Πεδία "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το πεδίο "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης" περιέχει τη συγκεκριμένη θέση σε ένα έγγραφο μέσα σε ένα υπερ-σύνδεση που σχετίζεται με μια εργασία, πόρο ή ανάθεση. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα στο πεδίο "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης" για να μεταβείτε στο συγκεκριμένο τοποθεσία Web σε μια intranet ή World Wide Web.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση σε δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί σε μια βάση δεδομένων, όπως η βάση δεδομένων μορφής "Βάση δεδομένων του Microsoft Project (MPD)", ή στον Project Server.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πεδίων "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης".

Τύπος δεδομένων    Κείμενο

Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης" σε μια προβολή φύλλου εργασίας, όταν θέλετε να εμφανίσετε ή να μεταβείτε σε το υποδιευθύνσεις που είναι συσχετισμένες με εργασίες. Χρησιμοποιήστε το πεδίο "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης" για να μεταβείτε σε ένα έγγραφο στο σκληρό σας δίσκο ή δικτύου. Για παράδειγμα, μπορεί να οδηγεί σε μια θέση σε ένα έγγραφο HTML, σελιδοδείκτη για ένα έγγραφο του Word, μια καθορισμένη περιοχή σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel ή μια διαφάνεια σε μια παρουσίαση του PowerPoint. Επίσης, αυτό μπορεί να οδηγεί σε μια εργασία, πόρο ή ανάθεση σε ένα αρχείο έργου.

Παράδειγμα    Πολλές από τις εργασίες του έργου σας έχουν ανατεθεί σε εξωτερικές εταιρείες συμβούλων ή υπηρεσίες που διαθέτουν τοποθεσίες Web, οι οποίες περιλαμβάνουν τα δικά τους χρονοδιαγράμματα του Project που είναι συσχετισμένα με τις εργασίες σας. Προσθέστε το πεδίο "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης" στην προβολή "Φύλλο εργασίας", για να εμφανίζονται οι υποδιευθύνσεις (για παράδειγμα, "www.microsoft.com/Bldg_E_Construction.mpp/Gantt Chart!37"), ώστε να υποδεικνύεται η τοποθεσία των πληροφοριών του έργου. Αυτή η υποδιεύθυνση οδηγεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία Web, στη συνέχεια, στο αρχείο του έργου που βρίσκεται στην τοποθεσία Web, στη συνέχεια, στο Γράφημα Gantt και, τέλος, στην εργασία 37.

Παρατηρήσεις    Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε μια υπερ-σύνδεση, μην κάνετε κλικ στο πεδίο "Υπερ-σύνδεση" ή "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης". Όταν κάνετε κλικ σε ένα από αυτά τα πεδία, ξεκινά το πρόγραμμα περιήγησης Web και μεταβαίνετε στην τοποθεσία της αναφερόμενης υπερ-σύνδεσης. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επισημάνετε το κελί. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή καταχώρησης επάνω από την προβολή, για να επεξεργαστείτε την υπερ-σύνδεση.

Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε μια υπερ-σύνδεση, μαζί με μια συγκεκριμένη θέση αρχείων, στο αρχείο έργου σας συμπληρώνοντας το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης" σε μια προβολή πόρων, όταν θέλετε να εμφανίσετε ή να μεταβείτε σε το υποδιευθύνσεις που είναι συσχετισμένες με πόρους. Χρησιμοποιήστε το πεδίο "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης" για να μεταβείτε σε ένα έγγραφο στο σκληρό σας δίσκο ή δικτύου. Για παράδειγμα, μπορεί να οδηγεί σε μια θέση σε ένα έγγραφο HTML, σελιδοδείκτη για ένα έγγραφο του Word, μια καθορισμένη περιοχή σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel ή μια διαφάνεια σε μια παρουσίαση του PowerPoint. Επίσης, αυτό μπορεί να οδηγεί σε μια εργασία, πόρο ή ανάθεση σε ένα αρχείο έργου.

Παράδειγμα    Πολλοί από τους πόρους που απασχολούνται με το έργο σας είναι εταιρείες συμβούλων ή υπηρεσίες που διαθέτουν τοποθεσίες Web, οι οποίες περιλαμβάνουν τα δικά τους χρονοδιαγράμματα του Project που είναι συσχετισμένα με τους πόρους σας. Προσθέστε το πεδίο "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης" στην προβολή "Φύλλο πόρου", για να εμφανίζονται οι υποδιευθύνσεις (για παράδειγμα, "http://www.microsoft.com/Bldg_E_Construction.mpp/Gantt Chart!37"), ώστε να υποδεικνύεται η τοποθεσία των πληροφοριών του έργου. Αυτή η υποδιεύθυνση οδηγεί στην τοποθεσία Web, στη συνέχεια στο αρχείο του έργου που βρίσκεται στην τοποθεσία Web, στη συνέχεια στο Γράφημα Gantt και, τέλος, στην εργασία 37.

Παρατηρήσεις    Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε μια υπερ-σύνδεση, μην κάνετε κλικ στο πεδίο "Υπερ-σύνδεση" ή "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης". Όταν κάνετε κλικ σε ένα από αυτά τα πεδία, ξεκινά το πρόγραμμα περιήγησης Web και μεταβαίνετε στην τοποθεσία της αναφερόμενης υπερ-σύνδεσης. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επισημάνετε το κελί. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή καταχώρησης επάνω από την προβολή, για να επεξεργαστείτε την υπερ-σύνδεση.

Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης" στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να εμφανίσετε ή να μεταβείτε σε το υποδιευθύνσεις που είναι συσχετισμένες με αναθέσεις. Χρησιμοποιήστε το πεδίο "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης" για να μεταβείτε σε ένα έγγραφο στο σκληρό σας δίσκο ή δικτύου. Για παράδειγμα, μπορεί να οδηγεί σε μια θέση σε ένα έγγραφο HTML, σελιδοδείκτη για ένα έγγραφο του Word, μια καθορισμένη περιοχή σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel ή μια διαφάνεια σε μια παρουσίαση του PowerPoint. Επίσης, αυτό μπορεί να οδηγεί σε μια εργασία, πόρο ή ανάθεση σε ένα αρχείο έργου.

Παράδειγμα    Πολλοί από τους εκχωρημένους πόρους είναι εταιρείες συμβούλων ή υπηρεσίες που διαθέτουν τοποθεσίες Web, οι οποίες περιλαμβάνουν τα δικά τους χρονοδιαγράμματα του Project που είναι συσχετισμένα με τις αναθέσεις σας. Προσθέστε το πεδίο "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης" στην προβολή "Χρήση εργασίας", για να εμφανίζονται οι υποδιευθύνσεις (για παράδειγμα, "www.microsoft.com/Bldg_E_Construction.mpp/Gantt Chart!37"), ώστε να υποδεικνύεται η τοποθεσία των πληροφοριών του έργου. Αυτή η υποδιεύθυνση οδηγεί στην τοποθεσία Web, στη συνέχεια στο αρχείο του έργου που βρίσκεται στην τοποθεσία Web, στη συνέχεια στο Γράφημα Gantt και, τέλος, στην εργασία 37.

Παρατηρήσεις    Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε μια υπερ-σύνδεση, μην κάνετε κλικ στο πεδίο "Υπερ-σύνδεση" ή "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης". Όταν κάνετε κλικ σε ένα από αυτά τα πεδία, ξεκινά το πρόγραμμα περιήγησης Web και μεταβαίνετε στην τοποθεσία της αναφερόμενης υπερ-σύνδεσης. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επισημάνετε το κελί. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή καταχώρησης επάνω από την προβολή, για να επεξεργαστείτε την υπερ-σύνδεση.

Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε μια υπερ-σύνδεση, μαζί με μια συγκεκριμένη θέση αρχείων, στο αρχείο έργου σας συμπληρώνοντας το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×