Πεδία τρέχουσας υπερωριακής απασχόλησης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα πεδία "Πραγματικός όγκος υπερωριών" περιέχουν τον πραγματικό χρόνο υπερωριακής απασχόλησης που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους για τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πεδίων που εμφανίζουν τον πραγματικό όγκο υπερωριών.

Τύπος δεδομένων    Διάρκεια

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Τρόπος υπολογισμού    Κατά την αρχική δημιουργία μιας εργασίας, το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" περιέχει την τιμή μηδέν. Καθώς οι πόροι για την εργασία αναφέρουν πραγματικό όγκο υπερωριών, οι τιμές εισάγονται στο πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών".

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" σε οποιοδήποτε φύλλο εργασίας, για να αναθεωρήσετε ή να φιλτράρετε τις πληροφορίες πραγματικών υπερωριών για τις εργασίες. Προσθέστε αυτό το πεδίο στην προβολή "Χρήση εργασιών", για να αναθεωρήσετε ή να φιλτράρετε πληροφορίες πραγματικών υπερωριών για αναθέσεις συγκεκριμένων εργασιών. Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο με το πεδίο "Πραγματικό κόστος υπερωριών" κατά τη διάρκεια μιας εργασίας, για να ενημερώνεστε αν παραμένετε εντός του προϋπολογισμού σας. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εργασία, για το σχεδιασμό του κόστους και του απαιτούμενου προσωπικού για μελλοντικά έργα.

Παράδειγμα    Υπάρχουν 10 ώρες προγραμματισμένης υπερωρίας για την εργασία "Σύνταξη πρότασης". Αν αναθεωρήσετε το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών", μπορείτε να δείτε ότι οι πόροι στους οποίους έχει ανατεθεί η εργασία έχουν αναφέρει 6 ώρες πραγματικών υπερωριών μέχρι στιγμής.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Κατά την πρώτη προσθήκη ενός πόρου, το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" περιέχει την τιμή μηδέν. Καθώς ο πόρος αναφέρει πραγματικό όγκο υπερωριών σε οποιεσδήποτε από τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί, αυτή η υπερωριακή απασχόληση εισάγεται στο πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών".

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" σε ένα φύλλο πόρου, για να αναθεωρήσετε ή να φιλτράρετε τις πληροφορίες υπερωριών για τους πόρους. Προσθέστε αυτό το πεδίο στην προβολή "Χρήση πόρων", για να ενημερωθείτε για το πώς αναλώνεται η υπερωριακή απασχόληση στις συγκεκριμένες αναθέσεις του πόρου. Χρησιμοποιήστε το πεδίο με το πεδίο "Πραγματικό κόστος υπερωριών" για την ανάλυση του κόστους υπερωριών για τους πόρους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εργασία, για το σχεδιασμό του κόστους και του απαιτούμενου προσωπικού για μελλοντικά έργα.

Παράδειγμα    Παρακολουθείτε τον πραγματικό όγκο υπερωριών που αφορά το Δημήτρη. Όταν αναθεωρείτε το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών", μπορείτε να δείτε ότι ο Δημήτρης έχει αναφέρει μέχρι στιγμής συνολικά 30 ώρες υπερωρίας για όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Κατά την αρχική ανάθεση μιας εργασίας σε έναν πόρο, το πεδίο ανάθεσης "Πραγματικός όγκος υπερωριών" περιέχει την τιμή μηδέν. Καθώς ο πόρος στον οποίο έχει ανατεθεί η εργασία αναφέρει πραγματικό όγκο υπερωριών, η τιμή εισάγεται στο πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών".

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" στην ενότητα του φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών", για να αναθεωρήσετε ή να φιλτράρετε πληροφορίες υπερωριών για αναθέσεις συγκεκριμένων εργασιών. Προσθέστε το πεδίο στην ενότητα του φύλλου της προβολής "Χρήση πόρων", για να αναθεωρήσετε ή να φιλτράρετε πληροφορίες υπερωριών για αναθέσεις σε συγκεκριμένους πόρους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο σε συνδυασμό με το πεδίο "Πραγματικό κόστος υπερωριών" κατά τη διάρκεια μιας εργασίας, για να ενημερώνεστε αν παραμένετε εντός του προϋπολογισμού σας για υπερωρίες. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες εφόσον έχει ολοκληρωθεί το έργο, για το σχεδιασμό του κόστους και του απαιτούμενου προσωπικού για μελλοντικά έργα.

Παράδειγμα    Στο Δημήτρη έχουν ανατεθεί 10 ώρες προγραμματισμένης υπερωριακής απασχόλησης για την εργασία "Σύνταξη πρότασης". Αν αναθεωρήσετε το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών", μπορείτε να δείτε ότι ο Δημήτρης έχει αναφέρει 6 ώρες υπερωριών μέχρι στιγμής.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Κατά την αρχική δημιουργία μιας εργασίας, το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" περιέχει την τιμή μηδέν. Καθώς οι πόροι για την εργασία αναφέρουν πραγματικό όγκο υπερωριών, οι τιμές εισάγονται στο πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών".

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών", για να αναθεωρήσετε τις πληροφορίες υπερωριών για αναθέσεις συγκεκριμένων εργασιών σε ένα χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο με το πεδίο "Πραγματικό κόστος υπερωριών" κατά τη διάρκεια μιας εργασίας, για να ενημερώνεστε αν παραμένετε εντός του προϋπολογισμού σας. Μπορείτε, επίσης, να αναθεωρήσετε αυτές τις πληροφορίες εφόσον ολοκληρωθεί το έργο, για το σχεδιασμό κόστους και του απαιτούμενου προσωπικού για μελλοντικά έργα.

Παράδειγμα    Υπάρχουν 10 ώρες προγραμματισμένης υπερωρίας για την εργασία "Σύνταξη πρότασης". Αν αναθεωρήσετε το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών", μπορείτε να δείτε ότι οι πόροι στους οποίους έχει ανατεθεί η εργασία έχουν αναφέρει 6 ώρες πραγματικών υπερωριών μέχρι στιγμής, με 2 ώρες ο καθένας, κατανεμημένες στη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Κατά την πρώτη προσθήκη ενός πόρου, το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" περιέχει την τιμή μηδέν. Καθώς ο πόρος αναφέρει πραγματικό όγκο υπερωριών σε οποιεσδήποτε από τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί, αυτή η υπερωριακή απασχόληση εισάγεται στο πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών".

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων", για να δείτε πώς αναλώνεται ο πραγματικός όγκος υπερωριών στις συγκεκριμένες εργασίες που έχουν ανατεθεί στον πόρο. Χρησιμοποιήστε το πεδίο με το πεδίο "Πραγματικό κόστος υπερωριών" για την ανάλυση του κόστους υπερωριών για τους πόρους. Μπορείτε, επίσης, να αναθεωρήσετε αυτές τις πληροφορίες εφόσον ολοκληρωθεί το έργο, για το σχεδιασμό κόστους και του απαιτούμενου προσωπικού για μελλοντικά έργα.

Παράδειγμα    Θέλετε να δείτε πόσες υπερωρίες πραγματοποίησε ο Δημήτρης την προηγούμενη εβδομάδα. Με την αναθεώρηση του πεδίου χρονολογικής φάσης "Πραγματικός όγκος υπερωριών" μπορείτε να δείτε ότι ο Δημήτρης έχει αναφέρει 3 ώρες υπερωριακής απασχόλησης ανά ημέρα, στο διάστημα των προηγούμενων πέντε ημερών για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Κατά την αρχική ανάθεση μιας εργασίας σε έναν πόρο, το πεδίο ανάθεσης "Πραγματικός όγκος υπερωριών" περιέχει την τιμή μηδέν. Καθώς ο πόρος στον οποίο έχει ανατεθεί η εργασία αναφέρει πραγματικό όγκο υπερωριών, η τιμή εισάγεται στο πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών", κατανεμημένη σε ένα χρονικό διάστημα.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" στην ενότητα της χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών", για να αναθεωρήσετε ή να επεξεργαστείτε πληροφορίες υπερωριών για αναθέσεις συγκεκριμένων εργασιών, σε ένα χρονικό διάστημα. Προσθέστε το πεδίο στην ενότητα της χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων", για να αναθεωρήσετε ή να επεξεργαστείτε πληροφορίες υπερωριών για αναθέσεις σε συγκεκριμένους πόρους, σε ένα χρονικό διάστημα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο σε συνδυασμό με το πεδίο "Πραγματικό κόστος υπερωριών" κατά τη διάρκεια μιας εργασίας, για να ενημερώνεστε αν παραμένετε εντός του προϋπολογισμού σας για υπερωρίες. Μπορείτε, επίσης, να αναθεωρήσετε τις πληροφορίες εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εργασία, για το σχεδιασμό του κόστους και του απαιτούμενου προσωπικού για μελλοντικά έργα.

Παράδειγμα    Στο Δημήτρη έχουν ανατεθεί 10 ώρες προγραμματισμένης υπερωριακής απασχόλησης για την εργασία "Σύνταξη πρότασης". Αν αναθεωρήσετε το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών", μπορείτε να δείτε ότι ο Δημήτρης έχει αναφέρει 6 ώρες υπερωριών μέχρι στιγμής, κατανεμημένες σε 2 ώρες τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη.

Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά με το Microsoft 365

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×