Πεδία "Κόστος γραμμής βάσης"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα πεδία "Κόστος γραμμής βάσης" εμφανίζουν το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο με όλες τις ανατεθειμένες εργασίες ή για την απασχόληση ενός πόρου σε μια εργασία. Το κόστος γραμμής βάσης αναφέρεται και ως προϋπολογισμός ολοκλήρωσης (BAC), ένα πεδίο εκτελεσθείσας τιμής. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων κόστους γραμμής βάσης.

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Το κόστος γραμμής βάσης υπολογίζεται ως το άθροισμα της το προγραμματισμένο κόστος από όλους τους εκχωρημένους πόρους μαζί με οποιοδήποτε σταθερό κόστος που συσχετίζεται με την εργασία. Αυτό είναι το ίδιο με τα περιεχόμενα του πεδίου Κόστος, όταν η γραμμή βάσης έχει αποθηκευτεί.

Κόστος γραμμής βάσης = (Εργασία * Τυπική χρέωση) + (Όγκος υπερωριών * Χρέωση υπερωριών) + Κόστος πόρου ανά χρήση + Σταθερό κόστος εργασίας

Βέλτιστη χρήση    Πληροφορίες για το κόστος γραμμής βάσης θα είναι διαθέσιμο όταν ορίζετε πληροφορίες κόστους για τους πόρους που έχουν ανατεθεί και ορίστε τη γραμμή βάσης για την εργασία. Προσθέστε το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" σε ένα φύλλο εργασίας, όταν θέλετε να αναθεωρήσετε το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για τις εργασίες. Μπορείτε να αναθεωρήσετε το κόστος γραμμής βάσης για την εργασία για να καθορίσετε τον προϋπολογισμό για την εργασία και το έργο. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές στα πεδία Κόστος γραμμής βάσης και το κόστος για να προσδιορίσετε αν η εργασία εξελίσσεται εντός του προϋπολογισμού σας. Το πεδίο "Διακύμανση κόστους" συγκρίνει αυτά τα δύο πεδία.

Παράδειγμα    Έχετε μια εργασία με διάρκεια 10 ωρών και έναν πόρο στον οποίο έχει ανατεθεί η εργασία προς 20 € ανά ώρα. Το κόστος γραμμής βάσης για την εργασία θα ήταν 200 €. Όταν ολοκληρωθεί το 50 τοις εκατό της εργασίας, το πεδίο "Πραγματικό κόστος" θα υπολογιστεί σε 100 €.

Παρατηρήσεις    Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" περιέχει την τιμή 0,00 μέχρι να ορίσετε μια γραμμή βάσης για το έργο, κάτι που μπορείτε να κάνετε εφόσον έχει ξεκινήσει το έργο. Ορίστε μια γραμμή βάσης στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης.

Εάν επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα του πεδίου κόστους γραμμής βάσης, δεν επηρεάζονται τυχόν υπολογισμοί κόστους εργασίας της γραμμής βάσης ή τιμές κόστους γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση, για την εργασία. Εάν αποθηκεύσετε μια άλλη γραμμή βάσης εφόσον έχετε επεξεργαστεί τις τιμές κόστους της γραμμής βάσης, οι ενέργειες επεξεργασίας αντικαθίστανται από τις νέες τιμές της γραμμής βάσης.

Το κόστος γραμμής βάσης δεν αλλάζει εφόσον έχει αποθηκευτεί η γραμμή βάσης, ακόμη και αν αλλάξουν οι τιμές εργασίας.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο πόρου)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Το κόστος γραμμής βάσης υπολογίζεται ως άθροισμα του προγραμματισμένου κόστους του πόρου, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης εργασίας, των προγραμματισμένων υπερωριών και των τιμών κόστους ανά χρήση για ολόκληρη την εργασία που έχει ανατεθεί στον πόρο. Αυτό είναι το ίδιο με τα περιεχόμενα του πεδίου "Κόστος" κατά την αποθήκευση της γραμμής βάσης.

Κόστος γραμμής βάσης = (Εργασία * Τυπική χρέωση) + (Όγκος υπερωριών * Χρέωση υπερωριών) + Κόστος ανά χρήση

Βέλτιστη χρήση    Η γραμμή βάσης πληροφορίες για τον πόρο κόστους θα είναι διαθέσιμο όταν ορίζετε πληροφορίες κόστους για τον πόρο και Ορισμός γραμμής βάσης για τις εργασίες που έχει ανατεθεί στον πόρο. Προσθέστε το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" σε ένα φύλλο πόρου, όταν θέλετε να δείτε τις συνολικές τιμές κόστους για πόρους. Ελέγξτε αυτές τις τιμές κόστους γραμμής βάσης για να καθορίσετε τον προϋπολογισμό του πόρου. Συγκρίνετε τις τιμές στα πεδία Κόστος γραμμής βάσης και το κόστος για να προσδιορίσετε αν η εργασία εξελίσσεται εντός του προϋπολογισμού σας. Ακόμα καλύτερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "Διακύμανση κόστους" για να συγκρίνετε τα δύο πεδία.

Παράδειγμα    Έχετε έναν πόρο προς 20 € ανά ώρα στον οποίο έχουν ανατεθεί 10 διαφορετικές εργασίες για ένα σύνολο 100 ωρών. Το κόστος γραμμής βάσης για τον πόρο θα ήταν 2.000 €.

Παρατηρήσεις    Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" περιέχει την τιμή 0,00 μέχρι να ορίσετε μια γραμμή βάσης για το έργο, κάτι που μπορείτε να κάνετε εφόσον έχει ξεκινήσει το έργο. Ορίστε μια γραμμή βάσης στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης.

Εάν επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα του πεδίου κόστους γραμμής βάσης, δεν επηρεάζονται τυχόν υπολογισμοί κόστους πόρου της γραμμής βάσης ή τιμές κόστους γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση, για τον πόρο. Εάν αποθηκεύσετε μια άλλη γραμμή βάσης εφόσον έχετε επεξεργαστεί τις τιμές κόστους της γραμμής βάσης, οι ενέργειες επεξεργασίας αντικαθίστανται από τις νέες τιμές της γραμμής βάσης.

Το κόστος γραμμής βάσης δεν αλλάζει εφόσον έχει αποθηκευτεί η γραμμή βάσης, ακόμη και αν αλλάξουν οι τιμές εργασίας.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Το κόστος γραμμής βάσης υπολογίζεται ως άθροισμα του προγραμματισμένου κόστους της ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης εργασίας, των προγραμματισμένων υπερωριών και των τιμών κόστους ανά χρήση για την ανάθεση. Αυτό είναι το ίδιο με τα περιεχόμενα του πεδίου "Κόστος" κατά την αποθήκευση της γραμμής βάσης.

Κόστος γραμμής βάσης = (Εργασία * Τυπική χρέωση) + (Όγκος υπερωριών * Χρέωση υπερωριών) + Κόστος ανά χρήση

Βέλτιστη χρήση    Οι πληροφορίες κόστους γραμμής βάσης για την ανάθεση θα είναι διαθέσιμο όταν ορίζετε πληροφορίες κόστους για τον πόρο, στους οποίους έχουν ανατεθεί στον πόρο στην εργασία, και ορίσετε μια γραμμή βάσης για το έργο. Προσθέστε το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να αναθεωρήσετε το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για αναθέσεις. Μπορείτε να αναθεωρήσετε το κόστος γραμμής βάσης για την ανάθεση θα σας βοηθήσουν να καθορίσετε τον προϋπολογισμό για την εργασία και το έργο. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές στα πεδία Κόστος γραμμής βάσης και το κόστος για να προσδιορίσετε αν η εργασία εξελίσσεται εντός του προϋπολογισμού σας. Το πεδίο "Διακύμανση κόστους" συγκρίνει αυτά τα δύο πεδία.

Παράδειγμα    Προσθέτετε έναν πόρο προς 20 € ανά ώρα σε μια εργασία που έχει διάρκεια 10 ώρες. Το κόστος γραμμής βάσης για την ανάθεση θα ήταν 200 €.

Παρατηρήσεις    Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" περιέχει την τιμή 0,00 μέχρι να ορίσετε μια γραμμή βάσης για το έργο, κάτι που μπορείτε να κάνετε εφόσον έχει ξεκινήσει το έργο. Ορίστε μια γραμμή βάσης στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης.

Εάν επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα του πεδίου κόστους γραμμής βάσης, δεν επηρεάζονται τυχόν υπολογισμοί κόστους εργασίας ή πόρου γραμμής βάσης ή τιμές κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης, για την ανάθεση. Εάν αποθηκεύσετε μια άλλη γραμμή βάσης εφόσον έχετε επεξεργαστεί τις τιμές κόστους της γραμμής βάσης, οι ενέργειες επεξεργασίας αντικαθίστανται από τις νέες τιμές της γραμμής βάσης.

Το κόστος γραμμής βάσης δεν αλλάζει εφόσον έχει αποθηκευτεί η γραμμή βάσης, ακόμη και αν αλλάξουν οι τιμές εργασίας.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης, τα πεδία κόστους χρονολογικής φάσης για την ανάθεση αντιγράφονται στα πεδία κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης. Αυτά είναι τα πεδία εργασίας που συμπεριλαμβάνουν προγραμματισμένη εργασία, προγραμματισμένες υπερωρίες και τιμές κόστους ανά χρήση για τους ανατεθειμένους πόρους, μαζί με οποιεσδήποτε τιμές σταθερού κόστους για την εργασία, που είναι κατανεμημένες σε όλη τη διάρκεια της εργασίας.

Βέλτιστη χρήση    Πληροφορίες για το κόστος γραμμής βάσης θα είναι διαθέσιμο όταν ορίζετε πληροφορίες κόστους για τους πόρους που έχουν ανατεθεί και ορίστε τη γραμμή βάσης για το έργο. Προσθέστε το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" για να εμφανιστούν οι πληροφορίες κόστους γραμμής βάσης. Αναθεωρήστε το κόστος γραμμής βάσης για την εργασία για να καθορίσετε τον προϋπολογισμό για την εργασία και το έργο. Συγκρίνετε τις τιμές στα πεδία Κόστος γραμμής βάσης και το κόστος για να προσδιορίσετε αν η εργασία εξελίσσεται εντός του προϋπολογισμού σας. Το πεδίο "Διακύμανση κόστους" συγκρίνει αυτά τα δύο πεδία.

Παράδειγμα    Στο Γιάννη και το Χρήστο έχει ανατεθεί η εργασία "Σύνταξη πρότασης", που έχει προγραμματιστεί για εργασία 16 ωρών από την επόμενη Δευτέρα έως και την Πέμπτη. Η χρέωση και των δύο είναι 20 € ανά ώρα. Η χρονολογική φάση θα είναι 4 ώρες απασχόλησης για κάθε μία από τις 4 ημέρες, ώστε το υπολογιζόμενο κόστος χρονολογικής φάσης να είναι 80 € για κάθε μία από τις 4 ημέρες. Όταν ορίζετε τη γραμμή βάσης, το προγραμματισμένο κόστος σε χρονολογική φάση αντιγράφεται ως κόστος γραμμής βάσης για την εργασία.

Παρατηρήσεις    Εάν επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα του πεδίου κόστους γραμμής βάσης, δεν επηρεάζονται τυχόν υπολογισμοί κόστους εργασίας ή πόρου γραμμής βάσης ή τιμές κόστους γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση, για την εργασία. Εάν αποθηκεύσετε μια άλλη γραμμή βάσης εφόσον έχετε επεξεργαστεί τις τιμές κόστους της γραμμής βάσης, οι ενέργειες επεξεργασίας αντικαθίστανται από τις νέες τιμές της γραμμής βάσης.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης, τα πεδία κόστους χρονολογικής φάσης για τον πόρο αντιγράφονται στα πεδία κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης, που μπορούν να εμφανιστούν στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή την προβολή "Χρήση πόρων". Αυτές είναι οι τιμές κόστους των πόρων που συμπεριλαμβάνουν την προγραμματισμένη εργασία, τις προγραμματισμένες υπερωρίες και τις τιμές κόστους ανά χρήση για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί στον πόρο, κατανεμημένες σε όλη τη διάρκεια της εργασίας.

Βέλτιστη χρήση    Οι πληροφορίες κόστους γραμμής βάσης για τον πόρο θα είναι διαθέσιμο όταν ορίζετε πληροφορίες κόστους για τον πόρο και Ορισμός γραμμής βάσης για τις εργασίες που έχει αντιστοιχιστεί ο πόρος. Προσθέστε το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων" για να εμφανιστούν οι πληροφορίες κόστους γραμμής βάσης. Μπορείτε να αναθεωρήσετε το κόστος γραμμής βάσης για τον πόρο για να καθορίσετε τον προϋπολογισμό για τον πόρο. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές στα πεδία Κόστος γραμμής βάσης και το κόστος για να προσδιορίσετε αν η εργασία εξελίσσεται εντός του προϋπολογισμού σας. Το πεδίο "Διακύμανση κόστους" συγκρίνει αυτά τα δύο πεδία.

Παράδειγμα     Στο Δημήτρη, που αμείβεται με 10 € ανά ώρα, έχουν ανατεθεί 15 διαφορετικές εργασίες κατά τη διάρκεια του έργου. Εάν η απασχόληση του Δημήτρη έχει προγραμματιστεί για 8 ώρες την ημέρα, οι υπολογιζόμενες τιμές κόστους σε χρονολογική φάση θα ήταν 80 € (8 ώρες, προς 10 € ανά ώρα) για κάθε ημέρα εργασίας. Εάν ανατεθούν στο Δημήτρη λιγότερες μονάδες ανάθεσης, μπορεί να εμφανιστούν χαμηλότερες τιμές κόστους. Εάν έχουν προγραμματιστεί υπερωρίες, μπορεί να εμφανιστούν πιο υψηλές τιμές κόστους. Όταν ορίζετε τη γραμμή βάσης, το υπολογιζόμενο κόστος σε χρονολογική φάση αντιγράφεται ως κόστος γραμμής βάσης για τον πόρο.

Παρατηρήσεις    Εάν επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα του πεδίου κόστους γραμμής βάσης, δεν επηρεάζονται τυχόν υπολογισμοί κόστους εργασίας ή πόρου γραμμής βάσης ή τιμές κόστους γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση, για τον πόρο. Εάν αποθηκεύσετε μια άλλη γραμμή βάσης εφόσον έχετε επεξεργαστεί τις τιμές κόστους της γραμμής βάσης, οι ενέργειες επεξεργασίας αντικαθίστανται από τις νέες τιμές της γραμμής βάσης.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης, τα πεδία κόστους χρονολογικής φάσης για την ανάθεση αντιγράφονται στα πεδία κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης, που μπορούν να εμφανιστούν στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή την προβολή "Χρήση πόρων". Αυτές είναι οι τιμές κόστους των αναθέσεων που συμπεριλαμβάνουν την προγραμματισμένη εργασία, τις προγραμματισμένες υπερωρίες και τις τιμές κόστους ανά χρήση για τις αναθέσεις, κατανεμημένες σε όλη τη διάρκεια της εργασίας.

Βέλτιστη χρήση    Η γραμμή βάσης κόστους για αναθέσεις θα είναι διαθέσιμο όταν ορίζετε πληροφορίες κόστους για τον πόρο, αντιστοιχίσετε τον πόρο στην εργασία και ορίσετε μια γραμμή βάσης για το έργο. Προσθέστε το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" για να εμφανιστούν οι πληροφορίες κόστους γραμμής βάσης. Μπορείτε να αναθεωρήσετε το κόστος γραμμής βάσης για την ανάθεση θα σας βοηθήσουν να καθορίσετε τον προϋπολογισμό για την εργασία και το έργο. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές στα πεδία Κόστος γραμμής βάσης και το κόστος για να προσδιορίσετε αν η εργασία εξελίσσεται εντός του προϋπολογισμού σας. Το πεδίο "Διακύμανση κόστους" συγκρίνει αυτά τα δύο πεδία.

Παράδειγμα     Στο Γιάννη έχει ανατεθεί η εργασία "Σύνταξη πρότασης", που έχει προγραμματιστεί για εργασία 16 ωρών από την επόμενη Δευτέρα έως και την Πέμπτη. Η τυπική αμοιβή του Γιάννη είναι 20 € ανά ώρα. Η χρονολογική φάση θα είναι 4 ώρες απασχόλησης για κάθε μία από τις 4 ημέρες, ώστε το υπολογιζόμενο κόστος χρονολογικής φάσης να είναι 80 € για κάθε ημέρα. Όταν ορίζετε τη γραμμή βάσης, το προγραμματισμένο κόστος σε χρονολογική φάση αντιγράφεται ως κόστος γραμμής βάσης για την ανάθεση.

Παρατηρήσεις    Εάν επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα του πεδίου κόστους γραμμής βάσης, δεν επηρεάζονται τυχόν υπολογισμοί κόστους εργασίας ή πόρου γραμμής βάσης ή τιμές κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης, για την ανάθεση. Εάν αποθηκεύσετε μια άλλη γραμμή βάσης εφόσον έχετε επεξεργαστεί τις τιμές κόστους της γραμμής βάσης, οι ενέργειες επεξεργασίας αντικαθίστανται από τις νέες τιμές της γραμμής βάσης.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×