Πεδία "Διακύμανση κόστους" (CV)

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα πεδία ΔΚ (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζουν τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος που θα έπρεπε να δαπανηθεί και το κόστος που πραγματικά δαπανήθηκε για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων διακύμανσης κόστους εκτελεσθείσας αξίας (ΔΚ).

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

ΔΚ (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "ΔΚ" δείχνει τη διαφορά μεταξύ του προϋπολογισμένου κόστους υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ) και του πεδίου πραγματικού κόστους υλοποιημένης εργασίας (ΠΡΑΚYΕ). Το Microsoft Office Project υπολογίζει το ποσοστό διακύμανσης κόστους ΔΚ για μια εργασία ως εξής:

ΔΚ = ΠΚΥΕ - ΠΡΑΚYΕ

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "ΔΚ" σε ένα φύλλο εργασίας, όταν θέλετε να δείτε αν έχετε χρησιμοποιήσει λιγότερο, περισσότερο ή το απαιτούμενο ποσό από το ποσό του προϋπολογισμού για μια εργασία. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο κατά τον έλεγχο της απόδοσης του προϋπολογισμού του έργου μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία.

Παράδειγμα    Το προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ) για μια ανάθεση είναι 500 € και το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας (ΠΡΑΚYΕ) είναι 400 €. Η τιμή του πεδίου "ΔΚ" είναι 100 €, δηλαδή είναι χαμηλότερη από τον προϋπολογισμό κατά 100 €.

Παρατηρήσεις    Εάν η τιμή διακύμανσης κόστους είναι θετική, το κόστος για την εργασία είναι χαμηλότερο από το ποσό του προϋπολογισμού ή της γραμμής βάσης και οι τιμές πραγματικού κόστους είναι μικρότερες από τις τιμές κόστους της γραμμής βάσης, όσον αφορά το τρέχον επίπεδο ολοκλήρωσης της εργασίας. Εάν η διακύμανση κόστους είναι αρνητική, το κόστος για την ανάθεση είναι μεγαλύτερο από το ποσό του προϋπολογισμού και οι τιμές πραγματικού κόστους είναι μεγαλύτερες από τις τιμές κόστους γραμμής βάσης για το τρέχον επίπεδο ολοκλήρωσης της εργασίας.

ΔΚ (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "ΔΚ" δείχνει τη διαφορά μεταξύ του ΠΚΥΕ πόρου (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) και του ΠΡΑΚYΕ (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας). Το Microsoft Office Project υπολογίζει το ποσοστό διακύμανσης κόστους ΔΚ για έναν πόρο ως εξής:

ΔΚ = ΠΚΥΕ - ΠΡΑΚYΕ

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "ΔΚ" σε ένα φύλλο πόρου, όταν θέλετε να δείτε αν έχετε χρησιμοποιήσει λιγότερο, περισσότερο ή το απαιτούμενο ποσό από το ποσό του προϋπολογισμού για έναν πόρο. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο κατά τον έλεγχο της απόδοσης του προϋπολογισμού του έργου μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία.

Παράδειγμα    Το προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας για έναν πόρο είναι 5.000 € και το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας (ΠΡΑΚYΕ) είναι 4.500 €. Η τιμή του πεδίου "ΔΚ" είναι 500 €, δηλαδή είναι χαμηλότερη από τον προϋπολογισμό κατά 500 €.

Παρατηρήσεις    Εάν η τιμή του πεδίου "ΔΚ" είναι θετική, το τρέχον κόστος για τον πόρο είναι χαμηλότερο από το προϋπολογισμένο ποσό και οι τιμές πραγματικού κόστους είναι μικρότερες από τις τιμές κόστους γραμμής βάσης ή τις τιμές προγραμματισμένου κόστους, όσον αφορά το επίπεδο ολοκλήρωσης της εργασίας του πόρου στο έργο. Εάν η τιμή του πεδίου "ΔΚ" είναι αρνητική, το τρέχον κόστος για τον πόρο είναι μεγαλύτερο από το προϋπολογισμένο ποσό και οι τιμές πραγματικού κόστους είναι μεγαλύτερες από τις τιμές κόστους γραμμής βάσης, όσον αφορά το επίπεδο ολοκλήρωσης της εργασίας του πόρου στο έργο.

ΔΚ (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "ΔΚ" δείχνει τη διαφορά μεταξύ του ΠΚΥΕ ανάθεσης και του ΠΡΑΚYΕ. Το Microsoft Office Project υπολογίζει το ΔΚ ανάθεσης ως εξής:

ΔΚ = ΠΚΥΕ - ΠΡΑΚYΕ

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "ΔΚ" στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να δείτε αν έχετε χρησιμοποιήσει λιγότερο, περισσότερο ή το απαιτούμενο ποσό από το ποσό του προϋπολογισμού για μια ανάθεση. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο κατά τον έλεγχο της απόδοσης του προϋπολογισμού του έργου μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία.

Παράδειγμα    Το προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ) για μια ανάθεση είναι 500 € και το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας (ΠΡΑΚYΕ) είναι 400 €. Η τιμή του πεδίου "ΔΚ" είναι 100 €, δηλαδή έχετε δαπανήσει 100 € λιγότερο από το ποσό του προϋπολογισμού σας για το τρέχον επίπεδο ολοκλήρωσης της ανάθεσης.

Παρατηρήσεις    Εάν η τιμή του πεδίου "ΔΚ" είναι θετική, το τρέχον κόστος για τον πόρο είναι χαμηλότερο από το προϋπολογισμένο ποσό και οι τιμές πραγματικού κόστους είναι μικρότερες από τις τιμές κόστους γραμμής βάσης ή τις τιμές προγραμματισμένου κόστους, όσον αφορά το επίπεδο ολοκλήρωσης της ανάθεσης. Εάν η τιμή του πεδίου "ΔΚ" είναι αρνητική, το τρέχον κόστος για τον πόρο είναι μεγαλύτερο από το προϋπολογισμένο ποσό και οι τιμές πραγματικού κόστους είναι μεγαλύτερες από τις τιμές κόστους γραμμής βάσης ή τις τιμές προγραμματισμένου κόστους, όσον αφορά το επίπεδο ολοκλήρωσης της ανάθεσης.

ΔΚ (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "ΔΚ" δείχνει τη διαφορά μεταξύ του προϋπολογισμένου κόστους υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ) και του πεδίου πραγματικού κόστους υλοποιημένης εργασίας χρονολογικής φάσης (ΠΡΑΚYΕ). Το Microsoft Office Project υπολογίζει το ΔΚ χρονολογικής φάσης για μια εργασία ως εξής:

ΔΚ = ΠΚΥΕ - ΠΡΑΚYΕ

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "ΔΚ" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να δείτε αν έχετε χρησιμοποιήσει λιγότερο, περισσότερο ή το απαιτούμενο ποσό από το ποσό του προϋπολογισμού για μια εργασία. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο κατά τον έλεγχο της απόδοσης του προϋπολογισμού του έργου μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία. Επειδή οι τιμές χρονολογικής φάσης για τα πεδία "ΠΚΥΕ" και "ΠΡΑΚYΕ" διατηρούνται, είναι διαθέσιμες οι τιμές του πεδίου "ΔΚ" χρονολογικής φάσης.

Παράδειγμα    Το προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ) σε μια εργασία ήταν 500 € ή 100 € την ημέρα για 5 ημέρες. Το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας (ΠΡΑΚYΕ) ήταν 400 € ή 80 € ανά  ημέρα για 5 ημέρες. Κατά την αναθεώρηση του πεδίου "ΔΚ" χρονολογικής φάσης για την εργασία στη προβολή "Χρήση εργασιών", βλέπετε ότι η διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας είναι 20 € ανά ημέρα για τις 5 ημέρες, συνολικά 100 € χαμηλότερο από το ποσό του προϋπολογισμού.

Παρατηρήσεις    Εάν η τιμή διακύμανσης κόστους είναι θετική, το κόστος για την εργασία είναι χαμηλότερο από το ποσό του προϋπολογισμού ή της γραμμής βάσης και οι τιμές πραγματικού κόστους είναι μικρότερες από τις τιμές κόστους της γραμμής βάσης, όσον αφορά το τρέχον επίπεδο ολοκλήρωσης της εργασίας. Εάν η διακύμανση κόστους είναι αρνητική, το κόστος για την εργασία είναι μεγαλύτερο από το ποσό του προϋπολογισμού και οι τιμές πραγματικού κόστους είναι μεγαλύτερες από τις τιμές κόστους γραμμής βάσης για το τρέχον επίπεδο ολοκλήρωσης της εργασίας.

ΔΚ (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "ΔΚ" δείχνει τη διαφορά μεταξύ του ΠΚΥΕ χρονολογικής φάσης πόρου και του πεδίου πραγματικού κόστους υλοποιημένης εργασίας χρονολογικής φάσης (ΠΡΑΚYΕ). Το Microsoft Office Project υπολογίζει το ΔΚ χρονολογικής φάσης για έναν πόρο ως εξής:

ΔΚ = ΠΚΥΕ - ΠΡΑΚYΕ

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "ΔΚ" στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να δείτε αν έχετε χρησιμοποιήσει λιγότερο, περισσότερο ή το απαιτούμενο ποσό από το ποσό του προϋπολογισμού για έναν πόρο. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο κατά τον έλεγχο της απόδοσης του προϋπολογισμού του έργου μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία.

Παράδειγμα    Το προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ) σε έναν πόρο ήταν 5.000 € ή 100 € την ημέρα για 50 ημέρες για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί στον πόρο. Το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας (ΠΡΑΚYΕ) ήταν 4.000 € ή 80 € ανά  ημέρα για 50 ημέρες. Κατά την αναθεώρηση του πεδίου "ΔΚ" χρονολογικής φάσης για τον πόρο στην προβολή "Χρήση πόρων", βλέπετε ότι η διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας είναι 20 € ανά ημέρα για τις 50 ημέρες, συνολικά 1.000 € χαμηλότερο από το ποσό του προϋπολογισμού.

Παρατηρήσεις    Εάν η τιμή του πεδίου "ΔΚ" είναι θετική, το τρέχον κόστος για τον πόρο είναι χαμηλότερο από το προϋπολογισμένο ποσό και οι τιμές πραγματικού κόστους είναι μικρότερες από τις τιμές κόστους γραμμής βάσης ή τις τιμές προγραμματισμένου κόστους, όσον αφορά το επίπεδο ολοκλήρωσης της εργασίας του πόρου στο έργο. Εάν η τιμή του πεδίου "ΔΚ" είναι αρνητική, το τρέχον κόστος για τον πόρο είναι μεγαλύτερο από το προϋπολογισμένο ποσό και οι τιμές πραγματικού κόστους είναι μεγαλύτερες από τις τιμές κόστους γραμμής βάσης, όσον αφορά το επίπεδο ολοκλήρωσης της εργασίας του πόρου στο έργο.

ΔΚ (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "ΔΚ" δείχνει τη διαφορά μεταξύ του ΠΚΥΕ χρονολογικής φάσης ανάθεσης και του πεδίου πραγματικού κόστους υλοποιημένης εργασίας χρονολογικής φάσης (ΠΡΑΚYΕ). Το Microsoft Office Project υπολογίζει την τιμή του πεδίου διακύμανσης κόστους εκτελεσθείσας αξίας (ΔΚ) σε χρονολογική φάση για μια ανάθεση ως εξής:

ΔΚ = ΠΚΥΕ - ΠΡΑΚYΕ

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "ΔΚ" στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να δείτε αν έχετε χρησιμοποιήσει λιγότερο, περισσότερο ή το απαιτούμενο ποσό από το ποσό του προϋπολογισμού για μια ανάθεση. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο κατά τον έλεγχο της απόδοσης του προϋπολογισμού του έργου μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία.

Παράδειγμα    Το προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ) σε μια ανάθεση ήταν 500 € ή 100 € την ημέρα για 5 ημέρες. Το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας (ΠΡΑΚYΕ) ήταν 400 € ή 80 € ανά  ημέρα για 5 ημέρες. Κατά την αναθεώρηση του πεδίου "ΔΚ" χρονολογικής φάσης για την ανάθεση στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", βλέπετε ότι η διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας είναι 20 € ανά ημέρα για τις 5 ημέρες, συνολικά 100 € χαμηλότερο από το ποσό του προϋπολογισμού.

Παρατηρήσεις    Εάν η τιμή του πεδίου "ΔΚ" είναι θετική, το τρέχον κόστος για τον πόρο είναι χαμηλότερο από το προϋπολογισμένο ποσό και οι τιμές πραγματικού κόστους είναι μικρότερες από τις τιμές κόστους γραμμής βάσης ή τις τιμές προγραμματισμένου κόστους, όσον αφορά το επίπεδο ολοκλήρωσης της ανάθεσης. Εάν η τιμή του πεδίου "ΔΚ" είναι αρνητική, το τρέχον κόστος για τον πόρο είναι μεγαλύτερο από το προϋπολογισμένο ποσό και οι τιμές πραγματικού κόστους είναι μεγαλύτερες από τις τιμές κόστους γραμμής βάσης ή τις τιμές προγραμματισμένου κόστους, όσον αφορά το επίπεδο ολοκλήρωσης της ανάθεσης.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×