Πεδία "Κόστος γραμμής βάσης1-10"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα πεδία "Kόστος γραμμής βάσης" ("Κόστος γραμμής βάσης1" έως "Kόστος γραμμής βάσης10") αποθηκεύουν το συνολικό υπολογιζόμενο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση. Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης1" αποθηκεύει τις υπολογιζόμενες τιμές κόστους εργασίας, πόρου ή ανάθεσης με τη Γραμμή βάσης 1. Παρομοίως, τα πεδία "Κόστος γραμμής βάσης2" έως "Κόστος γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις υπολογιζόμενες τιμές κόστους εργασίας, πόρου ή ανάθεσης για τις γραμμές βάσης 2 έως και 10. Το κόστος γραμμής βάσης αναφέρεται και ως προϋπολογισμός ολοκλήρωσης (BAC), ένα πεδίο εκτελεσθείσας τιμής. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων κόστους γραμμής βάσης1-10.

Τύπος δεδομένων     Νομισματική μονάδα

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού     Το κόστος γραμμής βάσης υπολογίζεται ως το άθροισμα της το προγραμματισμένο κόστος από όλους τους εκχωρημένους πόρους μαζί με οποιοδήποτε σταθερό κόστος που συσχετίζεται με την εργασία. Αυτό είναι το ίδιο με τα περιεχόμενα του πεδίου Κόστος, όταν η γραμμή βάσης έχει αποθηκευτεί.

Κόστος γραμμής βάσης = (Εργασία * Τυπική χρέωση) + (Όγκος υπερωριών * Χρέωση υπερωριών) + Κόστος πόρου ανά χρήση + Σταθερό κόστος εργασίας

Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" που χρησιμοποιείται (Κόστος γραμμής βάσης1, κόστος γραμμής βάσης2 κ.λπ.) εξαρτάται από το ποια γραμμή βάσης έχει αποθηκευτεί (για παράδειγμα, Γραμμή βάσης 1, Γραμμή βάσης 2 κ.λπ.).

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία Κόστος γραμμής βάσης1-10 εργασίας σε μια προβολή εργασίας όταν έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία γραμμή βάσης και θέλετε να αναλύσετε τιμές κόστους γραμμής βάσης για τις εργασίες. Κόστους γραμμής βάσης είναι διαθέσιμες όταν ορίζετε πληροφορίες κόστους για τους πόρους που έχουν ανατεθεί και ορίστε τη γραμμή βάσης για την εργασία. Συγκρίνετε το πεδίο "Κόστος" για να προσδιορίσετε εάν κόστος εργασίας είναι εντός προϋπολογισμού κόστους γραμμής βάσης. Με πολλές γραμμές βάσης, μπορείτε επίσης να συγκρίνετε τιμές κόστους γραμμής βάσης σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα     Στην αρχή του έργου, δημιουργήσατε μια εργασία με διάρκεια 10 ώρες και έναν πόρο στον οποίο την αναθέσατε προς 20 € ανά ώρα. Κατά την αποθήκευση της πρώτης γραμμής βάσης, το κόστος γραμμής βάσης για την εργασία ήταν 200 €, όπως αποθηκεύτηκε στο πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης". Από τότε, έχετε κάνει ρυθμίσεις στο έργο και η εργασία έχει πλέον διάρκεια 20 ωρών. Αποθηκεύετε μια άλλη γραμμή βάσης με χρήση της Γραμμής βάσης 1. Το κόστος γραμμής βάσης για την εργασία είναι τώρα 400 € και η τιμή αυτή αποθηκεύεται στο πεδίο εργασίας "Κόστος γραμμής βάσης1".

Παρατηρήσεις     Τα πεδία "Κόστος γραμμής βάσης" περιέχουν την τιμή 0,00 μέχρι να αποθηκευτεί η αντίστοιχη γραμμή βάσης, κάτι που μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε στιγμή στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης. Επιλέξτε τη γραμμή βάσης που θέλετε—Γραμμή βάσης 1 έως Γραμμή βάσης 10. Με αυτόν τον τρόπο, αντιγράφονται οι τρέχουσες, συνολικές τιμές κόστους εργασιών στο αντίστοιχο πεδίο κόστους γραμμής βάσης.

Εάν επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα ενός πεδίου κόστους γραμμής βάσης, δεν επηρεάζονται τυχόν υπολογισμοί κόστους εργασίας της γραμμής βάσης ή τυχόν τιμές κόστους γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση για την εργασία.

Οι τιμές κόστους γραμμής βάσης δεν αλλάζουν εφόσον έχει αποθηκευτεί η γραμμή βάσης, ακόμη και αν αλλάξουν οι τιμές εργασίας.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού     Το κόστος γραμμής βάσης υπολογίζεται ως άθροισμα του προγραμματισμένου κόστους του πόρου, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης εργασίας, των προγραμματισμένων υπερωριών και των τιμών κόστους ανά χρήση για ολόκληρη την εργασία που έχει ανατεθεί στον πόρο. Αυτό είναι το ίδιο με τα περιεχόμενα του πεδίου "Κόστος" κατά την αποθήκευση της γραμμής βάσης.

Κόστος γραμμής βάσης = (Εργασία * Τυπική χρέωση) + (Όγκος υπερωριών * Χρέωση υπερωριών) + Κόστος ανά χρήση

Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" που χρησιμοποιείται (Κόστος γραμμής βάσης1, κόστος γραμμής βάσης2 κ.λπ.) εξαρτάται από το ποια γραμμή βάσης έχει αποθηκευτεί (Γραμμή βάσης1, Γραμμή βάσης2 κ.λπ.).

Βέλτιστη χρήση     Προσθέστε ένα από τα πεδία πόρου "Κόστος γραμμής βάσης1-10" σε μια προβολή πόρων, όταν έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία γραμμή βάσης και θέλετε να αναλύσετε τιμές κόστους γραμμής βάσης για πόρους. Κόστος γραμμής βάσης για έναν πόρο είναι διαθέσιμες όταν ορίζετε πληροφορίες κόστους για τον πόρο και Αποθήκευση γραμμής βάσης για τις εργασίες που έχει αντιστοιχιστεί ο πόρος. Συγκρίνετε το κόστος γραμμής βάσης με το πεδίο "Κόστος" για να προσδιορίσετε αν κόστους πόρων είναι εντός προϋπολογισμού. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολλές γραμμές βάσης για να συγκρίνετε τις τιμές κόστους γραμμής βάσης σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου σας, είχατε έναν πόρο στο 20 € ανά ώρα που έχουν εκχωρηθεί σε 10 διαφορετικών εργασιών για ένα σύνολο 100 ώρες. Επομένως, όταν αποθηκεύσατε την πρώτη γραμμή βάσης, το κόστος γραμμής βάσης για τον πόρο ήταν $2.000. Μετά την αποθήκευση της πρώτης γραμμής βάσης, έχετε κάνει τροποποιήσεις στο έργο και η χρέωση του πόρου έχει αλλάξει σε 25 € ανά ώρα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια άλλη γραμμή βάσης με γραμμή βάσης 1. Το κόστος γραμμής βάσης για τον πόρο είναι τώρα $2.500 και αυτό είναι αποθηκευμένη στο πεδίο γραμμής βάσης1, κόστος πόρου.

Παρατηρήσεις     Τα πεδία "Κόστος γραμμής βάσης" περιέχουν την τιμή 0,00 μέχρι να αποθηκευτεί η αντίστοιχη γραμμή βάσης, κάτι που μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε στιγμή στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης. Επιλέξτε τη γραμμή βάσης που θέλετε—Γραμμή βάσης 1 έως Γραμμή βάσης 10. Με αυτόν τον τρόπο, αντιγράφονται οι τρέχουσες, συνολικές τιμές κόστους πόρων στο αντίστοιχο πεδίο κόστους γραμμής βάσης.

Εάν επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα ενός πεδίου κόστους γραμμής βάσης, δεν επηρεάζονται τυχόν υπολογισμοί κόστους πόρου της γραμμής βάσης ή τυχόν τιμές κόστους γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση για τον πόρο.

Οι τιμές κόστους γραμμής βάσης δεν αλλάζουν εφόσον έχει αποθηκευτεί η γραμμή βάσης, ακόμη και αν αλλάξουν οι τιμές εργασίας.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Το κόστος γραμμής βάσης υπολογίζεται ως το άθροισμα του πεδίου κόστος της ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης εργασίας, προγραμματισμένων υπερωριών και το κόστος ανά χρήση για την ανάθεση. Αυτό είναι το ίδιο με τα περιεχόμενα του πεδίου Κόστος, όταν η γραμμή βάσης έχει αποθηκευτεί.

Κόστος γραμμής βάσης = (Εργασία * Τυπική χρέωση) + (Όγκος υπερωριών * Χρέωση υπερωριών) + Κόστος ανά χρήση

Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" που χρησιμοποιείται (Κόστος γραμμής βάσης1, κόστος γραμμής βάσης2 κ.λπ.) εξαρτάται από το ποια γραμμή βάσης έχει αποθηκευτεί (Γραμμή βάσης 1, Γραμμή βάσης 2 κ.λπ.).

Βέλτιστη χρήση     Προσθέστε ένα από τα πεδία ανάθεσης "Κόστος γραμμής βάσης1-10" στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία γραμμή βάσης και θέλετε να αναλύσετε τιμές κόστους γραμμής βάσης για αναθέσεις. Τιμές κόστους γραμμής βάσης για μια ανάθεση είναι διαθέσιμες όταν ορίζετε πληροφορίες κόστους για τον πόρο, εκχώρηση του πόρου σε μια εργασία και αποθηκεύστε μια γραμμή βάσης για το έργο. Συγκρίνετε το πεδίο "Κόστος" για να προσδιορίσετε εάν η ανάθεση είναι εντός προϋπολογισμού κόστους γραμμής βάσης. Με πολλές γραμμές βάσης, μπορείτε επίσης να συγκρίνετε τιμές κόστους γραμμής βάσης σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα     Στην αρχή του έργου, προσθέσατε έναν πόρο προς 20 € ανά ώρα σε μια εργασία που έχει διάρκεια 10 ώρες. Κατά την αποθήκευση της πρώτης γραμμής βάσης, το κόστος γραμμής βάσης για την ανάθεση ήταν 200 €, όπως αποθηκεύτηκε στο πεδίο ανάθεσης "Κόστος γραμμής βάσης". Δύο μήνες αργότερα κάνατε τροποποιήσεις στο έργο. Ο πόρος κοστίζει πλέον 25 € ανά ώρα. Αποθηκεύετε μια άλλη γραμμή βάσης με χρήση της Γραμμής βάσης 1. Το κόστος γραμμής βάσης για την ανάθεση είναι τώρα 250 € και η τιμή αυτή αποθηκεύεται στο πεδίο ανάθεσης "Κόστος γραμμής βάσης1".

Παρατηρήσεις     Τα πεδία "Κόστος γραμμής βάσης" περιέχουν την τιμή 0,00 μέχρι να αποθηκευτεί η αντίστοιχη γραμμή βάσης, κάτι που μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε στιγμή στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης. Επιλέξτε τη γραμμή βάσης που θέλετε—Γραμμή βάσης ή Γραμμή βάσης 1 έως Γραμμή βάσης 10. Με αυτόν τον τρόπο, αντιγράφονται οι τρέχουσες, συνολικές τιμές κόστους αναθέσεων στο αντίστοιχο πεδίο κόστους γραμμής βάσης.

Εάν επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα ενός πεδίου κόστους γραμμής βάσης, δεν επηρεάζονται τυχόν υπολογισμοί κόστους εργασίας ή πόρου γραμμής βάσης ή τυχόν τιμές κόστους γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση, για την ανάθεση.

Οι τιμές κόστους γραμμής βάσης δεν αλλάζουν εφόσον έχει αποθηκευτεί η γραμμή βάσης, ακόμη και αν αλλάξουν οι τιμές εργασίας.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης, τα πεδία κόστους χρονολογικής φάσης για την ανάθεση αντιγράφονται στα πεδία κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης. Αυτά είναι το κόστος για την εργασία που περιλαμβάνουν προγραμματισμένη εργασία, προγραμματισμένες υπερωρίες και το κόστος ανά χρήση για τους πόρους που έχουν ανατεθεί, μαζί με οποιοδήποτε σταθερό κόστος για την εργασία, κατανέμεται στη διάρκεια της εργασίας.

Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" που χρησιμοποιείται (Κόστος γραμμής βάσης1, κόστος γραμμής βάσης2 κ.λπ.) εξαρτάται από το ποια γραμμή βάσης έχει αποθηκευτεί (Γραμμή βάσης 1, Γραμμή βάσης 2 κ.λπ.).

Βέλτιστη χρήση     Προσθέστε ένα από τα πεδία εργασίας "Κόστος γραμμής βάσης1-10" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών", όταν έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία γραμμή βάσης και θέλετε να αναλύσετε τιμές κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης για εργασίες. Κόστους γραμμής βάσης για μια εργασία είναι διαθέσιμες όταν ορίζετε πληροφορίες κόστους για τους πόρους που έχουν ανατεθεί και Αποθήκευση γραμμής βάσης. Συγκρίνετε το πεδίο "Κόστος" για να προσδιορίσετε εάν κόστος εργασίας είναι εντός προϋπολογισμού κόστους γραμμής βάσης. Με πολλές γραμμές βάσης, μπορείτε επίσης να συγκρίνετε τιμές κόστους γραμμής βάσης σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου σας, Γιάννη και το Χρήστο έχουν ανατεθεί στην εργασία "Σύνταξη πρότασης", που έχει προγραμματιστεί για 16 ώρες εργασίας Δευτέρα έως την Πέμπτη. Ο συντελεστής Γιάννη και το Χρήστο είναι 20 € ανά ώρα. Η εργασία προγραμματίστηκε όπως 4 ώρες εργασίας για κάθε μία από τις 4 ημέρες, ώστε το υπολογιζόμενο χρονολογικής φάσης Κόστος ήταν 80 € για κάθε μία από τις 4 ημέρες. Όταν έχετε αποθηκεύσει την πρώτη γραμμή βάσης, το κόστος χρονολογικής φάσης αποθηκεύτηκε στο πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης εργασίας". Από τότε, έχετε τροποποιήσει το έργο και χρεώσεις των πόρων και τα δύο έχουν αλλάξει σε 25 € ανά ώρα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια άλλη γραμμή βάσης με γραμμή βάσης 1. Τώρα το προγραμματισμένο κόστος για αυτήν την εργασία είναι 100 € για κάθε ημέρα και αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στο πεδίο εργασία γραμμής βάσης1, κόστος.

Παρατηρήσεις    Εάν επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα ενός πεδίου κόστους γραμμής βάσης, δεν επηρεάζονται τυχόν υπολογισμοί κόστους εργασίας ή πόρου γραμμής βάσης ή τυχόν τιμές κόστους γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση, για την εργασία.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης, τα πεδία κόστους χρονολογικής φάσης για τον πόρο αντιγράφονται στο το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης πεδία, τα οποία μπορούν να εμφανιστούν στη "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων". Αυτά είναι το κόστος πόρων που περιλαμβάνουν προγραμματισμένη εργασία, προγραμματισμένες υπερωρίες και το κόστος ανά χρήση για όλες τις εργασίες που έχουν εκχωρηθεί στον πόρο, κατανέμεται στη διάρκεια της εργασίας.

Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" που χρησιμοποιείται (Κόστος γραμμής βάσης1, κόστος γραμμής βάσης2 κ.λπ.) εξαρτάται από το ποια γραμμή βάσης έχει αποθηκευτεί (Γραμμή βάσης 1, Γραμμή βάσης 2 κ.λπ.).

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία πόρου "Κόστος γραμμής βάσης1-10" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων", όταν έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία γραμμή βάσης και θέλετε να αναλύσετε τιμές κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης για τους πόρους. Κόστος γραμμής βάσης για έναν πόρο είναι διαθέσιμες όταν ορίζετε πληροφορίες κόστους για τον πόρο και Αποθήκευση γραμμής βάσης για τις εργασίες του πόρου είναι. Συγκρίνετε το κόστος γραμμής βάσης με το πεδίο "Κόστος" για να προσδιορίσετε αν κόστους πόρων είναι εντός προϋπολογισμού. Με πολλές γραμμές βάσης, μπορείτε επίσης να συγκρίνετε τιμές κόστους γραμμής βάσης σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα     Στην αρχή του έργου, ανατέθηκαν στο Δημήτρη 15 διαφορετικές εργασίες για ολόκληρη τη διάρκεια του έργου προς 10 € ανά ώρα και για 8 ώρες την ημέρα. Η προγραμματισμένη τιμή κόστους χρονολογικής φάσης ήταν 80 € (8 ώρες προς 10 € ανά ώρα) για κάθε ημέρα εργασίας. Όταν αποθηκεύσατε την πρώτη γραμμή βάσης, το προγραμματισμένο κόστος χρονολογικής φάσης αποθηκεύτηκε στο πεδίο πόρου "Κόστος γραμμής βάσης". Από την αποθήκευση της πρώτης γραμμής βάσης έχετε τροποποιήσει το έργο και ο Δημήτρης εργάζεται πλέον 4 ώρες την ημέρα. Αποθηκεύετε μια άλλη γραμμή βάσης με χρήση της Γραμμής βάσης 1. Τώρα, το προγραμματισμένο κόστος για το Δημήτρη είναι 40 € (4 ώρες προς 10 € ανά ώρα) για κάθε ημέρα εργασίας. Η πληροφορία αυτή αποθηκεύεται στο πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης "Κόστος γραμμής βάσης1".

Παρατηρήσεις    Εάν επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα ενός πεδίου κόστους γραμμής βάσης, δεν επηρεάζονται τυχόν υπολογισμοί κόστους εργασίας ή πόρου γραμμής βάσης ή τυχόν τιμές κόστους γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση, για τον πόρο.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης, τα πεδία κόστους χρονολογικής φάσης για την ανάθεση αντιγράφονται στο το αντίστοιχο χρονολογικής φάσης πεδία κόστους γραμμής βάσης, που μπορούν να εμφανιστούν στη "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων". Αυτά είναι το κόστος ανάθεσης που περιλαμβάνουν προγραμματισμένη εργασία, προγραμματισμένες υπερωρίες και το κόστος ανά χρήση για την ανάθεση, κατανέμεται στη διάρκεια της εργασίας.

Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" που χρησιμοποιείται (Κόστος γραμμής βάσης1, κόστος γραμμής βάσης2 κ.λπ.) εξαρτάται από το ποια γραμμή βάσης έχει αποθηκευτεί (Γραμμή βάσης 1, Γραμμή βάσης 2 κ.λπ.).

Βέλτιστη χρήση     Προσθέστε ένα από τα πεδία ανάθεσης "Κόστος γραμμής βάσης1-10" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία γραμμή βάσης και θέλετε να αναλύσετε τιμές κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης για αναθέσεις. Το κόστος γραμμής βάσης για μια ανάθεση είναι διαθέσιμο όταν ορίζετε πληροφορίες κόστους για τον πόρο, εκχώρηση του πόρου σε μια εργασία και Ορισμός γραμμής βάσης. Συγκρίνετε το πεδίο κόστους γραμμής βάσης με το πεδίο "Κόστος" για να προσδιορίσετε εάν η ανάθεση είναι εντός προϋπολογισμού. Με πολλές γραμμές βάσης, μπορείτε επίσης να συγκρίνετε τιμές κόστους γραμμής βάσης σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου σας, είχε εκχωρηθεί στο Γιάννη η εργασία "Σύνταξη πρότασης", η οποία είχε προγραμματιστεί για 16 ώρες εργασίας από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη. Η τυπική αμοιβή του Γιάννη ήταν 20 € ανά ώρα. Η απασχόληση στην εργασία είχε προγραμματιστεί για 4 ώρες εργασίας για κάθε μία από τις 4 ημέρες, άρα το υπολογιζόμενο κόστος χρονολογικής φάσης ήταν 80 € για κάθε ημέρα. Όταν αποθηκεύσατε την πρώτη γραμμή βάσης, το προγραμματισμένο κόστος χρονολογικής φάσης αποθηκεύτηκε στο πεδίο ανάθεσης "Κόστος γραμμής βάσης". Έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές στο έργο από τότε που αποθηκεύσατε τη γραμμή βάσης και η χρέωση του Γιάννη έχει διορθωθεί σε 25 € ανά ώρα. Αποθηκεύετε μια άλλη γραμμή βάσης με χρήση της Γραμμής βάσης 1. Το προγραμματισμένο κόστος για αυτήν την εργασία είναι 100 € για κάθε ημέρα και οι πληροφορίες είναι αποθηκευμένες στο πεδίο εργασίας "Κόστος γραμμής βάσης1".

Παρατηρήσεις    Εάν επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα ενός πεδίου κόστους γραμμής βάσης, δεν επηρεάζονται ή πόρου γραμμής βάσης υπολογισμοί κόστους εργασίας ή τυχόν τιμές κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης για την ανάθεση.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×