Πεδία "Τρέχουσα εργασία"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα πεδία "Πραγματική εργασία" εμφανίζουν την εργασία που έχει υλοποιηθεί ήδη από πόρους για τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πεδίων "Πραγματική εργασία".

Τύπος δεδομένων    Διάρκεια

Πραγματική εργασία (πεδίο εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Όταν δημιουργείτε μια εργασία για πρώτη φορά, το πεδίο "Πραγματική εργασία" περιέχει την τιμή "0 ώρες" μέχρι να ξεκινήσει η παρακολούθηση του έργου, όταν εισαχθεί η τιμή ποσοστού ολοκλήρωσης ή τιμή πραγματικής εργασίας. Καθώς εισάγετε τις τιμές στα πεδία "Ποσοστό ολοκλήρωσης", "Ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας" ή "Πληροφορίες πραγματικής εργασίας", το Microsoft Project ενημερώνει το πεδίο πραγματικής εργασίας για την εργασία.

Εάν πληκτρολογήσετε μια τιμή στο πεδίο "Πραγματική εργασία" για την εργασία, το Project κατανέμει την πραγματική εργασία στους πόρους στους οποίους ανατίθεται.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματική εργασία" σε οποιαδήποτε προβολή εργασίας για να αναθεωρήσετε, να φιλτράρετε ή να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του πεδίου "Πραγματική εργασία" για τις εργασίες. Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο με το πεδίο "Βασική εργασία", κατά τη διάρκεια ενός έργου για να συγκρίνετε τις τιμές εργασίας σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό σας.

Παράδειγμα    Στο Δημήτρη, το Γιάννη και το Χρήστο έχουν ανατεθεί 30 ώρες εργασίας για την εργασία "Σύνταξη πρότασης". Αν αναθεωρήσετε το πεδίο "Πραγματική εργασία", μπορείτε να δείτε ότι οι πόροι στους οποίους έχει ανατεθεί η εργασία έχουν αναφέρει συνολικά 15 ώρες πραγματικής εργασίας μέχρι στιγμής.

Παρατηρήσεις    Από προεπιλογή, το Project υπολογίζει την πραγματική εργασία για αναθέσεις με βάση τις τιμές ποσοστού ολοκλήρωσης που εισάγετε για τις εργασίες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project.

Εάν η τιμή της πραγματικής εργασίας είναι μηδέν όταν η εργασία είναι 100 τοις εκατό ολοκληρωμένη, το Project αντιγράφει την τιμή από το πεδίο "Εργασία" στο πεδίο "Πραγματική εργασία" για τους πόρους στους οποίους έχει ανατεθεί η εργασία.

Όταν εισάγετε τιμές στα πεδία πραγματικής εργασίας ή ποσοστού ολοκλήρωσης, το Project, από προεπιλογή, ρυθμίζει την πραγματική εργασία και την εργασία που απομένει σύμφωνα με την ημερομηνία κατάστασης. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να αφήσετε αυτά τα πεδία παρακολούθησης στο έργο όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένα, ακόμα και αν η ολοκληρωμένη εργασία εμφανίζεται στο μέλλον ή η υπόλοιπη εργασία εμφανίζεται στο παρελθόν. Αυτό μπορείτε επίσης να το κάνετε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project.

Πραγματική εργασία (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Πραγματική εργασία" περιέχει την τιμή "0 ώρες" μέχρι να ξεκινήσει η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών. Το Project υπολογίζει την πραγματική εργασία για κάθε πόρο ως άθροισμα όλης της πραγματικής εργασίας που αναφέρεται για τις εργασίες που έχουν ανατεθεί.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματική εργασία" σε μια προβολή πόρου, για να αναθεωρήσετε ή να φιλτράρετε για τις πληροφορίες πραγματικής εργασίας για πόρους. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το πεδίο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εργασία, για το σχεδιασμό του κόστους και του απαιτούμενου προσωπικού για μελλοντικά έργα.

Παράδειγμα    Παρακολουθείτε την πραγματική εργασία που αφορά το Δημήτρη. Όταν αναθεωρείτε το πεδίο "Πραγματική εργασία", μπορείτε να δείτε ότι ο Δημήτρης έχει αναφέρει μέχρι στιγμής, συνολικά 150 ώρες απασχόλησης για όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί.

Πραγματική εργασία (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Πραγματική εργασία" περιέχει την τιμή "0 ώρες" εάν δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η παρακολούθηση του έργου. Καθώς εισάγετε πληροφορίες για την πραγματική εργασία, ή το ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας, το Project ενημερώνει τις τιμές πραγματικής εργασίας για την ανάθεση.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματική εργασία" στην ενότητα του φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" για να αναθεωρήσετε, να φιλτράρετε ή να επεξεργαστείτε πληροφορίες πραγματικής εργασίας για αναθέσεις συγκεκριμένων εργασιών. Προσθέστε το πεδίο στην ενότητα του φύλλου της προβολής "Χρήση πόρων" για να αναθεωρήσετε, να φιλτράρετε ή να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες για αναθέσεις σε συγκεκριμένους πόρους. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές πραγματικής εργασίας με τις τιμές βασικής εργασίας, για να δείτε αν η πρόοδος του έργου πραγματοποιείται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Παράδειγμα    Στο Δημήτρη έχουν ανατεθεί 20 ώρες για την εργασία "Σύνταξη πρότασης". Αν αναθεωρήσετε το πεδίο "Πραγματική εργασία", μπορείτε να δείτε ότι ο Δημήτρης έχει αναφέρει 9 ώρες πραγματικής εργασίας μέχρι στιγμής.

Παρατηρήσεις    Από προεπιλογή, το Project υπολογίζει την πραγματική εργασία σε μια ανάθεση με βάση τις τιμές του ποσοστού ολοκλήρωσης που έχετε εισαγάγει για την εργασία. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτόν τον υπολογισμό στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project.

Όταν εισάγετε τιμές στα πεδία πραγματικής εργασίας ή ποσοστού ολοκλήρωσης, το Project, από προεπιλογή, ρυθμίζει την πραγματική εργασία και την εργασία που απομένει σύμφωνα με την ημερομηνία κατάστασης. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να αφήσετε αυτά τα πεδία παρακολούθησης στο έργο όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένα, ακόμα και αν η ολοκληρωμένη εργασία εμφανίζεται στο μέλλον ή η υπόλοιπη εργασία εμφανίζεται στο παρελθόν. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project.

Για να ορίσετε την ημερομηνία κατάστασης σε μια ημερομηνία εκτός από τη σημερινή, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες έργου.

Πραγματική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Όταν δημιουργείτε μια εργασία για πρώτη φορά, το πεδίο "Πραγματική εργασία" περιέχει την τιμή "0 ώρες" μέχρι να ξεκινήσει η παρακολούθηση του έργου, όταν εισαχθεί η τιμή ποσοστού ολοκλήρωσης ή τιμή πραγματικής εργασίας. Καθώς πληκτρολογείτε τις πληροφορίες για τα πεδία "Ποσοστό ολοκλήρωσης", "Ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας" ή "Πραγματική εργασία", το Project υπολογίζει τις τιμές για την πραγματική εργασία χρονολογικής φάσης.

Εάν πληκτρολογήσετε μια τιμή στο πεδίο "Πραγματική εργασία" για την εργασία, το Project κατανέμει την τιμή στους πόρους στους οποίους έχει πραγματοποιηθεί ανάθεση.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματική εργασία" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων", για να αναθεωρήσετε ή να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες πραγματικής εργασίας για εργασίες. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εργασία, για το σχεδιασμό του κόστους και του απαιτούμενου προσωπικού για μελλοντικά έργα.

Παράδειγμα    Στο Δημήτρη, το Γιάννη και το Χρήστο έχουν ανατεθεί 60 ώρες εργασίας για την εργασία "Σύνταξη πρότασης". Αναθεωρώντας το πεδίο "Πραγματική εργασία" στην προβολή "Χρήση εργασιών", μπορείτε να δείτε ότι, συλλογικά, έχουν αναφέρει ένα σύνολο 27 ωρών πραγματικής εργασίας μέχρι στιγμής, με 3 ώρες εργασίας από κάθε πόρο για τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη.

Παρατηρήσεις    Εάν εισάγετε πραγματική εργασία χρονολογικής φάσης για την εργασία, οι τιμές κατανέμονται στις αναθέσεις αναλογικά με την προγραμματισμένη εργασία για κάθε πόρο στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί ανάθεση εκείνο το χρονικό διάστημα.

Πραγματική εργασία (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Πραγματική εργασία" περιέχει την τιμή "0 ώρες" μέχρι να ξεκινήσει η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών. Το Project υπολογίζει την πραγματική εργασία για κάθε πόρο ως άθροισμα όλων των τιμών πραγματικής εργασίας που έχουν αναφερθεί από όλους τους πόρους, όπως έχουν κατανεμηθεί μέσα σε ένα χρονικό διάστημα.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματική εργασία" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων" για να αναθεωρήσετε, να φιλτράρετε ή να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες πραγματικής εργασίας για αναθέσεις στους πόρους. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εργασία, για το σχεδιασμό του κόστους και του απαιτούμενου προσωπικού για μελλοντικά έργα.

Παράδειγμα    Θέλετε να δείτε πόση πραγματική εργασία έχει αναφέρει ο Δημήτρης μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα. Αναθεωρώντας το πεδίο χρονολογικής φάσης "Πραγματική εργασία", μπορείτε να δείτε ότι ο Δημήτρης έχει αναφέρει 6 ώρες ανά ημέρα στο διάστημα των προηγούμενων 3 εβδομάδων για όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί.

Πραγματική εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Πραγματική εργασία" περιέχει την τιμή "0 ώρες" εάν δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η παρακολούθηση του έργου. Καθώς εισάγετε πληροφορίες για την πραγματική εργασία ή το ποσοστό ολοκλήρωσης για εργασίες ή αναθέσεις, το Project υπολογίζει τις τιμές πραγματικής εργασίας χρονολογικής φάσης.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματική εργασία" στην ενότητα της χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών", για να αναθεωρήσετε ή να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες για την πραγματική εργασία για αναθέσεις συγκεκριμένων εργασιών, σε ένα χρονικό διάστημα. Προσθέστε το πεδίο στην ενότητα της χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων", για να αναθεωρήσετε ή να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες πραγματικής εργασίας σε ένα χρονικό διάστημα για αναθέσεις σε συγκεκριμένους πόρους.

Παράδειγμα    Στο Δημήτρη έχουν ανατεθεί 20 ώρες για την εργασία "Σύνταξη πρότασης". Αναθεωρώντας το πεδίο χρονολογικής φάσης "Πραγματική εργασία", μπορείτε να δείτε ότι ο Δημήτρης έχει αναφέρει 9 ώρες απασχόλησης μέχρι στιγμής, με 3 ώρες τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×