύρετε το πλαίσιο ταινίας εκτός της διαφάνειας για να το αποκρύψετε.

Καθυστέρηση της έναρξης μιας ταινίας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή ενός αρχείου ταινίας. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να ξεκινήσετε πέντε δευτερόλεπτα στην ταινία και όχι στην αρχή της ταινίας.

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στο πλαίσιο ταινίας επάνω στη διαφάνεια.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Κινήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή κίνησης.

  εικόνα καρτέλας Κινήσεις

 3. Στην καρτέλα "Προσαρμοσμένη κίνησηπαράθυρο εργασιών , κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά της επιλεγμένης ταινίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Επιλογές εφέ".

  Το εικονίδιο ταινίας, το οποίο μοιάζει με το σύμβολο στο κουμπί αναπαραγωγής μιας αναπαραγωγής VCR ή DVD, εμφανίζεται επάνω από τη γραμμή ενεργοποίησης.

  Εφέ ταινίας στη λίστα του παραθύρου εργασιών

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Εφέ"και, στη συνέχεια, στην περιοχή "Έναρξη αναπαραγωγής", κάντε κλικ στην επιλογή "Από το χρόνο" και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον συνολικό αριθμό των δευτερολέπτων για την καθυστέρηση.

Επαναφορά ταινίας μετά την αναπαραγωγή

Όταν ορίζετε μια ταινία για επαναφορά, η ταινία επιστρέφει αυτόματα στο πρώτο καρέ και σταματά μετά την αναπαραγωγή μία φορά.

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στο πλαίσιο ταινίας επάνω στη διαφάνεια.

 2. Στην περιοχή "Εργαλεία ταινίας",στην καρτέλα "Επιλογές", στην ομάδα "Επιλογές ταινίας", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Επαναφορά ταινίας μετά την αναπαραγωγή".

  Καρτέλα "Επιλογές" στα "Εργαλεία εικόνας"

Δείτε επίσης

Δημιουργία παρουσίασης που εκτελείται αυτόνομα

Μετατροπή της παρουσίασής σας σε βίντεο

Προσθήκη και αναπαραγωγή αποσπασμάτων ήχου σε μια παρουσίαση

Ορισμός του χρονισμού και της ταχύτητας μιας μετάβασης

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×