Πεδία "Λήξη γραμμής βάσης1-10"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η λήξη γραμμής βάσης (λήξη γραμμής βάσης1 έως Λήξη γραμμής βάσης10) αποθηκεύουν την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης για μια εργασία ή πόρο ανάθεσης την ώρα που αποθηκεύετε την αντίστοιχη γραμμή βάσης. Η λήξη γραμμής βάσης1 πεδίο αποθηκεύει τις προγραμματισμένες ημερομηνίες λήξης για εργασίες ή αναθέσεις που έχουν αποθηκευτεί με γραμμή βάσης 1. Παρομοίως, λήξη γραμμής βάσης2 έως Λήξη γραμμής βάσης10 αποθηκεύουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες λήξης για τις γραμμές 2 έως 10.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πεδίων "Λήξη γραμμής βάσης1-10".

Τύπος δεδομένων    Ημερομηνία

Λήξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις αποθηκευτεί μια γραμμή βάσης, η ημερομηνία στο προγραμματισμένο πεδίο "Λήξη" αντιγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο λήξης γραμμής βάσης. Το πεδίο λήξης γραμμής βάσης, που χρησιμοποιείται (Λήξη γραμμής βάσης1, Λήξη γραμμής βάσης2 κ.λπ.) εξαρτάται από το ποια γραμμή βάσης είχε αποθηκευτεί (Γραμμή βάσης1, Γραμμή βάσης 2 κ.λπ.).

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία "Λήξη γραμμής βάσης1-10" σε μια προβολή εργασίας, εφόσον έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία γραμμές βάσης και θέλετε να συγκρίνετε τις ημερομηνίες λήξης γραμμής βάσης με τις υπολογιζόμενες ή τις πραγματικές ημερομηνίες λήξης των εργασιών. Με πολλές γραμμές βάσης μπορείτε να συγκρίνετε επίσης τις ημερομηνίες λήξης γραμμής βάσης σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου, πριν από δύο μήνες, αποθηκεύσατε μια γραμμή βάσης έργου. Πριν από ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου σας και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 2. Τώρα, θέλετε να συγκρίνετε και να αναλύσετε τα τρία σύνολα των ημερομηνιών λήξης γραμμής βάσης. Προσθέστε τα πεδία Λήξη γραμμής βάσης, Λήξη γραμμής βάσης1 και Λήξη γραμμής βάσης2 στο Φύλλο εργασίας.

Παρατηρήσεις    Τα πεδία λήξης γραμμής βάσης περιέχουν την τιμή "ΔΥ" έως ότου αποθηκεύσετε μια αντίστοιχη γραμμή βάσης, πράγμα που μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του έργου στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης. Επιλέξτε τη γραμμή βάσης που θέλετε—"Γραμμή βάσης" ή "Γραμμή βάσης 1" έως "Γραμμή βάσης 10". Ο ορισμός της γραμμής βάσης αντιγράφει τα τρέχοντα προγραμματισμένα πεδία στα αντίστοιχα πεδία γραμμής βάσης.

Λήξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Null

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία "Λήξη γραμμής βάσης1-10" στην προβολή "Χρήση πόρων", εφόσον έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία γραμμές βάσης και θέλετε να εμφανίσετε ή να φιλτράρετε τις αντίστοιχες ημερομηνίες λήξης γραμμής βάσης για αναθέσεις. Μπορείτε, επίσης, να εμφανίσετε πολλές γραμμές βάσης, για να συγκρίνετε τις ημερομηνίες λήξης γραμμής βάσης σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου, πριν από δύο μήνες, αποθηκεύσατε μια γραμμή βάσης έργου. Πριν από ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου σας και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 2. Τώρα, θέλετε να συγκρίνετε και να αναλύσετε τα τρία σύνολα των ημερομηνιών λήξης γραμμής βάσης στα πλαίσια των πόρων και των αναθέσεών τους. Προσθέστε τα πεδία "Λήξη γραμμής βάσης", "Λήξη γραμμής βάσης1" και "Λήξη γραμμής βάσης2" στην προβολή "Χρήση πόρων". Δεν εμφανίζονται πληροφορίες στα πεδία λήξης γραμμής βάσης δίπλα στα ονόματα πόρων. Ωστόσο, οι ημερομηνίες λήξης γραμμής βάσης για τις αναθέσεις του εμφανίζονται στα πεδία ανάθεσης "Λήξη γραμμής βάσης", κάτω από το όνομα κάθε πόρου.

Λήξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις αποθηκευτεί μια γραμμή βάσης, η ημερομηνία στο προγραμματισμένο πεδίο "Λήξη" για την ανάθεση αντιγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο λήξης γραμμής βάσης. Το πεδίο λήξης γραμμής βάσης, που χρησιμοποιείται (Λήξη γραμμής βάσης1, Λήξη γραμμής βάσης2 κ.λπ.) εξαρτάται από το ποια γραμμή βάσης είχε αποθηκευτεί (Γραμμή βάσης1, Γραμμή βάσης 2 κ.λπ.).

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία "Λήξη γραμμής βάσης1-10" στην ενότητα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", εφόσον έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία γραμμές βάσης και θέλετε να συγκρίνετε τις ημερομηνίες λήξης γραμμής βάσης με τις προγραμματισμένες ή τις πραγματικές ημερομηνίες λήξης για αναθέσεις. Με πολλές γραμμές βάσης μπορείτε να συγκρίνετε επίσης τις ημερομηνίες λήξης γραμμής βάσης σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου, πριν από δύο μήνες, αποθηκεύσατε μια γραμμή βάσης έργου. Πριν από ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου σας και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 2. Τώρα, θέλετε να συγκρίνετε και να αναλύσετε τα τρία σύνολα των ημερομηνιών λήξης γραμμής βάσης. Προσθέστε τα πεδία "Λήξη γραμμής βάσης", "Λήξη γραμμής βάσης1" και "Λήξη γραμμής βάσης2" στην προβολή "Χρήση εργασιών".

Παρατηρήσεις    Τα πεδία λήξης γραμμής βάσης περιέχουν την τιμή "ΔΥ" έως ότου αποθηκεύσετε μια αντίστοιχη γραμμή βάσης, πράγμα που μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του έργου στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης. Επιλέξτε τη γραμμή βάσης που θέλετε—"Γραμμή βάσης" ή "Γραμμή βάσης 1" έως "Γραμμή βάσης 10". Ο ορισμός μιας γραμμής βάσης αντιγράφει τα τρέχοντα προγραμματισμένα πεδία για εργασίες και αναθέσεις στα αντίστοιχα πεδία γραμμής βάσης.

Μια συνδρομή για να αξιοποιήσετε πλήρως τον χρόνο σας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×