Πεδία "Μονάδες ανάθεσης"

Τα πεδία "Μονάδες ανάθεσης" εμφανίζουν το ποσοστό ή τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τη εκχώρηση των εκχωρημένων πόρων σε μια εργασία.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "Μονάδες ανάθεσης".

Τύπος δεδομένων    Ποσοστό/Αριθμός

Μονάδες ανάθεσης (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Null

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" στην προβολή "Χρήση εργασιών", όταν θέλετε να εμφανίσετε την κατανομή του χρόνου για κάθε μεμονωμένη ανάθεση. Δεν εμφανίζονται πληροφορίες στο πεδίο εργασίας "Μονάδες ανάθεσης". Αποτελεί απλώς το αντίστοιχο πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" για τις αναθέσεις που υπάρχουν διαθέσιμες.

Παράδειγμα    Αναθεωρείτε τις μονάδες ανάθεσης για πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί διάφορες εργασίες. Προσθέτετε το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" στην προβολή "Χρήση εργασιών". Δεν εμφανίζονται πληροφορίες στο πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" δίπλα στα ονόματα εργασιών. Ωστόσο, οι μονάδες ανάθεσης για τις μεμονωμένες αναθέσεις τους εμφανίζονται κάτω από το όνομα κάθε εργασίας στα πεδία "Μονάδες ανάθεσης".

Παρατηρήσεις    Η προεπιλεγμένη μονάδα ανάθεσης είναι 100 τοις εκατό (ή 1,0 σε δεκαδικές μονάδες), εκτός εάν η τιμή στο πεδίο πόρου "Μέγιστες μονάδες" είναι μικρότερη από 100 τοις εκατό. Σε αυτήν την περίπτωση, η προεπιλεγμένη μονάδα ανάθεσης για τον πόρο είναι η τιμή του πεδίου μέγιστες μονάδες. Οι μονάδες μπορούν να εκφραστούν ως ποσοστά επί τοις εκατό ή ως δεκαδικές τιμές. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο, μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project.

Μονάδες ανάθεσης (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Null

Βέλτιστη χρήση     Προσθέστε το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" στην προβολή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να εμφανίσετε τις μονάδες ανάθεσης των πόρων για τις επιμέρους αναθέσεις τους. Δεν εμφανίζονται πληροφορίες στο πεδίο πόρου "Μονάδες ανάθεσης". Αποτελεί απλώς το αντίστοιχο πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" για τις αναθέσεις που υπάρχουν διαθέσιμες.

Παράδειγμα     Αναθεωρείτε τις μονάδες ανάθεσης για εργασίες που έχουν ανατεθεί σε διάφορους πόρους. Προσθέτετε το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" στην προβολή "Χρήση πόρων". Δεν εμφανίζονται πληροφορίες στο πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" δίπλα στα ονόματα πόρων. Ωστόσο, οι μονάδες ανάθεσης για τις μεμονωμένες αναθέσεις τους εμφανίζονται κάτω από το όνομα κάθε πόρου στα πεδία "Μονάδες ανάθεσης".

Παρατηρήσεις     Η προεπιλεγμένη μονάδα ανάθεσης είναι 100 τοις εκατό, εκτός εάν η τιμή στο πεδίο πόρου "Μέγιστες μονάδες" είναι μικρότερη από 100 τοις εκατό. Σε αυτήν την περίπτωση, η προεπιλεγμένη μονάδα ανάθεσης για τον πόρο είναι η τιμή του πεδίου "Μέγιστες μονάδες". Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ ποσοστών και δεκαδικών για τις αντιπροσωπευτικές μονάδες ανάθεσης στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project.

Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις μονάδες ανάθεσης στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας.

Μονάδες ανάθεσης (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Πεδίο υπολογισμού ή καταχώρησης

Τρόπος υπολογισμού     Μια ανάθεση που προϋποθέτει την πλήρη προσπάθεια ενός πόρου μπορεί συνήθως να εκφραστεί ως 100 τοις εκατό, θεωρώντας ότι η τιμή μέγιστες μονάδες του πόρου είναι 100 τοις εκατό. Δύο πόροι στους οποίους έχει ανατεθεί μια εργασία μπορούν να εκφραστούν με το ποσοστό 200 τοις εκατό, θεωρώντας πάλι μια τιμή μέγιστων μονάδων 100 τοις εκατό.

Από προεπιλογή, η τιμή στο πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" ορίζεται σε 100 τοις εκατό (ή 1,0 σε δεκαδικές μονάδες). Εάν τροποποιήσετε άμεσα τις Μονάδες ανάθεσης, θα αλλάξει η τιμή εργασίας ή διάρκειας, ανάλογα με τον τύπο ρυθμίσεων της εργασίας. Εάν ο τύπος εργασίας είναι σταθερή απασχόληση και τροποποιήσετε τη διάρκεια, το Microsoft Project αλλάζει τις μονάδες ανάθεσης. Εάν το πεδίο "Τύπος εργασίας" έχει οριστεί με σταθερή διάρκεια και τροποποιήσετε το πεδίο απασχόλησης, το Project υπολογίζει ξανά τις μονάδες ανάθεσης.

Βέλτιστες χρήσεις    Προσθέστε το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" στην ενότητα φύλλο στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να εμφανίσετε ή να τροποποιήσετε τον αριθμό των μονάδων με τις οποίες έχει ανατεθεί μια εργασία σε έναν πόρο. Η τιμή "Μονάδες ανάθεσης" αλληλεπιδρά με την τιμή στο πεδίο πόρου "Μέγιστες μονάδες". Εάν πραγματοποιήσετε μια ανάθεση με μια μεγαλύτερη μονάδα ανάθεσης από την τιμή στο πεδίο "Μέγιστες μονάδες", στον πόρο θα έχει πραγματοποιηθεί υπερ-ανάθεση.

Παράδειγμα     Θέλετε να αναθέσετε σε τρεις ξυλουργούς μια εργασία, οπότε πληκτρολογείτε την τιμή 300% στο πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" για την ανάθεση των ξυλουργών. Για να χρησιμοποιήσετε έναν πόρο σε μια εργασία με μερική απασχόληση, πληκτρολογήστε το ποσοστό στο πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" που αντιπροσωπεύει το ποσοστό του καθημερινού χρόνου που θα αφιερώνει ο πόρος στην εργασία. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε την τιμή 25% στο πεδίο "Μονάδες", πραγματοποιείτε ανάθεση για το ένα τέταρτο της ημέρας του πόρου.

Παρατηρήσεις    Η προεπιλεγμένη μονάδα ανάθεσης είναι 100 τοις εκατό (ή 1,0 σε δεκαδικές μονάδες), εκτός εάν η τιμή στο πεδίο εκχωρημένου πόρου "Μέγιστες μονάδες" (μέγιστες μονάδες) είναι μικρότερη από 100 τοις εκατό. Σε αυτήν την περίπτωση, η προεπιλεγμένη μονάδα ανάθεσης για τον πόρο είναι η τιμή του πεδίου "μέγιστες μονάδες". Οι μονάδες μπορούν να εκφραστούν ως ποσοστά επί τοις εκατό ή ως δεκαδικές τιμές. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο, μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project.

Από προεπιλογή, το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" συμπεριλαμβάνεται στο παράθυρο διαλόγου Ανάθεση πόρων, ώστε να μπορείτε να ορίσετε μονάδες ανάθεσης όταν αναθέτετε μια εργασία σε έναν πόρο για πρώτη φορά. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις μονάδες ανάθεσης στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας.

Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά με το Microsoft 365

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×