Προδιαγραφές της Access

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα όρια των αρχείων και αντικειμένων μιας βάσης δεδομένων της Microsoft Access. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν μια βάση δεδομένων υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη για ένα πρόβλημα σχεδίασης. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες σε αυτό το άρθρο και πραγματοποιώντας μια προσεκτική εξέταση της σχεδίασης της βάσης δεδομένων, ίσως μπορείτε να εντοπίσετε αυτά που πρέπει να διορθωθούν για να γίνει επιτυχής εφαρμογή. Για παράδειγμα, η εισαγωγή δεδομένων στην Access απευθείας από το Microsoft Excel χωρίς κανονικοποίηση μπορεί να καταλήξει στη δημιουργία επιπλέον πεδίων (στήλες). Εάν θέλετε πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση βάσεων δεδομένων ή την κανονικοποίηση, ρίξτε μια ματιά στους πόρους στην ενότητα Πρόσθετες πληροφορίες.

Σε αυτό το άρθρο

Προδιαγραφές βάσης δεδομένων

Προδιαγραφές έργου

Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές βάσης δεδομένων

Η παρακάτω λίστα πινάκων ισχύει για βάσεις δεδομένων της Access. Οι διαφορές συγκεκριμένης έκδοσης, εάν υπάρχουν, τονίζονται ξεχωριστά.

Γενικά

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Συνολικό μέγεθος 2 gigabyte για μια βάση δεδομένων της Access (.accdb ή .mdb), συμπεριλαμβανομένων όλων των αντικειμένων βάσης δεδομένων και των δεδομένων

μείον τον απαιτούμενο χώρο για τα αντικείμενα συστήματος.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλύσετε αυτόν τον περιορισμό μεγέθους δημιουργώντας συνδέσεις σε πίνακες που υπάρχουν σε άλλες βάσεις δεδομένων της Access. Μπορείτε να συνδεθείτε σε πίνακες σε πολλά αρχεία βάσης δεδομένων, κάθε ένα από τα οποία μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 2GB.

Συμβουλή:  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του μεγέθους της βάσης δεδομένων σας, ανατρέξτε στο θέμα Αποτροπή και διόρθωση προβλημάτων αρχείων βάσης δεδομένων με χρήση της δυνατότητας "Συμπύκνωση και επιδιόρθωση".

Συνολικός αριθμός των αντικειμένων σε μια βάση δεδομένων

32.768

Αριθμός λειτουργικών μονάδων (συμπεριλαμβανομένων φορμών και αναφορών που έχουν την ιδιότητα HasModule ορισμένη στην τιμή True)

1.000

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα αντικειμένου

64

Αριθμός χαρακτήρων σε έναν κωδικό πρόσβασης

14

Σημείωση: Για την Access 2007, είναι 20 χαρακτήρες.

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα χρήστη ή ομάδας

20

Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών

255

Αρχή της σελίδας

Πίνακας

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα πίνακα

64

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα πεδίου

64

Αριθμός πεδίων σε έναν πίνακα

255

Αριθμός ανοιχτών πινάκων

2.048, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων πινάκων και των πινάκων που έχουν ανοιχτεί εσωτερικά από την Access

Μέγεθος πίνακα

2 gigabyte μείον τον απαιτούμενο χώρο για τα αντικείμενα συστήματος

Αριθμός χαρακτήρων στο πεδίο "Σύντομο κείμενο"

Σημείωση: Ξεκινώντας από την Access 2013, τα πεδία "Κείμενο", ονομάζονται πλέον πεδία "Σύντομο κείμενο".

255

Αριθμός χαρακτήρων στο πεδίο "Μεγάλο κείμενο"

Σημείωση: Ξεκινώντας από την Access 2013, τα πεδία "Υπόμνημα", ονομάζονται πλέον πεδία "Μεγάλο κείμενο".

65.535 κατά την εισαγωγή δεδομένων μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη,
1 gigabyte χώρου αποθήκευσης χαρακτήρων κατά την εισαγωγή δεδομένων μέσω προγραμματισμού

Μέγεθος ενός πεδίου αντικειμένου OLE

1 gigabyte

Αριθμός ευρετηρίων σε έναν πίνακα

32 συμπεριλαμβανομένων των ευρετηρίων που δημιουργούνται εσωτερικά για τη διατήρηση των σχέσεων πινάκων, ένα μόνο πεδίο και σύνθετα ευρετήρια.

Αριθμός πεδίων σε ένα ευρετήριο ή πρωτεύον κλειδί

10

Αριθμός χαρακτήρων σε έναν κανόνα μηνύματος επικύρωσης

255

Αριθμός χαρακτήρων σε έναν κανόνα επικύρωσης συμπεριλαμβανομένων των σημείων στίξης και των τελεστών

2.048

Αριθμός χαρακτήρων σε μια περιγραφή πεδίου ή πίνακα

255

Αριθμός χαρακτήρων σε μια εγγραφή (εκτός από τα πεδία "Μεγάλο κείμενο" και "Αντικείμενο OLE") όταν η ιδιότητα UnicodeCompression των πεδίων έχει οριστεί σε Ναι

4.000

Αριθμός χαρακτήρων σε μια ρύθμιση ιδιότητας πεδίου

255

Αρχή της σελίδας

Ερώτημα

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Αριθμός επιβεβλημένων σχέσεων

32 ανά πίνακα μείον τον αριθμό των ευρετηρίων που υπάρχουν στον πίνακα για πεδία ή συνδυασμούς πεδίων που δεν συμμετέχουν σε σχέσεις*

Αριθμός πινάκων σε ένα ερώτημα

32*

Αριθμός συνδέσμων σε ένα ερώτημα

16*

Αριθμός πεδίων σε ένα σύνολο εγγραφών

255

Μέγεθος συνόλου εγγραφών

1 gigabyte

Όριο ταξινόμησης

255 χαρακτήρες σε ένα ή περισσότερα πεδία

Αριθμός επιπέδων ένθετων ερωτημάτων

50*

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα κελί στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος

1.024

Αριθμός χαρακτήρων για μια παράμετρο σε ένα ερώτημα παραμέτρου

255

Αριθμός και τελεστές AND σε έναν όρο WHERE ή HAVING

99*

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα μια πρόταση SQL

64.000 περίπου*

* Οι μέγιστες τιμές μπορεί να είναι μικρότερες εάν το ερώτημα περιέχει πεδία αναζήτησης πολλών τιμών (μόνο .accdb).

Αρχή της σελίδας

Φόρμα και αναφορά

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Αριθμός χαρακτήρων σε μια ετικέτα

2.048

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα πεδίο κειμένου

65.535

Πλάτος φόρμας ή αναφοράς

22, 75 in. (57,79 cm)

Ύψος ενότητας

22,75 in. (57,79 cm)

Ύψος όλων των ενοτήτων μαζί με τις κεφαλίδες τους (σε προβολή σχεδίασης)

200 in. (508 cm)

Αριθμός επιπέδων ένθετων φορμών και αναφορών

7

Αριθμός πεδίων ή παραστάσεων που μπορείτε να ταξινομήσετε ή να ομαδοποιήσετε σε μια αναφορά

10

Αριθμός κεφαλίδων και υποσέλιδων σε μια αναφορά

1 κεφαλίδα/υποσέλιδο αναφοράς,
1 κεφαλίδα/υποσέλιδο σελίδας.
10 κεφαλίδες/υποσέλιδα ομάδας

Αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε μια αναφορά

65.536

Αριθμός στοιχείων ελέγχου και ενοτήτων που μπορείτε να προσθέσετε κατά τη διάρκεια ζωής της φόρμας ή της αναφοράς

754

Αριθμός χαρακτήρων σε μια πρόταση SQL που λειτουργεί ως ιδιότητα Recordsource ή Rowsource μιας φόρμας, αναφοράς ή στοιχείου ελέγχου.

32.750

Αρχή της σελίδας

Μακροεντολή

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Αριθμός ενεργειών σε μια μακροεντολή

999

Αριθμός χαρακτήρων σε μια συνθήκη

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα σχόλιο

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όρισμα ενέργειας

255

Αρχή της σελίδας

Προδιαγραφές έργου

Η παρακάτω λίστα πινάκων ισχύει για την Access σε έργα του ADP:

Γενικά

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Αριθμός αντικειμένων σε ένα έργο της Access (.adp)

32.768

Αριθμός λειτουργικών μονάδων (συμπεριλαμβανομένων φορμών και αναφορών που έχουν την ιδιότητα HasModule ορισμένη στην τιμή True)

1.000

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα αντικειμένου

64

Αριθμός στηλών σε έναν πίνακα

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 και 2005)

Αρχή της σελίδας

Φόρμα και αναφορά

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Αριθμός χαρακτήρων σε μια ετικέτα

2.048

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα πεδίο κειμένου

65.535

Πλάτος φόρμας ή αναφοράς

22 in. (55,87 cm)

Ύψος ενότητας

22 in. (55,87 cm)

Ύψος όλων των ενοτήτων μαζί με τις κεφαλίδες τους (σε προβολή σχεδίασης)

200 in. (508 cm)

Αριθμός επιπέδων ένθετων φορμών και αναφορών

7

Αριθμός πεδίων ή παραστάσεων που μπορείτε να ταξινομήσετε ή να ομαδοποιήσετε σε μια αναφορά

10

Αριθμός κεφαλίδων και υποσέλιδων σε μια αναφορά

1 κεφαλίδα/υποσέλιδο αναφοράς,
1 κεφαλίδα/υποσέλιδο σελίδας.
10 κεφαλίδες/υποσέλιδα ομάδας

Αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε μια αναφορά

65.536

Αριθμός στοιχείων ελέγχου και ενοτήτων που μπορείτε να προσθέσετε κατά τη διάρκεια ζωής της φόρμας ή της αναφοράς

754

Αριθμός χαρακτήρων σε μια πρόταση SQL που λειτουργεί ως ιδιότητα Recordsource ή Rowsource μιας φόρμας, αναφοράς ή στοιχείου ελέγχου (.accdb και .adp)

32.750

Αρχή της σελίδας

Μακροεντολή

Χαρακτηριστικό

Μέγιστο

Αριθμός ενεργειών σε μια μακροεντολή

999

Αριθμός χαρακτήρων σε μια συνθήκη

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα σχόλιο

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όρισμα ενέργειας

255

Αρχή της σελίδας

Πρόσθετες πληροφορίες

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×