Πεδία "Έναρξη γραμμής βάσης1-10"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα πεδία έναρξης γραμμής βάσης (Έναρξη γραμμής βάσης1 έως Έναρξη γραμμής βάσης10) αποθηκεύουν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας ή ανάθεσης την ώρα που αποθηκεύετε την αντίστοιχη γραμμή βάσης. Η έναρξη γραμμής βάσης1 πεδίο αποθηκεύει τις προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης για εργασίες ή αναθέσεις που έχουν αποθηκευτεί με γραμμή βάσης 1. Παρομοίως, Έναρξη γραμμής βάσης2 έως Έναρξη γραμμής βάσης10 αποθηκεύουν πεδία προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης για τις γραμμές βάσης 2 έως 10.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες των πεδίων "Έναρξη γραμμής βάσης1-10".

Τύπος δεδομένων    Ημερομηνία

Έναρξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις αποθηκευτεί μια γραμμή βάσης, η ημερομηνία στο υπολογιζόμενο πεδίο 'Έναρξη" της εργασίας αντιγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο έναρξης γραμμής βάσης της εργασίας. Το πεδίο έναρξης γραμμής βάσης που χρησιμοποιείται (Έναρξη γραμμής βάσης1, 'Έναρξη γραμμής βάσης2 κ.λπ.) εξαρτάται από το ποια γραμμή βάσης έχει αποθηκευτεί (Γραμμή βάσης 1, Γραμμή βάσης 2 κ.λπ.).

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία "Έναρξη γραμμής βάσης1-10" σε μια προβολή εργασίας, εφόσον έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία γραμμές βάσης και θέλετε να συγκρίνετε τις ημερομηνίες έναρξης γραμμής βάσης με τις προγραμματισμένες ή τις πραγματικές ημερομηνίες έναρξης για εργασίες. Μπορείτε, επίσης, να εμφανίσετε πολλές γραμμές βάσης, για να συγκρίνετε τις ημερομηνίες έναρξης γραμμής βάσης σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου, πριν από δύο μήνες, αποθηκεύσατε μια γραμμή βάσης έργου. Πριν από ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου σας και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 2. Τώρα, θέλετε να συγκρίνετε και να αναλύσετε τα τρία σύνολα των ημερομηνιών έναρξης γραμμής βάσης. Προσθέστε τα πεδία "'Έναρξη γραμμής βάσης", "Έναρξη γραμμής βάσης1" και "Έναρξη γραμμής βάσης2" στο "Φύλλο εργασιών".

Παρατηρήσεις    Τα πεδία έναρξης γραμμής βάσης περιέχουν την τιμή "ΔΥ" έως ότου αποθηκεύσετε μια αντίστοιχη γραμμή βάσης, πράγμα που μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του έργου στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης. Επιλέξτε τη γραμμή βάσης που θέλετε—"Γραμμή βάσης" ή "Γραμμή βάσης 1" έως "Γραμμή βάσης 10". Ο ορισμός της γραμμής βάσης αντιγράφει τα τρέχοντα προγραμματισμένα πεδία στα αντίστοιχα πεδία γραμμής βάσης.

Έναρξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Null

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία "Έναρξη γραμμής βάσης1-10" στην προβολή "Χρήση πόρων", εφόσον έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία γραμμές βάσης και θέλετε να εμφανίσετε ή να φιλτράρετε τις ημερομηνίες έναρξης γραμμής βάσης για αναθέσεις. Με πολλές γραμμές βάσης μπορείτε να συγκρίνετε επίσης τις ημερομηνίες έναρξης γραμμής βάσης σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου, πριν από δύο μήνες, αποθηκεύσατε μια γραμμή βάσης έργου. Πριν από ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου σας και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 2. Τώρα, θέλετε να συγκρίνετε και να αναλύσετε τα τρία σύνολα των ημερομηνιών έναρξης γραμμής βάσης στα πλαίσια των πόρων και των αναθέσεών τους. Προσθέστε τα πεδία "Έναρξη γραμμής βάσης", "Έναρξη γραμμής βάσης1" και "Έναρξη γραμμής βάσης2" στην προβολή "Χρήση πόρων". Δεν εμφανίζονται πληροφορίες στα πεδία έναρξης γραμμής βάσης δίπλα στα ονόματα πόρων. Ωστόσο, οι ημερομηνίες έναρξης γραμμής βάσης για τις αναθέσεις τους εμφανίζονται στα πεδία ανάθεσης "Έναρξη γραμμής βάσης", κάτω από το όνομα κάθε πόρου.

Έναρξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις αποθηκευτεί μια γραμμή βάσης, η ημερομηνία στο υπολογιζόμενο πεδίο της ανάθεσης "Έναρξη" αντιγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο έναρξης γραμμής βάσης. Το πεδίο έναρξης γραμμής βάσης που χρησιμοποιείται (Έναρξη γραμμής βάσης1, 'Έναρξη γραμμής βάσης2 κ.λπ.) εξαρτάται από το ποια γραμμή βάσης έχει αποθηκευτεί (Γραμμή βάσης 1, Γραμμή βάσης 2 κ.λπ.).

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία "Έναρξη γραμμής βάσης1-10" στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" εφόσον έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία γραμμή βάσης και θέλετε να συγκρίνετε τις ημερομηνίες έναρξης γραμμής βάσης με προγραμματισμένες ή πραγματικές ημερομηνίες έναρξης για τις αναθέσεις. Μπορείτε, επίσης, να εμφανίσετε πολλές γραμμές βάσης, για να συγκρίνετε τις ημερομηνίες έναρξης γραμμής βάσης σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου, πριν από δύο μήνες, αποθηκεύσατε μια γραμμή βάσης έργου. Πριν από ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου σας και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 2. Τώρα, θέλετε να συγκρίνετε και να αναλύσετε τα τρία σύνολα των ημερομηνιών έναρξης γραμμής βάσης. Προσθέστε τα πεδία "Έναρξη γραμμής βάσης", "Έναρξη γραμμής βάσης1" και "Έναρξη γραμμής βάσης2" στην προβολή "Χρήση εργασιών".

Παρατηρήσεις    Τα πεδία έναρξης γραμμής βάσης περιέχουν την τιμή "ΔΥ" έως ότου αποθηκεύσετε μια αντίστοιχη γραμμή βάσης, πράγμα που μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του έργου στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης. Επιλέξτε τη γραμμή βάσης που θέλετε—Γραμμή βάσης ή Γραμμή βάσης1 έως Γραμμή βάσης 10. Με τη ρύθμιση της γραμμής βάσης αντιγράφονται τα τρέχοντα προγραμματισμένα πεδία για αναθέσεις στα αντίστοιχα πεδία γραμμής βάσης.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×