Πεδία SV (Διακύμανση χρονοδιαγράμματος)

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το πεδίο SV (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά σε κόστος ανάμεσα στην τρέχουσα πρόοδο και το σχέδιο γραμμής βάσης μιας εργασίας, όλες, στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες από έναν πόρο ή για μια ανάθεση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ΔΧ για να ελέγξετε το κόστος για να προσδιορίσετε αν οι εργασίες ή οι αναθέσεις είναι εντός του χρονοδιαγράμματος. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων SV.

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

ΔΧ (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    ΔΧ είναι η διαφορά μεταξύ προϋπολογισμένο κόστος της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί (ΠΚΥΕ) και το προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας (ΠΚΠΕ). Το Microsoft Office Project υπολογίζει το ΔΧ ως εξής:

ΔΧ = ΠΚΥΕ - ΠΚΠΕ

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΔΧ για μια εργασία φύλλο για να προσδιορίσετε αν η εργασία είναι πίσω ή διακύμανση χρονοδιαγράμματος προς το κόστος.

Παράδειγμα    Το σχέδιο γραμμής βάσης για την εργασία "Σύνταξη πρότασης" έχει την εργασία που έχει προγραμματιστεί να ολοκληρώσει το 50 ώρες εργασία (με κόστος $ 500) 1 Ιουνίου. Ωστόσο, την 1 Ιουνίου, το ποσοστό ολοκλήρωσης για την εργασία ήταν μόνο 80 τοις εκατό. Το ΠΚΥΕ για αυτήν την εργασία είναι 400 € (80 τοις εκατό). Η τιμή του πεδίου ΠΚΠΕ είναι 500 €. Γι ' αυτό, η διακύμανση Χρονοδιαγράμματος είναι - 100€, υποδεικνύοντας σε κόστος πόσο η εργασία είναι πίσω από το σχέδιο γραμμής βάσης.

Παρατηρήσεις    Εάν η τιμή SV είναι θετικό, η εργασία είναι αυτήν τη στιγμή βρίσκεστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα προς το κόστος. Εάν η τιμή SV είναι αρνητικός αριθμός, η εργασία είναι πίσω από το χρονοδιάγραμμα προς το κόστος. ΔΧ εκφράζεται σε νομισματικές μονάδες, τις ίδιες μονάδες που χρησιμοποιούνται στο πεδίο CV (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας). Αυτό διευκολύνει να απεικονίσετε SV και CV στο ίδιο γράφημα.

ΔΧ (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    ΔΧ είναι η διαφορά μεταξύ ΠΚΥΕ και ΠΚΠΕ. Το Microsoft Office Project υπολογίζει το ΔΧ ως εξής:

ΔΧ = ΠΚΥΕ - ΠΚΠΕ

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΔΧ σε ένα φύλλο πόρου, για να προσδιορίσετε αν ο πόρος είναι πίσω ή διακύμανση χρονοδιαγράμματος προς το κόστος.

Παράδειγμα    Το σχέδιο γραμμής βάσης είχε προγραμματιστεί να ολοκληρώσει το 50 ώρες εργασίας (10 € ανά ώρα) 1 Ιουνίου Γιάννη και Γιάννη είχατε μόνο 80 τοις εκατό της εργασίας που εκτελέστηκε από 1 Ιουνίου. Το πεδίο BCWP για τις αναθέσεις του Κώστα είναι 400 € (80 τοις εκατό 500). Η τιμή του πεδίου ΠΚΠΕ είναι 500 €. Γι ' αυτό, η διακύμανση Χρονοδιαγράμματος είναι - 100€, υποδεικνύοντας σε κόστος πόσο ο πόρος είναι πίσω από το χρονοδιάγραμμα γραμμής βάσης.

Παρατηρήσεις    Εάν η τιμή SV είναι αρνητική, εργασίες του πόρου είναι αυτήν τη στιγμή βρίσκεστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα προς το κόστος. Εάν η τιμή SV είναι αρνητικός αριθμός, εργασίες του πόρου είναι πίσω από το χρονοδιάγραμμα προς το κόστος. ΔΧ εκφράζεται σε νομισματικές μονάδες, τις ίδιες μονάδες που χρησιμοποιούνται στο πεδίο CV (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας). Αυτό διευκολύνει να απεικονίσετε SV και CV στο ίδιο γράφημα.

ΔΧ (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Διακύμανσης χρονοδιαγράμματος (ΔΧ) είναι η διαφορά μεταξύ του ΠΚΥΕ και ΠΚΠΕ το. Το Microsoft Office Project υπολογίζει το ΔΧ ως εξής:

ΔΧ = ΠΚΥΕ - ΠΚΠΕ

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΔΧ στο τμήμα φύλλου της τη "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" προβολή για να προσδιορίσετε αν οι εργασίες είναι πίσω ή μπροστά από το χρονοδιάγραμμα γραμμής βάσης ως προς το κόστος. Η σύγκριση των δύο μπορεί να υποδείξει αν οι εργασίες είναι πίσω ή μπροστά από το σχέδιο γραμμής βάσης.

Παράδειγμα    Το σχέδιο γραμμής βάσης είχε Γιάννη, προς 10 € ανά ώρα, εργασία για οκτώ ώρες σε μια εργασία σε 1 Ιουνίου. Λόγω αλλαγών του χρονοδιαγράμματος, αυτή η ανάθεση προγραμματίζεται τώρα για την 2 Ιουνίου. Κατά την ημερομηνία κατάστασης είναι 1 Ιουνίου, η τιμή του πεδίου ΠΚΠΕ για ανάθεση είναι 80 € και το ΠΚΥΕ είναι 0 €, επειδή δεν υπάρχει πραγματική εργασία έχει γίνει. Γι ' αυτό, η διακύμανση Χρονοδιαγράμματος είναι - 80 δολάρια, υποδεικνύοντας σε κόστος ότι η ανάθεση είναι πίσω από το χρονοδιάγραμμα.

Παρατηρήσεις    Εάν η τιμή ΔΧ είναι θετικό, η ανάθεση είναι αυτήν τη στιγμή βρίσκεστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα γραμμής βάσης ως προς το κόστος. Εάν SV είναι αρνητικός αριθμός, η ανάθεση είναι προς το παρόν πίσω από το χρονοδιάγραμμα γραμμής βάσης ως προς το κόστος. ΔΧ εκφράζεται σε νομισματικές μονάδες, τις ίδιες μονάδες που χρησιμοποιούνται στο πεδίο CV (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας). Αυτό διευκολύνει να απεικονίσετε SV και CV στο ίδιο γράφημα.

ΔΧ (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    ΔΧ είναι η διαφορά μεταξύ ΠΚΥΕ και ΠΚΠΕ. Το Microsoft Office Project υπολογίζει το ΔΧ ως εξής:

ΔΧ = ΠΚΥΕ - ΠΚΠΕ

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΔΧ στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" για να προσδιορίσετε αν η εργασία είναι πίσω ή μπροστά από το σχέδιο γραμμής βάσης προς το κόστος. Επειδή το Project διατηρεί τις τιμές χρονολογικής φάσης για ΠΚΥΕ και ΠΚΠΕ, τιμές χρονολογικής φάσης για SV είναι επίσης διαθέσιμες.

Παράδειγμα     Το σχέδιο γραμμής βάσης για την εργασία "Σύνταξη πρότασης" έχει την εργασία που έχει προγραμματιστεί να ολοκληρώσει το 50 ώρες εργασίας (κόστος $500) 1 Ιουνίου. Ωστόσο, την 1 Ιουνίου, το ποσοστό ολοκλήρωσης στην εργασία ήταν μόνο 80 τοις εκατό. Το ΠΚΥΕ για αυτήν την εργασία είναι 400 € (80 τοις εκατό). Η τιμή του πεδίου ΠΚΠΕ είναι 500 €. Γι ' αυτό, η διακύμανση Χρονοδιαγράμματος είναι - 100€, υποδεικνύοντας σε κόστος πόσο η εργασία είναι πίσω από το σχέδιο γραμμής βάσης.

Παρατηρήσεις    Εάν η τιμή ΔΧ είναι θετική τιμή, η εργασία είναι αυτήν τη στιγμή βρίσκεστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα ως προς το κόστος. Εάν η τιμή SV είναι αρνητική τιμή, η εργασία είναι πίσω από το χρονοδιάγραμμα ως προς το κόστος. ΔΧ εκφράζεται σε νομισματικές μονάδες, τις ίδιες μονάδες που χρησιμοποιούνται στο πεδίο CV (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας). Έτσι μπορείτε εύκολα να απεικονίσετε ΔΧ και διακύμανσης κόστους (CV σε το ίδιο γράφημα ).

ΔΧ (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    ΔΧ είναι η διαφορά μεταξύ ΠΚΥΕ και ΠΚΠΕ. Το Microsoft Office Project υπολογίζει το ΔΧ ως εξής:

ΔΧ = ΠΚΥΕ - ΠΚΠΕ

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΔΧ στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων" για να προσδιορίσετε αν ο πόρος είναι πίσω ή διακύμανση χρονοδιαγράμματος προς το κόστος. Επειδή το Project διατηρεί τις τιμές χρονολογικής φάσης για ΠΚΥΕ και ΠΚΠΕ, τιμές χρονολογικής φάσης για SV είναι επίσης διαθέσιμες.

Παράδειγμα    Το σχέδιο γραμμής βάσης είχε προγραμματιστεί να ολοκληρώσει το 50 ώρες εργασίας (10 € ανά ώρα) 1 Ιουνίου Γιάννη και Γιάννη είχατε μόνο 80 τοις εκατό της εργασίας που εκτελέστηκε από 1 Ιουνίου. Το πεδίο BCWP για τις αναθέσεις του Κώστα είναι 400 € (80 τοις εκατό 500). Η τιμή του πεδίου ΠΚΠΕ είναι 500 €. Γι ' αυτό, η διακύμανση Χρονοδιαγράμματος είναι - 100€, υποδεικνύοντας σε κόστος πόσο ο πόρος είναι πίσω από το χρονοδιάγραμμα γραμμής βάσης.

Παρατηρήσεις    Εάν η τιμή ΔΧ είναι θετική τιμή, εργασίες του πόρου είναι αυτήν τη στιγμή βρίσκεστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα ως προς το κόστος. Εάν η τιμή SV είναι αρνητική τιμή, εργασίες του πόρου είναι πίσω από το χρονοδιάγραμμα ως προς το κόστος. ΔΧ εκφράζεται σε νομισματικές μονάδες, τις ίδιες μονάδες που χρησιμοποιούνται στο πεδίο CV (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας). Έτσι μπορείτε εύκολα να απεικονίσετε ΔΧ και διακύμανσης κόστους (CV σε το ίδιο γράφημα ).

ΔΧ (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    ΔΧ είναι η διαφορά μεταξύ ΠΚΥΕ και ΠΚΠΕ. Το Microsoft Office Project υπολογίζει το ΔΧ ως εξής:

ΔΧ = ΠΚΥΕ - ΠΚΠΕ

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΔΧ στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" για να προσδιορίσετε αν οι εργασίες είναι πίσω ή μπροστά από το χρονοδιάγραμμα γραμμής βάσης προς το κόστος. Η σύγκριση μπορεί να υποδείξει αν οι εργασίες είναι πίσω ή μπροστά από το σχέδιο γραμμής βάσης. Επειδή το Project διατηρεί τις τιμές χρονολογικής φάσης για ΠΚΥΕ και ΠΚΠΕ, τιμές χρονολογικής φάσης για SV είναι επίσης διαθέσιμες.

Παράδειγμα    Το σχέδιο γραμμής βάσης είχε Γιάννη, προς 10 € ανά ώρα, εργασία για οκτώ ώρες σε μια εργασία σε 1 Ιουνίου. Λόγω αλλαγών του χρονοδιαγράμματος, αυτή η ανάθεση προγραμματίζεται τώρα για την 2 Ιουνίου. Κατά την ημερομηνία κατάστασης είναι 1 Ιουνίου, η τιμή του πεδίου ΠΚΠΕ για ανάθεση είναι 80 € και το ΠΚΥΕ είναι 0 €, επειδή δεν υπάρχει πραγματική εργασία έχει γίνει. Γι ' αυτό, η διακύμανση Χρονοδιαγράμματος είναι - 80 δολάρια, υποδεικνύοντας σε κόστος ότι η ανάθεση είναι πίσω από το χρονοδιάγραμμα.

Παρατηρήσεις    Εάν η τιμή ΔΧ είναι θετική τιμή, η ανάθεση είναι βρίσκεστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα γραμμής βάσης ως προς το κόστος. Εάν η τιμή SV είναι αρνητική τιμή, η ανάθεση είναι πίσω από το χρονοδιάγραμμα γραμμής βάσης ως προς το κόστος. ΔΧ εκφράζεται σε νομισματικές μονάδες, τις ίδιες μονάδες που χρησιμοποιούνται στο πεδίο CV (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας). Έτσι μπορείτε εύκολα να απεικονίσετε ΔΧ και διακύμανσης κόστους (CV) στο ίδιο γράφημα.

Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά με το Microsoft 365

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×