Προδιαγραφές και όρια του Excel

Προδιαγραφές και όρια φύλλου εργασίας και βιβλίου εργασίας

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Ανοικτά βιβλία εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη και τους πόρους του συστήματος

Συνολικός αριθμός γραμμών και στηλών σε ένα φύλλο εργασίας

1.048.576 σειρές επί 16.384 στήλες

Πλάτος στήλης

255 χαρακτήρες

Ύψος σειράς

409 σημεία

Αλλαγές σελίδας

1.026 οριζόντια και κατακόρυφα

Συνολικός αριθμός χαρακτήρων που μπορεί να περιέχει ένα κελί

32.767 χαρακτήρες

Χαρακτήρες σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο

255

Μέγιστος αριθμός αλλαγής γραμμών ανά κελί

253

Φύλλα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη (η προεπιλογή είναι 1 φύλλο)

Χρώματα σε ένα βιβλίο εργασίας

16 εκατομμύρια χρώματα (32 bit με πλήρη πρόσβαση σε χρωματικό φάσμα 24 bit)

Επώνυμες προβολές σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μοναδικές μορφές κελιών/στυλ κελιών

65.490

Στυλ γεμίσματος

256

Πάχος γραμμής και στυλ

256

Μοναδικοί τύποι γραμματοσειράς

1.024 καθολικές γραμματοσειρές διαθέσιμες για χρήση, 512 ανά βιβλίο εργασίας

Μορφές αριθμών σε ένα βιβλίο εργασίας

Μεταξύ 200 και 250, ανάλογα με την έκδοση γλώσσας του Excel που έχετε εγκαταστήσει

Ονόματα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Παράθυρα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Υπερ-συνδέσεις σε ένα φύλλο εργασίας

65.530

Τμήματα παραθύρου σε ένα παράθυρο

4

Συνδεδεμένα φύλλα

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Σενάρια

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη, μια αναφορά σύνοψης εμφανίζει μόνο τα πρώτα 251 σενάρια

Μεταβαλλόμενα κελιά σε ένα σενάριο

32

Προσαρμόσιμα κελιά στην Επίλυση

200

Προσαρμοσμένες συναρτήσεις

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εύρος ζουμ

10 τοις εκατό έως 400 τοις εκατό

Αναφορές

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Αναφορές ταξινόμησης

64 σε μία ταξινόμηση, απεριόριστες όταν χρησιμοποιούνται διαδοχικές ταξινομήσεις

Επίπεδα αναίρεσης

100

Πεδία σε μια φόρμα δεδομένων

32

Παράμετροι βιβλίου εργασίας

255 παράμετροι ανά βιβλίο εργασίας

Στοιχεία που εμφανίζονται σε αναπτυσσόμενες λίστες φίλτρων

10.000

Μη συνεχόμενα κελιά που μπορούν να επιλεγούν

2.147.483.648 κελιά

Μέγιστα όρια μνήμης αποθήκευσης και μεγέθους αρχείου για βιβλία εργασίας μοντέλου δεδομένων

Το περιβάλλον 32 bit υπόκειται σε 2 GB χώρου εικονικών διευθύνσεων, που χρησιμοποιούνται από κοινού από το Excel, το βιβλίο εργασίας και τα πρόσθετα που εκτελούνται στην ίδια διαδικασία. Το μερίδιο του χώρου διευθύνσεων για ένα μοντέλο δεδομένων μπορεί να είναι έως και 500-700 MB, αλλά μπορεί να είναι λιγότερο εάν έχουν φορτωθεί άλλα μοντέλα δεδομένων και πρόσθετα.

Το περιβάλλον 64 bit δεν επιβάλλει αυστηρά όρια στο μέγεθος αρχείου. Το μέγεθος του βιβλίου εργασίας περιορίζεται μόνο από τη διαθέσιμη μνήμη και τους πόρους του συστήματος.

Ξεκινώντας με το Excel 2016, η δυνατότητα Large Address Aware επιτρέπει στην έκδοση 32 bit του Excel να καταναλώνει το διπλάσιο της μνήμης όταν οι χρήστες εργάζονται σε ένα λειτουργικό σύστημα της έκδοσης 64 bit των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή ικανότητας Large Address Aware για το Excel.

Σημείωση: Η προσθήκη πινάκων στο μοντέλο δεδομένων αυξάνει το μέγεθος αρχείου. Αν δεν σκοπεύετε να δημιουργήσετε σύνθετες σχέσεις μοντέλου δεδομένων χρησιμοποιώντας πολλές προελεύσεις δεδομένων και τύπους δεδομένων στο βιβλίο εργασίας σας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Προσθήκη αυτών των δεδομένων στο Μοντέλο δεδομένων όταν εισάγετε ή δημιουργείτε πίνακες, συγκεντρωτικούς πίνακες ή συνδέσεις δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προδιαγραφές και όρια του μοντέλου δεδομένων.

Πυρήνες επεξεργαστών

64

Μήκος ονόματος αρχείου

218 χαρακτήρες - Αυτό περιλαμβάνει τη διαδρομή του αρχείου. Για παράδειγμα, C:\Username\Documents\FileName.xlsx.

Προδιαγραφές και όρια υπολογισμού

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Ακρίβεια αριθμού:

15 ψηφία

Μικρότερος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός

-2.2251E-308

Μικρότερος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός

2.2251E-308

Μεγαλύτερος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός

9.99999999999999E+307

Μεγαλύτερος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός

-9.99999999999999E+307

Μεγαλύτερος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός μέσω τύπου

1.7976931348623158e+308

Μεγαλύτερος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός μέσω τύπου

-1.7976931348623158e+308

Μήκος περιεχομένων τύπου

8.192 χαρακτήρες

Εσωτερικό μήκος τύπου

16.384 byte

Διαδοχικές προσεγγίσεις

32.767

Πίνακες φύλλου εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Επιλεγμένες περιοχές τιμών

2.048

Ορίσματα σε μια συνάρτηση

255

Ένθετα επίπεδα συναρτήσεων

64

Κατηγορίες συναρτήσεων που ορίζονται από το χρήστη

255

Αριθμός των διαθέσιμων συναρτήσεων φύλλου εργασίας

341

Μέγεθος στοίβας τελεστέων

1.024

Εξάρτηση διαφορετικών φύλλων εργασίας

64.000 φύλλα εργασίας που μπορούν να αναφέρονται σε άλλα φύλλα

Εξάρτηση τύπου πίνακα μεταξύ φύλλων εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εξάρτηση περιοχής

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εξάρτηση περιοχής ανά φύλλο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εξάρτηση σε μεμονωμένο κελί

4 δισεκ. τύποι που μπορούν να εξαρτώνται από ένα μεμονωμένο κελί

Μήκος περιεχομένου συνδεδεμένου κελιού από κλειστά βιβλία εργασίας

32.767

Παλαιότερη ημερομηνία που επιτρέπεται για υπολογισμούς

1 Ιανουαρίου 1900 (1 Ιανουαρίου 1904, εάν χρησιμοποιείται σύστημα ημερομηνίας 1904)

Απώτερη μελλοντική ημερομηνία που επιτρέπεται για υπολογισμούς

31 Δεκεμβρίου 9999

Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που μπορεί να εισαχθεί

9999:59:59

Προδιαγραφές και όρια γραφημάτων

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Γραφήματα συνδεδεμένα σε ένα φύλλο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Φύλλα εργασίας στα οποία γίνεται αναφορά από ένα γράφημα

255

Σειρά δεδομένων σε ένα γράφημα

255

Σημεία δεδομένων σε μια σειρά δεδομένων για γραφήματα 2-Δ

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Σημεία δεδομένων σε μια σειρά δεδομένων για γραφήματα 3-Δ

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Σημεία δεδομένων για όλες τις σειρές δεδομένων σε ένα γράφημα

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Προδιαγραφές και όρια αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα σε ένα φύλλο

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μοναδικά στοιχεία ανά πεδίο

1.048.576

Πεδία γραμμής ή στήλης σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Φίλτρα αναφοράς σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

256 (μπορεί να περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη)

Πεδία τιμών σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

256

Τύποι υπολογιζόμενου στοιχείου σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Φίλτρα αναφοράς σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος

256 (μπορεί να περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη)

Πεδία τιμών σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος

256

Τύποι υπολογιζόμενου στοιχείου σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μήκος του ονόματος MDX για ένα στοιχείο Συγκεντρωτικού Πίνακα

32.767

Μήκος για μια σχεσιακή συμβολοσειρά Συγκεντρωτικού Πίνακα

32.767

Στοιχεία που εμφανίζονται σε αναπτυσσόμενες λίστες φίλτρων

10.000

Βιβλία εργασίας με ενεργοποιημένη τη ρύθμιση "Να επιτρέπονται οι αλλαγές από περισσότερους από έναν χρήστες..."

Εάν η ρύθμιση Να επιτρέπονται οι αλλαγές από περισσότερους από έναν χρήστες... είναι ενεργοποιημένη για ένα βιβλίο εργασίας, ισχύουν οι παρακάτω πληροφορίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή τη ρύθμιση κάνοντας κλικ στην καρτέλα Review > Κοινή χρήση βιβλίου εργασίας. Σημειώστε ότι στις νεότερες εκδόσεις του Excel, το κουμπί Κοινή χρήση βιβλίου εργασίας είναι κρυφό. Για να το εμφανίσετε, επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Ανοίξτε τη λίστα στην περιοχή Επιλογή εντολών από και επιλέξτε Όλες οι εντολές. Κάντε κύλιση προς τα κάτω σε αυτή τη λίστα μέχρι να δείτε το στοιχείο Κοινή χρήση βιβλίου εργασίας (παλαιού τύπου). Επιλέξτε αυτό το στοιχείο και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Το κουμπί Κοινή χρήση βιβλίου εργασίας θα εμφανίζεται πλέον στο επάνω μέρος του παραθύρου του Excel.

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Χρήστες που μπορούν να ανοίξουν το αρχείο ταυτόχρονα

256

Προσωπικές προβολές στο βιβλίο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Ημέρες διατήρησης του ιστορικό αλλαγών

32.767 (η προεπιλογή είναι 30 ημέρες)

Βιβλία εργασίας που μπορούν να συγχωνευτούν ταυτόχρονα

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Κελιά που μπορούν να επισημανθούν

32.767

Χρώματα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των αλλαγών που έγιναν από διαφορετικούς χρήστες, όταν η επισήμανση αλλαγών είναι ενεργοποιημένη

32 (κάθε χρήστης προσδιορίζεται από ένα ξεχωριστό χρώμα, οι αλλαγές που γίνονται από τον τρέχοντα χρήστη επισημαίνονται με σκούρο μπλε χρώμα)

Πίνακες Excel στο βιβλίο εργασίας

0 (μηδέν)

Σημείωση: Ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει έναν ή περισσότερους πίνακες του Excel δεν μπορεί να ενεργοποιημένη η ρύθμιση.ενεργοποιημένη τη ρύθμιση Να επιτρέπονται οι αλλαγές από περισσότερους από έναν χρήστες....

Προδιαγραφές και όρια φύλλου εργασίας και βιβλίου εργασίας

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Ανοικτά βιβλία εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη και τους πόρους του συστήματος

Συνολικός αριθμός γραμμών και στηλών σε ένα φύλλο εργασίας

1.048.576 σειρές επί 16.384 στήλες

Πλάτος στήλης

255 χαρακτήρες

Ύψος σειράς

409 σημεία

Αλλαγές σελίδας

1.026 οριζόντια και κατακόρυφα

Συνολικός αριθμός χαρακτήρων που μπορεί να περιέχει ένα κελί

32.767 χαρακτήρες

Χαρακτήρες σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο

255

Μέγιστος αριθμός αλλαγής γραμμών ανά κελί

253

Φύλλα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη (η προεπιλογή είναι 3 φύλλα)

Χρώματα σε ένα βιβλίο εργασίας

16 εκατομμύρια χρώματα (32 bit με πλήρη πρόσβαση σε χρωματικό φάσμα 24 bit)

Επώνυμες προβολές σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μοναδικές μορφές κελιών/στυλ κελιών

65.490

Στυλ γεμίσματος

256

Πάχος γραμμής και στυλ

256

Μοναδικοί τύποι γραμματοσειράς

1.024 καθολικές γραμματοσειρές διαθέσιμες για χρήση, 512 ανά βιβλίο εργασίας

Μορφές αριθμών σε ένα βιβλίο εργασίας

Μεταξύ 200 και 250, ανάλογα με την έκδοση γλώσσας του Excel που έχετε εγκαταστήσει

Ονόματα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Παράθυρα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Υπερ-συνδέσεις σε ένα φύλλο εργασίας

65.530 υπερ-συνδέσεις

Τμήματα παραθύρου σε ένα παράθυρο

4

Συνδεδεμένα φύλλα

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Σενάρια

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη, μια αναφορά σύνοψης εμφανίζει μόνο τα πρώτα 251 σενάρια

Μεταβαλλόμενα κελιά σε ένα σενάριο

32

Προσαρμόσιμα κελιά στην Επίλυση

200

Προσαρμοσμένες συναρτήσεις

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εύρος ζουμ

10 τοις εκατό έως 400 τοις εκατό

Αναφορές

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Αναφορές ταξινόμησης

64 σε μία ταξινόμηση, απεριόριστες όταν χρησιμοποιούνται διαδοχικές ταξινομήσεις

Επίπεδα αναίρεσης

100

Πεδία σε μια φόρμα δεδομένων

32

Παράμετροι βιβλίου εργασίας

255 παράμετροι ανά βιβλίο εργασίας

Στοιχεία που εμφανίζονται σε αναπτυσσόμενες λίστες φίλτρων

10.000

Μη συνεχόμενα κελιά που μπορούν να επιλεγούν

2.147.483.648 κελιά

Πυρήνες επεξεργαστών

64

Προδιαγραφές και όρια υπολογισμού

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Ακρίβεια αριθμού:

15 ψηφία

Μικρότερος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός

-2.2251E-308

Μικρότερος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός

2.2251E-308

Μεγαλύτερος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός

9.99999999999999E+307

Μεγαλύτερος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός

-9.99999999999999E+307

Μεγαλύτερος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός μέσω τύπου

1.7976931348623158e+308

Μεγαλύτερος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός μέσω τύπου

-1.7976931348623158e+308

Μήκος περιεχομένων τύπου

8.192 χαρακτήρες

Εσωτερικό μήκος τύπου

16.384 byte

Διαδοχικές προσεγγίσεις

32.767

Πίνακες φύλλου εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Επιλεγμένες περιοχές τιμών

2.048

Ορίσματα σε μια συνάρτηση

255

Ένθετα επίπεδα συναρτήσεων

64

Κατηγορίες συναρτήσεων που ορίζονται από το χρήστη

255

Αριθμός των διαθέσιμων συναρτήσεων φύλλου εργασίας

341

Μέγεθος στοίβας τελεστέων

1.024

Εξάρτηση διαφορετικών φύλλων εργασίας

64.000 φύλλα εργασίας που μπορούν να αναφέρονται σε άλλα φύλλα

Εξάρτηση τύπου πίνακα μεταξύ φύλλων εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εξάρτηση περιοχής

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εξάρτηση περιοχής ανά φύλλο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εξάρτηση σε μεμονωμένο κελί

4 δισεκ. τύποι που μπορούν να εξαρτώνται από ένα μεμονωμένο κελί

Μήκος περιεχομένου συνδεδεμένου κελιού από κλειστά βιβλία εργασίας

32.767

Παλαιότερη ημερομηνία που επιτρέπεται για υπολογισμούς

1 Ιανουαρίου 1900 (1 Ιανουαρίου 1904, εάν χρησιμοποιείται σύστημα ημερομηνίας 1904)

Απώτερη μελλοντική ημερομηνία που επιτρέπεται για υπολογισμούς

31 Δεκεμβρίου 9999

Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που μπορεί να εισαχθεί

9999:59:59

Προδιαγραφές και όρια γραφημάτων

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Γραφήματα συνδεδεμένα σε ένα φύλλο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Φύλλα εργασίας στα οποία γίνεται αναφορά από ένα γράφημα

255

Σειρά δεδομένων σε ένα γράφημα

255

Σημεία δεδομένων σε μια σειρά δεδομένων για γραφήματα 2-Δ

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Σημεία δεδομένων σε μια σειρά δεδομένων για γραφήματα 3-Δ

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Σημεία δεδομένων για όλες τις σειρές δεδομένων σε ένα γράφημα

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Προδιαγραφές και όρια αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα σε ένα φύλλο

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μοναδικά στοιχεία ανά πεδίο

1.048.576

Πεδία γραμμής ή στήλης σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Φίλτρα αναφοράς σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

256 (μπορεί να περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη)

Πεδία τιμών σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

256

Τύποι υπολογιζόμενου στοιχείου σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Φίλτρα αναφοράς σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος

256 (μπορεί να περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη)

Πεδία τιμών σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος

256

Τύποι υπολογιζόμενου στοιχείου σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μήκος του ονόματος MDX για ένα στοιχείο Συγκεντρωτικού Πίνακα

32.767

Μήκος για μια σχεσιακή συμβολοσειρά Συγκεντρωτικού Πίνακα

32.767

Στοιχεία που εμφανίζονται σε αναπτυσσόμενες λίστες φίλτρων

10.000

Βιβλία εργασίας με ενεργοποιημένη τη ρύθμιση "Να επιτρέπονται οι αλλαγές από περισσότερους από έναν χρήστες..."

Εάν η ρύθμιση Να επιτρέπονται οι αλλαγές από περισσότερους από έναν χρήστες... είναι ενεργοποιημένη για ένα βιβλίο εργασίας, ισχύουν οι παρακάτω πληροφορίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή τη ρύθμιση κάνοντας κλικ στην καρτέλα Review > Κοινή χρήση βιβλίου εργασίας.

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Χρήστες που μπορούν να ανοίξουν και να κάνουν κοινή χρήση του αρχείου ταυτόχρονα

256

Προσωπικές προβολές στο βιβλίο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Ημέρες διατήρησης του ιστορικό αλλαγών

32.767 (η προεπιλογή είναι 30 ημέρες)

Βιβλία εργασίας που μπορούν να συγχωνευτούν ταυτόχρονα

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Κελιά που μπορούν να επισημανθούν στο βιβλίο εργασίας

32.767

Χρώματα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των αλλαγών που έγιναν από διαφορετικούς χρήστες, όταν η επισήμανση αλλαγών είναι ενεργοποιημένη

32 (κάθε χρήστης προσδιορίζεται από ένα ξεχωριστό χρώμα, οι αλλαγές που γίνονται από τον τρέχοντα χρήστη επισημαίνονται με σκούρο μπλε χρώμα)

Πίνακες Excel στο βιβλίο εργασίας

0 (μηδέν)

Σημείωση: Ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει έναν ή περισσότερους πίνακες του Excel δεν μπορεί να ενεργοποιημένη η ρύθμιση.ενεργοποιημένη τη ρύθμιση Να επιτρέπονται οι αλλαγές από περισσότερους από έναν χρήστες....

Προδιαγραφές και όρια φύλλου εργασίας και βιβλίου εργασίας

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Ανοικτά βιβλία εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη και τους πόρους του συστήματος

Συνολικός αριθμός γραμμών και στηλών σε ένα φύλλο εργασίας

1.048.576 σειρές επί 16.384 στήλες

Πλάτος στήλης

255 χαρακτήρες

Ύψος σειράς

409 σημεία

Αλλαγές σελίδας

1.026 οριζόντια και κατακόρυφα

Συνολικός αριθμός χαρακτήρων που μπορεί να περιέχει ένα κελί

32.767 χαρακτήρες

Χαρακτήρες σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο

255

Μέγιστος αριθμός αλλαγής γραμμών ανά κελί

253

Φύλλα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη (η προεπιλογή είναι 3 φύλλα)

Χρώματα σε ένα βιβλίο εργασίας

16 εκατομμύρια χρώματα (32 bit με πλήρη πρόσβαση σε χρωματικό φάσμα 24 bit)

Επώνυμες προβολές σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μοναδικές μορφές κελιών/στυλ κελιών

65.490

Στυλ γεμίσματος

256

Πάχος γραμμής και στυλ

256

Μοναδικοί τύποι γραμματοσειράς

1.024 καθολικές γραμματοσειρές διαθέσιμες για χρήση, 512 ανά βιβλίο εργασίας

Μορφές αριθμών σε ένα βιβλίο εργασίας

Μεταξύ 200 και 250, ανάλογα με την έκδοση γλώσσας του Excel που έχετε εγκαταστήσει

Ονόματα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Παράθυρα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Υπερ-συνδέσεις σε ένα φύλλο εργασίας

65.530 υπερ-συνδέσεις

Τμήματα παραθύρου σε ένα παράθυρο

4

Συνδεδεμένα φύλλα

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Σενάρια

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη, μια αναφορά σύνοψης εμφανίζει μόνο τα πρώτα 251 σενάρια

Μεταβαλλόμενα κελιά σε ένα σενάριο

32

Προσαρμόσιμα κελιά στην Επίλυση

200

Προσαρμοσμένες συναρτήσεις

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εύρος ζουμ

10 τοις εκατό έως 400 τοις εκατό

Αναφορές

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Αναφορές ταξινόμησης

64 σε μία ταξινόμηση, απεριόριστες όταν χρησιμοποιούνται διαδοχικές ταξινομήσεις

Επίπεδα αναίρεσης

100

Πεδία σε μια φόρμα δεδομένων

32

Παράμετροι βιβλίου εργασίας

255 παράμετροι ανά βιβλίο εργασίας

Αναπτυσσόμενες λίστες φίλτρων

10.000

Προδιαγραφές και όρια υπολογισμού

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Ακρίβεια αριθμού:

15 ψηφία

Μικρότερος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός

-2.2251E-308

Μικρότερος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός

2.2251E-308

Μεγαλύτερος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός

9.99999999999999E+307

Μεγαλύτερος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός

-9.99999999999999E+307

Μεγαλύτερος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός μέσω τύπου

1.7976931348623158e+308

Μεγαλύτερος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός μέσω τύπου

-1.7976931348623158e+308

Μήκος περιεχομένων τύπου

8.192 χαρακτήρες

Εσωτερικό μήκος τύπου

16.384 byte

Διαδοχικές προσεγγίσεις

32.767

Πίνακες φύλλου εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Επιλεγμένες περιοχές τιμών

2.048

Ορίσματα σε μια συνάρτηση

255

Ένθετα επίπεδα συναρτήσεων

64

Κατηγορίες συναρτήσεων που ορίζονται από το χρήστη

255

Αριθμός των διαθέσιμων συναρτήσεων φύλλου εργασίας

341

Μέγεθος στοίβας τελεστέων

1.024

Εξάρτηση διαφορετικών φύλλων εργασίας

64.000 φύλλα εργασίας που μπορούν να αναφέρονται σε άλλα φύλλα

Εξάρτηση τύπου πίνακα μεταξύ φύλλων εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εξάρτηση περιοχής

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εξάρτηση περιοχής ανά φύλλο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εξάρτηση σε μεμονωμένο κελί

4 δισεκ. τύποι που μπορούν να εξαρτώνται από ένα μεμονωμένο κελί

Μήκος περιεχομένου συνδεδεμένου κελιού από κλειστά βιβλία εργασίας

32.767

Παλαιότερη ημερομηνία που επιτρέπεται για υπολογισμούς

1 Ιανουαρίου 1900 (1 Ιανουαρίου 1904, εάν χρησιμοποιείται σύστημα ημερομηνίας 1904)

Απώτερη μελλοντική ημερομηνία που επιτρέπεται για υπολογισμούς

31 Δεκεμβρίου 9999

Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που μπορεί να εισαχθεί

9999:59:59

Προδιαγραφές και όρια γραφημάτων

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Γραφήματα συνδεδεμένα σε ένα φύλλο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Φύλλα εργασίας στα οποία γίνεται αναφορά από ένα γράφημα

255

Σειρά δεδομένων σε ένα γράφημα

255

Σημεία δεδομένων σε μια σειρά δεδομένων για γραφήματα 2-Δ

32.000

Σημεία δεδομένων σε μια σειρά δεδομένων για γραφήματα 3-Δ

4.000

Σημεία δεδομένων για όλες τις σειρές δεδομένων σε ένα γράφημα

256.000.

Προδιαγραφές και όρια αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα σε ένα φύλλο

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μοναδικά στοιχεία ανά πεδίο

1.048.576

Πεδία γραμμής ή στήλης σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Φίλτρα αναφοράς σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

256 (μπορεί να περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη)

Πεδία τιμών σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

256

Τύποι υπολογιζόμενου στοιχείου σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Φίλτρα αναφοράς σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος

256 (μπορεί να περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη)

Πεδία τιμών σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος

256

Τύποι υπολογιζόμενου στοιχείου σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μήκος του ονόματος MDX για ένα στοιχείο Συγκεντρωτικού Πίνακα

32.767

Μήκος για μια σχεσιακή συμβολοσειρά Συγκεντρωτικού Πίνακα

32.767

Βιβλία εργασίας με ενεργοποιημένη τη ρύθμιση "Να επιτρέπονται οι αλλαγές από περισσότερους από έναν χρήστες..."

Εάν η ρύθμιση Να επιτρέπονται οι αλλαγές από περισσότερους από έναν χρήστες... είναι ενεργοποιημένη για ένα βιβλίο εργασίας, ισχύουν οι παρακάτω πληροφορίες. Αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη όταν χρησιμοποιείτε Κοινόχρηστα βιβλία εργασίας.

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Χρήστες που μπορούν να ανοίξουν και να κάνουν κοινή χρήση του βιβλίου εργασίας ταυτόχρονα

256

Προσωπικές προβολές στο βιβλίο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Ημέρες διατήρησης του ιστορικό αλλαγών

32.767 (η προεπιλογή είναι 30 ημέρες)

Βιβλία εργασίας που μπορούν να συγχωνευτούν ταυτόχρονα

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Κελιά που μπορούν να επισημανθούν

32.767

Χρώματα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των αλλαγών που έγιναν από διαφορετικούς χρήστες, όταν η επισήμανση αλλαγών είναι ενεργοποιημένη

32 (κάθε χρήστης προσδιορίζεται από ένα ξεχωριστό χρώμα, οι αλλαγές που γίνονται από τον τρέχοντα χρήστη επισημαίνονται με σκούρο μπλε χρώμα)

Πίνακες Excel στο βιβλίο εργασίας

0 (μηδέν)

Σημείωση: Ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει έναν ή περισσότερους πίνακες του Excel δεν μπορεί να ενεργοποιημένη η ρύθμιση.ενεργοποιημένη τη ρύθμιση Να επιτρέπονται οι αλλαγές από περισσότερους από έναν χρήστες....

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×