Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα πεδία "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10" περιέχουν τον υπόλοιπο προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, όταν το ορίστηκε γραμμή βάσης.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες πεδίων "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία".

Τύπος δεδομένων    Διάρκεια

Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10 (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμού

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις αποθηκεύετε μια γραμμή βάσης, το τρέχον υπόλοιπο αθροιστικό ποσό εργασίας χρονολογικής φάσης της εργασίας αντιγράφεται στο πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης" για την εργασία. Το πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία" που χρησιμοποιείται (Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης, Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης1, Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης2 και ούτω καθεξής) εξαρτάται από τη γραμμή βάσης που έχει αποθηκευτεί (Γραμμή βάσης, Γραμμή βάσης 1, Γραμμή βάσης 2 κ.ο.κ.).

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" όταν έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία γραμμές βάσης και θέλετε να συγκρίνετε τις ποσότητες υπόλοιπου αθροιστικού ποσού εργασίας γραμμής βάσης με το τρέχον υπόλοιπο αθροιστικό ποσό εργασίας χρονολογικής φάσης για εργασίες σε ένα χρονικό διάστημα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολλαπλές γραμμές βάσης για να συγκρίνετε τις τιμές γραμμής βάσης που αποθηκεύτηκαν σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου, πριν από δύο μήνες, αποθηκεύσατε μια γραμμή βάσης έργου. Πριν από ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου σας και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης ως Γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης ως Γραμμή βάσης 2. Τώρα θέλετε να συγκρίνετε και να αναλύσετε τα τρία σύνολα υπόλοιπου αθροιστικού ποσού εργασίας γραμμής βάσης για τις εργασίες σας. Θα προσθέσετε τα πεδία "Εργασία γραμμής βάσης", "Εργασία γραμμής βάσης1" και "Εργασία γραμμής βάσης2" στην προβολή "Χρήση εργασιών".

Παρατηρήσεις    Το πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης" είναι κενό, μέχρι να ορίσετε μια γραμμή βάσης για το έργο. Μπορείτε να ορίσετε μια γραμμή βάσης στην καρτέλα Έργο. Με αυτόν τον τρόπο αντιγράφεται η τρέχουσα τιμή του πεδίου "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία" στο αντίστοιχο πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης".

Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10 (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμού

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις αποθηκεύετε μια γραμμή βάσης, το τρέχον υπόλοιπο αθροιστικό ποσό εργασίας χρονολογικής φάσης του πόρου αντιγράφεται στο πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης" για τον πόρο. Το πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία" που χρησιμοποιείται (Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης, Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης1, Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης2 και ούτω καθεξής) εξαρτάται από τη γραμμή βάσης που έχει αποθηκευτεί (Γραμμή βάσης, Γραμμή βάσης 1, Γραμμή βάσης 2 κ.ο.κ.).

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων" όταν έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία γραμμές βάσης και θέλετε να συγκρίνετε τις ποσότητες υπόλοιπου αθροιστικού ποσού εργασίας γραμμής βάσης με το τρέχον υπόλοιπο αθροιστικό ποσό εργασίας χρονολογικής φάσης για τους πόρους σε ένα χρονικό διάστημα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολλαπλές γραμμές βάσης για να συγκρίνετε τις τιμές γραμμής βάσης που αποθηκεύτηκαν σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου, πριν από δύο μήνες, αποθηκεύσατε μια γραμμή βάσης έργου. Πριν από ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου σας και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης ως Γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης ως Γραμμή βάσης 2. Τώρα θέλετε να συγκρίνετε και να αναλύσετε τα τρία σύνολα υπόλοιπου αθροιστικού ποσού εργασίας γραμμής βάσης για τους πόρους σας. Θα προσθέσετε τα πεδία "Εργασία γραμμής βάσης", "Εργασία γραμμής βάσης1" και "Εργασία γραμμής βάσης2" στην προβολή "Χρήση εργασιών".

Παρατηρήσεις    Το πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης" είναι κενό, μέχρι να ορίσετε μια γραμμή βάσης για το έργο. Μπορείτε να ορίσετε μια γραμμή βάσης στην καρτέλα Έργο. Με αυτόν τον τρόπο αντιγράφεται η τρέχουσα τιμή του πεδίου "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία" στο αντίστοιχο πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης".

Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10 (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμού

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις αποθηκεύετε μια γραμμή βάσης, το τρέχον υπόλοιπο αθροιστικό ποσό εργασίας χρονολογικής φάσης αντιγράφεται στο πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης" για την ανάθεση. Το πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία" που χρησιμοποιείται (Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης, Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης1, Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης2 και ούτω καθεξής) εξαρτάται από τη γραμμή βάσης που έχει αποθηκευτεί (Γραμμή βάσης, Γραμμή βάσης 1, Γραμμή βάσης 2 κ.ο.κ.).

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε ένα από τα πεδία "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" όταν έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία γραμμές βάσης και θέλετε να συγκρίνετε τις ποσότητες υπόλοιπου αθροιστικού ποσού εργασίας γραμμής βάσης με το τρέχον υπόλοιπο αθροιστικό ποσό εργασίας χρονολογικής φάσης για αναθέσεις σε ένα χρονικό διάστημα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολλαπλές γραμμές βάσης για να συγκρίνετε τις τιμές γραμμής βάσης που αποθηκεύτηκαν σε διάφορα σημεία του έργου.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου, πριν από δύο μήνες, αποθηκεύσατε μια γραμμή βάσης έργου. Πριν από ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου σας και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης ως Γραμμή βάσης1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης ως Γραμμή βάσης 2. Τώρα, θέλετε να συγκρίνετε και να αναλύσετε τα τρία σύνολα των τιμών εργασίας χρονολογικής φάσης γραμμής βάσης για τις αναθέσεις σας. Θα προσθέσετε τα πεδία "Εργασία γραμμής βάσης", "Εργασία γραμμής βάσης1" και "Εργασία γραμμής βάσης2" στην προβολή "Χρήση εργασιών".

Παρατηρήσεις    Το πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης" είναι κενό, μέχρι να ορίσετε μια γραμμή βάσης για το έργο. Μπορείτε να ορίσετε μια γραμμή βάσης στην καρτέλα Έργο. Με αυτόν τον τρόπο αντιγράφεται η τρέχουσα τιμή του πεδίου "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία" στο αντίστοιχο πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης".

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×