Παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις εκτυπωτή για προχωρημένους" στον Publisher

Χρησιμοποιήστε αυτές τις επιλογές στον Publisher για να χειριστείτε μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων εκτύπωσης, όπως τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας με έναν οδηγό, για να μπορείτε εύκολα να τυπώνετε φακέλους και εκδόσεις διπλής όψης, να τυπώνετε πλάκες έγχρωμης εκτύπωσης, καθώς και σημάδια εκτυπωτή.

Καρτέλα "Διαχωρισμοί χρωμάτων"

Ενότητα εξόδου

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που καθορίζουν αν θα τυπωθεί σύνθετο ή διαχωρισμοί χρωμάτων, ποιες πλάκες θα τυπωθούν και την ανάλυση εκτύπωσης.

Εκτύπωση χρωμάτων ως     Επιλέξτε μία από αυτές τις επιλογές για να καθορίσετε το μοντέλο χρωμάτων:

 • Σύνθετο RGB     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε ένα σύνθετο, του οποίου τα χρώματα ορίζονται από το μοντέλο χρωμάτων RGB. Αυτή είναι η προτεινόμενη επιλογή για εκτύπωση σε επιτραπέζιο εκτυπωτή.

 • Σύνθετες αποχρώσεις του γκρι     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε ένα σύνθετο, του οποίου τα χρώματα ορίζονται ως αποχρώσεις του γκρι.

 • Σύνθετη τετραχρωμία CMYK     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε ένα σύνθετο, του οποίου τα χρώματα ορίζονται από το μοντέλο χρωμάτων CMYK (κυανό, ματζέντα, κίτρινο, μαύρο).

  • Για να ενεργοποιηθεί η επιλογή CMYK, πρέπει να έχετε έγχρωμο εκτυπωτή με PostScript Level 2 ή νεότερης έκδοσης συνδεδεμένο με τον υπολογιστή σας.

  • Εάν δεν επιλέξατε έγχρωμο εκτυπωτή στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση και ενεργοποιήσατε αυτή την επιλογή, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για να σας υπενθυμίσει να επιλέξετε έναν έγχρωμο εκτυπωτή.

 • Διαχωρισμοί χρωμάτων     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε μία ξεχωριστή πλάκα για κάθε μελάνι που χρησιμοποιείται στη δημοσίευση.

  Σημείωση: Εάν επιλέξετε Διαχωρισμοί χρωμάτων, οι επιλογές Να μην τυπωθούν κενές πλάκες και Απόδοση τόνων οθόνης θα είναι ενεργοποιημένες.

  Αυτές οι πλάκες     Ενεργοποιήστε μία από αυτές τις επιλογές για να ορίσετε τα μελάνια που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία της εκτύπωσης. Ανάλογα με την επιλογή που κάνετε σε αυτήν τη λίστα, οι επιλογές για την Απόδοση τόνων οθόνης θα διαφέρουν.

  Σημείωση: Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται μόνο εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο Διαχωρισμοί χρωμάτων.

  • Όλα τα καθορισμένα μελάνια     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε μια ξεχωριστή πλάκα για κάθε μελάνι που έχετε ορίσει για τη δημοσίευση, είτε χρησιμοποιείται είτε όχι.

  • Μόνο χρησιμοποιημένα μελάνια     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε ξεχωριστές πλάκες μόνο για εκείνα τα μελάνια που χρησιμοποιούνται στη δημοσίευση.

  • Μετατροπή χρωμάτων σημείου σε χρώματα τετραχρωμίας     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να μετατρέψετε τα χρώματα σημείου που χρησιμοποιούνται στη δημοσίευση στις ισοδύναμες τιμές CMYK και να εκτυπώσετε αυτά τα αντικείμενα με διαχωρισμό χρωμάτων τετραχρωμίας.

   Να μην τυπωθούν κενές πλάκες     Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να αποτρέψετε την εκτύπωση πλακών για ένα μελάνι που χρησιμοποιείται στη δημοσίευση, αλλά όχι σε μια συγκεκριμένη σελίδα. Για παράδειγμα, όταν είναι επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου, ο Publisher εκτυπώνει μόνο μία πλάκα μαύρου μελανιού για μια σελίδα που περιέχει μόνο μαύρο κείμενο. Για σελίδες που περιέχουν έγχρωμες φωτογραφίες, ο Publisher εκτυπώνει πλάκες με κυανό, ματζέντα, κίτρινο και μαύρο μελάνι.

Ανάλυση     Οι επιλογές που εμφανίζονται διαφέρουν, ανάλογα με τον εκτυπωτή σας. Για παράδειγμα, μαζί με την επιλογή (προεπιλογή), μπορείτε να έχετε αναλύσεις 525 x 525, 600 x 600, 1200 x 1200 ή 1800 x 1800. Συνήθως, οι τιμές ανάλυσης στη λίστα εμφανίζονται σε κουκκίδες ανά ίντσα (dpi). Μπορεί να είναι σε κουκκίδες ανά εκατοστό (dpc), ανάλογα με τον εκτυπωτή ή τη φωτοστοιχειοθετική μηχανή. Οι διαθέσιμες αναλύσεις εξαρτώνται από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε. Οι εκτυπωτές διαθέτουν προκαθορισμένες αναλύσεις που δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Ορισμένοι εκτυπωτές επιτρέπουν την εκτύπωση με μία μόνο ανάλυση.

Ενότητα απόδοσης τόνων οθόνης

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που καθορίζουν τις γραμμές ανά ίντσα (lpi). Οι ρυθμίσεις διαφέρουν, ανάλογα με την επιλογή που ενεργοποιήσατε στη λίστα Αυτές οι πλάκες.

Σημείωση: Αυτές οι επιλογές ενεργοποιούνται μόνο εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο Διαχωρισμοί χρωμάτων.

Χρήση των παρακάτω προσαρμοσμένων ρυθμίσεων     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να ορίσετε προσαρμοσμένες γωνίες γραμμής οθόνης και συχνότητες για πλάκες τετραχρωμίας και χρώματος σημείου. Ανάλογα με το αν έχετε επιλέξει Όλα τα καθορισμένα μελάνια, Μόνο χρησιμοποιημένα μελάνια ή Μετατροπή χρωμάτων σημείου σε χρώματα τετραχρωμίας, οι επιλογές Εκτύπωση πλάκας, Συχνότητα και Γωνία ποικίλλουν. Ρωτήστε το επαγγελματικό τυπογραφείο σας εάν πρέπει να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Εκτύπωση πλάκας     Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις πλάκες μελανιού που θέλετε να εκτυπώσετε.

Συχνότητα     Εισαγάγετε μια προσαρμοσμένη συχνότητα γραμμής οθόνης για όλες τις οθόνες και τους ενδιάμεσους τόνους σε οποιαδήποτε πλάκα.

Γωνία     Εισαγάγετε μια προσαρμοσμένη γωνία γραμμής οθόνης για όλες τις οθόνες και τους ενδιάμεσους τόνους σε οποιαδήποτε πλάκα.

Η προεπιλεγμένη συχνότητα στον Publisher είναι 133 γραμμές ανά ίντσα (lpi). Οι προεπιλεγμένες γωνίες στον Publisher είναι οι εξής:

 • Μαύρο (Κ): 45 μοίρες.

 • Κυανό (C): 105 μοίρες.

 • Ματζέντα (Μ): 75 μοίρες.

 • Κίτρινο (Y): 90 μοίρες.

 • Χρώματα σημείου: Ποικίλουν ανάλογα με το πόσα χρησιμοποιούνται. Ο Publisher εκτυπώνει το πρώτο χρώμα σημείου στις 45 μοίρες. Τα άλλα χρώματα σημείου εκτυπώνονται σε 105, 75, 30, 60, 90, 135, 15, 165, 120 και 0.

Επαναφορά καρτέλας

Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί γίνεται επαναφορά όλων των επιλογών αυτής της καρτέλας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Καρτέλα "Ρυθμίσεις σελίδας"

Ρυθμίστε τα σημάδια εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιηθούν. Τα σημάδια εκτυπώνονται εκτός σελίδας και μόνο εάν το μέγεθος του χαρτιού είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος σελίδας της δημοσίευσης.

Ενότητα εξόδου εκτύπωσης

Επιλέξτε τον προσανατολισμό και την απεικόνιση εξόδου. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αυτών των επιλογών στην περιοχή Δείγμα.

Σημείωση: Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο με εκτυπωτές PostScript:

 • Κατακόρυφη αναστροφή     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εκτυπώσετε ένα κατακόρυφο είδωλο της δημοσίευσής σας. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται συνήθως κατά την εκτύπωση σε φιλμ σε μια φωτοστοιχειοθετική μηχανή, έτσι ώστε η εικόνα να διαβάζεται σωστά όταν η φωτοευαίσθητη επιφάνεια του φιλμ είναι προς τα κάτω (όπως κατά το κάψιμο πλάκας πιεστηρίου).

 • Οριζόντια αναστροφή     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εκτυπώσετε ένα οριζόντιο είδωλο της δημοσίευσής σας. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται συνήθως κατά την εκτύπωση σε φιλμ σε μια φωτοστοιχειοθετική μηχανή, έτσι ώστε η εικόνα να διαβάζεται σωστά όταν η φωτοευαίσθητη επιφάνεια του φιλμ είναι προς τα κάτω (όπως κατά το κάψιμο πλάκας πιεστηρίου).

 • Αρνητικό εικόνας     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εκτυπώσετε ένα αρνητικό εικόνας της δημοσίευσής σας. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται συνήθως κατά την εκτύπωση σε φιλμ σε μια φωτοστοιχειοθετική μηχανή, έτσι ώστε η εικόνα να διαβάζεται σωστά όταν καίγεται σε μια πλάκα πιεστηρίου.

Περιοχή δείγματος

Αυτό το πλαίσιο εμφανίζει ως παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο οι επιλογές που κάνετε επηρεάζουν τις εικόνες και το κείμενο. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε Οριζόντια αναστροφή και Αρνητικό εικόνας, το Δείγμα της εικόνας θα εμφανίσει ένα λευκό ζώο να τρέχει προς τα αριστερά, επάνω από κείμενο στοιχισμένο δεξιά. Το χαρτί φόντου θα είναι μαύρο.

Ενότητα σημαδιών εκτυπωτή

Επιλέξτε από μια ποικιλία σημαδιών εκτυπωτή. Τα σημάδια εκτυπώνονται εκτός σελίδας και η εκτύπωσή τους είναι δυνατή μόνο εάν το μέγεθος του χαρτιού είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος σελίδας της δημοσίευσης.

Σημείωση: Οι επιλογές Πληροφορίες εργασίας, Σημάδια καταχώρησης, και Δείγματα πυκνότητας (ράστερ) είναι διαθέσιμες μόνο εάν έχετε επιλέξει Σύνθετες αποχρώσεις του γκρι, Διαχωρισμοί χρωμάτων ή Σύνθετη τετραχρωμία CMYK στην περιοχή Έξοδος στην καρτέλα Διαχωρισμοί χρωμάτων. Δεν είναι διαθέσιμες εάν επιλέξετε Σύνθετο RGB.

 • Σημάδια περικοπής     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εκτυπώσετε σημάδια που δείχνουν πού πρέπει να περικοπεί μια σελίδα, ανάλογα με το κατάλληλο μέγεθος της δημοσίευσης.

 • Πληροφορίες εργασίας     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να εκτυπώσετε σε κάθε πλάκα πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη εκτυπωτική εργασία. Οι πληροφορίες εργασίας περιλαμβάνουν το όνομα του αρχείου της δημοσίευσης, την ημερομηνία εκτύπωσης και τον αριθμό σελίδας. Εάν εκτυπώνετε διαχωρισμούς χρωμάτων, οι πληροφορίες εργασίας περιλαμβάνουν επίσης το χρώμα μελανιού της πλάκας (κυανό, ματζέντα, κίτρινο, μαύρο ή χρώμα σημείου).

 • Σημάδια καταχώρησης     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εκτυπώσετε σημάδια καταχώρησης που θα χρησιμοποιηθούν για τη στοίχιση (καταχώρηση) της εκτύπωσης δύο ή περισσότερων εκτυπωτικών πλακών σε μία μόνο σελίδα.

 • Δείγματα πυκνότητας (ράστερ)     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εκτυπώσετε ένα δείγμα πυκνότητας (ράστερ) με διαβάθμιση από οθόνη 10 τοις εκατό έως γέμισμα 100 τοις εκατό. Ένα επαγγελματικό τυπογραφείο θα χρησιμοποιήσει αυτό το ράστερ για να προσδιορίσει τον κατάλληλο χρόνο έκθεσης για το κάψιμο της πλάκας και για να δοκιμάσει το κέρδος κουκκίδας στις εκτυπωμένες σελίδες.

 • Ράβδοι χρωμάτων (CMYK και διαχωρισμός μόνο)     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εκτυπώσετε μια ράβδο χρωμάτων, την οποία χρησιμοποιεί το επαγγελματικό τυπογραφείο για να δοκιμάσει πώς εκτυπώνεται στη σελίδα ένα τμήμα με συμπαγές μελάνι. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν οι επιλογές Διαχωρισμοί χρωμάτων ή Σύνθετη τετραχρωμία CMYK είναι ενεργοποιημένες στην καρτέλα Διαχωρισμοί χρωμάτων.

Σήμανση στυλ     Κάντε κλικ σε ένα εικονίδιο για να επιλέξετε τη σήμανση στυλ.

Ενότητα προέκτασης εκτύπωσης

Επιλέξτε εάν θέλετε να επιτρέπονται οι προεκτάσεις εκτύπωσης και να εμφανίζεται το ποσοστό αποκοπής με σημάδια προέκταση εκτύπωσης.

Σημείωση: Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο με εκτυπωτές PostScript:

 • Να επιτρέπεται προέκταση εκτύπωσης     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέπεται στα αντικείμενα που εκτείνονται πέρα από τα άκρα της σελίδας να εκτυπωθούν έως 1/8 της ίντσας πέρα από το μέγεθος της σελίδας. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.

 • Σημάδια προέκτασης εκτύπωσης     Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Να επιτρέπεται προέκταση εκτύπωσης. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εκτυπώσετε σημάδια προέκτασης εκτύπωσης τα οποία εμφανίζουν το μέγεθος της προέκταση εκτύπωσης. Τα σημάδια προέκτασης εκτύπωσης εκτυπώνονται 1/8 της ίντσας έξω από τα σημάδια περικοπής.

Καρτέλα "Γραφικά και γραμματοσειρές"

Επιλέξτε τον τρόπο διαχείρισης γραμματοσειρών, ανάλυσης εικόνας, και περικοπής εικόνας και μείωσης μεγέθους κατά την εκτύπωση.

Ενότητα γραμματοσειρών

Χρήση μόνο γραμματοσειρών δημοσίευσης     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να περιορίσετε τον εκτυπωτή σας ώστε να χρησιμοποιήσει μόνο την έκδοση γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται στη δημοσίευσή σας.

Σημείωση: Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις της ίδιας γραμματοσειράς. Για παράδειγμα, ακόμα και αν χρησιμοποιείτε μια βασική γραμματοσειρά Times New Roman, ενδέχεται να μην είναι η ίδια ακριβώς γραμματοσειρά που είναι ενσωματωμένη στον επιτραπέζιο εκτυπωτή σας. Εάν χρησιμοποιήσετε τις εκδόσεις γραμματοσειράς που παρέχονται από τον Publisher, η εκτύπωση της δημοσίευσης θα γίνει πιο ελεγχόμενα, και συχνά, σε υψηλότερη ποιότητα συγκριτικά με το αν επιτρέψετε την υποκατάσταση γραμματοσειρών.

Να επιτρέπεται η υποκατάσταση γραμματοσειρών από τον εκτυπωτή     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε τις ενσωματωμένες γραμματοσειρές του εκτυπωτή σας, είτε στη μνήμη μόνο για ανάγνωση (ROM), είτε στη μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) είτε σε μια μονάδα σκληρού δίσκου, που έχουν το ίδιο όνομα με τις γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται στη δημοσίευσή σας. Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής μπορεί να προκαλέσει πιο γρήγορη εκτύπωση του αρχείου σας, επειδή το αρχείο θα είναι μικρότερο, αλλά η δημοσίευση μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση.

Ενότητα εικόνων

Εκτύπωση όλων των εικόνων σε πλήρη ανάλυση     Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε τις συνδεδεμένες εικόνες ως γραφικά υψηλής ανάλυσης.

Εκτύπωση συνδεδεμένων εικόνων σε χαμηλή ανάλυση     Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε κάθε συνδεδεμένη εικόνα, χρησιμοποιώντας το γραφικό συμβόλου κράτησης θέσης χαμηλής ανάλυσης που είναι αποθηκευμένο στη δημοσίευση.

Να μην γίνεται εκτύπωση εικόνων     Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε ένα πλαίσιο στη θέση κάθε εικόνας. Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι χρήσιμη όταν θέλετε να εκτυπώσετε ένα γρήγορο δοκιμαστικό της διάταξης που να δείχνει μόνο τη θέση των εικόνων.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή αντικαθιστά όλες τις εικόνες που έχουν εισαχθεί, ανεξάρτητα αν είναι συνδεδεμένες ή ενσωματωμένες, καθώς και εικόνες clip art. Τα αυτόματα σχήματα και τα καλλιτεχνικά περιγράμματα θα εκτυπώνονται πάντα. Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται ως γέμισμα σε αυτόματα σχήματα, πλαίσια κειμένου και WordArt θα εκτυπώνονται επίσης, καθώς και οι εικόνες που χρησιμοποιούνται ως φόντα σελίδας.

Ενότητα περικοπής και μείωσης μεγέθους εικόνων

Αυτές οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες για εμπορική χρήση Σύνθετο RGB.

Σημείωση: Για να επιλέξετε Σύνθετη τετραχρωμία CMYK, πρέπει να έχετε επιλέξει εκτυπωτή PostScript Level 2 ή νεότερης έκδοσης στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

Έγχρωμες εικόνες και εικόνες σε αποχρώσεις του γκρι     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για την ποιότητα εκτύπωσης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το εύρος κουκκίδων ανά ίντσα (dpi) για τις έγχρωμες εικόνες και τις εικόνες σε αποχρώσεις του γκρι. Το προεπιλεγμένο ελάχιστο και μέγιστο διαφέρει για κάθε μέθοδο εκτύπωσης. Για παράδειγμα, το προεπιλεγμένο ελάχιστο όριο για εκτύπωση υψηλής ποιότητας είναι 300 dpi, και το προεπιλεγμένο μέγιστο όριο είναι 450 dpi.

Γραμμικό σχέδιο (1 bit)     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το εύρος κουκκίδων ανά ίντσα (dpi) για το γραμμικό σχέδιο. Το προεπιλεγμένο ελάχιστο όριο είναι 1.200 dpi, και το προεπιλεγμένο μέγιστο όριο είναι 1.500 dpi.

Επαναφορά καρτέλας     Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί γίνεται επαναφορά όλων των επιλογών αυτής της καρτέλας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Καρτέλα "Οδηγός ρύθμισης εκτυπωτή"

Ενεργοποιήστε τις επιλογές σε αυτή την καρτέλα για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή σας για μη αυτόματη εκτύπωση φακέλων ή δημοσιεύσεων διπλής όψης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις επιλογές στην περιοχή Μη αυτόματη τροφοδοσία εκτύπωσης διπλής όψης για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που συλλέγει ο οδηγός.

Σημειώσεις: 

 • Την πρώτη φορά που εκτυπώνετε έναν φάκελο ή μια δημοσίευση δύο όψεων χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό ρύθμισης εκτυπωτή, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα, που σας ρωτά αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό για να συλλέξετε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Ναι, ο οδηγός θα ρυθμίσει τον εκτυπωτή σας.

 • Εάν έχετε πολλούς εκτυπωτές, εκτελέστε τον οδηγό για να συλλέξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης από κάθε εκτυπωτή, πριν να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή.

Οδηγός ρύθμισης εκτύπωσης διπλής όψης

Κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός ρύθμισης εκτύπωσης διπλής όψης για να εκκινήσετε τον οδηγό έξι βημάτων που σας βοηθά να εκτυπώνετε σωστά δημοσιεύσεις διπλής όψης. Τα βήματα περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο ο εκτυπωτής σας υποδέχεται το χαρτί και την εκτέλεση μιας δοκιμής για να βεβαιωθείτε ότι η δημοσίευσή σας θα εκτυπωθεί με τον αναμενόμενο τρόπο. Μετά την εκτέλεση του οδηγού, θα χρησιμοποιηθούν αυτόματα οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή για όλες τις εργασίες εκτύπωσης και από τις δύο πλευρές (διπλής όψης).

Σημειώσεις: 

 • Πρέπει να εκτελέσετε τον οδηγό για κάθε νέο εκτυπωτή που εγκαθιστάτε πριν από την εκτύπωση μιας δημοσίευσης δύο όψεων.

 • Εάν έχετε έναν επιτραπέζιο εκτυπωτή που δεν έχει δυνατότητες εκτύπωσης διπλής όψης, εκτελέστε τον Οδηγό ρύθμισης εκτύπωσης διπλής όψης και, στη συνέχεια, εκτυπώστε με μη αυτόματο τρόπο τη δημοσίευση διπλής όψης.

Μη αυτόματη τροφοδοσία εκτύπωσης διπλής όψης

Αφού εκτελέσετε τον Οδηγό ρύθμισης εκτύπωσης διπλής όψης, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εκτυπωτή που έχουν συλλεχθεί από τον οδηγό, έτσι ώστε να μπορείτε να εκτυπώσετε με μη αυτόματο τρόπο μια δημοσίευση διπλής όψης.

Σημαντικό: Μην αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, εκτός και εάν είσαστε έμπειρος χρήστης. Η αλλαγή των ρυθμίσεων μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία της εργασίας εκτύπωσης.

Τροφοδοσία     

Ορίστε μια επιλογή για να δηλώσετε εάν η τροφοδοσία χαρτιού του εκτυπωτή σας θα γίνεται από έναν δίσκο στο κάτω ή το επάνω μέρος του εκτυπωτή.

Τροφοδοσία του χαρτιού με     

 • Μεγάλη πλευρά     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, εάν η τροφοδοσία χαρτιού στον εκτυπωτή σας γίνεται από τη μεγάλη πλευρά του (οριζόντιος προσανατολισμός).

 • Μικρή πλευρά     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, εάν η τροφοδοσία χαρτιού στον εκτυπωτή σας γίνεται από τη μικρή πλευρά του (οριζόντιος προσανατολισμός).

Περιστροφή φύλλου χαρτιού     

 • 0 μοίρες     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, εάν μπορείτε να εισαγάγετε ξανά το έγγραφο προς την ίδια κατεύθυνση με την πρώτη πλευρά της σελίδας διπλής όψης.

 • 180 μοίρες     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να περιστρέψετε το χαρτί οριζόντια κατά 180 μοίρες, πριν από την επανεισαγωγή του για εκτύπωση διπλής όψης.

Τροφοδοσία από μπροστά     

 • Με πρόσοψη επάνω    Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν ο εκτυπωτής εκτυπώνει τη σελίδα με την πρόσοψη προς τα πάνω.

 • Με πρόσοψη κάτω     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν ο εκτυπωτής εκτυπώνει τη σελίδα με την πρόσοψη προς τα κάτω.

Τροφοδοσία από πίσω     

 • Με πρόσοψη κάτω     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν ο εκτυπωτής εκτυπώνει τη σελίδα με την πρόσοψη προς τα κάτω.

 • Με πρόσοψη επάνω     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν ο εκτυπωτής εκτυπώνει τη σελίδα με πρόσοψη προς τα πάνω.

Σειρά εκτύπωσης από πίσω     

 • Αντίστροφη     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε τη δημοσίευσή σας αντίστροφα (εφέ ειδώλου καθρέπτη).

 • Κανονική     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε τη δημοσίευσή σας κανονικά.

Παράθυρο διαλόγου "Ρύθμιση φακέλων"

Κάντε κλικ στο κουμπί Παράθυρο διαλόγου "Ρύθμιση φακέλων" για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση φακέλων, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εκτυπώσετε φακέλους. Έχετε υπόψη ότι αυτό το παράθυρο διαλόγου είναι διαθέσιμο μόνο στο Publisher 2007.

Επαναφορά καρτέλας

Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί επαναφέρετε μόνο τις επιλογές παραθύρου διαλόγου Μη αυτόματη τροφοδοσία εκτύπωσης διπλής όψης και Ρύθμιση φακέλων. Δεν γίνεται επαναφορά των επιλογών του Οδηγού ρύθμισης εκτύπωσης διπλής όψης.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×