Πεδία ’Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης 1-10’

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν ορίζετε μια γραμμή βάσης, το Microsoft Project αντιγράφει τις ημερομηνίες λήξης έχει προγραμματιστεί για μια εργασία ή ανάθεση και τις αποθηκεύει στα πεδία Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης (λήξη γραμμής βάσης εκτιμώμενη να Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης1 έως Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης10). Αυτό ισχύει αν οι εργασίες είναι ή μη αυτόματα προγραμματισμένες. Για μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες, αυτές οι τιμές ενδέχεται να είναι διαφορετικές από τι είναι αποθηκευμένο στα πεδία "Λήξη γραμμής βάσης". Για αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες, οι τιμές στα πεδία Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης και τα πεδία "Λήξη γραμμής βάσης" είναι ακριβώς ίδια.

Η Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης πεδίο αποθηκεύει τις προγραμματισμένες ημερομηνίες λήξης για εργασίες ή αναθέσεις που έχουν αποθηκευτεί με τη γραμμή βάσης που ορίζετε πρώτα. Παρομοίως, η λήξη γραμμής βάσης1 εκτιμώμενη μέσω Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης10 αποθηκεύουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες λήξης για γραμμή βάσης 1 έως 10 γραμμής βάσης.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες πεδίων "Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης0-10".

Τύπος δεδομένων    Ημερομηνία

Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης0-10 (πεδίο εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις ορίσετε μια γραμμή βάσης, η ημερομηνία στο πεδίο προγραμματισμένη λήξη της εργασίας αντιγράφεται στο πεδίο Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης η αντίστοιχη εργασία. Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης πεδίο χρησιμοποιούνται (Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης, Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης1, και ούτω καθεξής) αντιστοιχεί τη γραμμή βάσης που έχει αποθηκευτεί (γραμμή βάσης, γραμμή βάσης 1, κ.ο.κ.).

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα ή περισσότερα από τα πεδία Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης σε μια προβολή εργασίας όταν έχετε ορίσει τουλάχιστον μία γραμμή βάσης και θέλετε να συγκρίνετε εκτιμώμενη διάρκεια γραμμής βάσης λήξης ημερομηνίες με ημερομηνίες λήξης προγραμματισμένες ή πραγματικές για τις εργασίες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολλές γραμμές βάσης για να συγκρίνετε Ορισμός ημερομηνιών λήξης γραμμής βάσης σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα    Το έργο σας περιλαμβάνει ένα συνδυασμό των μη αυτόματα και αυτόματα προγραμματισμένων εργασιών και ορισμένες από τις μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες εξακολουθείτε να έχετε πληροφορίες χρονοδιαγράμματος δεν ολοκληρώθηκε. Κατά την έναρξη του έργου δύο μήνες πριν, μπορείτε να ορίσετε μια γραμμή βάσης έργου με τη γραμμή βάσης. Ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου και ορίστε μια δεύτερη γραμμή βάσης με γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης με τη γραμμή βάσης 2. Τώρα θέλετε να συγκρίνετε και να αναλύσετε τα τρία σύνολα των ημερομηνιών λήξης εκτιμώμενη διάρκεια γραμμής βάσης για να δείτε τους υπολογισμούς για τέλος ημερομηνίες ανεξάρτητα από τις ημερομηνίες λήξης που έχετε εισαγάγει στις μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες. Μπορείτε να προσθέσετε τα πεδία Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης, Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης1 και Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης2 στην προβολή φύλλου εργασίας.

Παρατηρήσεις    Τα πεδία Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης περιέχουν "ΔΥ" μέχρι να αποθηκεύσετε μια αντίστοιχη γραμμή βάσης, η οποία μπορείτε να κάνετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έργου. Για να ορίσετε μια γραμμή βάσης, στην καρτέλα έργο, στην ομάδα " Χρονοδιάγραμμα ", κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γραμμής βάσης. Στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γραμμής βάσης. Επιλέξτε τη γραμμή βάσης που θέλετε — γραμμή βάσης ή γραμμή βάσης 1 έως 10 γραμμής βάσης. Ορισμός μιας γραμμής βάσης αντιγράφει όλα τα πεδία προγραμματισμένη για τις εργασίες στα αντίστοιχα πεδία γραμμής βάσης.

Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης0-10 (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις ορίσετε μια γραμμή βάσης, η ημερομηνία στο πεδίο προγραμματισμένη λήξης της ανάθεσης για την εργασία αντιγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης για το ανάθεση. Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης πεδίο χρησιμοποιούνται (Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης, Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης1, και ούτω καθεξής) αντιστοιχεί τη γραμμή βάσης που έχει αποθηκευτεί (γραμμή βάσης, γραμμή βάσης 1, κ.ο.κ.).

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα ή περισσότερα από τα πεδία "Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης" στην "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" όταν έχετε αποθηκεύσει τουλάχιστον μία γραμμή βάσης και θέλετε να συγκρίνετε Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης ημερομηνιών για αναθέσεις με προγραμματισμένες ή πραγματικές ημερομηνίες λήξης για αναθέσεις. Με πολλές γραμμές βάσης, μπορείτε επίσης να συγκρίνετε ημερομηνίες Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα    Το έργο σας περιλαμβάνει ένα συνδυασμό των μη αυτόματα και αυτόματα προγραμματισμένων εργασιών και ορισμένες από τις μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες εξακολουθείτε να έχετε πληροφορίες χρονοδιαγράμματος δεν ολοκληρώθηκε. Κατά την έναρξη του έργου δύο μήνες πριν, έχετε αποθηκεύσει μια γραμμή βάσης για το έργο. Ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης με τη γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης με τη γραμμή βάσης 2. Τώρα θέλετε να συγκρίνετε και να αναλύσετε τα τρία σύνολα των Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης ημερομηνίες ανεξάρτητα από τις ημερομηνίες λήξης που έχετε εισαγάγει στις μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες και στο περιβάλλον των πόρων και τις αναθέσεις. Μπορείτε να προσθέσετε τα πεδία Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης, Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης1 και Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης2 στην προβολή "Χρήση πόρων". Οι ημερομηνίες Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης για αναθέσεις εμφανίζονται με τα πεδία ανάθεσης κάτω από κάθε όνομα πόρου.

Παρατηρήσεις    Τα πεδία Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης περιέχουν "ΔΥ" μέχρι να αποθηκεύσετε μια αντίστοιχη γραμμή βάσης, η οποία μπορείτε να κάνετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έργου. Για να ορίσετε μια γραμμή βάσης, στην καρτέλα έργο, στην ομάδα " Χρονοδιάγραμμα ", κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γραμμής βάσης. Στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γραμμής βάσης. Επιλέξτε τη γραμμή βάσης που θέλετε — γραμμή βάσης ή γραμμή βάσης 1 έως 10 γραμμής βάσης. Ορισμός μιας γραμμής βάσης αντιγράφει όλα τα πεδία προγραμματισμένη για τις εργασίες στα αντίστοιχα πεδία γραμμής βάσης.

Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά με το Microsoft 365

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×