Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προβολή εργασιών και συμβάντων στο Τμήμα Web "Σύνοψη έργου"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το Τμήμα Web "Σύνοψη έργου" παρέχει μια προβολή υψηλού επιπέδου των συμβάντων και των εργασιών που αφορούν ένα έργο. Από προεπιλογή, περιλαμβάνεται στην Κεντρική σελίδα μιας τοποθεσίας έργου. Μπορεί επίσης να προστεθεί σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία που περιλαμβάνει μια λίστα εργασιών.

Η αριστερή πλευρά του Τμήματος Web "Σύνοψη έργου" περιλαμβάνει μια αντίστροφη μέτρηση μέχρι την προθεσμία της επόμενης εργασίας που εμφανίζεται στη λωρίδα χρόνου. Εάν η λωρίδα χρόνου δεν εμφανίζεται, το Τμήμα Web κάνει αντίστροφη μέτρηση μέχρι την προθεσμία της εργασίας με την πλησιέστερη μελλοντική προθεσμία. Δίπλα στην αντίστροφη μέτρηση, το Τμήμα Web μπορεί να εμφανίζει είτε τη λωρίδα χρόνου για το έργο είτε μια λίστα με τις καθυστερημένες και τις προσεχείς εργασίες και τα ημερολογιακά συμβάντα. Για να κάνετε κυκλική εναλλαγή μεταξύ της λωρίδας χρόνου και των καθυστερημένων/προσεχών εργασιών και συμβάντων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά βέλους, στην επάνω δεξιά γωνία του Τμήματος Web.

Λωρίδα χρόνου

Στη λωρίδα χρόνου που περιλαμβάνεται στο τμήμα web "Σύνοψη έργου" παρέχει μια επισκόπηση των εργασιών που καταγράφονται στη λίστα εργασιών πρωτεύοντος στην τοποθεσία. Μπορείτε να επιλέξετε Προσθήκη εργασιών ή Επεξεργασία λίστας για να εργαστείτε με τη λίστα εργασιών για την τοποθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη εργασιών στο έργο σας και εσοχή, προεξοχή, μετακίνηση, και διαγραφή εργασιών.

Εάν θέλετε να αλλάξετε την εμφάνιση της λωρίδας χρόνου, ή να προσθέσετε ή να καταργήσετε εργασίες στη λωρίδα χρόνου, ανατρέξτε στο άρθρο Προσθήκη εργασιών στη λωρίδα χρόνου και να αλλάξετε την εμφάνιση της λωρίδας χρόνου. Μπορείτε να κάνετε κλικ στη λωρίδα χρόνου μέσα στο τμήμα web "Σύνοψη έργου" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα λωρίδα χρόνου στην κορδέλα.

Εάν έχετε περισσότερες από μία λίστες εργασιών στην τοποθεσία, οι χρήστες που έχουν δικαιώματα τροποποίησης του Τμήματος Web "Σύνοψη έργου" μπορούν να αλλάξουν τη λωρίδα χρόνου που χρησιμοποιείται.

Για να αλλάξετε τη λωρίδα χρόνου που χρησιμοποιείται στο Τμήμα Web "Σύνοψη έργου":

 1. Στην καρτέλα Σελίδα, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Κάντε κλικ μία φορά στο Τμήμα Web "Σύνοψη έργου" και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Τμήμα Web, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες Τμήματος Web.

 3. Επιλέξτε την Κύρια λίστα εργασιών για το Τμήμα Web. Αυτή είναι η λίστα εργασιών που χρησιμοποιείται για την αντίστροφη μέτρηση μέχρι την προθεσμία και καθορίζει ποια λωρίδα χρόνου εμφανίζεται.

 4. Εάν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε μια λωρίδα χρόνου στο Τμήμα Web "Σύνοψη έργου", στην ενότητα Τίτλοι, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Λωρίδα χρόνου.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ στο πλαίσιο ιδιοτήτων Τμήματος Web Σύνοψη έργου.

 6. Στην καρτέλα Σελίδα, κάντε κλικ στην εντολή Διακοπή επεξεργασίας.

Αρχή της σελίδας

Καθυστερημένες και προσεχείς εργασίες και συμβάντα

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web "Σύνοψη έργου" για να εμφανίσετε εργασίες από τις λίστες εργασιών ή συμβάντα από το ημερολόγιο με προθεσμίες που είτε έληξαν πρόσφατα ή επίκεινται σχετικά σύντομα.

Σημείωση:  Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη λωρίδα χρόνου δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των καθυστερημένων και προσεχών εργασιών.

Εάν έχετε δικαιώματα επεξεργασίας του Τμήματος Web "Σύνοψη έργου", υπάρχουν μερικά διαφορετικά πράγματα που μπορείτε να αλλάξετε σχετικά με το ποιες εργασίες και συμβάντα αναφέρονται στη λίστα.

Για να αλλάξετε τις λίστες καθυστερημένων και προσεχών εργασιών στο Τμήμα Web "Σύνοψη έργου":

 1. Στην καρτέλα Σελίδα, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Κάντε κλικ μία φορά στο Τμήμα Web "Σύνοψη έργου" και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Τμήμα Web, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες Τμήματος Web.

 3. Στην ενότητα Τίτλοι, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο καθυστερημένες ή/και προσεχείς για κάθε λίστα που θέλετε να συμπεριλάβετε στο Τμήμα Web.

 4. Εάν έχετε πολλές λίστες εργασιών στην τοποθεσία και θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα στοιχεία εκτός από την κύρια λίστα εργασιών στη λίστα καθυστερημένων εργασιών του Τμήματος Web "Σύνοψη έργου", κάντε κλικ στην επιλογή επεξεργασία, δίπλα στο στοιχείο καθυστερημένες.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε λίστα εργασιών που θέλετε να συμπεριλάβετε στη λίστα των καθυστερημένων εργασιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Παραλείψτε αυτό το βήμα αν δεν θέλετε να αλλάξετε τη λίστα των καθυστερημένων εργασιών.

 6. Για να αλλάξετε τις εργασίες και τα συμβάντα που περιλαμβάνονται στη λίστα των προσεχών εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή επεξεργασία, δίπλα στην επιλογή προσεχείς. Εάν δεν θέλετε να κάνετε αλλαγές στη λίστα των προσεχών εργασιών και συμβάντων, μεταβείτε στο βήμα 9.

 7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε λίστα εργασιών ή ημερολόγιο που θέλετε να συμπεριλάβετε στη λίστα των προσεχών εργασιών και συμβάντων.

 8. Εάν θέλετε να αλλάξετε το χρονικό πλαίσιο για τις προσεχείς εργασίες και συμβάντα, πληκτρολογήστε διαφορετικό αριθμό ημερών στο πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Εμφάνιση στοιχείων για τον παρακάτω αριθμό προσεχών ημερών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Από προεπιλογή, το Τμήμα Web "Σύνοψη έργου" περιλαμβάνει εργασίες και συμβάντα που έχουν προθεσμίες ή πραγματοποιούνται μέσα στις επόμενες 14 ημέρες.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ στο πλαίσιο ιδιοτήτων Τμήματος Web Σύνοψη έργου.

 10. Στην καρτέλα Σελίδα, κάντε κλικ στην εντολή Διακοπή επεξεργασίας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×