Πραγματοποίηση παρουσίασης PowerPoint

Όταν παρουσιάζετε μια προετοιμασμένη παρουσίαση σε μια ομάδα, πιθανότατα να θέλετε να έχετε τον έλεγχο του περιεχομένου, του ρυθμού και των στοιχείων που εμφανίζονται ανά πάσα στιγμή. Μια παρουσίαση Microsoft PowerPoint είναι ένας επαγγελματικός τρόπος προβολής μιας ηλεκτρονικής παρουσίασης. Κανείς δεν μπορεί να επεξεργαστεί το περιεχόμενο που παρουσιάζετε, αλλά, εάν θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε άλλοι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επισημάνσεις σε αυτήν για να τονίσουν ένα σημείο.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αποστολή αρχείου PowerPoint πριν από μια προγραμματισμένη σύσκεψη

Εάν έχετε προγραμματίσει μια σύσκεψη, ενδεχομένως να θέλετε να στείλετε την παρουσίασή σας στη σύσκεψη πριν ξεκινήσει.

 1. Ανοίξτε τη σύσκεψή σας από το Microsoft Outlook κάνοντας κλικ στη σύνδεση Συμμετοχή σε σύνδεση ή Συμμετοχή σε ηλεκτρονική σύσκεψη που υπάρχει στην πρόσκληση.

 2. Στο παράθυρο της σύσκεψης, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Παρουσίαση PowerPoint.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο PowerPoint που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα. Όταν το αρχείο αποσταλεί και μετατραπεί για παρουσίαση, οι διαφάνειες εμφανίζονται στην περιοχή του σταδίου της σύσκεψης, η οποία βρίσκεται στα δεξιά του παραθύρου της σύσκεψης.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος των ατόμων που μπορούν να λάβουν την παρουσίασή σας

Προκειμένου να επικεντρωθείτε στο περιεχόμενο της παρουσίασής σας και να μην αφήσετε τίποτα να αποσπάσει την προσοχή σας, ενδεχομένως να θέλετε να ορίσετε περιορισμούς ως προς τα άτομα που μπορούν να λάβουν την παρουσίαση ή τις σημειώσεις σας.

 • Αφού αποστείλετε την παρουσίαση, στο στάδιο της σύσκεψης, επιλέξτε Λίστα περιεχομένου, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο αρχείο σας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Διαθέσιμο σε, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μία από τις εξής επιλογές:

  • Διοργανωτής    Επιτρέπει μόνο στο άτομο που προγραμματίζει τη σύσκεψη να πραγματοποιήσει λήψη του αρχείου. Ενδεχομένως να θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, εάν κάνετε μια παρουσίαση και δεν θέλετε τα άτομα που συμμετέχουν στη σύσκεψη να έχουν στη διάθεσή τους το περιεχόμενό της πριν να κάνετε εσείς την παρουσίαση.

  • Παρουσιαστές     Επιτρέπει μόνο στους παρουσιαστές να κάνουν λήψη του αρχείου στους υπολογιστές τους.

  • Όλοι    Επιτρέπει στο διοργανωτή, τους παρουσιαστές και τους συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν λήψη του αρχείου στους υπολογιστές τους.

Αρχή της σελίδας

Πραγματοποίηση παρουσίασης PowerPoint

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια παρουσίαση PowerPoint που έχει ήδη αποσταλεί σε μια σύσκεψη ή να πραγματοποιήσετε περιήγηση σε ένα αρχείο PowerPoint και να ξεκινήσετε την παρουσίαση.

Παρουσίαση αρχείου PowerPoint που έχει αποσταλεί ήδη σε μια σύσκεψη

 1. Στο παράθυρο της σύσκεψης, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση, επιλέξτε Πρόσφατο περιεχόμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου.

Παρουσίαση αρχείου PowerPoint που δεν έχει αποσταλεί ήδη

 1. Στο παράθυρο της σύσκεψης, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Παρουσίαση PowerPoint.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση PowerPoint, περιηγηθείτε και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο PowerPoint που θέλετε να παρουσιάσετε. Ενδεχομένως να χρειάζεται να διαθέσετε επιπλέον χρόνο για αποστολή και μετατροπή του αρχείου για την παρουσίαση.

Σημείωση:  Κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια παρουσίαση, το εικονίδιο ήχου στα δεξιά του ονόματός σας επισημαίνεται και το κείμενο κατάδειξης εμφανίζει την ένδειξη “(Το όνομά σας) μιλάει”.

Αρχή της σελίδας

Διακοπή εμφάνισης της παρουσίασης

Για να σταματήσετε την εμφάνιση μιας παρουσίασης, κάντε τα εξής:

 • Στην επάνω γωνία του σταδίου της σύσκεψης, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή κοινής χρήσης.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος των στοιχείων που μπορούν να προβάλουν άλλα άτομα κατά την παρουσίαση

Εάν δεν θέλετε οι συμμετέχοντες να βλέπουν παρακάτω στην παρουσίαση, μπορείτε να κλειδώσετε την προβολή στη δική σας προβολή. Ωστόσο, άλλοι παρουσιαστές εξακολουθούν να μπορούν να βλέπουν παρακάτω στην παρουσίαση.

1. Στο παράθυρο σύσκεψης, κάτω από το όνομα της σύσκεψης που βρίσκεται στην κορυφή, κάντε κλικ στη σύνδεση Πληροφορίες συμμετοχής και επιλογές σύσκεψης και επιλέξτε Επιλογές σύσκεψης.

2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ηλεκτρονικής σύσκεψης, στην ενότητα Δικαιώματα, στην αναπτυσσόμενη λίστα Ιδιωτική προβολή, επιλέξτε Μόνο παρουσιαστές.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός όλων ως παρουσιαστών

Για να ορίσετε όλους τους συμμετέχοντες σε μια σύσκεψη ως παρουσιαστές, κάντε τα εξής:

 1. Στο παράθυρο σύσκεψης, κάτω από το όνομα της σύσκεψης που βρίσκεται στην κορυφή, κάντε κλικ στη σύνδεση Πληροφορίες συμμετοχής και επιλογές σύσκεψης και επιλέξτε Επιλογές σύσκεψης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ηλεκτρονικής σύσκεψης, στην περιοχή Παρουσιαστές, κάντε κλικ στην επιλογή Όλοι, συμπεριλαμβανομένων ατόμων εκτός της εταιρείας μου (κανένας περιορισμός).

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή παρουσιαστών κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης

Οι παρουσιαστές μπορούν με τη σειρά να εμφανίζουν διαφάνειες PowerPoint σε μια σύσκεψη. Ενώ ένα άτομο πραγματοποιεί μια παρουσίαση, ένα άλλο μεταβαίνει απευθείας σε ένα συγκεκριμένο σημείο της παρουσίασης ή ανοίγει ένα ξεχωριστό αρχείο και μετά αρχίζει την παρουσίαση.

Προετοιμασία για πολλαπλούς παρουσιαστές

1. Στο παράθυρο σύσκεψης, κάτω από το όνομα της σύσκεψης που βρίσκεται στην κορυφή, κάντε κλικ στη σύνδεση Πληροφορίες συμμετοχής και επιλογές σύσκεψης και επιλέξτε Επιλογές σύσκεψης.

2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ηλεκτρονικής σύσκεψης, στην ενότητα Δικαιώματα, στην αναπτυσσόμενη λίστα Ιδιωτική προβολή, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένες οι ρυθμίσεις Μόνο παρουσιαστέςή Όλοι.

Αλλαγή παρουσιαστών

 • Στο παράθυρο σύσκεψης, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση, επιλέξτε Παρουσίαση PowerPoint και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Share PowerPoint, περιηγηθείτε και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο PowerPoint που θέλετε να παρουσιάσετε.

 • Ένας διαφορετικός παρουσιαστής που είναι έτοιμος να αρχίσει την παρουσίαση, μπορεί να επιλέξει Να γίνει παρουσιαστής στο στάδιο της σύσκεψης την κατάλληλη χρονική στιγμή στην παρουσίαση. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη σε όλους τους παρουσιαστές που δεν πραγματοποιούν παρουσίαση. Ωστόσο, μόνο ο τρέχων παρουσιαστής έχει την επιλογή Διακοπή κοινής χρήσης για να τερματίσει την παρουσίαση.

Αρχή της σελίδας

Σχολιασμός παρουσίασης

Ο σχολιασμός μιας παρουσίασης επισημαίνει μόνο το επάνω επίπεδο ή την κοινόχρηστη έκδοση μιας παρουσίασης χωρίς να αλλάζει το ίδιο το αρχείο.

 • Για να αρχίσετε να γράφετε ή να σχεδιάζετε στην παρουσίαση PowerPoint, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία που υπάρχουν στο κάτω μέρος του σταδίου σύσκεψης.

Αρχή της σελίδας

Εκχώρηση δικαιώματος σχολιασμού σε τρίτους

Για να επιτρέψετε στους συμμετέχοντες μιας σύσκεψης να γράψουν ή να σχεδιάσουν στις διαφάνειες PowerPoint, κάντε τα εξής:

1. Στο παράθυρο σύσκεψης, κάτω από το όνομα της σύσκεψης που βρίσκεται στην κορυφή, κάντε κλικ στη σύνδεση Πληροφορίες συμμετοχής και επιλογές σύσκεψης και επιλέξτε Επιλογές σύσκεψης.

2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ηλεκτρονικής σύσκεψης, στην ενότητα Δικαιώματα , στη λίστα Σχολιασμός παρουσιάσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Όλοι ή Μόνο παρουσιαστές.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή εικόνας στην παρουσίαση PowerPoint

Κατά την παρουσίαση, μπορείτε να εισαγάγετε μια εικόνα στο αρχείο PowerPoint, κάνοντας τα εξής:

 • Στο παράθυρο σύσκεψης, στα εργαλεία σχολιασμού που βρίσκονται στο κάτω μέρος του σταδίου σύσκεψης, κάντε κλικ στο εικονίδιο Εισαγωγή εικόνας και, στη συνέχεια, περιηγηθείτε και κάντε διπλό κλικ στην εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση αντιγράφου του σχολιασμένου αρχείου

 • Στο παράθυρο σύσκεψης, στα εργαλεία σχολιασμού που βρίσκονται στο κάτω μέρος του σταδίου σύσκεψης, κάντε κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση με σχόλια και, στη συνέχεια, περιηγηθείτε στην επιλεγμένη τοποθεσία και επιλέξτε Αποθήκευση.

  Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×