Πεδία "Πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα πεδία ΠΚΥΕ (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας) εμφανίζουν το κόστος που προκύπτει για εργασία έχει ήδη πραγματοποιηθεί για μια εργασία, μέχρι το project ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων πραγματικού κόστους υλοποιημένης εργασίας.

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Όταν μια εργασία δημιουργείται για πρώτη φορά, το πεδίο "πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ" περιέχει 0,00. Καθώς η πρόοδος (ποσοστό ολοκλήρωσης ή πραγματική εργασία) αναφέρεται στην εργασία, το Microsoft Office Project υπολογίζει το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ). Αυτό είναι το κόστος της πραγματικής εργασίας συν οποιοδήποτε σταθερού κόστους για την εργασία μέχρι σήμερα. Από προεπιλογή, πώς και πότε το ΠΡΑΚYΕ υπολογίζεται εξαρτάται από τους εκχωρημένους πόρους τυπική χρέωση, χρέωση υπερωριών, κόστος ανά χρήση και ρυθμίσεις προσαύξηση κόστους στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων, καθώς και τον πραγματικό όγκο εργασίας που αναφέρεται, σταθερού κόστους για εργασίες, και το ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία. Project μπορεί να υπολογίσει το πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ ακόμη και αν δεν έχετε πόρους που έχουν εκχωρηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υπολογισμοί βασίζονται σε πρόοδος (ποσοστό ολοκλήρωσης ή πραγματική εργασία) και σταθερού κόστους στην ημερομηνία για την εργασία. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να έχετε πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ υπολογίζεται με βάση τις καταχωρήσεις σας στο πεδίο "πραγματικό κόστος (χρονολογικής φάσης)". Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή καρτέλα Υπολογισμός το πλαίσιο ελέγχου πραγματικό κόστος υπολογίζεται πάντα από το Microsoft Office Project.

Βέλτιστη χρήση    Χρησιμοποιήστε το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" σε συνδυασμό με το "ΠΚΥΕ", για να συγκρίνετε τις πραγματικές με τις προϋπολογισμένες τιμές κόστους μιας ανάθεσης. Χρησιμοποιήστε το πεδίο CV (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας τιμής), για να δείτε τη διαφορά μεταξύ των δύο πεδίων. Προσθέστε οποιοδήποτε ή όλα αυτά τα πεδία σε μια προβολή εργασίας, για να εμφανιστούν τα έξοδα που απορρέουν από μια εργασία που βασίζεται σε πραγματική εργασία και τα ωρομίσθια των πόρων στους οποίους έχει ανατεθεί η εργασία, μαζί με οποιεσδήποτε άλλες τιμές κόστους που προκύπτουν μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Παράδειγμα    Πρέπει να κάνετε μια αναφορά σχετικά με το ΠΡΑΚYΕ από την περασμένη Παρασκευή. Πληκτρολογείτε την ημερομηνία της Παρασκευής ως ημερομηνία κατάστασης και στη συνέχεια αναθεωρείτε τις τιμές κόστους μιας εργασίας που έχει διάρκεια 10 ώρες. Οι πόροι στους οποίους έχει ανατεθεί η εργασία αμείβονται 20 € ανά ώρα και έχουν αναφέρει πέντε ώρες πραγματικής εργασίας από την προηγούμενη Παρασκευή και άλλες πέντε ώρες για σήμερα. Χρησιμοποιώντας την ημερομηνία κατάστασης, το Project υπολογίζει ότι το ΠΡΑΚYΕ μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή είναι 100 €. Εάν χρησιμοποιήσατε την τρέχουσα ημερομηνία ως ημερομηνία κατάστασης, το ΠΡΑΚYΕ θα υπολογιστεί σε 200 €.

Παρατηρήσεις    Επειδή οι πληροφορίες για το ΠΡΑΚYΕ διατηρούνται με βάση τη χρονολογικής φάσης, το ΠΡΑΚYΕ υπολογίζεται από την πρώτη καταχώρηση πραγματικού κόστους έως την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Εάν ένας πόρος έχει αναφέρεται οποιαδήποτε εργασία σε οποιαδήποτε από τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί, το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ) πεδίου περιέχει 0,00. Καθώς αναφέρεται η πρόοδος (ποσοστό ολοκλήρωσης ή πραγματική εργασία) από τον πόρο σε διάφορες εργασίες, το Microsoft Office Project υπολογίζει το πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ. Αυτό είναι το κόστος της πραγματικής εργασίας συν οποιοδήποτε κόστος ανά χρήση για τον πόρο μέχρι σήμερα. Από προεπιλογή, πώς και πότε το ΠΡΑΚYΕ υπολογίζεται εξαρτάται από τον πόρο τυπική χρέωση, χρέωση υπερωριών, κόστος ανά χρήση και κόστος προσαύξηση ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων, καθώς και την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να έχετε πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ υπολογίζεται με βάση τις καταχωρήσεις σας στο πεδίο "πραγματικό κόστος (χρονολογικής φάσης)". Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή καρτέλα Υπολογισμός το πλαίσιο ελέγχου πραγματικό κόστος υπολογίζεται πάντα από το Microsoft Office Project.

Βέλτιστη χρήση    Χρησιμοποιήστε το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" σε συνδυασμό με το "ΠΚΥΕ", για να συγκρίνετε τις πραγματικές με τις προϋπολογισμένες τιμές κόστους μιας ανάθεσης. Χρησιμοποιήστε το πεδίο CV (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας τιμής), για να δείτε τη διαφορά μεταξύ των δύο πεδίων. Προσθέστε οποιαδήποτε ή όλα αυτά τα πεδία σε μια προβολή πόρου, για να εμφανιστούν τα έξοδα που απορρέουν από την εργασία ενός πόρου σε όλες τις αναθέσεις του, με βάση την τρέχουσα εργασία του πόρου, το ωρομίσθιο και άλλες τιμές κόστους που προκύπτουν μέχρι και την ημερομηνία κατάστασης.

Παράδειγμα    Πρέπει να κάνετε μια αναφορά σχετικά με το ΠΡΑΚYΕ από την περασμένη Παρασκευή. Πληκτρολογείτε την ημερομηνία της προηγούμενης Παρασκευής ως ημερομηνία κατάστασης και στη συνέχεια αναθεωρείτε τις τιμές κόστους για έναν πόρο που έχει κόστος 20 € ανά ώρα. Στον πόρο έχουν ανατεθεί 15 διαφορετικές εργασίες σε όλη τη διάρκεια του έργου. Προσθέτετε το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" στην προβολή "Φύλλο πόρου", για να δείτε πόσο έχει κοστίσει ο πόρος μέχρι και την προηγούμενη Παρασκευή. Στο τέλος του έργου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" για να δείτε το ποσό του προϋπολογισμός που έχει ξοδευτεί για αυτόν τον πόρο για να βοηθηθείτε κατά την ανάλυση κόστους και τον μελλοντικό σχεδιασμό.

Παρατηρήσεις    Επειδή οι πληροφορίες για το ΠΡΑΚYΕ διατηρούνται με βάση τη χρονολογικής φάσης, το ΠΡΑΚYΕ υπολογίζεται από την πρώτη καταχώρηση πραγματικού κόστους έως την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Όταν μια ανάθεση γίνεται για πρώτη φορά, το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ) πεδίου περιέχει 0,00. Καθώς αναφέρεται η πρόοδος (ποσοστό ολοκλήρωσης ή πραγματική εργασία), ο πόρος, το Microsoft Office Project υπολογίζει πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ για την ανάθεση. Αυτό είναι το κόστος της πραγματικής εργασίας συν οποιοδήποτε κόστος ανά χρήση για την ανάθεση μέχρι σήμερα. Από προεπιλογή, πώς και πότε το ΠΡΑΚYΕ υπολογίζεται εξαρτάται από του πόρου και τυπική χρέωση, χρέωση υπερωριών, κόστος ανά χρήση και κόστος προσαύξηση ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων, καθώς και την ανάθεση πραγματική εργασία αναφέρεται και την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να έχετε πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ υπολογίζεται με βάση τις καταχωρήσεις σας στο πεδίο "πραγματικό κόστος (χρονολογικής φάσης)". Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή καρτέλα Υπολογισμός το πλαίσιο ελέγχου πραγματικό κόστος υπολογίζεται πάντα από το Microsoft Office Project.

Βέλτιστη χρήση    Χρησιμοποιήστε το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" σε συνδυασμό με το "ΠΚΥΕ", για να συγκρίνετε τις πραγματικές με τις προϋπολογισμένες τιμές κόστους μιας ανάθεσης. Χρησιμοποιήστε το πεδίο CV (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας τιμής), για να δείτε τη διαφορά μεταξύ των πεδίων "Πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας" και "Προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας". Προσθέστε οποιοδήποτε ή όλα αυτά τα πεδία στην ενότητα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", για να εμφανιστούν τα έξοδα που απορρέουν από μια ανάθεση, με βάση την πραγματική εργασία και τα ωρομίσθια των πόρων στους οποίους έχει ανατεθεί η εργασία, μαζί με οποιεσδήποτε άλλες τιμές κόστους που έχουν προκύψει έως την ημερομηνία κατάστασης.

Παράδειγμα    Πρέπει να κάνετε μια αναφορά σχετικά με το ΠΡΑΚYΕ από την περασμένη Παρασκευή. Πληκτρολογείτε την ημερομηνία της Παρασκευής και στη συνέχεια αναθεωρείτε τις τιμές κόστους μιας ανάθεσης εργασίας που έχει διάρκεια 10 ώρες. Ο πόρος στον οποίο έχει ανατεθεί η εργασία αμείβεται με 20 € ανά ώρα και έχει αναφέρει πέντε ώρες πραγματικής εργασίας από την προηγούμενη Παρασκευή και άλλες πέντε ώρες για σήμερα. Χρησιμοποιώντας την ημερομηνία κατάστασης, το Project υπολογίζει ότι το ΠΡΑΚYΕ μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή είναι 100 €. Εάν χρησιμοποιήσατε την τρέχουσα ημερομηνία ως ημερομηνία κατάστασης, το ΠΡΑΚYΕ θα υπολογιστεί σε 200 €.

Παρατηρήσεις    Επειδή οι πληροφορίες για το ΠΡΑΚYΕ διατηρούνται με βάση τη χρονολογική φάση, το ΠΡΑΚYΕ υπολογίζεται από την πρώτη καταχώρηση πραγματικού κόστους έως την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Όταν μια εργασία δημιουργείται για πρώτη φορά, το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ) πεδίου περιέχει 0,00. Καθώς η πρόοδος (ποσοστό ολοκλήρωσης ή πραγματική εργασία) αναφέρεται στην εργασία, το Microsoft Office Project υπολογίζει πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ. Αυτό είναι το κόστος της πραγματικής εργασίας συν οποιοδήποτε σταθερού κόστους για την εργασία μέχρι σήμερα. Από προεπιλογή, πώς και πότε το ΠΡΑΚYΕ υπολογίζεται εξαρτάται από τους εκχωρημένους πόρους τυπική χρέωση, χρέωση υπερωριών, κόστος ανά χρήση και ρυθμίσεις προσαύξηση κόστους στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων, καθώς και τον πραγματικό όγκο εργασίας που αναφέρεται, σταθερού κόστους για εργασίες, και το ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία. Project μπορεί να υπολογίσει το πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ ακόμη και αν δεν έχετε πόρους που έχουν εκχωρηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υπολογισμοί βασίζονται σε πρόοδος (ποσοστό ολοκλήρωσης ή πραγματική εργασία) και σταθερού κόστους στην ημερομηνία για την εργασία. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να έχετε πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ υπολογίζεται με βάση τις καταχωρήσεις σας στο πεδίο "πραγματικό κόστος (χρονολογικής φάσης)". Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή καρτέλα Υπολογισμός το πλαίσιο ελέγχου πραγματικό κόστος υπολογίζεται πάντα από το Microsoft Office Project.

Βέλτιστη χρήση    Χρησιμοποιήστε το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" σε συνδυασμό με το "ΠΚΥΕ", για να συγκρίνετε τις πραγματικές με τις προϋπολογισμένες τιμές κόστους μιας ανάθεσης. Χρησιμοποιήστε το πεδίο CV (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας τιμής), για να δείτε τη διαφορά μεταξύ των δύο πεδίων. Προσθέστε οποιοδήποτε ή όλα αυτά τα πεδία στην ενότητα χρονολογικής φάσης μιας προβολής "Χρήση εργασιών", για να εμφανιστούν τα έξοδα που απορρέουν από μια εργασία που βασίζεται σε πραγματική εργασία και τα ωρομίσθια των πόρων στους οποίους έχει ανατεθεί η εργασία μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, μαζί με οποιεσδήποτε άλλες τιμές κόστους που προκύπτουν μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Παράδειγμα    Είναι Παρασκευή και θέλετε να αναφέρετε το ΠΡΑΚYΕ για μια εργασία που έχει διάρκεια πέντε ημέρες και έχει προγραμματιστεί για υλοποίηση από την Δευτέρα έως και την Παρασκευή αυτής της εβδομάδας. Οι δύο πόροι στους οποίους έχει ανατεθεί η εργασία έχουν κόστος 20 € ανά ώρα ο καθένας και έχουν αναφέρει οκτώ ώρες πραγματικής εργασίας μέχρι την Τρίτη και άλλες εννέα ώρες εργασίας από τότε. Εάν θέλετε να εμφανίσετε το ΠΡΑΚYΕ σε χρονολογική φάση από την Τρίτη, πληκτρολογήστε την ημερομηνία της Τρίτης ως ημερομηνία κατάστασης και στη συνέχεια αναθεωρήστε το ΠΡΑΚYΕ για την εργασία στην προβολή "Χρήση εργασιών". Χρησιμοποιώντας την ημερομηνία κατάστασης, το Project υπολογίζει ότι το ΠΡΑΚYΕ σε χρονολογική φάση έως και την Τρίτη είναι 80 € και 160 € (τέσσερις ώρες τη Δευτέρα και τέσσερις ώρες την Τρίτη, αθροιστικά). Εάν έχετε χρησιμοποιήσει την τρέχουσα ημερομηνία ως ημερομηνία κατάστασης, το ΠΡΑΚYΕ σε χρονολογική φάση θα είναι 80 €, 160 €, 220 €, 280 € και 340 € από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή, αντίστοιχα.

Παρατηρήσεις    Επειδή οι πληροφορίες για το ΠΡΑΚYΕ διατηρούνται με βάση τη χρονολογική φάση, το ΠΡΑΚYΕ μπορεί να απεικονιστεί γραφικά από την πρώτη καταχώρηση πραγματικού κόστους έως και την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Εάν ένας πόρος έχει αναφέρεται οποιαδήποτε εργασία σε οποιαδήποτε από τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί, το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ) πεδίου περιέχει 0,00. Καθώς αναφέρεται η πρόοδος (ποσοστό ολοκλήρωσης ή πραγματική εργασία ) από τον πόρο σε διάφορες εργασίες, το Microsoft Office Project υπολογίζει το πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ. Αυτό είναι το κόστος της πραγματικής εργασίας συν οποιοδήποτε κόστος ανά χρήση για τον πόρο μέχρι σήμερα. Από προεπιλογή, πώς και πότε το ΠΡΑΚYΕ υπολογίζεται εξαρτάται από τον πόρο τυπική χρέωση, χρέωση υπερωριών, κόστος ανά χρήση και κόστος προσαύξηση ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων, καθώς και την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να έχετε πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ υπολογίζεται με βάση τις καταχωρήσεις σας στο πεδίο "πραγματικό κόστος (χρονολογικής φάσης)". Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή καρτέλα Υπολογισμός το πλαίσιο ελέγχου πραγματικό κόστος υπολογίζεται πάντα από το Microsoft Office Project.

Βέλτιστη χρήση    Χρησιμοποιήστε το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" σε συνδυασμό με το "ΠΚΥΕ", για να συγκρίνετε τις πραγματικές με τις προϋπολογισμένες τιμές κόστους μιας ανάθεσης. Χρησιμοποιήστε το πεδίο CV (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας τιμής), για να δείτε τη διαφορά μεταξύ των δύο πεδίων. Προσθέστε οποιοδήποτε ή όλα αυτά τα πεδία στην ενότητα χρονολογικής φάσης μιας προβολής "Χρήση πόρων", για να εμφανιστούν τα έξοδα που απορρέουν από την εργασία του πόρου σε όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί μέσα στο χρόνο μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την πραγματική ημερομηνία, με βάση την τρέχουσα εργασία του πόρου, το ωρομίσθιό του και άλλες τιμές κόστους που προκύπτουν.

Παράδειγμα    Πρέπει να κάνετε μια αναφορά σχετικά με το ΠΡΑΚYΕ από την περασμένη Παρασκευή. Πληκτρολογείτε την ημερομηνία της προηγούμενης Παρασκευής ως ημερομηνία κατάστασης και στη συνέχεια αναθεωρείτε τις τιμές κόστους για έναν πόρο που έχει κόστος 10 € ανά ώρα. Στον πόρο έχουν ανατεθεί 15 διαφορετικές εργασίες σε όλη τη διάρκεια του έργου. Προσθέτετε το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" στο τμήμα χρονολογικής φάσης "Χρήση πόρων", για να δείτε πόσο έχει κοστίσει ο πόρος μέχρι και την προηγούμενη Παρασκευή. Ενδέχεται να δείτε τιμές χρονολογικής φάσης ΠΡΑΚYΕ, όπως 80 € (οκτώ ώρες στα 10 € ανά ώρα) για κάθε ημέρα αθροιστικά έως την περασμένη Παρασκευή, δηλαδή, 80 €, 160 €, 240 €, 320 € κ.ο.κ. Εάν ο πόρος έχει αντιστοιχιστεί σε λιγότερες μονάδες ανάθεσης ή έχει λιγότερες πραγματικές ώρες εργασίας, ίσως δείτε μικρότερες τιμές ΠΡΑΚΥΕ. Εάν ο πόρος έχει εργαστεί υπερωρίες, ενδέχεται να εμφανιστούν υψηλότερες τιμές ΠΡΑΚΥΕ.

Παρατηρήσεις    Επειδή οι πληροφορίες για το ΠΡΑΚYΕ διατηρούνται με βάση τη χρονολογική φάση, το ΠΡΑΚYΕ μπορεί να απεικονιστεί γραφικά από την πρώτη καταχώρηση πραγματικού κόστους έως και την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Κατά την αρχική δημιουργία μιας ανάθεσης, το πεδίο "Πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας" (ΠΡΑΚYΕ) περιέχει την τιμή 0,00. Καθώς αναφέρεται πρόοδος (ποσοστό ολοκλήρωσης ή πραγματική εργασία) από τον πόρο στον οποίο έχει ανατεθεί η εργασία, το Microsoft Office Project υπολογίζει το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας ΠΡΑΚYΕ για την ανάθεση. Αυτό είναι το κόστος της πραγματικής εργασίας συν οποιεσδήποτε τιμές κόστους ανά χρήση για την ανάθεση μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία. Από προεπιλογή, ο τρόπος και ο χρόνος υπολογισμού του ΠΡΑΚYΕ εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις "Τυπική χρέωση", "Χρέωση υπερωριών", "Κόστος ανά χρήση" και "Προσαύξηση κόστους" που έχουν οριστεί στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων, καθώς και από την αναφερθείσα πραγματική εργασία της ανάθεσης και την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία. Εάν προτιμάτε, μπορεί να υπολογιστεί το ΠΡΑΚYΕ με βάση τις καταχωρήσεις σας στο πεδίο (χρονολογικής φάσης) "Πραγματικό κόστος". Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Υπολογισμός. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Το πραγματικό κόστος υπολογίζεται πάντοτε από το Microsoft Office Project.

Βέλτιστη χρήση    Χρησιμοποιήστε το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" σε συνδυασμό με το "ΠΚΥΕ", για να συγκρίνετε τις πραγματικές με τις προϋπολογισμένες τιμές κόστους μιας ανάθεσης. Χρησιμοποιήστε το πεδίο CV (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας τιμής), για να δείτε τη διαφορά μεταξύ των δύο πεδίων. Προσθέστε οποιοδήποτε ή όλα αυτά τα πεδία στην ενότητα χρονολογικής φάσης μιας προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", για να εμφανιστούν τα έξοδα που απορρέουν από μια ανάθεση που βασίζεται σε πραγματική εργασία και τα ωρομίσθια των πόρων στους οποίους έχει ανατεθεί η εργασία μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, μαζί με οποιεσδήποτε άλλες τιμές κόστους.

Παράδειγμα    Είναι Παρασκευή και θέλετε να αναφέρετε το πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας σε χρονολογική φάση, για μια ανάθεση που έχει διάρκεια πέντε ημέρες και έχει προγραμματιστεί για υλοποίηση από την Δευτέρα έως και την Παρασκευή αυτής της εβδομάδας. Ο πόρος στον οποίο έχει ανατεθεί η εργασία έχει κόστος 20 € ανά ώρα και έχει αναφέρει οκτώ ώρες πραγματικής εργασίας μέχρι την Τρίτη και άλλες εννέα ώρες εργασίας από τότε. Εάν θέλετε να εμφανίσετε το ΠΡΑΚYΕ σε χρονολογική φάση από την Τρίτη, πληκτρολογήστε την ημερομηνία της Τρίτης ως ημερομηνία κατάστασης και στη συνέχεια αναθεωρήστε το ΠΡΑΚYΕ για την ανάθεση στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων". Χρησιμοποιώντας την ημερομηνία κατάστασης, το Project υπολογίζει ότι το ΠΡΑΚYΕ σε χρονολογική φάση έως και την Τρίτη είναι 80 € και 160 € (τέσσερις ώρες τη Δευτέρα και τέσσερις ώρες την Τρίτη, αθροιστικά). Εάν έχετε χρησιμοποιήσει την τρέχουσα ημερομηνία ως ημερομηνία κατάστασης, το ΠΡΑΚYΕ σε χρονολογική φάση θα είναι 80 €, 160 €, 220 €, 280 € και 340 € από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή, αντίστοιχα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×