Παρουσίαση, σε πραγματικό χρόνο, αυτόματων λεζαντών ή υπότιτλων στο PowerPoint

Το PowerPoint για Microsoft 365 μπορεί να μεταγράφει τα λόγια σας καθώς παρουσιάζετε και να τα εμφανίζει στην οθόνη ως υπότιτλους στην ίδια γλώσσα που μιλάτε ή ως υπότιτλους μεταφρασμένους σε άλλη γλώσσα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει άτομα στο ακροατήριο που πάσχουν από κώφωση ή αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής, ή είναι εξοικειωμένα με άλλη γλώσσα, αντίστοιχα.

Υπάρχουν επίσης επιλογές θέσης, μεγέθους, χρώματος και άλλες επιλογές εμφάνισης για τις λεζάντες και τους υπότιτλους ώστε να καλύπτουν διαφορετικά περιβάλλοντα και ανάγκες κοινού.

Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα μικρόφωνο συνδεδεμένο με τη συσκευή που εκτελεί το PowerPoint. Επίσης, η δυνατότητα αυτή απαιτεί μια αξιόπιστη σύνδεση στο Internet κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας.

(ΑπαιτείταιWindows 10καιPowerPoint για Microsoft 365 έκδοση 16.0.11601.20178 ή νεότερη στο τρέχον κανάλι. Η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται, εάν χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση των Windows.)

Ρύθμιση λεζαντών και υπότιτλων

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να μιλήσετε κατά την παρουσίαση, καθώς και τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στις λεζάντες/υπότιτλους (π.χ. εάν θέλετε να μεταφραστεί). Μπορείτε να επιλέξετε το συγκεκριμένο μικρόφωνο που θέλετε να χρησιμοποιηθεί (εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα μικρόφωνα που είναι συνδεδεμένα στη συσκευή σας), τη θέση όπου θα εμφανίζονται οι υπότιτλοι στην οθόνη (κάτω ή επάνω και σε επικάλυψη ή ξεχωριστά από τη διαφάνεια), καθώς και άλλες επιλογές εμφάνισης.

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης της κορδέλας, επιλέξτε Ρυθμίσεις υπότιτλων. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις χωρίς να κλείσετε την παρουσίασή σας από το μενού περιβάλλοντος, μενού Προβολή παρουσίασης ή Προβολή παρουσιαστή> Ρυθμίσεις υπότιτλων > Περισσότερες ρυθμίσεις.  

  Πλαίσιο ελέγχου "Να χρησιμοποιούνται πάντα υπότιτλοι" στην καρτέλα "Προβολή παρουσίασης"

 2. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Γλώσσα ομιλίας για να δείτε τις γλώσσες ομιλίας που μπορεί να αναγνωρίσει το PowerPoint και επιλέξτε αυτή που θέλετε. Αυτή είναι η γλώσσα που θα μιλάτε κατά την παρουσίαση. (Από προεπιλογή, αυτή θα οριστεί στη γλώσσα που αντιστοιχεί στη δική σας γλώσσα επεξεργασίας του Office.)

 3. Χρησιμοποιήστε την επιλογήΓλώσσα υπότιτλων για να δείτε ποιες γλώσσες μπορεί να εμφανίσει στην οθόνη το PowerPoint ως λεζάντες ή υπότιτλους και να επιλέξετε αυτήν που θέλετε. Αυτή είναι η γλώσσα κειμένου που θα εμφανίζεται στο ακροατήριό σας. Από προεπιλογή, αυτή η γλώσσα θα είναι ίδια με τη δική σας "Γλώσσα ομιλίας", όμως, μπορεί να είναι και διαφορετική γλώσσα, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταφραστεί. 

 4. Στο μενού Ρυθμίσεις υπότιτλων, ορίστε την επιθυμητή θέση των λεζαντών ή των υπότιτλων. Μπορεί να εμφανίζονται επάνω από το επάνω ή το κάτω περιθώριο της διαφάνειας (επικάλυψη) ή μπορεί να εμφανίζονται επάνω από το επάνω ή κάτω από το κάτω μέρος της διαφάνειας (αγκύρωση). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Κάτω από τη διαφάνεια

 5. Περισσότερες ρυθμίσεις εμφάνισης είναι διαθέσιμες, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις υπότιτλων > Περισσότερες ρυθμίσεις (Windows).

  Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα, το μέγεθος, τη διαφάνεια και το στυλ γραμματοσειράς στους υπότιτλους. Μπορείτε να αλλάξετε το φόντο για τη βελτίωση της αντίθεσης και να κάνετε το κείμενο πιο ευανάγνωστο. 

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κατά την παρουσίαση

Εάν είστε στη μέση μιας παρουσίασης και θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα, κάντε κλικ στο κουμπί Εναλλαγή υπότιτλων από την Προβολή παρουσίασης ή την Προβολή παρουσιαστή, στη γραμμή εργαλείων, κάτω από την κύρια διαφάνεια:

Στην Προβολή παρουσίασης:

Κουμπί "Εναλλαγή υποτίτλων" στην προβολή "Προβολή παρουσίασης" του PowerPoint.

Στην Προβολή παρουσιαστή:

Το κουμπί "Εναλλαγή υπότιτλων" στην Προβολή παρουσιαστή

Μπορείτε επίσης να κάνετε εναλλαγή από το μενού δεξιού κλικ ή με το πλήκτρο συντόμευσης J.

Για να ξεκινούν πάντα οι υπότιτλοι κατά την έναρξη μιας Προβολής παρουσίασης, από την κορδέλα, μπορείτε να μεταβείτε στην επιλογή Προβολή παρουσίασης > Να χρησιμοποιούνται πάντα υπότιτλοι για να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για όλες τις παρουσιάσεις. (Από προεπιλογή, η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη.) Στη συνέχεια, στην Προβολή παρουσίασης και την Προβολή παρουσιαστή, εμφανίζεται στην οθόνη μια μεταγραφή της ομιλίας σας σε πραγματικό χρόνο.

(Αυτή η δυνατότητα απαιτείPowerPoint για Microsoft 365 για Mac έκδοση 16.22.127.0 ή νεότερη.)

Ρύθμιση λεζαντών και υπότιτλων

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να μιλήσετε κατά την παρουσίαση, καθώς και τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στις λεζάντες/υπότιτλους (π.χ. εάν θέλετε να μεταφραστεί). Μπορείτε να επιλέξετε το συγκεκριμένο μικρόφωνο που θέλετε να χρησιμοποιηθεί (εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα μικρόφωνα που είναι συνδεδεμένα στη συσκευή σας), τη θέση όπου θα εμφανίζονται οι υπότιτλοι στην οθόνη (κάτω ή επάνω και σε επικάλυψη ή ξεχωριστά από τη διαφάνεια), καθώς και άλλες επιλογές εμφάνισης.

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης της κορδέλας, επιλέξτε Ρυθμίσεις υπότιτλων.

  Οι ρυθμίσεις για λεζάντες και υπότιτλους βρίσκονται στην καρτέλα "Προβολή παρουσίασης" στο PowerPoint.
 2. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Γλώσσα ομιλίας για να δείτε τις γλώσσες ομιλίας που μπορεί να αναγνωρίσει το PowerPoint και επιλέξτε αυτή που θέλετε. Αυτή είναι η γλώσσα που θα μιλάτε κατά την παρουσίαση. (Από προεπιλογή, αυτή θα οριστεί στη γλώσσα που αντιστοιχεί στη δική σας γλώσσα του Office.)

 3. Χρησιμοποιήστε την επιλογήΓλώσσα υπότιτλων για να δείτε ποιες γλώσσες μπορεί να εμφανίσει στην οθόνη το PowerPoint ως λεζάντες ή υπότιτλους και να επιλέξετε αυτήν που θέλετε. Αυτή είναι η γλώσσα κειμένου που θα εμφανίζεται στο ακροατήριό σας. Από προεπιλογή, αυτή η γλώσσα θα είναι ίδια με τη δική σας "Γλώσσα ομιλίας", όμως, μπορεί να είναι και διαφορετική γλώσσα, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταφραστεί.

 4. Στο μενού Ρυθμίσεις υπότιτλων, ορίστε την επιθυμητή θέση των λεζαντών ή των υπότιτλων. Μπορεί να εμφανίζονται επάνω από το επάνω ή το κάτω περιθώριο της διαφάνειας (επικάλυψη) ή μπορεί να εμφανίζονται επάνω από το επάνω ή κάτω από το κάτω μέρος της διαφάνειας (αγκύρωση). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Κάτω από τη διαφάνεια.

 5. Περισσότερες ρυθμίσεις εμφάνισης είναι διαθέσιμες, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις υπότιτλων > Προτιμήσεις λεζάντας συστήματος.

  Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα, το μέγεθος, τη διαφάνεια και το στυλ γραμματοσειράς στους υπότιτλους. Μπορείτε να αλλάξετε το φόντο για τη βελτίωση της αντίθεσης και να κάνετε το κείμενο πιο ευανάγνωστο. 

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κατά την παρουσίαση

Εάν είστε στη μέση μιας παρουσίασης και θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα, κάντε κλικ στο κουμπί Εναλλαγή υπότιτλων από την Προβολή παρουσίασης ή την Προβολή παρουσιαστή, στη γραμμή εργαλείων, κάτω από την κύρια διαφάνεια:

Στην Προβολή παρουσίασης:

Το κουμπί εναλλαγής υπότιτλων στην προβολή παρουσίασης του PowerPoint.

Στην Προβολή παρουσιαστή:

Κουμπί "Εναλλαγή υπότιτλων" στην Προβολή παρουσιαστή στο PowerPoint

(Αυτή η δυνατότητα είναι συμβατή με τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης στο Web:Microsoft Edge, Google Chrome 34 +, Mozilla Firefox 25 +)

Ρύθμιση λεζαντών και υπότιτλων

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε να μιλήσετε κατά την παρουσίαση, καθώς και τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στις λεζάντες/υπότιτλους (π.χ. εάν θέλετε να μεταφραστεί). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν οι υπότιτλοι θα εμφανίζονται στο επάνω ή το κάτω μέρος της οθόνης.

Απλοποιημένη κορδέλα:
Ρυθμίσεις υποτίτλων στο PowerPoint online.

Κλασική κορδέλα:
Επιλογές για υπότιτλους και λεζάντες στην κλασική κορδέλα στο PowerPoint Online

 1. (Simplifed κορδέλα) Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης της κορδέλας, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στην επιλογή να χρησιμοποιούνται πάντα υπότιτλοι για να ανοίξετε το μενού των επιλογών.

  (Κλασική κορδέλα) Στην καρτέλα Προβολή της κορδέλας, επιλέξτε Χρήση υπότιτλων. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις υποτίτλων για να ανοίξετε το μενού επιλογών.

 2. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Γλώσσα ομιλίας για να δείτε τις γλώσσες ομιλίας που μπορεί να αναγνωρίσει το PowerPoint και επιλέξτε αυτή που θέλετε. Αυτή είναι η γλώσσα που θα μιλάτε κατά την παρουσίαση. (Από προεπιλογή, αυτή θα οριστεί στη γλώσσα που αντιστοιχεί στην τοπική γλώσσα του προγράμματος περιήγησης.)

 3. Χρησιμοποιήστε την επιλογήΓλώσσα υπότιτλων για να δείτε ποιες γλώσσες μπορεί να εμφανίσει στην οθόνη το PowerPoint ως λεζάντες ή υπότιτλους και να επιλέξετε αυτήν που θέλετε. Αυτή είναι η γλώσσα κειμένου που θα εμφανίζεται στο ακροατήριό σας. (Από προεπιλογή, αυτή η γλώσσα θα είναι ίδια με τη δική σας "Γλώσσα ομιλίας", όμως, μπορεί να είναι και μια διαφορετική γλώσσα, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταφραστεί.) 

 4. Ορίστε την επιθυμητή θέση των λεζάντων ή υποτίτλων: μπορούν να εμφανιστούν σε επικάλυψη στο επάνω ή το κάτω περιθώριο της διαφάνειας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Κάτω μέρος (επικάλυψη)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κατά την παρουσίαση

Για να ξεκινούν πάντα οι υπότιτλοι όταν παρουσιάζεται μια προβολή παρουσίασης, επιλέξτε προβολή > να χρησιμοποιείτε πάντα υπότιτλους.

Εάν βρίσκεστε στη μέση μιας παρουσίασης και θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα, κάντε κλικ στο κουμπί χρήση υποτίτλων στην προβολή παρουσίασης, στη γραμμή εργαλείων κάτω από την κύρια διαφάνεια:

Κουμπί "Εναλλαγή υποτίτλων" στην προβολή "Προβολή παρουσίασης" του PowerPoint.

Συντόμευση πληκτρολογίου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: J

Συμβουλές

 • Εάν βλέπετε προβλήματα στις λεζάντες ή τους υπότιτλους, δοκιμάστε να μιλήσετε πιο σκόπιμα.

 • Προσπαθήστε να αποφύγετε ή να εξαλείψετε τον θόρυβο του περιβάλλοντος που μπορεί να παρεμβάλλει στη φωνή σας.

 • Λεζάντες & οι υπότιτλοι εξαρτώνται από μια υπηρεσία ομιλίας που βασίζεται στο cloud, επομένως είναι σημαντικό να έχετε μια σύνδεση στο Internet που είναι γρήγορη και αξιόπιστη.

Γλώσσες ομιλίας που υποστηρίζονται από ζωντανές λεζάντες και υπότιτλους (είσοδος φωνής)

Πολλές γλώσσες ομιλίας υποστηρίζονται ως είσοδοι φωνής για ζωντανές λεζάντες και υπότιτλους στο PowerPoint για Microsoft 365. Οι γλώσσες που έχουν επισημανθεί ως Προεπισκόπηση παρέχονται πριν από την πλήρη υποστήριξη και θα έχουν γενικά χαμηλότερη ακρίβεια, κάτι που θα βελτιωθεί στη διάρκεια του χρόνου.

Γλώσσες που υποστηρίζονται πλήρως

Γλώσσες προεπισκόπησης *

Κινεζικά (ΛΔΚ)

Αραβικά

Αγγλικά (Καναδά)

Δανικά

Αγγλικά (Ηνωμένου Βασιλείου)

Ολλανδικά

Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών)

Αγγλικά (Αυστραλίας)

Γαλλικά (Γαλλίας)

Αγγλικά (Ινδίας)

Γερμανικά (Γερμανίας)

Φινλανδικά

Ιταλικά (Ιταλίας)

Γαλλικά (Καναδά)

Ισπανικά (Ισπανίας)

Χίντι

Ιαπωνικά

Κορεατικά

Νορβηγικά

Πορτογαλικά (Βραζιλίας)

Ρωσικά

Ισπανικά (Μεξικού)

Σουηδικά

* Οι "Γλώσσες προεπισκόπησης" δεν υποστηρίζονται πλήρως αυτή τη στιγμή. Στη διάρκεια του χρόνου, θα βελτιωθεί η αναγνώριση αυτών των γλωσσών.

Γλώσσες ομιλίας που υποστηρίζονται από τις ζωντανές λεζάντες και υπότιτλους (έξοδος φωνής)

Το PowerPoint για Microsoft 365 μπορεί να εμφανίσει λεζάντες ή υπότιτλους στην οθόνη σε οποιαδήποτε από περισσότερες από 60 γλώσσες:

Αφρικάανς

Λετονικά

Αραβικά

Λιθουανικά

Βεγγαλικά

Μαλγασικά

Βοσνιακά

Μαλαισιανά

Βουλγαρικά

Μαλτεζικά

Παραδοσιακά Καντονέζικα

Μαορί

Καταλανικά

Νορβηγικά (Μποκμάλ)

Κινεζικά (Απλοποιημένα) 

Περσικά

Κινεζικά (Παραδοσιακά) 

Πολωνικά

Κροατικά

Πορτογαλικά

Τσεχικά

Οτόμι περιοχής Κερέταρο    

Δανικά

Ρουμανικά

Ολλανδικά

Ρωσικά

Αγγλικά

Σαμοανά

Εσθονικά

Σερβικά (Κυριλλικά)

Φίτζι

Σερβικά (Λατινικά)

Φιλιππινικά

Σλοβακικά

Φινλανδικά

Σλοβενικά

Γαλλικά

Ισπανικά

Γερμανικά

Σουηδικά

Ελληνικά

Ταϊτιανά

Κρεολικά Αϊτής

Ταμιλικά

Εβραϊκά

Τελουγκουϊκά

Χίντι

Ταϊλανδικά

Χμονγκ Ντάο

Τονγκανικά

Ουγγρικά

Τουρκικά

Ισλανδικά

Ουκρανικά

Ινδονησιακά

Ουρντού

Ιταλικά

Βιετναμικά

Ιαπωνικά

Ουαλικά

Κισουαχίλι

Μάγια περιοχής Γιουκατάν

Κορεατικά

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις ζωντανές λεζάντες και υπότιτλους

PowerPoint ζωντανές λεζάντες & οι υπότιτλοι είναι μία από τις δυνατότητες που έχουν ενισχυθεί με το cloud στο Microsoft 365 και τροφοδοτούνται από τις υπηρεσίες ομιλίας της Microsoft. Τα αποσπάσματα ομιλίας θα αποσταλούν στη Microsoft για την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρησιμοποιήστε πιο έξυπνα το Office.

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Δείτε επίσης

Δυνατότητες προσβασιμότητας κατά την αναπαραγωγή βίντεο στο PowerPoint

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Προσβασιμότητα παρουσιάσεων του PowerPoint

Μη αυτόματη προσθήκη κλειστών λεζάντων ή υποτίτλων στο PowerPoint

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×