Πεδία "Πραγματική εργασία προστατευμένη"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα πεδία "πραγματική εργασία προστατευμένη" εμφανίζουν το σύνολο του εργασία έχει αναφερθεί από εκχωρημένους πόρους μέσω του Project Web App. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης από αυτά τα πεδία εμφανίζουν προστατευμένες τιμές εργασίας κατανεμημένες στο χρόνο. Μόλις γίνονται δεκτές ποσά πραγματική εργασία ενός μέλους της ομάδας από το διαχειριστή έργου, είσοδό τους στην αρχείου έργου ως μόνο για ανάγνωση, ή προστατευμένο.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "πραγματική εργασία προστατευμένη".

Τύπος δεδομένων    Διάρκεια

Πραγματική εργασία προστατευμένη (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Όταν δημιουργείτε για πρώτη φορά μια εργασία, το πεδίο Πραγματική εργασία προστατευμένη περιέχει "0 ώρες". Το μέλος της ομάδας εισάγει πραγματικά ποσά εργασίας στο φύλλο κατανομής χρόνου του Project Web App. Το μέλος της ομάδας στέλνει στο διαχειριστή έργου ενημερώσεις για κάθε περίοδο αναφοράς. Εφόσον γίνουν δεκτά τα πραγματικά ποσά εργασίας του μέλους από το διαχειριστή έργου, τα ποσά αυτά κλειδώνονται στο πεδίο "Πραγματική εργασία προστατευμένη" και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τους.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "πραγματική εργασία προστατευμένη" σε οποιαδήποτε προβολή φύλλου εργασίας για να εξετάσετε ή να φιλτράρετε τις ώρες χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας πραγματική εργασία σε εργασίες που έχουν υποβληθεί από τα μέλη της ομάδας. Αυτό το πεδίο μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις χρεώσεις και τη λογιστική για τις εργασίες.

Παράδειγμα    Ο Γιάννης και ο Χρήστος έχουν ολοκληρώσει την εργασία "Ανάπτυξη ηλεκτρολογικών σχεδίων". Σύμφωνα με την τιμή που εμφανίζεται στο πεδίο "Πραγματική εργασία προστατευμένη" για την εργασία, έχουν απασχοληθεί συνολικά 80 ώρες. Προετοιμάζετε ένα τιμολόγιο για τον πελάτη σας και χρησιμοποιείτε αυτήν την τιμή για τις ακριβείς ώρες απασχόλησης σε αυτήν την εργασία.

Παρατηρήσεις    Ο διαχειριστής διακομιστή χρησιμοποιεί το Project Web App για να ορίσει εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί προστατευμένα πραγματικά στοιχεία.

Τα πραγματικά στοιχεία δεν μπορούν να προστατευτούν εάν η ομάδα σας παρακολουθεί την πρόοδο μέσω των πεδίων ποσοστό ολοκλήρωσης ή των πεδίων πραγματικής και υπόλοιπη εργασία ή εάν δεν λαμβάνετε τα πραγματικά στοιχεία από το Project Web App.

Πραγματική εργασία προστατευμένη (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "πραγματική εργασία προστατευμένη" για έναν πόρο περιέχει "0 ώρες" μέχρι να ξεκινήσει ο πόρος για την υποβολή των ωρών εργασίας για αναθέσεις. Ο πόρος καταχωρεί ποσά πραγματική εργασία στο του Project Web App φύλλο κατανομής χρόνου. Το μέλος της ομάδας στέλνει στο διαχειριστή έργου ενημερώσεις για κάθε περίοδο αναφοράς. Μόλις γίνονται δεκτές ποσά πραγματική εργασία ενός μέλους της ομάδας από το διαχειριστή έργου, αυτά τα ποσά είναι κλειδωμένα σε πεδίο πραγματική εργασία προστατευμένη του πόρου και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία. Project υπολογίζει την πραγματική εργασία προστατευμένη για κάθε πόρο ως άθροισμα όλων των τιμών πραγματική εργασία προστατευμένη αναφέρονται για όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "πραγματική εργασία προστατευμένη" σε οποιαδήποτε προβολή φύλλου πόρου, για να εξετάσετε ή να φιλτράρετε τις συνολικές χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας πραγματικές ώρες εργασίας για κάθε πόρο. Αυτό το πεδίο μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις χρεώσεις και τη λογιστική για τους πόρους.

Παράδειγμα    Ο Γιάννης είναι συντάκτης που απασχολείται προσωρινά στο έργο σας και ανήκει σε άλλο τμήμα. Σύμφωνα με τις τιμές που εμφανίζονται στο πεδίο "Πραγματική εργασία προστατευμένη", ο Γιάννης έχει εργαστεί 80 ώρες για το έργο σας τον τελευταίο μήνα. Ετοιμάζετε μια δήλωση χρέωσης για το τμήμα στο οποίο ανήκει ο πόρος και χρησιμοποιείτε αυτήν την τιμή ως τον ακριβή αριθμό ωρών εργασίας του πόρου.

Παρατηρήσεις    Ο διαχειριστής διακομιστή χρησιμοποιεί το Project Web App για να ορίσει εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί προστατευμένα πραγματικά στοιχεία.

Τα πραγματικά στοιχεία δεν μπορούν να προστατευτούν εάν η ομάδα σας παρακολουθεί την πρόοδο μέσω των πεδίων ποσοστό ολοκλήρωσης ή των πεδίων πραγματικής και υπόλοιπη εργασία ή εάν δεν λαμβάνετε τα πραγματικά στοιχεία από το Project Web App.

Πραγματική εργασία προστατευμένη (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Πραγματική εργασία προστατευμένη" για την ανάθεση περιέχει την τιμή "0 ώρες" μέχρι να ξεκινήσει ο πόρος να καταχωρεί ώρες κατά τις οποίες έχει απασχοληθεί με αυτήν την ανάθεση. Ο πόρος καταχωρεί τα πραγματικά ποσά εργασίας στο φύλλο κατανομής χρόνου του Project Web App. Ο πόρος στέλνει στο διαχειριστή έργου ενημερώσεις για κάθε περίοδο ενημέρωσης. Εφόσον γίνει δεκτά τα πραγματικά ποσά εργασίας του πόρου από το διαχειριστή έργου, τα ποσά αυτά κλειδώνονται στο πεδίο ανάθεσης "Πραγματική εργασία προστατευμένη" και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τους.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματική εργασία προστατευμένη" στην ενότητα του φύλλο της προβολής "Χρήση εργασιών" για την αναθεώρηση ή το φιλτράρισμα των ωρών της πραγματικής εργασίας που έχουν καταχωρηθεί από πόρους για αναθέσεις συγκεκριμένων εργασιών. Προσθέστε το πεδίο στην ενότητα του φύλλου της προβολής "Χρήση πόρων" για να αναθεωρήσετε ή να φιλτράρετε τις ώρες πραγματικής εργασίας που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε για αναθέσεις σε συγκεκριμένους πόρους. Το πεδίο αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις χρεώσεις και τη λογιστική των αναθέσεων.

Παράδειγμα    Ο Γιάννης έχει ολοκληρώσει την ανάθεση της εργασίας "Ανάπτυξη ηλεκτρολογικών σχεδίων". Σύμφωνα με την τιμή που εμφανίζεται στο πεδίο "Πραγματική εργασία προστατευμένη" για την ανάθεση, έχει αναφέρει 20 ώρες εργασίας. Προετοιμάζετε ένα τιμολόγιο για τον πελάτη σας σε σχέση με αυτήν την ανάθεση και χρησιμοποιείτε αυτήν την τιμή για τις ακριβείς ώρες απασχόλησης σε αυτήν την ανάθεση.

Παρατηρήσεις    Ο διαχειριστής διακομιστή χρησιμοποιεί το Project Web App για να ορίσει εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί προστατευμένα πραγματικά στοιχεία.

Τα πραγματικά στοιχεία δεν μπορούν να προστατευτούν εάν η ομάδα σας παρακολουθεί την πρόοδο μέσω των πεδίων ποσοστό ολοκλήρωσης ή των πεδίων πραγματικής και υπόλοιπη εργασία ή εάν δεν λαμβάνετε τα πραγματικά στοιχεία από το Project Web App.

Πραγματική εργασία προστατευμένη (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Όταν δημιουργείτε μια εργασία για πρώτη φορά, το πεδίο πραγματική εργασία προστατευμένη χρονολογικής φάσης εργασίας περιέχει "0 ώρες." Το μέλος της ομάδας εισάγει ποσά πραγματική εργασία στη του Project Web App φύλλο κατανομής χρόνου. Το μέλος της ομάδας στέλνει στο διαχειριστή έργου ενημερώσεις για κάθε περίοδο αναφοράς. Μόλις γίνονται δεκτές ποσά πραγματική εργασία ενός μέλους της ομάδας από το διαχειριστή έργου, αυτά τα ποσά είναι κατανεμημένες στο χρόνο στο πεδίο χρονολογικής φάσης "Τρέχουσα εργασία προστατευμένη" και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματική εργασία προστατευμένη" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" για την αναθεώρηση των ωρών πραγματικής απασχόλησης για εργασίες που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε και που έχουν υποβληθεί από μέλη της ομάδας. Το πεδίο αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για να δείτε την ανάλυση της απασχόλησης για μια εργασία σε μια χρονική περίοδο, όπως σε κάποιες ημέρες, εβδομάδες ή μήνες.

Παράδειγμα    Ο Γιάννης και ο Χρήστος έχουν ολοκληρώσει την εργασία "Ανάπτυξη ηλεκτρολογικών σχεδίων". Αναθεωρώντας το πεδίο χρονολογικής φάσης "Πραγματική εργασία προστατευμένη" για την εργασία στην προβολή "Χρήση εργασιών", μπορείτε να δείτε ότι, τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, οι πόροι έχουν εργαστεί συνολικά 80 ώρες. Προετοιμάζετε ένα τιμολόγιο για τον πελάτη σας, που καλύπτει τις δύο τελευταίες εβδομάδες εργασίας και χρησιμοποιείτε αυτήν την τιμή για τις ακριβείς ώρες απασχόλησης σε αυτήν την εργασία.

Παρατηρήσεις    Ο διαχειριστής διακομιστή χρησιμοποιεί το Project Web App για να ορίσει εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί προστατευμένα πραγματικά στοιχεία.

Τα πραγματικά στοιχεία δεν μπορούν να προστατευτούν εάν η ομάδα σας παρακολουθεί την πρόοδο μέσω των πεδίων ποσοστό ολοκλήρωσης ή των πεδίων πραγματικής και υπόλοιπη εργασία ή εάν δεν λαμβάνετε τα πραγματικά στοιχεία από το Project Web App.

Πραγματική εργασία προστατευμένη (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου πραγματική εργασία προστατευμένη περιέχει "0 ώρες" μέχρι να ξεκινήσει ο πόρος για την υποβολή των ωρών εργασίας για αναθέσεις. Ο πόρος καταχωρεί ποσά πραγματική εργασία στο του Project Web App φύλλο κατανομής χρόνου. Ο πόρος στέλνει στο διαχειριστή έργου ενημερώσεις για κάθε περίοδο αναφοράς. Μόλις γίνονται δεκτές ποσά πραγματική εργασία του πόρου από το διαχειριστή έργου, αυτά τα ποσά είναι κλειδωμένα σε πεδίο πραγματική εργασία προστατευμένη χρονολογικής φάσης του πόρου και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία. Το Project υπολογίζει χρονολογικής φάσης προστατευμένη τρέχουσα εργασία για κάθε πόρο ως το άθροισμα όλων των τιμών πραγματική εργασία προστατευμένη αναφέρθηκε για όλες τις εργασίες, κατανεμημένη σε μια χρονική περίοδο.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματική εργασία προστατευμένη" της προβολής "Χρήση πόρων" στην ενότητα χρονολογικής φάσης των ωρών της πραγματικής εργασίας για πόρους. Το πεδίο αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για να δείτε την ανάλυση των ωρών απασχόλησης σε μια χρονική περίοδο, όπως σε κάποιες ημέρες, εβδομάδες ή μήνες. Η ανάλυση αυτή είναι χρήσιμη και για θέματα χρεώσεων και λογιστικής του πόρου.

Παράδειγμα    Ο Γιάννης είναι συντάκτης που απασχολείται προσωρινά στο έργο σας και ανήκει σε άλλο τμήμα. Σύμφωνα με τις τιμές που εμφανίζονται στο πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης "Πραγματική εργασία προστατευμένη", ο Γιάννης έχει εργαστεί 6 ώρες την ημέρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί. Ετοιμάζετε μια δήλωση χρέωσης για το τμήμα στο οποίο ανήκει ο πόρος και χρησιμοποιείτε αυτές τις τιμές για να ταξινομήσετε τις χρεώσεις.

Παρατηρήσεις    Ο διαχειριστής διακομιστή χρησιμοποιεί το Project Web App για να ορίσει εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί προστατευμένα πραγματικά στοιχεία.

Τα πραγματικά στοιχεία δεν μπορούν να προστατευτούν εάν η ομάδα σας παρακολουθεί την πρόοδο μέσω των πεδίων ποσοστό ολοκλήρωσης ή των πεδίων πραγματικής και υπόλοιπη εργασία ή εάν δεν λαμβάνετε τα πραγματικά στοιχεία από το Project Web App.

Πραγματική εργασία προστατευμένη (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Περιέχει το πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης πραγματική εργασία προστατευμένη "0 ώρες" μέχρι να ξεκινήσει ο πόρος για την υποβολή των ωρών εργασίας για αυτήν την ανάθεση. Ο πόρος καταχωρεί ποσά πραγματική εργασία στο του Project Web App φύλλο κατανομής χρόνου. Ο πόρος στέλνει στο διαχειριστή έργου ενημερώσεις για κάθε περίοδο αναφοράς. Μόλις γίνονται δεκτές ποσά πραγματική εργασία του πόρου από το διαχειριστή έργου, αυτά τα ποσά είναι κατανεμημένες στο χρόνο στο πεδίο πραγματική εργασία προστατευμένη της ανάθεσης χρονολογικής φάσης και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματική εργασία προστατευμένη" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" για την αναθεώρηση των ωρών πραγματικής εργασίας για αναθέσεις που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε και που έχουν υποβληθεί από πόρους. Το πεδίο αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για να δείτε την ανάλυση της πραγματικής εργασίας για μια ανάθεση σε μια χρονική περίοδο, όπως σε κάποιες ημέρες, εβδομάδες ή μήνες.

Παράδειγμα    Ο Γιάννης έχει ολοκληρώσει την ανάθεση της εργασίας "Ανάπτυξη ηλεκτρολογικών σχεδίων". Με την αναθεώρηση του πεδίου χρονολογικής φάσης "Πραγματική εργασία προστατευμένη" για την εργασία στην προβολή "Χρήση εργασιών", μπορείτε να δείτε τον αριθμό των ωρών που έχει απασχοληθεί ο Γιάννης με την ανάθεση τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Προετοιμάζετε ένα τιμολόγιο για τον πελάτη σας που καλύπτει την εργασία των τελευταίων δύο εβδομάδων και χρησιμοποιείτε αυτές τις τιμές για να ταξινομήσετε τις χρεώσεις.

Παρατηρήσεις    Ο διαχειριστής διακομιστή χρησιμοποιεί το Project Web App για να ορίσει εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί προστατευμένα πραγματικά στοιχεία.

Τα πραγματικά στοιχεία δεν μπορούν να προστατευτούν εάν η ομάδα σας παρακολουθεί την πρόοδο μέσω των πεδίων ποσοστό ολοκλήρωσης ή των πεδίων πραγματικής και υπόλοιπη εργασία ή εάν δεν λαμβάνετε τα πραγματικά στοιχεία από το Project Web App.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×