Παραδείγματα χρήσης ημερομηνιών ως κριτηρίων σε ερωτήματα της Access

Παραδείγματα χρήσης ημερομηνιών ως κριτηρίων σε ερωτήματα της Access

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία ερωτημάτων, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στα ερωτήματα.

Ακολουθούν ορισμένα συνηθισμένα παραδείγματα κριτηρίων ημερομηνιών, που κυμαίνονται από απλά φίλτρα ημερομηνίας μέχρι και πιο σύνθετους υπολογισμούς περιοχής ημερομηνιών. Ορισμένα από τα πιο σύνθετα παραδείγματα χρησιμοποιούν τις συναρτήσεις ημερομηνίας της Access για να εξαγάγουν διάφορα τμήματα μιας ημερομηνίας, ώστε να σας δώσουν μόνο τα αποτελέσματα που θέλετε.

Παραδείγματα που χρησιμοποιούν την τρέχουσα ημερομηνία στα κριτήριά τους

Παραδείγματα που λειτουργούν με μια ημερομηνία ή περιοχή ημερομηνιών εκτός από την τρέχουσα ημερομηνία

Ερωτήματα που φιλτράρουν για ημερομηνίες null (που απουσιάζουν) ή μη null

Παραδείγματα που χρησιμοποιούν την τρέχουσα ημερομηνία στα κριτήριά τους

Για να συμπεριλάβετε στοιχεία που...

Χρήση αυτού του κριτηρίου

Αποτέλεσμα ερωτήματος

Περιέχουν τη σημερινή ημερομηνία

Date()

Επιστρέφει στοιχεία με σημερινή ημερομηνία. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2012, εμφανίζονται στοιχεία όπου το πεδίο ημερομηνίας έχει την τιμή 2 Φεβ. 2012.

Περιέχουν τη χθεσινή ημερομηνία

Date()-1

Επιστρέφει στοιχεία με τη χθεσινή ημερομηνία. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2012, εμφανίζονται στοιχεία με ημερομηνία 1 Φεβ. 2012.

Περιέχουν την αυριανή ημερομηνία

Date() + 1

Επιστρέφει στοιχεία με αυριανή ημερομηνία. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2 Φεβ. 2012, εμφανίζονται στοιχεία με ημερομηνία 3 Φεβ. 2012.

Περιέχουν ημερομηνίες από την τρέχουσα εβδομάδα

DatePart("εε"; [Ημερομηνίαπωλήσεων]) = DatePart("εε"; Date()) and Year( [Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date())

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνίες από την τρέχουσα εβδομάδα. Στην Access, η εβδομάδα ξεκινά την Κυριακή και τελειώνει το Σάββατο.

Περιέχουν ημερομηνίες από την προηγούμενη εβδομάδα

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων])* 53 + DatePart("εε"; [Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date())* 53 + DatePart("εε"; Date()) - 1

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνίες από την περασμένη εβδομάδα. Στην Access, η εβδομάδα ξεκινά την Κυριακή και τελειώνει το Σάββατο.

Περιέχουν ημερομηνίες από την επόμενη εβδομάδα

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων])* 53+DatePart("εε"; [Ημερομηνίαπωλήσεων]} = Year(Date())* 53+DatePart("εε"; Date()) + 1

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνίες από την επόμενη εβδομάδα. Στην Access, η εβδομάδα ξεκινά την Κυριακή και τελειώνει το Σάββατο.

Περιέχουν μια ημερομηνία από τις τελευταίες 7 ημέρες

Between Date() and Date()-6

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνίες από τις προηγούμενες 7 ημέρες. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2012, εμφανίζονται στοιχεία για την περίοδο μεταξύ 24 Ιαν. 2012 και 2 Φεβ. 2012.

Περιέχουν μια ημερομηνία από τον τρέχοντα μήνα

Year([Ημερομηνία_πωλήσεων]) = Year(Now()) And Month([Ημερομηνία_πωλήσεων]) = Month(Now())

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνίες από τον τρέχοντα μήνα. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2012, εμφανίζονται στοιχεία με ημερομηνία Φεβ. 2012.

Περιέχουν μια ημερομηνία από τον προηγούμενο μήνα

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων])* 12 + DatePart("μ"; [Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date())* 12 + DatePart("μ"; Date()) - 1

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνίες από τον προηγούμενο μήνα. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2012, εμφανίζονται στοιχεία με ημερομηνία Ιαν. 2012.

Περιέχουν μια ημερομηνία από τον επόμενο μήνα

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων])* 12 + DatePart("μ"; [Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date())* 12 + DatePart("μ"; Date()) + 1

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνίες από τον επόμενο μήνα. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2012, εμφανίζονται στοιχεία με ημερομηνία Μαρ. 2012.

Περιέχουν μια ημερομηνία από τις τελευταίες 30 ή 31 ημέρες

Between Date( ) And DateAdd("μ"; -1; Date( ))

Επιστρέφει στοιχεία από διάστημα ενός μήνα. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2012, εμφανίζονται στοιχεία για την περίοδο 2 Ιαν. 2012 έως 2 Φεβ. 2012.

Περιέχουν μια ημερομηνία από το τρέχον τρίμηνο

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Now()) And DatePart("τ"; [Ημερομηνίαπωλήσεων]) = DatePart("τ"; Now())

Επιστρέφει στοιχεία για το τρέχον τρίμηνο. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2012, εμφανίζονται στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Περιέχουν μια ημερομηνία από το προηγούμενο τρίμηνο

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων])*4+DatePart("τ";[Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date())*4+DatePart("τ";Date())- 1

Επιστρέφει στοιχεία για το προηγούμενο τρίμηνο. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2012, εμφανίζονται στοιχεία για το τελευταίο τρίμηνο του 2011.

Περιέχουν μια ημερομηνία από το επόμενο τρίμηνο

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων])*4+DatePart("τ";[Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date())*4+DatePart("τ";Date())+1

Επιστρέφει στοιχεία για το επόμενο τρίμηνο. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2012, εμφανίζονται στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του 2012.

Περιέχουν μια ημερομηνία από το τρέχον έτος

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date())

Επιστρέφει στοιχεία για το τρέχον έτος. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2012, εμφανίζονται στοιχεία για το έτος 2012.

Περιέχουν μια ημερομηνία από το προηγούμενο έτος

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date()) - 1

Επιστρέφει στοιχεία για το προηγούμενο έτος. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2012, εμφανίζονται στοιχεία για το έτος 2011.

Περιέχουν μια ημερομηνία από το επόμενο έτος

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date()) + 1

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνία του επόμενου έτους. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2012, εμφανίζονται στοιχεία για το έτος 2013.

Περιέχουν μια ημερομηνία από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα (όλα τα στοιχεία του έτους μέχρι σήμερα)

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date()) and Month([Ημερομηνίαπωλήσεων]) <= Month(Date()) and Day([Ημερομηνίαπωλήσεων]) <= Day (Date())

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνίες από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους μέχρι και σήμερα. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2012, εμφανίζονται στοιχεία για την περίοδο μεταξύ 1 Ιαν. 2012 και 2/2/2012.

Περιέχουν ημερομηνία στο παρελθόν

< Date()

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνίες πριν από τη σημερινή.

Περιέχουν μια ημερομηνία από το μέλλον

> Date()

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνίες μετά τη σημερινή.

Παραδείγματα που λειτουργούν με μια ημερομηνία ή περιοχή ημερομηνιών εκτός από την τρέχουσα ημερομηνία

Για να συμπεριλάβετε στοιχεία που...

Χρήση αυτού του κριτηρίου

Αποτέλεσμα ερωτήματος

Συμφωνούν απόλυτα με μια ημερομηνία, όπως 2/2/2012

#2/2/2012#

Επιστρέφει μόνο στοιχεία με ημερομηνία 2 Φεβ. 2012.

Δεν συμφωνούν με μια ημερομηνία, π.χ. 2/2/2012

Not #2/2/2012#

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνία διαφορετική από την ημερομηνία 2 Φεβ. 2012.

Περιέχουν τιμές πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως 2/2/2012

< #2/2/2012#

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνία πριν από τις 2 Φεβ. 2012.

Για να δείτε στοιχεία με ημερομηνία μέχρι και τις 2 Φεβ. 2012, χρησιμοποιήστε τον τελεστή <= αντί για τον τελεστή <.

Περιέχουν τιμές μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως 2/2/2012

> #2/2/2012#

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνία μετά τις 2 Φεβ. 2012.

Για να δείτε στοιχεία με ημερομηνία από τις 2 Φεβ. 2012 ή μετά, χρησιμοποιήστε τον τελεστή >= αντί για τον τελεστή >.

Περιέχουν τιμές από μια περιοχή ημερομηνιών (ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες)

>#2/2/2012# and <#4/2/2012#

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνία μεταξύ 2 Φεβ. 2012 και 4 Φεβ. 2012.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Between, για να φιλτράρετε μια περιοχή τιμών, συμπεριλαμβανομένων των τελικών σημείων. Για παράδειγμα, η παράσταση Between #2/2/2012# and #4/2/2012# είναι ισοδύναμη με την παράσταση >=#2/2/2012# and <=#4/2/2012#.

Περιέχουν ημερομηνίες εκτός μιας περιοχής

<#2/2/2012# or >#4/2/2012#

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνία πριν από τις 2 Φεβ. 2012 ή μετά τις 4 Φεβ. 2012.

Περιέχουν μία από δύο ημερομηνίες, όπως 2/2/2012 ή 3/2/2012

#2/2/2012# or #3/2/2012#

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνία είτε 2 Φεβ. 2012 είτε 3 Φεβ. 2012.

Περιέχουν μία ή περισσότερες από πολλές ημερομηνίες

In (#1/2/2012#; #1/3/2012#; #1/4/2012#)

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου 2012, 1 Μαρτίου 2012 ή 1 Απριλίου 2012.

Περιέχουν μια ημερομηνία σε έναν συγκεκριμένο μήνα (ανεξάρτητα από το έτος), όπως ο Δεκέμβριος

DatePart("μ"; [Ημερομηνίαπωλήσεων]) = 12

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνία Δεκεμβρίου οποιουδήποτε έτους.

Περιέχουν μια ημερομηνία σε ένα συγκεκριμένο τρίμηνο (ανεξάρτητα από το έτος), όπως το πρώτο τρίμηνο

DatePart("τ"; [Ημερομηνίαπωλήσεων]) = 1

Επιστρέφει στοιχεία με ημερομηνία στο πρώτο τρίμηνο οποιουδήποτε έτους.

Φιλτράρισμα για τιμές null (ή κενές)

Is Null

Επιστρέφει στοιχεία όπου δεν έχει καταχωρηθεί η ημερομηνία.

Φιλτράρισμα για τιμές που δεν είναι null

Is Not Null

Επιστρέφει στοιχεία όπου έχει καταχωρηθεί η ημερομηνία.

Ερωτήματα που φιλτράρουν για ημερομηνίες null (που απουσιάζουν) ή μη null

Για να συμπεριλάβετε στοιχεία που...

Χρήση αυτού του κριτηρίου

Αποτέλεσμα ερωτήματος

Φιλτράρισμα για τιμές null (ή κενές)

Is Null

Επιστρέφει στοιχεία όπου δεν έχει καταχωρηθεί η ημερομηνία.

Φιλτράρισμα για τιμές που δεν είναι null

Is Not Null

Επιστρέφει στοιχεία όπου έχει καταχωρηθεί η ημερομηνία.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με κριτήρια ημερομηνίας, π.χ. δεν λαμβάνετε τα αποτελέσματα που περιμένετε; Ανατρέξτε στο θέμα Τα κριτήρια ημερομηνίας δεν λειτουργούν στο ερώτημά μου.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×