Πεδία "Ημερομηνία1-30 εταιρείας"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα πεδία "Ημερομηνία1 εταιρείας" έως και "Ημερομηνία30 εταιρείας" μπορούν να αποθηκεύσουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης, όπως ορίζονται από το διαχειριστή διοίκησης έργου ή άλλον χρήστη με δικαιώματα διαχείρισης. Τα πεδία αυτά, στη συνέχεια, γίνονται διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες σε ολόκληρη την εταιρεία. Τα πεδία "Ημερομηνία εταιρείας" μπορούν επίσης να συμπεριλαμβάνουν τις πληροφορίες της ημερομηνίας έναρξης και λήξης.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "Ημερομηνία1-30 εταιρείας".

Τύπος δεδομένων    Ημερομηνία

Ημερομηνία1-30 (πεδία εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Ανάλογα με τον τρόπο προσαρμογής τους, τα πεδία "Ημερομηνία εταιρείας" μπορούν να οριστούν με τύπους ή άλλες συνθήκες για να εμφανίζουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Βέλτιστη χρήση    Μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε ορισμένο και διαθέσιμο πεδίο "Ημερομηνία εταιρείας" σε μια προβολή εργασίας. Επίσης, μπορείτε να δείτε μια λίστα των διαθέσιμων προσαρμοσμένων εταιρικών πεδίων εργασίας στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας.

Παράδειγμα    Είστε ο διαχειριστής διοίκησης έργου και έχετε λάβει αιτήματα από διαχειριστές έργων για ένα προσαρμοσμένο πεδίο ημερομηνίας για την παρακολούθηση των εκτιμώμενων ημερομηνιών ολοκλήρωσης σε μια φάση ορόσημο. Ορίστε το πεδίο "Ημερομηνία1 εταιρείας" ως το νέο πεδίο εργασίας "Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης". Ορίστε το πεδίο στο καθολικό εταιρικό πρότυπο του οποίου έχετε αναλάβει τον έλεγχο και, στη συνέχεια, εκτελέστε πάλι μεταβίβαση ελέγχου, για να το κάνετε διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες.

Είστε διαχειριστής έργου και βλέπετε ότι υπάρχει διαθέσιμο ένα νέο πεδίο "Ημερομηνία εταιρείας": Η "Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης" ορίζεται στο πεδίο "Ημερομηνία1 εταιρείας". Προσθέστε το πεδίο στο Γράφημα Gantt και χρησιμοποιήστε το για την παρακολούθηση των εκτιμώμενων ημερομηνιών ολοκλήρωσης για μια εργασία σε φάση ορόσημου.

Παρατηρήσεις    Μόνο όποιος διαθέτει δικαιώματα αποθήκευσης του καθολικού εταιρικού προτύπου (για παράδειγμα, ο διαχειριστής διοίκησης έργου) μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο και να επεξεργαστεί στοιχεία από το καθολικό εταιρικό πρότυπο. Στη συνέχεια, όλοι οι χρήστες της εταιρείας μπορούν να βλέπουν τα εταιρικά πεδία που έχουν οριστεί και για τα οποία έχει γίνει μεταβίβαση ελέγχου.

Ημερομηνία1-30 (πεδία πόρου)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Ανάλογα με τον τρόπο προσαρμογής τους, τα πεδία "Ημερομηνία εταιρείας" μπορούν να οριστούν με τύπους ή άλλες συνθήκες για να εμφανίζουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Βέλτιστη χρήση    Μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε ορισμένο και διαθέσιμο πεδίο "Ημερομηνία εταιρείας" σε μια προβολή πόρου. Επίσης, μπορείτε να δείτε μια λίστα των διαθέσιμων προσαρμοσμένων εταιρικών πεδίων πόρου στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας.

Παράδειγμα    Είστε ο διαχειριστής διοίκησης έργου και έχετε λάβει αιτήματα από διαχειριστές έργου για προσαρμοσμένο πεδίο ημερομηνίας, για τη συμπερίληψη των ημερομηνιών έναρξης για τους πόρους του έργου. Ορίστε το πεδίο "Ημερομηνία1 εταιρείας" ως νέο πεδίο πόρου "Έναρξη έργου". Ορίστε το πεδίο στο καθολικό εταιρικό πρότυπο του οποίου έχετε αναλάβει τον έλεγχο και, στη συνέχεια, εκτελέστε πάλι μεταβίβαση ελέγχου, για να το κάνετε διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες.

Είστε διαχειριστής έργου και βλέπετε ότι υπάρχει διαθέσιμο ένα νέο πεδίο "Ημερομηνία εταιρείας": το πεδίο "Έναρξη έργου" ορίζεται στο πεδίο "Ημερομηνία1 εταιρείας". Προσθέστε αυτό το πεδίο στο "Φύλλο πόρου" και χρησιμοποιήστε το για την παρακολούθηση των ημερομηνιών έναρξης του έργου, για πόρους.

Παρατηρήσεις    Μόνο όποιος διαθέτει δικαιώματα αποθήκευσης του καθολικού εταιρικού προτύπου (για παράδειγμα, ο διαχειριστής διοίκησης έργου) μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο και να επεξεργαστεί στοιχεία από το καθολικό εταιρικό πρότυπο. Στη συνέχεια, όλοι οι χρήστες της εταιρείας μπορούν να βλέπουν τα εταιρικά πεδία που έχουν οριστεί και για τα οποία έχει γίνει μεταβίβαση ελέγχου.

Ημερομηνία1-30 (πεδία ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Ανάλογα με τον τρόπο προσαρμογής τους, τα πεδία "Ημερομηνία εταιρείας" μπορούν να οριστούν με τύπους ή άλλες συνθήκες για να εμφανίζουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Βέλτιστη χρήση    Μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε ορισμένο και διαθέσιμο πεδίο "Ημερομηνία εταιρείας" στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων". Τα πεδία "Ημερομηνία εταιρείας" μπορούν επίσης να συμπεριλαμβάνουν τις πληροφορίες της ημερομηνίας έναρξης και λήξης.

Παράδειγμα    Είστε ο διαχειριστής διοίκησης έργου και έχετε λάβει αιτήματα από διαχειριστές έργου για ένα προσαρμοσμένο πεδίο ημερομηνίας, για την παρακολούθηση της εκτιμώμενης ημερομηνίας ολοκλήρωσης του 50 τοις εκατό των αναθέσεων σε κρίσιμες εργασίες. Ορίστε το πεδίο "Ημερομηνία1 εταιρείας" ως το νέο πεδίο ανάθεσης "Ενδιάμεσο σημείο". Ορίστε το πεδίο στο καθολικό εταιρικό πρότυπο του οποίου έχετε αναλάβει τον έλεγχο και, στη συνέχεια, εκτελέστε πάλι μεταβίβαση ελέγχου, για να το κάνετε διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες.

Είστε διαχειριστής έργου και βλέπετε ότι υπάρχει διαθέσιμο ένα νέο πεδίο "Ημερομηνία εταιρείας": Το "Ενδιάμεσο σημείο" ορίζεται στο πεδίο "Ημερομηνία1 εταιρείας". Προσθέστε το πεδίο στην προβολή "Χρήση εργασιών" και χρησιμοποιήστε το για την παρακολούθηση των εκτιμώμενων ημερομηνιών ολοκλήρωσης του 50 τοις εκατό των αναθέσεων κρίσιμων εργασιών.

Παρατηρήσεις    Μόνο όποιος διαθέτει δικαιώματα αποθήκευσης του καθολικού εταιρικού προτύπου (για παράδειγμα, ο διαχειριστής διοίκησης έργου) μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο και να επεξεργαστεί στοιχεία από το καθολικό εταιρικό πρότυπο. Στη συνέχεια, όλοι οι χρήστες της εταιρείας μπορούν να βλέπουν τα εταιρικά πεδία που έχουν οριστεί και για τα οποία έχει γίνει μεταβίβαση ελέγχου.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×