Πεδία ’Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης 1-10’

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν ορίζετε μια γραμμή βάσης, το Microsoft Project αντιγράφει τις ημερομηνίες προγραμματισμένη έναρξη μιας εργασίας ή ανάθεσης και τις αποθηκεύει στα πεδία Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης (Έναρξη γραμμής βάσης εκτιμώμενη να Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης1 έως Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης10). Αυτό ισχύει αν οι εργασίες είναι ή μη αυτόματα προγραμματισμένες. Για μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες, αυτές οι τιμές ενδέχεται να είναι διαφορετικές από τι είναι αποθηκευμένο στα πεδία "Έναρξη γραμμής βάσης". Για αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες, οι τιμές στα πεδία Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης και τα πεδία "Έναρξη γραμμής βάσης" είναι ακριβώς ίδια.

Το πεδίο "Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης" αποθηκεύει τις ημερομηνίες προγραμματισμένη έναρξη για εργασίες ή αναθέσεις που έχουν αποθηκευτεί με την πρώτη γραμμή βάσης που έχετε ορίσει. Παρομοίως, την έναρξη γραμμής βάσης1 Εκτιμώμενη έναρξη Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης10 αποθηκεύουν πεδία προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης για γραμμή βάσης 1 έως 10 γραμμής βάσης.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες πεδίων "Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης0-10".

Τύπος δεδομένων ημερομηνία

Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης0-10 (πεδίο εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις ορίσετε μια γραμμή βάσης, η ημερομηνία στο πεδίο προγραμματισμένη έναρξη της εργασίας αντιγράφεται στο πεδίο Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης η αντίστοιχη εργασία.

Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης πεδίο χρησιμοποιούνται (Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης, Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης1, και ούτω καθεξής) αντιστοιχεί τη γραμμή βάσης που έχει αποθηκευτεί (γραμμή βάσης, γραμμή βάσης 1, κ.ο.κ.).

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα ή περισσότερα από τα πεδία Έναρξη γραμμής βάσης εκτιμώμενη σε μια προβολή εργασίας όταν έχετε ορίσει τουλάχιστον μία γραμμή βάσης και θέλετε να συγκρίνετε ημερομηνίες έναρξης εκτιμώμενη διάρκεια γραμμής βάσης με προγραμματισμένες ή ημερομηνίες έναρξης για εργασίες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολλές γραμμές βάσης για να συγκρίνετε ημερομηνίες έναρξης γραμμής βάσης που έχουν οριστεί σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα    Το έργο σας περιλαμβάνει ένα συνδυασμό των μη αυτόματα και αυτόματα προγραμματισμένων εργασιών και ορισμένες από τις μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες εξακολουθείτε να έχετε πληροφορίες χρονοδιαγράμματος δεν ολοκληρώθηκε. Κατά την έναρξη του έργου δύο μήνες πριν, μπορείτε να ορίσετε μια γραμμή βάσης έργου με τη γραμμή βάσης. Ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου και ορίστε μια δεύτερη γραμμή βάσης με γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης με τη γραμμή βάσης 2. Τώρα θέλετε να συγκρίνετε και να αναλύσετε τα τρία σύνολα των ημερομηνιών έναρξης γραμμής βάσης εκτιμώμενη για να δείτε τους υπολογισμούς για έναρξη ημερομηνίες ανεξάρτητα από τις ημερομηνίες έναρξης που έχετε εισαγάγει στις μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες σας. Μπορείτε να προσθέσετε τα πεδία Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης, Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης1 και Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης2 στην προβολή φύλλου εργασίας.

Παρατηρήσεις    Τα πεδία Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης περιέχουν "ΔΥ" μέχρι να αποθηκεύσετε μια αντίστοιχη γραμμή βάσης, η οποία μπορείτε να κάνετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έργου. Για να ορίσετε μια γραμμή βάσης, στην καρτέλα έργο, στην ομάδα " Χρονοδιάγραμμα ", κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γραμμής βάσης. Στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γραμμής βάσης. Επιλέξτε τη γραμμή βάσης που θέλετε — γραμμή βάσης ή γραμμή βάσης 1 έως 10 γραμμής βάσης. Ορισμός μιας γραμμής βάσης αντιγράφει όλα τα πεδία προγραμματισμένη για τις εργασίες στα αντίστοιχα πεδία γραμμής βάσης.

Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης0-10 (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις ορίσετε μια γραμμή βάσης, η ημερομηνία στο πεδίο "της ανάθεσης προγραμματισμένη έναρξη" για την εργασία αντιγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης για το ανάθεση.

Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης πεδίο χρησιμοποιούνται (Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης, Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης1, και ούτω καθεξής) αντιστοιχεί τη γραμμή βάσης που έχει αποθηκευτεί (γραμμή βάσης, γραμμή βάσης 1, κ.ο.κ.).

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα ή περισσότερα από τα πεδία Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης για την προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" όταν έχετε αποθηκεύσει τουλάχιστον μία γραμμή βάσης και θέλετε να συγκρίνετε ημερομηνίες Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης με προγραμματισμένες ή πραγματικές ημερομηνίες έναρξης για αναθέσεις. Με πολλές γραμμές βάσης, μπορείτε επίσης να συγκρίνετε ημερομηνίες Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα    Το έργο σας περιλαμβάνει ένα συνδυασμό των μη αυτόματα και αυτόματα προγραμματισμένων εργασιών και ορισμένες από τις μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες εξακολουθείτε να έχετε πληροφορίες χρονοδιαγράμματος δεν ολοκληρώθηκε. Κατά την έναρξη του έργου δύο μήνες πριν, έχετε αποθηκεύσει μια γραμμή βάσης για το έργο. Ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου σας και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης με τη γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης με τη γραμμή βάσης 2. Τώρα θέλετε να συγκρίνετε και να αναλύσετε τα τρία σύνολα των Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης ημερομηνίες ανεξάρτητα από τις ημερομηνίες έναρξης που έχετε εισαγάγει στις μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες και στο περιβάλλον των πόρων και τις αναθέσεις. Μπορείτε να προσθέσετε τα πεδία Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης, Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης1 και Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης2 στην προβολή "Χρήση πόρων". Οι ημερομηνίες Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης για αναθέσεις εμφανίζονται με τα πεδία ανάθεσης κάτω από κάθε όνομα πόρου.

Παρατηρήσεις    Τα πεδία Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης περιέχουν "ΔΥ" μέχρι να αποθηκεύσετε μια αντίστοιχη γραμμή βάσης, η οποία μπορείτε να κάνετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έργου. Για να ορίσετε μια γραμμή βάσης, στην καρτέλα έργο, στην ομάδα " Χρονοδιάγραμμα ", κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γραμμής βάσης. Στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γραμμής βάσης. Επιλέξτε τη γραμμή βάσης που θέλετε — γραμμή βάσης ή γραμμή βάσης 1 έως 10 γραμμής βάσης. Ορισμός μιας γραμμής βάσης αντιγράφει όλα τα πεδία προγραμματισμένη για τις εργασίες στα αντίστοιχα πεδία γραμμής βάσης.

Μια συνδρομή για να αξιοποιήσετε πλήρως τον χρόνο σας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×