Προβολή, διαχείριση και εγκατάσταση προσθέτων στα προγράμματα του Office

Συνδρομή του Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Όταν ενεργοποιείτε ένα πρόσθετο, προσθέτει προσαρμοσμένες εντολές και νέες δυνατότητες στα προγράμματα του Office, οι οποίες βοηθούν στην αύξηση της παραγωγικότητάς σας. Επειδή τα πρόσθετα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εισβολείς για να προκαλέσουν κακόβουλη βλάβη στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ρυθμίσεις ασφαλείας για τα πρόσθετα, ώστε να αλλάξετε τη συμπεριφορά τους.

Σημείωση: Αυτά τα βήματα ισχύουν μόνο για τις εφαρμογές του Microsoft Office που εκτελούνται σε Windows.

Λήψη συνδεδεμένων σημειώσεων

Εάν αναζητάτε βοήθεια σχετικά με τη σύνδεση σημειώσεων σε OneNote σε ένα Word ή PowerPoint έγγραφο, ανατρέξτε στο θέμα λήψη συνδεδεμένων σημειώσεων.

Πρόσθετα του Excel Windows

Εάν αναζητάτε βοήθεια για συγκεκριμένα πρόσθετα του Excel που περιλαμβάνονται στο Office, όπως "επίλυση" ή "διερεύνηση", ανατρέξτε στο θέμα Βοήθεια για τα πρόσθετα του Excel για Windows.

Εάν αναζητάτε πρόσθετη βοήθεια σχετικά με τα πρόσθετα του Excel χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου πρόσθετα com , ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση πρόσθετων στο Excel.

Κάντε κλικ σε μια επικεφαλίδα παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση περιεχομένου στη Γραμμή μηνυμάτων, εάν γνωρίζετε ότι το πρόσθετο προέρχεται από αξιόπιστη προέλευση.

Γραμμή μηνυμάτων με μήνυμα 'Ένα μέρος του ενεργού περιεχομένου έχει απενεργοποιηθεί'

Για να απενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε ένα πρόσθετο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Πρόσθετα

 2. Προς το κάτω μέρος του παραθύρου, όπου εμφανίζεται η ένδειξη Διαχείριση, κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση

 3. Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε τα πρόσθετα που θέλετε να απενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε

  Χρήση του παραθύρου διαλόγου "Διαχείριση προσθέτων COM" για την απενεργοποίηση ή την κατάργηση ανεπιθύμητων προσθέτων
 4. Για να απενεργοποιήσετε το πρόσθετο, απλώς καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο μπροστά από το όνομά του. Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του πρόσθετου, επιλέξτε το και κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας και να επιστρέψετε στο έγγραφό σας

Μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προσθέτων στο Κέντρο αξιοπιστίας, περιγραφές του οποίου βρίσκονται στην ακόλουθη ενότητα. Οι ρυθμίσεις ασφαλείας προσθέτων ενδέχεται να έχουν καθοριστεί από την εταιρεία σας, επομένως μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για αλλαγή όλες οι επιλογές.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Κέντρο αξιοπιστίας > Ρυθμίσεις Κέντρου αξιοπιστίας > Πρόσθετα.

 3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή στα πλαίσια που θέλετε.

Περιοχή προσθέτων του Κέντρου αξιοπιστίας

 • Τα πρόσθετα εφαρμογής απαιτείται να είναι υπογεγραμμένα από αξιόπιστο εκδότη     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο προκειμένου το Κέντρο αξιοπιστίας να ελέγχει ότι το πρόσθετο χρησιμοποιεί την αξιόπιστη υπογραφή ενός εκδότη. Εάν η υπογραφή του εκδότη δεν είναι αξιόπιστη, το πρόγραμμα του Office δεν φορτώνει το πρόσθετο και η Γραμμή αξιοπιστίας εμφανίζει μια ειδοποίηση ότι το πρόσθετο έχει απενεργοποιηθεί.

 • Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων για μη υπογεγραμμένα πρόσθετα (ο κώδικας θα παραμείνει απενεργοποιημένος)     Όταν επιλέγετε το πλαίσιο Τα πρόσθετα εφαρμογής απαιτείται να είναι υπογεγραμμένα από αξιόπιστο εκδότη, αυτή η επιλογή δεν είναι πλέον γκρι. Τα πρόσθετα με υπογραφή από αξιόπιστο εκδότη ενεργοποιούνται, αλλά τα μη υπογεγραμμένα πρόσθετα απενεργοποιούνται.

 • Απενεργοποίηση όλων των προσθέτων εφαρμογής (μπορεί να μειώσει τη λειτουργικότητα)     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο, εάν δεν θεωρείτε αξιόπιστο κανένα πρόσθετο. Όλα τα πρόσθετα απενεργοποιούνται χωρίς ειδοποίηση και τα άλλα πλαίσια προσθέτων είναι απενεργοποιημένα.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ αφού κλείσετε και ξεκινήσετε ξανά το πρόγραμμα του Office.

Κατά την εργασία με πρόσθετα, ενδέχεται να χρειαστεί να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ψηφιακές υπογραφές και τα πιστοποιητικά, που ελέγχουν την ταυτότητα ενός προσθέτου, καθώς και τους αξιόπιστους εκδότες, προγραμματιστές λογισμικού που συχνά δημιουργούν πρόσθετα.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Πρόσθετα.

 2. Επισημάνετε κάθε πρόσθετο για να δείτε το όνομα, τον εκδότη, τη συμβατότητα, τη θέση του στον υπολογιστή σας, καθώς και μια περιγραφή των λειτουργιών του.

Προβολή περιοχής προσθέτων του Κέντρου αξιοπιστίας

 • Ενεργά πρόσθετα εφαρμογής     Πρόσθετα που έχουν καταχωρηθεί και αυτήν τη στιγμή εκτελούνται στο πρόγραμμα του Office.

 • Ανενεργά πρόσθετα εφαρμογής     Αυτά υπάρχουν στον υπολογιστή σας, αλλά δεν είναι φορτωμένα αυτήν τη στιγμή. Για παράδειγμα, οι διατάξεις XML είναι ενεργές όταν το έγγραφο που αναφέρεται σε αυτές είναι ανοιχτό. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το πρόσθετο COM: εάν ένα πρόσθετο COM είναι επιλεγμένο, το πρόσθετο είναι ενεργό. Εάν το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο, το πρόσθετο είναι ανενεργό.

 • Πρόσθετα σχετικά με έγγραφα     Αρχεία προτύπων στα οποία αναφέρονται ανοιχτά έγγραφα.

 • Απενεργοποιημένες προσθήκες εφαρμογών    Αυτά τα πρόσθετα απενεργοποιούνται αυτόματα, διότι προκαλούν τη διακοπή λειτουργίας των προγραμμάτων του Office.

 • Πρόσθετο     Ο τίτλος του προσθέτου.

 • Εκδότης     Ο προγραμματιστής λογισμικού ή η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του προσθέτου.

 • Συμβατότητα     Ανατρέξτε εδώ για ζητήματα συμβατότητας.

 • Θέση     Αυτή η διαδρομή αρχείου υποδεικνύει το σημείο όπου είναι εγκατεστημένο το πρόσθετο στον υπολογιστή σας.

 • Περιγραφή Αυτό το κείμενο εξηγεί τη λειτουργία του προσθέτου.

Σημείωση: Το Microsoft Outlook διαθέτει μια επιλογή προσθέτου στο Κέντρο αξιοπιστίας: Εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας μακροεντολών στα εγκατεστημένα πρόσθετα. Το InfoPath δεν έχει ρυθμίσεις ασφαλείας για τα πρόσθετα.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες για να διαχειριστείτε και να εγκαταστήσετε πρόσθετα.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Πρόσθετα.

 2. Επιλέξτε έναν τύπο προσθέτου.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση.

 4. Επιλέξτε τα πρόσθετα που θα προσθέσετε, θα καταργήσετε, θα φορτώσετε ή θα στείλετε. Ή κάντε αναζήτηση για να εντοπίσετε τα πρόσθετα που θα εγκαταστήσετε.

Εάν έχετε αποκτήσει συνδρομή σε ένα πρόσθετο μέσω του Office Store την οποία δεν θέλετε να συνεχίσετε, μπορείτε να ακυρώσετε αυτή τη συνδρομή.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Office και μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή της κορδέλας.

 2. Στην ομάδα Πρόσθετα, κάντε κλικ στην επιλογή Τα πρόσθετά μου.

  Στην καρτέλα "Εισαγωγή" της κορδέλας, θα βρείτε την ομάδα "Πρόσθετα" για τη διαχείριση των πρόσθετων του Excel
 3. Επιλέξτε Διαχείριση των προσθέτων μου.

  Το παράθυρο διαλόγου "Πρόσθετα του Office" παραθέτει τα πρόσθετα που έχετε εγκαταστήσει. Κάντε κλικ στην επιλογή "Διαχείριση των προσθέτων μου" για να τα διαχειριστείτε.
 4. Κάντε κλικ στην εφαρμογή που θέλετε να ακυρώσετε και στην περιοχή Ενέργεια επιλέξτε Διαχείριση συνδρομής.

 5. Στην ενότητα Πληρωμή και χρεώσεις, επιλέξτε Ακύρωση συνδρομής.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συνέχεια.

Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να εμφανιστεί ένα μήνυμα που λέει "Έχετε ακυρώσει τη συνδρομή της εφαρμογής σας" στο πεδίο σχολίων της λίστας των εφαρμογών.

Ορισμένα πρόσθετα ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τις πολιτικές του τμήματος τεχνολογιών πληροφορικής της εταιρείας σας. Αν συμβαίνει αυτό με πρόσθετα που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στο πρόγραμμα του Office, η Αποτροπή εκτέλεσης δεδομένων θα απενεργοποιήσει το πρόσθετο και το πρόγραμμα μπορεί να παρουσιάσει σφάλμα.

Μάθετε περισσότερα για την Αποτροπή εκτέλεσης δεδομένων

Δείτε επίσης

Κάντε κλικ σε μια επικεφαλίδα παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Όταν εγκαθιστάτε το 2007 Microsoft Office system, εγκαθίστανται πολλά πρόσθετα και καταχωρούνται αυτόματα στον υπολογιστή σας.

Word, Excel, Access και PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πρόσθετα.

 2. Δείτε τα πρόσθετα και τις επεκτάσεις εφαρμογής με την εξής κατηγοριοποίηση:

  • Ενεργά πρόσθετα εφαρμογής     Παραθέτει τις επεκτάσεις που έχουν καταχωρηθεί και αυτή τη στιγμή εκτελούνται στο πρόγραμμα του Office.

  • Ανενεργά πρόσθετα εφαρμογής     Παραθέτει τα πρόσθετα που υπάρχουν στον υπολογιστή σας, αλλά δεν είναι φορτωμένα αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, οι έξυπνες ετικέτες ή τα σχήματα XML είναι ενεργά μόνο όταν είναι ανοιχτό το έγγραφο που παραπέμπει σε αυτά. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα πρόσθετα COM που παρατίθενται στο παράθυρο διαλόγου Πρόσθετα COM. Εάν το πλαίσιο ελέγχου για ένα πρόσθετο COM είναι επιλεγμένο, το πρόσθετο είναι ενεργό. Εάν το πλαίσιο ελέγχου για ένα πρόσθετο COM δεν είναι επιλεγμένο, το πρόσθετο είναι ανενεργό. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Πρόσθετα COM, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα, Απενεργοποίηση ή διαχείριση των εγκατεστημένων προσθέτων.

  • Πρόσθετα σχετικά με έγγραφα     Παραθέτει τα αρχεία προτύπων στα οποία παραπέμπουν έγγραφα που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή.

  • Απενεργοποιημένα πρόσθετα εφαρμογής     Παραθέτει τα πρόσθετα που απενεργοποιήθηκαν αυτόματα, επειδή προκαλούν τη διακοπή λειτουργίας των προγραμμάτων του Office.

Outlook, InfoPath, Publisher και Visio

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πρόσθετα.

 2. Δείτε τα πρόσθετα και τις επεκτάσεις εφαρμογής με την εξής κατηγοριοποίηση:

  • Ενεργά πρόσθετα εφαρμογής     Παραθέτει τις επεκτάσεις που έχουν καταχωρηθεί και αυτή τη στιγμή εκτελούνται στο πρόγραμμα του Office.

  • Ανενεργά πρόσθετα εφαρμογής     Παραθέτει τα πρόσθετα που υπάρχουν στον υπολογιστή σας, αλλά δεν είναι φορτωμένα αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, οι έξυπνες ετικέτες ή τα σχήματα XML είναι ενεργά μόνο όταν είναι ανοιχτό το έγγραφο που παραπέμπει σε αυτά. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα πρόσθετα COM που παρατίθενται στο παράθυρο διαλόγου Πρόσθετα COM. Εάν το πλαίσιο ελέγχου για ένα πρόσθετο COM είναι επιλεγμένο, το πρόσθετο είναι ενεργό. Εάν το πλαίσιο ελέγχου για ένα πρόσθετο COM δεν είναι επιλεγμένο, το πρόσθετο είναι ανενεργό. Για να μάθετε πώς μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Πρόσθετα COM, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα, Απενεργοποίηση ή διαχείριση των εγκατεστημένων προσθέτων.

  • Πρόσθετα σχετικά με έγγραφα     Παραθέτει τα αρχεία προτύπων στα οποία παραπέμπουν έγγραφα που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή.

  • Απενεργοποιημένα πρόσθετα εφαρμογής     Παραθέτει τα πρόσθετα που απενεργοποιήθηκαν αυτόματα, επειδή προκαλούν τη διακοπή λειτουργίας των προγραμμάτων του Office.

Η διαχείριση προσθέτων μπορεί να περιλαμβάνει ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ενός προσθέτου, προσθήκη ή κατάργηση ενός προσθέτου και ορισμό ενός προσθέτου ως ενεργού ή ανενεργού.

Word, Excel, Access και PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στις Επιλογές του Word και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πρόσθετα.

 2. Στο πλαίσιο Πρόσθετα, εντοπίστε το πρόσθετο που θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε και σημειώστε τον τύπο προσθέτου που βρίσκεται στη στήλη Τύπος.

 3. Επιλέξτε τον τύπο προσθέτου στο πλαίσιο Διαχείριση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση.

 4. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για το πρόσθετο που θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Τα πρόσθετα του τύπου Επιθεώρηση εγγράφου ενεργοποιούνται με διαφορετική μέθοδο. Αυτά τα πρόσθετα ενεργοποιούνται αυτόματα όταν ελέγχετε το έγγραφο για κρυφά μετα-δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες. Για να ελέγξετε το έγγραφό σας, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office, κάντε κλικ στην επιλογή Προετοιμασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος εγγράφου.

Outlook, InfoPath, Publisher και Visio

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πρόσθετα.

 2. Στο πλαίσιο Πρόσθετα, εντοπίστε το πρόσθετο που θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε και σημειώστε τον τύπο προσθέτου που βρίσκεται στη στήλη Τύπος.

 3. Επιλέξτε τον τύπο προσθέτου στο πλαίσιο Διαχείριση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση.

 4. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για το πρόσθετο που θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Τα πρόσθετα και τα έγγραφα μπορούν να προσθέτουν προσαρμοσμένα κουμπιά και στοιχεία ελέγχου στην Κορδέλα, που είναι μέρος του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office. Όλα τα προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου στην Κορδέλα του Office Fluent έχουν μια ειδική συμβουλή οθόνης που προσδιορίζει την προέλευση του στοιχείου ελέγχου. Σε αυτό το παράδειγμα, το στοιχείο ελέγχου προέρχεται από το RXDemo.xlsm και προσδιορίζεται στη συμβουλή οθόνης του στοιχείου ελέγχου.

Εικόνα Κορδέλας

Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζετε από πού προέρχονται τα προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου και, στη συνέχεια, μπορείτε να καταργήσετε ή να ενημερώσετε το έγγραφο, το καθολικό πρότυπο ή το πρόσθετο COM που παρουσιάζει το στοιχείο ελέγχου. Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα για να μάθετε πώς μπορείτε να προβάλετε τα εγκατεστημένα πρόσθετα COM.

Από προεπιλογή, επιτρέπεται η εκτέλεση των εγκατεστημένων και καταχωρημένων προσθέτων χωρίς ειδοποίηση. Οι εισβολείς μπορούν να εκμεταλλευτούν τα πρόσθετα για να προκαλέσουν κακόβουλη βλάβη, όπως μετάδοση ενός ιού, επομένως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για τα πρόσθετα για να αλλάξετε αυτή τη συμπεριφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας προσθέτων παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Εάν εσείς ή ο διαχειριστής ορίσετε μια υψηλότερη ρύθμιση ασφαλείας για τα πρόσθετα και το Κέντρο αξιοπιστίας εντοπίσει ένα ενδεχομένως μη ασφαλές πρόσθετο που δεν πληροί τα κριτήρια αυτά, το Κέντρο αξιοπιστίας απενεργοποιεί τον κώδικα από προεπιλογή και εμφανίζεται η Γραμμή μηνυμάτων για να σας ενημερώσει για έναν ενδεχομένως μη ασφαλές πρόσθετο ή επέκταση εφαρμογής.

Γραμμή μηνυμάτων

Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές στη Γραμμή μηνυμάτων, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου ασφαλείας, το οποίο σας παρέχει την επιλογή να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για να μάθετε πώς μπορείτε να πάρετε μια απόφαση με ασφάλεια πριν κάνετε κλικ σε μια επιλογή.

Σημείωση: Στο Microsoft Office Outlook 2007 και τον Microsoft Office Publisher 2007, οι ειδοποιήσεις ασφαλείας εμφανίζονται σε παράθυρα διαλόγου και όχι στη Γραμμή μηνυμάτων. Από προεπιλογή, το Office Outlook 2007 επιτρέπει την εκτέλεση οποιουδήποτε εγκατεστημένου προσθέτου. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας προσθέτων παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Όταν αλλάζετε μια ρύθμιση ασφαλείας προσθέτων, επηρεάζει μόνο το πρόγραμμα στο οποίο έγινε η αλλαγή. Κάντε τα εξής σε αυτά τα προγράμματα του 2007 Microsoft Office system:

Word, Excel, Access και PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στην κατηγορία Κέντρο αξιοπιστίας, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις Κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πρόσθετα.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι επιλεγμένες από προεπιλογή, εκτός εάν εργάζεστε σε έναν οργανισμό και ο διαχειριστής (IT) άλλαξε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας μια πολιτική διαχειριστή.

  • Τα πρόσθετα εφαρμογής απαιτείται να είναι υπογεγραμμένα από αξιόπιστο εκδότη Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε το Κέντρο αξιοπιστίας να ελέγχει για μια ψηφιακή υπογραφή στο αρχείο βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (.dll) που περιέχει το πρόσθετο. Εάν ο εκδότης δεν έχει οριστεί ως αξιόπιστος, το πρόγραμμα του Office δεν φορτώνει το πρόσθετο και η Γραμμή μηνυμάτων εμφανίζει μια ειδοποίηση ότι το πρόσθετο έχει απενεργοποιηθεί.

  • Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων για μη υπογεγραμμένα πρόσθετα (ο κώδικας θα παραμείνει απενεργοποιημένος) Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Οι επεκτάσεις εφαρμογής απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από αξιόπιστο εκδότη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το αρχείο βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (.dll) που περιέχει το πρόσθετο μπορεί να μην έχει υπογραφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα πρόσθετα που είναι υπογεγραμμένα από αξιόπιστο εκδότη ενεργοποιούνται, αλλά τα μη υπογεγραμμένα πρόσθετα απενεργοποιούνται χωρίς παρέμβαση του χρήστη.

  • Απενεργοποίηση όλων των προσθέτων εφαρμογής (μπορεί να μειώσει τη λειτουργικότητα) Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν δεν θεωρείτε αξιόπιστο κανένα πρόσθετο. Όλα τα πρόσθετα απενεργοποιούνται χωρίς ειδοποίηση και τα άλλα πλαίσια ελέγχου προσθέτων γίνονται μη διαθέσιμα.

   Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ μόνο αφού κλείσετε και ξεκινήσετε ξανά το πρόγραμμα του Office.

Outlook

Από προεπιλογή, το Outlook επιτρέπει την εκτέλεση οποιουδήποτε εγκατεστημένου προσθέτου. Μπορείτε να περιορίσετε το Outlook ώστε να εκτελεί μόνο τα πρόσθετα που έχουν ψηφιακή υπογραφή εφαρμόζοντας τη ρύθμιση Προειδοποιήσεις για τις υπογεγραμμένες μακροεντολές, απενεργοποίηση όλων των μη υπογεγραμμένων μακροεντολών στα πρόσθετα, ως εξής:

 1. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, επιλέξτε Ασφάλεια μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προειδοποιήσεις για τις υπογεγραμμένες μακροεντολές, απενεργοποίηση όλων των μη υπογεγραμμένων μακροεντολών.

 4. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, επιλέξτε Πρόσθετα.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας μακροεντολών στα εγκατεστημένα πρόσθετα.

InfoPath, Publisher και Visio

 1. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Πρόσθετα.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι επιλεγμένες από προεπιλογή, εκτός εάν εργάζεστε σε έναν οργανισμό και ο διαχειριστής (IT) άλλαξε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας μια πολιτική διαχειριστή.

  • Τα πρόσθετα εφαρμογής απαιτείται να είναι υπογεγραμμένα από αξιόπιστο εκδότη Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε το Κέντρο αξιοπιστίας να ελέγχει για μια ψηφιακή υπογραφή στο αρχείο βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (.dll) που περιέχει το πρόσθετο. Εάν ο εκδότης δεν έχει οριστεί ως αξιόπιστος, το πρόγραμμα του Office δεν φορτώνει το πρόσθετο και η Γραμμή μηνυμάτων εμφανίζει μια ειδοποίηση ότι το πρόσθετο έχει απενεργοποιηθεί.

  • Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων για μη υπογεγραμμένα πρόσθετα (ο κώδικας θα παραμείνει απενεργοποιημένος) Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Οι επεκτάσεις εφαρμογής απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από αξιόπιστο εκδότη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το αρχείο βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (.dll) που περιέχει το πρόσθετο μπορεί να μην έχει υπογραφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα πρόσθετα που είναι υπογεγραμμένα από αξιόπιστο εκδότη ενεργοποιούνται, αλλά τα μη υπογεγραμμένα πρόσθετα απενεργοποιούνται χωρίς παρέμβαση του χρήστη.

  • Απενεργοποίηση όλων των προσθέτων εφαρμογής (μπορεί να μειώσει τη λειτουργικότητα) Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν δεν θεωρείτε αξιόπιστο κανένα πρόσθετο. Όλα τα πρόσθετα απενεργοποιούνται χωρίς ειδοποίηση και τα άλλα πλαίσια ελέγχου προσθέτων γίνονται μη διαθέσιμα.

   Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ μόνο αφού κλείσετε και ξεκινήσετε ξανά το πρόγραμμα του Office.

Εάν προσπαθήσετε να απενεργοποιήσετε ένα πρόσθετο και εμφανιστεί το μήνυμα "Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της συνδεδεμένης κατάστασης των πρόσθετων του Office, τα οποία είναι καταχωρημένα στο HKEY_LOCAL_MACHINE", κάντε τα εξής:

 1. Κλείστε το Outlook εάν είναι ανοιχτό.

 2. Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείται η υπηρεσία του Outlook κάνοντας τα εξής:

  • Κάντε δεξί κλικ σε μια κενή περιοχή της γραμμής εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση Εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διεργασίες.

  • Αναζητήστε το Microsoft Outlook στη λίστα διεργασιών:

   • Εάν το Outlook δεν είναι στη λίστα, μεταβείτε στο βήμα 3.

   • Εάν το Outlook είναι στη λίστα, κάντε κλικ σε αυτό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος εργασίας.

 3. Κάντε δεξί κλικ στο Outlook στο μενού "Έναρξη" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής.

 4. Απενεργοποιήστε τα πρόσθετα που θέλετε να απενεργοποιήσετε ακολουθώντας τα βήματα στην ενότητα Απενεργοποίηση ή διαχείριση των εγκατεστημένων προσθέτων, παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

 5. Κλείστε το Outlook.

 6. Ανοίξτε το Outlook κανονικά (όχι σε κατάσταση λειτουργίας διαχειριστή).

Όταν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου ασφαλείας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο μόνο για την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας κάνοντας κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση του πρόσθετου μόνο για αυτή την περίοδο λειτουργίας ή μπορείτε να το αφήσετε απενεργοποιημένο. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο μόνο εάν είστε βέβαιοι ότι προέρχεται από αξιόπιστη πηγή.

Παράθυρο διαλόγου "Επιλογές ασφαλείας" του Microsoft Office

Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε ρητά τον εκδότη ως αξιόπιστο κάνοντας κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση όλου του κώδικα που εκδίδεται από αυτόν τον εκδότη. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόσθετο ενεργοποιείται και το λογισμικό από αυτόν τον εκδότη θεωρείται πάντα αξιόπιστο.

Στο Office Outlook 2007, όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου ασφαλείας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο μόνο για την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας κάνοντας κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση προσθέτου εφαρμογής ή μπορείτε να το αφήσετε απενεργοποιημένο. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο μόνο εάν είστε βέβαιοι ότι προέρχεται από αξιόπιστη πηγή.

Ειδοποίηση ασφαλείας του Microsoft Office Outlook

Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε ρητά τον εκδότη ως αξιόπιστο κάνοντας κλικ στο κουμπί Να θεωρούνται αξιόπιστα όλα τα έγγραφα από αυτόν τον εκδότη. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόσθετο ενεργοποιείται και το λογισμικό από αυτόν τον εκδότη θεωρείται πάντα αξιόπιστο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αξιόπιστους εκδότες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, κατάργηση ή προβολή αξιόπιστου εκδότη.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×